solsones links

Download Solsones links

Post on 16-Jan-2015

417 views

Category:

Education

18 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. RecursosEducatiusRecursosEducatiusde la comarca de de Lleidade les Terres La Noguera ELSOLSONS Informaci comarcalInformaci comarcal Els municipisEls municipis Recursos educatius de lentorn naturalRecursos educatius de lentorn natural Recursos educatius del patrimoni artsticRecursos educatius del patrimoni artsticRecursos educatius del medi social iicultural Recursos educatius del medi social cultural Informaci complementriaInformaci complementriaCRP del Solsons Proposta didcticaProposta didctica Recursos Educatius de les Terres de LleidaComarca del Solsons 1

2. CRDITSCRDITSAUTORS INFORMACI: Joan Coromina Freixes Maite Gess Pedrola Bernadette Inglada Berengueres Imma Cober TarragonaFONTS: Gran Enciclopdia Comarcal de CatalunyaMAPES: Universitat de Lleida. Servei de Cartografia Institut Cartogrfic de Catalunya Joan Coromina Feixes FOTOGRAFIA:Joan CorominaImma CoberGRFIQUES:Maite GessJoan Codina Institut dEstadstica de CatalunyaCOLLABORACIONS:MAQUETACI: Servei Comarcal de Catal del Solsons Joan Coromina FreixesRecursos Educatius de les Terres de LleidaComarca del Solsons 2 3. Informaci comarcal El SolsonsRecursos Educatius de les Terres de Lleida Comarca del Solsons 3 4. InformacicomarcalRecursos Educatius de les Terres de Lleida Comarca del Solsons 4 5. INFORMACI COMARCALEL SOLSONS Extensi1.001,2 km2Poblaci (2004)12.297 habitantsDensitat12,2 h/km2Capital comarcalSolsona15 municipisMAPA COMARCAL Recursos Educatius de les Terres de Lleida Comarca del Solsons 5 6. INFORMACI COMARCALDIVISI COMARCAL la Coma i la PedraLa comarca del Solsons t 15 municipis repartitsSant Lloren de Morunys Guixersen una extensi de 998,6 km2. Presenta dos Odnsectors ben diferenciats: un de muntanys, alnord de la comarca, i un de ms planer, al cen-tre i el sud.Els municipis sn els segents:LladursCastellar de la RiberaClariana de CardenerCastellar de la RiberaNavsLa Coma i la Pedra OliusGuixersSolsonaLladursPinell de SolsonsLlobera Clariana deLa MolsosaCardener LloberaRinerNavsOdnOliusPinell de SolsonsPinsRinerPinsSant Lloren de MorunysSolsonaEscala 1:200.00002 4 Km la Molsosa Recursos Educatius de les Terres de Lleida Comarca del Solsons6 7. INFORMACI COMARCAL Cap dOrdetPedr delsSeQuatre Batlles Estivella rra 2.240 m del VMEDI FSICo mt e2337 m2.382 merd e lCSerra dOdnrt dPrat de BaciesSituat entre els Prepirineus i la Depressi Central, d ePo Serra de rraerol rp Se de Quel Solsons presenta dos sectors ben diferenciatsdel Tu SerraGuixers SerraPuig Sobirque configuren el relleu de la comarca: un deSerra-seca 1.924 m Coll de Jou Cod 1.509 m tsmuntanys, que comprn el nord de la comarca,1.234 m Mola de Lord Serra dels Bastedes de la serra de Busa fins a la dOdn; i un deSerra de Busa nerms planer, on cal diferenciar a lest la vall delrra aSerrat del Mororde Se liandOra CadO 1.152 m.Cardener i a loest els petits afluents del Segre.Ser R iuraAiguadela MuntanyetaRibera VilSaladaLA PART MUNTANYOSA amb la Tossa de a-s eca Serrat de SantCambrils i la serra de Port del Comte fa deBartomeuTo rre 870 mrespatller nord; en aquest sector les altituds ntSerrat de la Bandera dePla dOliusCa 701 m noscillen entre els 1.600 m i els 2.300 m. En el Fe na Torregassa Riera de Madro liu939 mPant decontacte entre els Prepirineus i la Depressi Cen-St. Pon Ri uNetral apareixen un seguit de serres entre els 1.000mSantes Creusgre de Bordelli els 1.500 m, fora abruptes, com els relleus en782 mcresta de la serra de Busa.el Pedr872 m Borrelles 661 m Sant SalvadorLA ZONA MS PLANERA es caracteritza per 854 mplataformes trencades i esglaonades, ambMalagarrigainclinaci vers el nord, daquesta manera shanconformat les depressions de Solsona, Olius iSerra deNavs, les quals, encara que no sn altes, fan quePinsel terreny sembli fora accidentat. Laltitud mitjanadaquesta zona s duns 600 m a 800 m, tot i que Escala 1:200.000 les Eretesexisteixen zones de muntanya, com la serra de 0 2 4 km 796 mPins, al sud de la comarca, que t altituds quesuperen els 900 m. Recursos Educatius de les Terres de Lleida Comarca del Solsons7 8. INFORMACI COMARCALHIDROGRAFIARiuslls VaLa comarca s travessada per dues conques de Riu de CanaldaR iuhidrogrfiques: la del Cardener i la del Segre.la Plana rala MRi deu RiuFrLa primera s creuada pel Cardener que s da nRiu de edall aV Pant derene el adlafluent ms important del Llobregat i el riu prin- R asolala Llosaar d oll sc Cocipal de la comarca. En el seu recorregut esel C denc Ras rra dOra Batroben dos embassaments. T diferents afluentsadilaTorrent de la VallancaSubxarxael Pla Vuit AiguaPirineus-Ebrecom el riu de Valls, el riu Negre i laigua dOra. Rat de Riberas avessant ren de Salada Pi To rLa conca del Segre est formada per petitsVidel Segrela denoavas Raafluents del marge esquerra entre els quals des-Torre ntdetaquen la riera de Llanera, el torrent de Pinell iC anFeliula ribera Salada.Riera de Ma d rona Pant deSt. PonRi u NegPantansre s are e-fr Coll-d stany SubxarxaAl Solsons hi ha dos pantans; duna banda elRasa d e Ra sa delE a Pirineus-Mediterrnia invessant delpant de Sant Pon amb una capacitat de 14,76 illo rb LlobregatlrilVle deng ahm3 construt entre el 1949 i 1954, i de laltra el A asd R a asRpant de la Llosa del Cavall acabat el 1998 ambuna capacitat de 80 hm3. Rasa de la Rovira RieRara d sa eMdataAr ma drgvo la any allm eV r adRiera de Cellers Rie Escala 1:200.000 024 Km Recursos Educatius de les Terres de Lleida Comarca del Solsons 8 9. INFORMACI COMARCALPOBLACILa poblaci comarcal lany 2002 era d11.792 4,0habitants. La major part de la poblaci es con-centra a la capital, Solsona, amb 7.689 habitants, 209,5el segent nucli de poblaci ms important s 2,3 2,4Sant Lloren de Morunys amb 901 habitants. Laresta de la poblaci est molt dispersa, viumajoritriament en masies i alguns nuclis molt 1,7petits com Sant Climen, la Coma i la Pedra,1,9Freixinet, Su...2,4 10,7 424,83,62,3 5,8 5,7 3,0 2 > 200 h./Km 2 10 - 200 h./Km 5 - 10 h./Km2 < 5 h./Km 2Evoluci de la poblaci al llarg del segle XXFont: Centre dEstudis Demogrfics 2 4,6Dins el requadre els h./KmEscala 1:200.0000 24 KmRecursos Educatius de les Terres de Lleida Comarca del Solsons 9 10. INFORMACI COMARCALECONOMIAEL SECTOR RAMADER Unitats ramaderes 1999EL SECTOR AGRARILa ramaderia s fora important a la comarca i enalguns municipis s la principal font dingressos.El bestiar predominant s el porc, amb la cria deEl Solsons s una comarca essencialmentgarrins i lengreix posterior. Coexisteixen lescerealista i farratgera. Al nord de la comarca shanpetites explotacions amb la producci industrial.anat implantant els farratges (trepadella, alfals,El sector bov sha anat establint a la comarca alveces i raigrs) i les patates, conreadesllarg dels anys. La producci es dedica a lesindustrialment, i tamb laprofitament de lesvaques de carn i, sobretot, a la cria de vedells perpastures. Tamb s en aquesta zona on es con-al consum.centra la major quantitat dhectrees de bosc;El sector ov i cabrum s en tercer lloc i a unalaprofitament dels recursos forestals s una bonanotable distncia en caps de bestiar. Sexplota enfont dingressos per als habitants de la comarca. Web de lInstitut dEstadstica de Catalunyargim destabulaci completa o semiestabulaci.Al sud destaca el conreu de cereals (blat i ordi),La seva producci es dedica bsicament alque constitueix les parts de la superfcieconsum de carn: xai, llet i cabrit.conreada de la comarca.Altres sectors amb menys presncia sn el delsActualment sintenta afavorir la introducci deExplotacions ramaderes 1999conills i laviram, ambds en rgim dexplotaciconreus alternatius com les lleguminoses, el gira-industrial, la producci dels quals es dedica alsol i la colza.consum de la carn. Terres Pastures Terreny Any llaurades permanents forestal Altres1999 20.5017.877 51.1984.7781989 21.2342.129 51.32718.8191982 21.4232.083 44.83624.527Web de lInstitut dEstadstica de CatalunyaWeb de lInstitut dEstadstica de CatalunyaRecursos Educatius de les Terres de Lleida Comarca del Solsons10 11. INFORMACI COMARCALLA INDSTRIA LA CONSTRUCCIEl Solsons presenta una indstria diversificada i Lactivitat constructora es concentra als principalsde petites dimensions. En aquests darrers anys nuclis urbans, sobretot a la capital comarcal. Lala indstria del Solsons est en una pocaconstrucci ha liderat el procs dexpansi, ambdexpansi i moltes de les petites empreses de laun creixement fora notable; lany 1996 un 14,44%comarca han crescut de manera important. Cal de la poblaci ocupada estava contractada endestacar els sectors del metall, la fusta, el txtil i lactivitat constructora.la indstria agroalimentria.Lactivitat industrial es concentra en els binomisSolsona-Olius i Sant Lloren de Morunys-Guixers. Polgon industrial de SolsonaLes indstries del sector de la fusta es dediquenEstabliments dempreses industrials per branques dactivitat (IAE)bsicament a la primera transformaci de la fus- Any 2001ta: serradores, producci dembalatges de fustai fabricaci de taulers aglomerats. El txtil escaracteritza per petits tallers, o empreses familiarscombinades amb unes poques fbriques grans.En el sector del metall, la producci es reparteixen petites empreses bsicament relacionada ambla maquinria agrcola i les construccionsmetlliques.Web de lInstitut dEstadstica de Catalunya Recursos educatius de les Terres de Lleida Comarca del Solsons11 12. INFORMACI COMARCALEL SECTOR TERCIARI Establiments dempreses de serveis (no detall) per branques dactivitat ( IAE) Any 2001La poblaci ocupada que treballa en el sectorserveis correspon a un percentatge foraimportant, un 40,68% lany 1996; per tant s elsector productiu que aplega ms ocupats a la co-marca, amb un increment de les activitatsvinculades amb els serveis a les empreses illoguers, conseqncia de laugment de lactivitatindustrial i del pes de sector pblic. Aix mateixtamb disposa d un potencial turstic considera-ble i diferenciat entre el nord (patrimoni natural,estaci desqu, tradici com a centre destiueig) iel centre i el sud de la comarca (mn rural i