slide bài giảng về thiết kế bài giảng elearning bằng adobe presenter

Download Slide bài giảng về thiết kế bài giảng elearning bằng Adobe Presenter

Post on 22-Jul-2015

93 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Gii thiu, hng dn:Adobe PresenterBi Vit H

 • Adobe Presenter l g?Adobe Presenter l phn mm c bn quyn ca cng ty phn mm Adobe, Hoa k.Adobe Presenter l 1 phn mm cng c, c chc nng tch hp vi PowerPoint nh 1 m rng. Chc nng chnh ca Adobe Presenter l cho php xut ton b cc slide PowerPoint di dng HTML c th s dng t xa, online hoc offline.

 • Tnh nng c th ca Adobe PresenterAdobe Presenter cho php GV chn vo Slide cc yu t, thnh phn sau:Audio thuyt minh cho ni dung cc Slide.Video (hoc capture trc tip) ri chn vo Slide.B sung cc kim tra nhanh (Quiz) vo bi ging ti cc v tr, slide khc nhau.Xut ton b ni dung trn cng vi bn thn cc Slide sang dng HTML sau c th dng Online hoc Offline. Ch : cc m thanh, video, animation c sn trong PowerPoint khng c tc dng khi xut d liu ra HTML.

 • Trnh din PresentationNi dung Slide ShowThanh iu khinSideBar - Thanh mc lc ni dung

 • Ch quan trngTrc khi thc hin cc tnh nng tch hp ca Adobe Presenter, cc GV cn hon thin vi ging trn PowerPoint. Ch : khng dng m thanh, video, animation v tng tc trn slide.Cn chun b trc cc li thoi, video, m thanh v ni dung cc cu hi kim tra kin thc sn sng a vo bi ging bng Adobe Presenter.

 • Cc bc thc hin:Ci t h thng (Set Preferences) B sung li thoi (audio) B sung video / Capture video To cc Quiz - kim tra trc nghim nhanh. Ci t cc la chn (Presentation Setting) a bi ging ra HTML (Publish)Thc hin, chy bi ging xut.

 • Ci t h thngNhp Audio (m thanh)Nhp VideoKhi to kim tra QuizCi t la chnXut bi ging ra HTMLPublish Presentation

 • 1. Ci t h thngTi bc ny cn thit lp thng tin tc gi ca bi ging bao gm H tn, nh i din, email, Website ring, ...

 • 2. Thu m, b sung li thoiC 2 cch b sung m thanh:Thu m trc tip li thoi t phn mm.Chn (import) cc file m thanh thu m bn ngoi v nhng vo bi ging.m thanh thu m trc tip c th c gn vi 1 Slide hoc m gn vi nhiu Slide.Chn file m thanh ch c th gn vi 1 Slide.

 • Thu m trc tip li thoiHp hi thoi thu m trc tip li thuyt minh ngay trn Slide. C th thc hin bi thuyt minh theo tng Slide hoc cho nhiu Slide.

 • Chn Audio File chn File Audio c sn thc hin cc bc sau:1. La chn Slide bt u chn File m thanh.2. Tm File m thanh c trn my tnh chn.

 • 3. B sung VideoB sung Video t bn ngoiCapture Video trc tipMi video ch c php gn vi 1 Slide.C 2 cch gn:Slide Video. Gn trc tip ln Slide. Video chnh l ni dung ca Slide (c th iu chnh kch thc.Sidebar Video. Gn vo Sidebar bn cnh xem ng thi vi ni dung Slide.

 • B sung VideoCa s chn Video t File trn my tnh.La chn Slide s chn Video v kiu th hin trn Slide khi trnh din.Slide Video: video chn trc tip ln Slide.Sidebar Video: video hin th ct bn cnh.

 • Capture VideoCa s Capture video trc tip t camera my tnh.

 • 4. Khi to Quiz - kim traNgi dng c th khi to 1 hay nhiu kim tra (Quiz) v nhng vo bi ging ti cc v tr khc nhau.Mi Quiz s c th bao gm mt hay nhiu nhm cu hi (Group).Mi Nhm s bao gm 1 hay nhiu cu hi.Mi kim tra, mi Nhm, mi Cu hi u c cc tham s, thuc tnh v ni dung khc nhau.

 • Qun tr QuizTon b h thng Quiz trong bi ging c qun tr bng chc nng Quiz Manager.Trong 1 bi ging c php to 1 hay nhiu Quiz. Tt c cc Quiz ny c chung cc thuc tnh, cn ci t v thay i cc thng s ny trc khi to Quiz c th.Mi Quiz c t vo 1 slide nh trc.Mi Quiz c qui nh i vi ngi hc s phi thc hin kim tra ny nh th no.

 • Quiz 1. kim tra 1Nhm 1Nhm 2Nhm 3

 • Phn loi cu hiPhn mm cho php to nhiu cu hi cho mi Quiz. Mi cu hi thuc 1 trong cc kiu sau:Cu hi trc nghim ng / Sai.Cu hi trc nghim tng qut.Cu hi in khuyt.Cu hi cp i.Cu hi in p n trc tip.

 • Cc thng s chung ca QuizMn hnh Quiz Manager / Default LabelsCi t cc cm t ting Vit thay th ting Anh ca cc nt iu khin bi kim tra trc nghim.

 • Cc thng s chung ca QuizMn hnh Quiz Manager / AppearanceCi t thng s font v kiu ch th hin cu hi, tr li, nt lnh, thng bo.

 • Giao din chnh ca chc nng Quiz Manager. T giao din ny s to ra cc kim tra (quiz) c th, to nhm v to cu hi c th cho cc nhm hoc quiz.

 • 4 loi Quiz:1. Optional. C th b qua.2. Required. Bt buc lm bi.3. Pass Required. Bt buc t yu cu.4. Answer All. Bt buc lm tt c cc cu hi.

 • Cc la chn ny ci t chc nng cho php hon v th t cc cu hi v hon v cc p n ca tng cu hi khi th hin trn bi kim tra.

 • Quiz Result MessagesThng bo khi lm xong 1 quiz

  Cch th hin kt qu

 • Question Review MessagesThng tin tng kt Quiz:Bn lm ng cu ny.Bn cha lm xong cu nyp n ca bn:p n ng l:

 • iu kin t yu cu bi kim traiu khin thc hin tip theo khi t hoc khng t bi kim tra

 • Thng tin Nhm cu hi (Group)

 • Phn loi cu hi1. Trc nghim2. ng / Sai3. in khuyt4. Tr li nhanh5. Cp i6. CH ly kin nh gi

 • Ca s nhp ni dung cu hi Trc nghim

 • Ca s nhp ni dung cu hi ng / Sai

 • Ca s nhp ni dung cu hi in khuyt

 • Ca s nhp ni dung cu hi Tr li nhanh

 • Ca s nhp ni dung cu hiGp

 • Ca s nhp thuc tnh, thng tin thm ca cu hi dng 1-5

 • Ca s nhp thuc tnh, thng tin thm ca cu hi dng 6

 • Ch Mun chn hnh nh vo cc cu hi th khi to xong cu hi, chn nh trc tip ln Slide cha cu hi, sau xut li ra HTML.

 • 5. t cc la chnCc thng s trnh din bi ging: Tn bi ging, cc tham s iu khin trnh din mc nh.Ci t cc mu th hin (Themes) c chn sn hoc c th chnh sa theo mun.

 • 6. Xut d liu ra HTML. Publish PresentationsBm nt ny thc hin vic xut ra HTML

 • 7. Thc hin, chy bi gingThanh iu khin trnh din

  **********