soutěž obec přátelská rodině

Download Soutěž obec přátelská rodině

Post on 14-Jan-2016

35 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slučitelnost rodiny a zaměstnání v rodinné politice města Brna, aneb v čem se liší rodinná politika od politiky zaměstnanosti. Soutěž obec přátelská rodině. První místo v V. kategorii obcí. Rodinná politika je politika průřezová. V našem případě souvisí:. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Sluitelnost rodiny a zamstnn v rodinn politice msta Brna, anebv em se li rodinn politika od politiky zamstnanosti

  Sluitelnost rodiny a zamstnn z pohledu rodinn politiky

 • Sout obec ptelsk rodinPrvn msto v V. kategorii obc

  Sluitelnost rodiny a zamstnn z pohledu rodinn politiky

 • Rodinn politika je politika prezov. V naem ppad souvis:Vlivem rodinn politiky je rodina i zde stle vce vnmna nejen jako objekt, ale i jako aktivn subjekt

  Sluitelnost rodiny a zamstnn z pohledu rodinn politiky

 • Clem politiky zamstnanosti je

  podporovat vznik a udren dostatenho potu pracovnch mst, vyhledvat zdroje pro zabezpeen optimln mry zamstnanosti,investicemi do lidskch zdroj zvyovat jejich kvalifikovanost, napomhat zvyovn produktivity prce zvyovnm flexibility a mobility pracovnk,podporovat rovn pstup kzamstnn odstraovnm znevhodujcch stereotyp a diskriminace.

  Sluitelnost rodiny a zamstnn z pohledu rodinn politiky

 • Clem rodinn politiky je:podporovat uplatovn principu svobodn volby:peujcm rodim umonit zvolit si takovou mru angaovanosti vzamstnn, kter jim souasn umon naplovat jejich rodinn pn. Pitom zde nejde o pouh respekt ksoukrommu ivotu, kter umouje reprodukci vlastnch sil, ale o respekt krodin jako tvrci novch hodnot, oznaovanch nkdy jako tzv. lidsk kapitl, tedy vchovou formovanch mladch lid.

  Sluitelnost rodiny a zamstnn z pohledu rodinn politiky

 • Intenzivn rodinn fze je pleitost k osobnostnmu rstuPrac pro rodinu se mohou prohlubovat psychosociln dovednosti peujcho rodie. Nazvme je rodinn kompetence.

  Fair Play Consortium, Leeds /GB

  De Jong &Van Doorne-Huiskes en Partners, Utrecht/Niederlande

  Sluitelnost rodiny a zamstnn z pohledu rodinn politiky

 • Koncepn opaten prorodinn orientovan personln politikyse dotkaj oblasti1. asovho managementu:rozvren pracovnch pestvek sohledem na poteby zamstnavatele i jednotlivch zamstnancrozvren dovolen sohledem na poteby zamstnavatele i jednotlivch zamstnancmonost neplacen dovolen pi onemocnn dtteklouzav pracovn dobapracovn doba vymen a sledovan za rokpostupn narstajc sten vazek

 • Koncepn opaten prorodinn orientovan personln politikyse dotkaj oblasti2. pracovnch postup:Distann formy prce:profesn innost jinho zamen ne za pouit telekomunikanch technologi vykonvan doma - homeworkingprofesn innost se realizuje jinde ne na pracoviti, tedy i doma - teleworkingprce vteamu snaha o vzjemnou zastupitelnostsdlen pracovnho msta jobsharingrozhodnut veden s ohledem na sluitelnost roldoba na zapracovn po nvratu zrodiovsk dovolen, prbn vzdlvn rodi na RDmstnost pro nenadl rodinn phody

 • Koncepn opaten prorodinn orientovan personln politikyse dotkaj oblasti3. pracovnho klimatu:vstcnost pi uvolovn otc na RDrozhovory spracovnkykontaktn osoba spracovnky/icemi na RDinzertn pleitost (k propojen nabdky a poptvky po monostech pe o dti, dopravy do zamstnn, slueb)oslavy pro zamstnance

  Sluitelnost rodiny a zamstnn z pohledu rodinn politiky

 • Koncepn opaten prorodinn orientovan personln politikyse dotkaj oblasti4. sluebstravovn, kter je umonno i rodinm zamstnancobjednvn klidovch sluebpodpora vkrizovch situacchpspvek na pi o dti, zazen pe o dti podpora pi pi o seniorymonost zamstnvat leny rodiny zamstnance vppad jeho krtkodob absence

  Sluitelnost rodiny a zamstnn z pohledu rodinn politiky

 • Nejkomplexnj nstroj prorodinn orientovan personln politikyAudit rodina a zamstnnAudit zamstnn a rodina

  Sluitelnost rodiny a zamstnn z pohledu rodinn politiky

 • Dkuji Vm za pozornost

  Kontakt:Marie Oujezdskncpr@volny.cz

  Sluitelnost rodiny a zamstnn z pohledu rodinn politiky

  Mohou poteby rodinnho ivota motivovat personln politiku organizace?Mohou poteby rodinnho ivota motivovat personln politiku organizace?