Spedalskhedsmissionen 01.2015

Download Spedalskhedsmissionen 01.2015

Post on 08-Apr-2016

230 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1/2015

  Spedalskhedsmissionen

  Ls i dette nummer: Side 2: Orange Alarm i Bangladesh Side 3: Birgit og Jens Anton FiltenborgSide 4: Selvhjlpsgrupper fr regeringens bl stempelSide 6: rsregnskab for 2014Side 7: Omeda og livssmerten

  Brn ser p gadeteater om spedalskhed

  i Bangladesh

 • 2 Spedalskhedsmissionen

  Bestyrelse:Formand: Jan Meyer, lge, Hobro Nstformand: Asbjrn Hansen, sogneprst, SvinningeKasserer: Lisbeth Pedersen, bogholder, AmagerFlemming Mller Mortensen, sygeplejerske, MF, Skrping,Uffe Torm, konsulent, KokkedalJens Mller Pedersen, Nrre SnedeSimon Balle, studerende, Aarhus

  Redaktionsudvalg:Jan MeyerAsbjrn Hansen (ansvarshavende)Kirkevej 6b, 4520 Svinningetlf.: 61 27 28 46E-mail: asha@km.dk

  Kontor:Administrator: Klaus LeonhardtVestergade 12,2. Postboks 13, 6200 AabenraaTlf. 3529 4254.E-mail: info@spedalsk.dkwww.spedalsk.dk

  Tryk: ko-TrykBorrisvej 5b, 6900 SkjernTlf. 9694 0411

  Forsidefoto: Georgina CranstonBagsidefoto: Asbjrn Hansen

  Brugte frimrker sendes til: K nud Grndahl MortensenStenlandsvej 252300 Kbenhavn S.

  Orange Alarm

  Fakta om spedalskhed:- Spedalskhed ndes stadig. Op

  mod 245.000 mennesker smit-tes hvert r med sygdommen.

  - Omkring 95% af alle menne-sker er immune overfor syg-dommen.

  - Den norske lge Gustav Ar-mauer Hansen opdagede i 1873 den bakterie, som forr-sager sygdommen.

  - Spedalskhed kan helbredes vha. MDT - en kombination af antibiotika, som stter bakte-rien ud af kraft.

  - Spedalskhed er srlig udbredt i Indien og Brasilien plus en rkke afrikanske, sydameri-kanske og asiatiske lande.

  Siden rsskiftet har der vret uro ere steder i Bang-ladesh. Det har vret s alvorligt, at Spedalskhedsmis-sionens leder i landet har udsendt en skaldt Orange Alarm, hvilket betyder, at medarbejderne er plagt visse forbehold bl.a. i forhold til at rejse i landet, krsel med ambulancer m.m. Her er et uddrag af et brev, som Mat-thew S. Halder udsendte i februar:

  Krlig hilsen til jer alle med varme nytrsnsker i Gud den almgtiges navn!

  Jeg vil ganske enkelt informere jer om, at selv om der konstant har vret blokader og strejker i vort land siden 4. januar, er vore ansatte i god behold. Mange er dog voldsomt berrt. Hver eneste dag ser vi i nyheder og aviser, at uskyldige mister livet, bliver forbrndte, slemt srede og kvstede som flge af benzinbomber, brand-stiftelser, skyderier og angreb fra de stridende banditter. Nogle bliver slet til krblinge, mister synet eller pdrager sig andre handicap. Vi aner ikke, hvor lnge denne form for vedholdende blokade og strejke vil fortstte. Vi har ikke kunnet gre andet end at se til, mens landets ellers s trygge og sikre forhold er blevet forvrret og kompliceret. For at betrygge vores tilstedevrelse i landet og sikre dem, der frdes p Spedalskhedsmissionens vegne, har jeg erklret Orange Alarm. Det glder, indtil landet igen er kommet p plads som et trygt sted at opholde sig. Dette glder alle, men srligt vore gster udefra partnere og reprsentanter fra giverlande. Lg ikke planer om at besge vores arbejde, fr den Orange Alarm er truk-ket tilbage.

  Krlig hilsen, Matthew S. Halder

  Lad os alle bede for Bangladesh. Ved redak-tionens slutning (3. marts) k vi besked om, at der netop var sprunget en bombe i Dhaka, og en af TLMs ansatte var blevet ramt. AH

  Udklip fra avis i Bangladesh

 • Spedalskhedsmissionen 3

  Jens Anton: - Som medicinstuderende p 2. del, tog jeg i 1970 til Syd-Indien - nrmere betegnet hinduernes hel-lige by, Kumbakonam, i Tamil Nadu. Her kom jeg til at arbejde med spedalskhed sammen med indi-ske og franske nonner p Sacred Heart Hospital i 7 mdr. Birgit og jeg var nyforlovede dengang, s det var en stor beslutning. I den sammenhng mdte jeg for frste gang Ellinor Grndahl Mortensen - i vrigt sammen med Viggo Mollerup. - Under opholdet i Tamil Nadu besgte jeg kol-leger i Vadathorasalur ere gange og oplevede lepra-behandlingen dr, under dansk ledelse, li-gesom vi i fllesskab besgte forskningsinstitutio-nen i Karigiri ved Vellore. Mange af de vanskelig-heder, der fandtes i 1970 vedrrende diagnose og behandling af lepra, er heldigvis overvundet nu.

  Overladt til egen skbneBirgit:- I forret 1971 kom jeg s ogs til Indien, og vi rejste rundt sammen i tre mdr. i Nord-Indien fra As-sam til Kashmir, Himalayas, og hjem via Afghani-stan og Iran. Vemodigt at tnke p de lande i dag. Som Syrien og Libyen, som vi ogs har besgt. De kristnes forfrdelige situation i de lande og Irak er vi meget berrt af og flger med i via danske

  Gammel krlighed ruster ikke

  kirkelige og lgelige organisationer, der har enga-geret sig. - Undervejs gennem Indien, Nepal og de andre lan-de var det i 1971 ikke svrt at genkende one of ours, som vi kaldte de mange spedalske, man s overalt under usle forhold - nederst i samfundet og overladt til deres egen skbne.

  Tilbage til Indien i 1998Birgit:- Da vi igen k chancen for at rejse til Syd-Indien p egen hnd nogle uger i 1998, var det tydeligt, at der var sket store forbedringer i levestandard, men ogs at befolkningstallet var get med 50% p 27 r! Vi besgte selvflgelig Sacred Heart Hospital og gens ere nonner, heriblandt et par af de nu meget gamle franske nonner. Den ledende, stovte Mother Anne, nu 90 r gammel, levede sit otium i ordenens afde-ling i Tranquebar, blot 50 km. fra Kumbakonam.

  Kontakt til Spedalskhedsmissionen i 2000Jens Anton:- Efter mange r i en travl familielgepraksis i Dan-mark, mdte vi for 15 r siden Jan Meyer p et l-gekursus p Lgumkloster Refugium. Vi opdagede hurtigt vor flles interesse for spedalskhed, og Jan k os med i Spedalskhedsmissionens arbejde, som vi siden med stor interesse har fulgt. Ikke mindst de rs-mder, vi har kunnet deltage i, har vret lrerige og interessante, og Spedalskhedsmissionens blad bliver hver gang modtaget med forventning og glde. - Spedalskhedsmissionen betd ogs et gldeligt gensyn med Ellinor Grndahl Mortensen efter 30 r. - Projekterne i Bangladesh sttter vi konomisk, da de peger p et omrde i arbejdet, vi nder meget vrdifuldt - ud over arbejdet med at opspore og be-handle spedalskhed s tidligt som muligt. - Gammel krlighed ruster ikke. Vi tnker med taknemlighed p de muligheder og den inspiration, arbejdet med spedalskhed og spedalske har givet os i vort lgeliv.

  Birgit og Jens Anton Filtenborg har et srligt hjerte for spe-dalske. Her fortller de, hvordan det begyndte i Indien i 1970 og stadig holder ved.

  Jens Anton ar-bejdede i 1968 nogle mdr. p et katolsk hospital i Holland. Her k han respekt for nonnernes menneskelige og sygeplejefaglige kvaliteter, som han nogle r senere genfandt p Sacred Heart Hospital i Indien.

 • 4 Spedalskhedsmissionen

  Reprsentanter fra de mange selvhjlpsgrup-per i Thakurga-on Distrikt viser glade deres cer-tikat frem.

  Sammen er vi strkeThakurgaon District i det nordvestlige Bangladesh har fet regeringens bl stempel af deres selvhjlpsgrup-per

  Spedalskhedsmissionen har medvirket til at etablere 569 aktive selvhjlps-grupper i Bangladesh. 105 af disse hrer under Thakurgaon District. Med en lille startkapital og regelmssig opsparing opbygger hver enkelt selvhjlpsgrup-pe en fond. Medlemmerne kan deref-ter optage ln og anvende pengene til selvudvikling. Det hele begyndte i 2006 med ganske sm opsparinger og tilsva-rende sm ln, men nu har mange grup-per opsparet anseelige pengebelb og kan tilbyde ganske store ln.

  PartnersRegeringen i Bangladesh tillader ikke den form for nansiel aktivitet, s for at

  sikre en langsigtet, bredygtig, socio-konomisk udvikling og opn juridisk identitet, oprettede man en overordnet forening: Rehabilitering gennem selv-hjlpsgrupper Partners. Foreningen bestr af reprsentanter fra selvhjlps-grupperne og har et klart forml: At folk i det nordvestlige Bangladesh med handicap (herunder personer med spedalskhed) fr styrket deres rettig-heder og opnr strre deltagelse i det sociale og konomiske liv ved at mobili-sere sig selv og etablere en bredygtig, uafhngig og velfungerende organisa-tion. Den arbejder desuden med forebyg-gelse af handicap, fortalervirksomhed,

 • Spedalskhedsmissionen 5

  kapacitetsopbygning, sundhedspleje, uddannelse og reduktion af stigmatise-ring gennem etablering af selvhjlps-grupper.

  Lang vej til godkendelseNste skridt ville vre at rejse til Dhaka for at ansge Afdelingen for Kooperativer om regeringens juridi-ske accept. Foreningens afdeling for Thakurgaon Distrikt ansgte i februar 2014 om at blive godkendt som koope-rativets afdeling i Thakurgaon. Det vi-ste sig dog snart, at det ikke var s let. I frste omgang mdte foreningen op med mange reprsentanter, men re-geringens embedsmnd krvede ere indbetalinger, fr registrering kunne ske, og de udviste en meget negative holdning. Anden gang sendte forenin-gen frre reprsentanter, og nu fandt embedsmndene indbetalingerne til-strkkelige. De tog imod ansgningen og lovede at g videre med sagen. Le-deren af foreningen tilbd at hjlpe, s godkendelsen kunne gennemfres smidigt. I juni 2014 modtog foreningens ledere s godkendelsen uden yderligere om-kostninger. Foreningens navn er Han-dicappedes sammenslutning for opspa-ring og ln i Thakurgaon District.

  Stor sejrDistriktforeningens prsident, Abdul Mannan, udtaler: Certikatet gav os fornyet energi og get selvtillid til at g videre med arbejdet. Regeringen havde givet os juridisk identitet. Det er virkelig en stor sejr efter alle vores anstrengel-ser. Alle store foretagender begynder med et lille skridt. Vi tror, at vi ogs i fremtiden vil kunne f godkendt sam-menslutninger, s vi kan n vores ml. Foreningens medlemmer udtrykker de-res taknemmelighed til bde Spedalsk-hedsmissionens internationale stab og givere i Danmark.

  Ledelsen af foreningen fejrer, at de nu er juridisk god-kendt.

  Det endelige bevis p regeringens blstempling af selv-hjlpsgrupperne i Thakurgaon D