Sočka Crossfit a Ja

Download Sočka Crossfit a Ja

Post on 12-Apr-2015

50 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SO

TRANSCRIPT

<p>o je Crossfit? Preo a o je mojm cieom. Crossfit sa d definova jednou vetou Neustle sa meniace funkn pohyby vo vysokej intenzite uren pre celkov rozvoj loveka ale to je strun popis tak teraz troku podrobnejie. CrossFit je portov disciplna a zrove znaka, ktor kombinuje odvetvia ako s vzpieranie, gymnastika, kondin a silov cviky, plyometriu, izometriu a in. CrossFit diktuje, e zdrav lovek by mal zvlda vetkch desa znmych fyzickch zdatnost a to: silu, obratnos, rchlos, vytrvalos, odolnos, pevnos, prunos, rovnovhu, koordinciu a presnos. My crossfiteri kombinujeme vo svojich trningoch vetky mon, i u ahie alebo aie cviky a vyuvame dvno znme ale aj nov vlastn techniky. Techniky aplikovan v olympijskom vzpieran alebo akrobatickej gymnastike, zdvhame kettlebelly, cvime na hrazde, o je poda ma jeden z najlepch zkladnch cvikov potom alej skeme na vihadle, plhme na lane, veslujeme, plvame, printujeme alebo prename rzne predmety. To vetko pri rznych vzdialenostiach, za o najkrat as. CrossFit zaloil bval trner gymnastiky Greg Glassman spolu s jeho partnerkou Lauren Glassman v Californii a prvej publicity sa dokal v televzi a rdiu v roku 1995, no najv boom nastal v roku 2001 po zaloen strnky www.crossfit.com, ktor umonila podeli sa o svoje trningy s tiscmi dalch atltov po celom svete. Nsledne, mnostvo partnerskch gymov vzrstlo z 18 v roku 2005 na 1 700 v roku 2010 a rastie alej. S CrossFitom je spojench aj mnoho inch znmych trnerov, doktorov a expertov na fitnes ako naprklad Mike Burgener a Greg Everet.</p> <p>Crossfit sa d vykonva kedykovek a kdekovek a je naozaj pre kadho!!!</p> <p>Od roku 2007 sa atlti zo vetkch ktov sveta mu zastni Reebok CrossFit Games. Cel zem rozdelen do 17 regionlnych divzi, v ktorch je potrebn sa kvalifikova a t najlep sa dostan do hier. Od roku 2011 je kvalifikcia mon online spsobom, kde si dan workout mete natoi aj v gari alebo v partnerskom gyme, kde vae skre odole kvalifikovan trner. V sai sa zastuj mui, eny, tmi do 45 rokov a takzvan masters a do 60+ rokov. Dkazom rastu popularity CrossFitu je aj to, e na prvch hrch v roku 2007 bola prv cena pre vaza 500,- $ a na tohtoronch hrch to bola iastka 250 000,- $. Vaka velkmu rozvoju Crossfitu vo svete aj vaka tejto sai sa znaka Reebok stala oficilnym sponzorom a zankou crossfitu. Vyrbaj obleenie a hlavne obuv pecializovan na Crossfit. A aj toto bol dal velk krok v rozvoji a reniu tohto asnho portu vo svete.</p> <p>Poda samotnho Grega Glassmana, najlep spsob ako zaa v CrossFite je zasvti prv mesiac pohybom a technike, ak s ou nie ste dkladne oboznmen a zosladi ich predtm ne zvite intenzitu. Ak sa dostanete cez vetky trningy za jeden mesiac bez skolabovania, odpora o trocha zvi intenzitu kad dal mesiac. Ak sa do tejto lohy vlote na 100% tak vs trningy plne pohltia. Nenechajte sa zmias ich strunosou. m tvrd budete, tm tvrdie pjdete dole!</p> <p>V sasnosti sa CrossFit trnuje v skoro 2 000 gymoch po celom svete a je zkladom vcviku v mnohch hasiskch a policajnch zboroch a taktie vo vojenskch a nmornch jednotkch. Zujem o CrossFit stle rastie a je ist, e o om budeme pou stle viac a viac. Tmu Crossfit som si vybral hlavne pretoe mi tento port otvoril nov monosti do ivota a aj vaka tomuto som spoznal o vo mne vlastne je a oho som schopn. V lete roku 2011 som mal vny raz hlavy a leal som niekoko tdnov v nemocnici a potom aj doma. Doktori mi povedali, e je dos mon e u si nikdy nezaportujem a bude zo ma epileptik. Bolo mi povedan e minimlne 2 mesiace by som nemal nijako portova ale kede port je moja vek ivotn lska tak mesiac potom ako som sa vrtil z nemocnice som zaal behva. Nebolo to ni extra zo zaiatku lebo moja kondcia a svalov hmota boli na bode nula. Zanal som zahka ale bolesti hlavy som stle pocioval a po takom alom mesiaci vetky bolesti ustpili vtedy som sa rozhodol zaa maka naplno. Ale kede som bol vemi slab tak som hadal nieo o ma op postav na nohy a rozvinie op vetky moje schopnosti a vtedy som si vimol na internete jedno video o Crossfite Po prvom prezret som zostal v nemom ase. Bolo to nieo o som predtm nikde inde nevidel a plne ma to pohltilo. Tak som zaal o tom hada o tom rzne lnky a dalie vide aby som to bliie spoznal. Moje prv trningy boli plne amatrske nemal som v tom iadny systm poriadne som ani nevedel o robm len som nieo obkukal z internetu a skal som to zopakova. Len smola bola e som sa pokal robi trningy ako profesionli. Pokal som sa robi cviky, o ktorch som nemal ani pojem ako sa robia a k omu mi vlastne bud. Moje prv trningy prebiehali u mjo kamarta v domcej posilovni. Kede mj kamart vedel v tej dobe o cvien viac ako ja tak mi povedal e by som sa do toho nemal pa sm a hlavne preto lebo som nemal iadny silov zklad. Poradil mi aby som najprv zskl silu potom nejak kondciu. Tak som sa v tej chvli rozhodol e sa Crossfitu na as vzdm a zanem s klasickm kulturistm trningom. Mj kamart si ma vzal do pardy a do alieho leta som bol plne niekde inde. Odvtedy o som spoznal Crossfit prela u dlh doba a kede kulturistick trning mi slil len ako odrazov mostk tak som sa u mohol konene naplno venova Crossfitu. Prv trningy u boli nieo plne in ne predtm u som vedel o musm na zaiatku hlavne pilova konene som mal pln a tak som do toho zaal vklada vetku svoju energiu a as. primne povedan nikdy ni ma tak nepohltilo. Po pr trningoch sa u ku mne pridal aj mj kamart a kede on mal tie kopu npadov na rzne cviky tak to bolo zase o nieo zaujmavejie a pestrejie.</p> <p>Po niekokch trningoch sme sa rozhodli to troku viac rozri medzi ud a tak sme zaloili na Facebooku skupinu s nzvom Crossfit Hol a tmto sa nm podarilo nalka dalch ud niektor to u poznali ale niektor nemali vbec pojem o to je a tak som sa zase o nieo viac roboty z vysvetlovanm o to ten Crossfit je. Trnovali sme vdy vonku na futbalovom tadine. Mme tam vetko o potrebujeme hrazdy, bradl, schody, vek priestor na behanie, kamene ako zvaie a mnoho alch monost. U ubehol nejak ten piatok odvtedy o sme zaali, ke nebola ete tak zima tak sa dalo vonku v poriadku trnova a vdy sme sa zili v hojnom pote. Teraz, ke je sneh a mrz tak som zostal vonku sm ale ani to mi nevadilo a nebrnilo v tom aby som mohol trnova na plno aj ke primne niekedy som mal pocit e mi od zimy odumieraj prsty na rukch aj nohch. Ale teraz kede mm s Crossfitom vek plny do budcnosti tk mi ni in nezostva ako trnova aj napriek zime a mrzu. U mm za sebou aj prv sa, ktor sa konala v eskej republike v st nad Orlic s nzvom Czech Beast Challenge Winter Edition. Sce zatia som suail iba medzi zaiatonkmi ale aj to mi vea dalo a pomohlo sa posun dalej. Umiestnil som sa na 20. pozcii zo 40-tich saiacich s vsledkom som vemi spokojn pretoe som zo seba vydal maximum a na prv raz si myslm, e je to slun umiestnenie. Na sa som neiel s tm e idem vyhra ale iiel som tam hlavne kvli tomu aby som zskal cenn sksenosti a rady od profkov a videl ako to na takej sai chod. O sai by som sa nedozvedel bez mojej kamoky a spolu-crossfiterky, ktor mi poslala pozvnku. Po pretan informci o sai som ale bol rozhodnut, e tam nepjdem lebo som si ete tak neveril. Ale kee mm vemi dobr crossfitov partnerku tak t ma vemi motivovala k tomu aby som to sksil jej slov presne zneli Nie je dleit zvazi ale zastni sa v tej chvli som vyplnil a odoslal registrciu a peniaze na dan adresu. Za toto gesto som jej velice van lebo bez jej podpory by som sa takej sae asi nikdy nezastnil.Od tej chvle o som bol na prvej sai sa chcem zastova kadej alej sae bu tu na Slovensku alebo v susednch krajinch.</p> <p>Crossfit je de odo da m alej viac a viac znmej, obbenej a naa esko-slovensk komunita sa rozrast rchlosou svetla tak dfam e asom by sa mohol zaa rozrasta aj poet Crossfit boxov aby udia mali monos rozvja svoje schopnosti na plno a spoznali pri tom vea alch dobrch ud, s ktormi mu zdiea svoje rovnak pocity a ven, ktorou je Crossfit! Na crossfitovej komunite je najlepie, e vetci s k sebe mil vzjomne si pomhaj, odovzdvaj si rady a sksenosti. Kad, kto by chcel v budcnosti cvii Crossfit v nejakom Crossfit boxe by si mal hlavne uvedomi e aj ke m vek ego tak predtm ako vkro do boxu by ho mal necha vonku za dverami a k udom, s ktorch spozn a bude s nimi cvii by sa mal chova s pokorou a by ochotn pomc, ke bude treba. Lebo lovek sa hne cti lepie, ke m okolo seba ud, ktorch m rd a aj oni jeho. Aj o tomto je Crossfit o rozvjan a zlepovan udskch vzahov a hlavne o celkovom zlepen ivotnho tlu a by lepm lovekom a to nehovorm len preto e som si to niekde pretal ale z vlastnej sksenosti lebo toto o som teraz povedal zavam kad de na vlastnej koi a som sa to neskutone van. Preto sa de o de snam Crossfit ri okolo seba a jednho da sn dokem otvori aj svoj vlastn Crossfit box a udom vaka tomu robi rados. Crossfit vo svete a na Slovenku a na kolch</p> <p>Na Slovenku ako som spomnal to nie je ete tak rozvinut ale tie meme vidie kadm alm dom nrast popularity medzi udmi i u starmi, mladmi, vekmi, malmi, sksenmi portovcami alebo aj plnmi zaiatonkmi. Prv Crossfit v SR vznikol v Preove a alm slovenskm Crossfitovm zstupcom je bratislavsk Red Royal Crossfit Team, nedvno otvoren Fitcamp a mnoho alch telocvin, kde sa trnuje avak tie nie s oficilne. Dalo by sa poveda e Slovensko je oproti USA v Crossfite ete v dobe kamennej. V spojench ttoch je Crossfit box prakticky na kadom rohu a aj preto s Ameriania v tomto porte pika. Dkazom toho je e posledn 2 ronky Reebok Crossfit Games vyhral amerian Rich Froning a aj pri nedvnom meran sl medzi USA a vberom Eurpy vyhrali atlti USA. Ale konkurencia rastie kadm dom pretoe crossfit sa vo svete stva jednm z najpopulrnejch portov a aspo mme vidie, e vea udom nie je ich zdravie ahostajn a snaia si ho chrni aj takmto spsobom akm je tento uniktny a jedinen fitness port. Crossfit pre deti! Crossfit sa propaguje a je aj oho vek zujem medzi demi ale bohuial nie u ns na Slovensku. Preto si osobne myslm e by nebolo od veci tento port deom a hlavne mldei troku viac predstavi aj v kole na telesnej vchove. Dnen mlde vinou nem vek zujem o port jedine tak ke ho pozeraj v televzii alebo hraj na potaoch. Svoj von as trvia pred televziou a potaom, maj nulov pohyb a vek as z nich ete do toho faj cigarety a pravidelne sa opja na rznych diskotkach. Vo veku, v ktorom by sa mali o najviac snai rozvja svoj talent a schopnosti to radej vetko zahadzuj. A vak ke to bude pokraova takto alej ni sa nezmen a deti na kolch bud stle na telesnej vchove cvii ako za ias spartakidy tak nemme aka zzraky. To, o v prvom rade potrebuj je dostaton motivcia nieo, o ich printi sa posun alej a port je jeden z tch najlepch spsobov ale kee vinu portov poznaj je treba njs nieo nov nepoznan a no sprvne Crossfit je t najlepia voba. Oboznmi ich s tmto portom ukza naui ich zklady a vies ich k zlepovaniu sa a kto vie mono asom na Slovenku vyrastie budci ampin. Sta k tomu len zujem aj zo strany uiteov, kl a samozrejme det, ktor treba naui zkladom cvienia, stravy a regenercie po trningu vaka omu maj monos zska lepiu a silnejiu vlu, sebadisciplnu a hlavne ivot!</p> <p>Crossfit pre plnho zaiatonka Ten kto zana so portom si mus uvedomi, e nasadenie, tempo a za profesionla, sa odliuje od tej, s akou treba zaa. Profesionlni portovci trnuj cel roky a ich telo je na to prispsoben. Ke si toto dokete uvedomi, je to skvel predpoklad, aby ste sa vyhli zraneniam, pretrnovaniu, znechuteniu k pohybu. Zklad je vlastn telo! Pre zaiatonkov, ktor zanaj portova a maj vysok ambcie nepoznm lep cviebn nstroj ako vlastn telo. Ten, kto vie narba s vlastnm telom m skvel zklad posun sa alej. Zkladn cviky ako kuk, zhyb, drep, vskok, print s alfa a omega. Novik, ktor prde do posilovne vid vade rzne stroje a inky a je dezorientovan. V skutonosti tieto nstroje vbec nepotrebuje a vysta si s vlastnm telom a priestorom pre pohyb. Aj trning s vlastnou telom bez nradia je zaujmav, pestr a efektvny. D sa nm vybudova sila, vbunos, vytrvalos, kondcia, stabilita, vybudova svalov hmota a v neposlednom rade spli nadbyton kalrie uloen v podobe tuku. udia maj peniaze na rzne cviebn metdy, ktor subuj rchly nrast svalov, sily a bytok tuku za vemi krtky as. Sasn doba je, e vetko chceme rchlo, lacno a vo vekom mnostve. Lene rchla cesta nahor asto znamen aj rchly koniec. Ja poznm recept k nadobudnutiu sily, svalov, kondcie, o sce nezaruuje po tdni silu ako k, ale o to viac pretrv. Neprinesie len ovldnutie vlastnej hmotnosti, ale aj zdrav organizmus pln energie. Je to trning s vlastnou vhou. Je to zo zaiatku vek drina, svalovica, boles ale po ase to ide ako po masle len treba trpezlivos lebo pocit vazstva je na nezaplatenie. Monost je mnoho, len ich treba hada. Kuky a drepy sa daj robi vade- doma, v prci cez obedn pauzu, vonku, na streche domu, na ulici, v parku. Na prevedenie zhybov potrebujeme nejak hrazdu. Detsk ihrisk s skvelm rieenm, ak mme as ja tie na takom jednom ihrisku cvim. Zhyby zapjaj hlavne chrbtov svalstvo, ale aj ramen, tricepsy, bicepsy. Varici ako previez tento cvik je mnoho. Patria sem zhyby nadhmatom, podhmatom, striedavm chopom. Telo je jeden vek celok preto ho treba vedie aj patrine ovlda. Vonku na ulici asto vidme vyportovan postavy, ktor zaujm pohady okoloidcich. Mlad lovek, ktor nem iadny portov cie a netrnuje pre nejak konkrtny el asto zabda na komplexnos celho tela a buduje len horn as. Nohy s vemi dleit as, na ktor netreba zapomna lebo predsa nohy s ten dvod preo dokeme vbec prjs do tej posilovne. portovec mus budova silu celho tela rovnomerne a nevynechva iadne jednotliv partie. Trning zameran na horn, doln, predn a zadn as tela je komplexn trning a pre n zujem potrebn. V trningovej jednotke by preto nemali chba ahov cviky, ktor buduj hlavne zadn as tela, tlakov cviky hornej a dolnej asti, cviky posilujce stred tela(brucho, chrbtov svaly, zadok, boky). Iba tak sa zo zaiatonka me sta pokroil portovec. Zanedbvanie niektorej zloky zaprin nerovnovhu vo vkone. Svoje slabiny muste premeni na siln strnky. Kad z ns je in, a preto sa aj inak vyvjame. Je to prirodzen proces. Ja som slab v oblasti tlakovch cvikov. Preto mj trning sa zameriava viac na tlakov cviky, pretoe to je moja slabina a chcem sa v nej zlepi a pribli sa k rovnovhe. Rzne porty maj rzne pecifik, poda ktorch treba trnova. Pre portovca, ktor aktvne nesa nie s pecifik tak dleit, ale sna sa budova rovnomerne vyven vkon. Jeden z najlepch spsobov ako sa zlepi je robi to, v om sme slab. Ja ako som u spomnal trnujem tlakov cviky hlavne, drepy na jednej nohe, chdzu po rukch a pod. Ke svoje slabiny premente na siln strnky tak ste zase o krok vpred. Lebo stagnova mesiac na jednom a to istom bode nie je iadna zbava treba sa zlepova a posva hranice trning od trningu. Dleitou sasou neustleho zlepovania sa je obmena. Ni netrv vene, a tak ani V trning nebude poas celho roka rovnak. Muste ho obmiea, pretoe telo sa asom adaptuje na urit za a u to pre nebude predstavova tak nmahu. Monost je mnoho.</p> <p>Mete meni poet sri, opakovan, skracova prestvky, meni poradie cvikov, vymiea cviky a zaraova nov. Zvyovanie zae, objemu trningovej jednotky je potrebn ako so. Trnovanie s vlastnm telom nie je len vborn zklad pre zaiatonkov, ale aj pre pokroilch a sksench portovcov. Ak sa pouva v dostat...</p>