ŠKODA Superb príslušenstvo

Download ŠKODA Superb príslušenstvo

Post on 17-Aug-2015

180 views

Category:

Automotive

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. SIMPLY CLEVER KODA SUPERB PRSLUENSTVO KODA SUPERB PRSLUENSTVO
 2. 2. UROBTE SI JEDNODUCHO ZVOZIDLA KODA SUPERB SVOJ SUPERB Vae vozidlo nie je len auto. Je to vaa vizitka. i u idete do prce, beriete deti zo koly alebo mierite za zbavou, vade zanech siln dojem. Lene tak, ako si stle dopate svoj tlov atnk, rovnako mete rozri vbavu vho vozidla. So KODA Originlnym prsluenstvom ho presne prispsobte svojmu tlu, potrebm aelaniam.
 3. 3. TO MUSTE MA Na individualizciu vho novho vozidla Superb vm priname p horcich tipov, ktor predstavuj kov vlastnosti KODA Originlneho prsluenstva kompatibilitu, spoahlivos a bezpenos. Sprjemnite cestovanie pasaierom na zadnch sedadlch. Vybavte svoje vozidlo driakom na multimdi, ktor vm umon bezpene upevni naprklad tablet na hlavov opierku prednho sedadla alebo na zadn lakov opierku. Ak mte radi kombinciu elegancie aportovho tlu, potom sa vm urite bud pi brsen 19" zliatinov disky Supernova.
 4. 4. Je cyklistika vam obbenm portom a KODA vaou obbenou znakou? Potom je bicykel KODA uren prve pre vs. Vetky lye a snoubordy, bez ktorch nemete ods na rodinn dovolenku, nalote do priestrannho strenho boxu. Chrte prahy svojho vozidla pred pokrabanm pomocou dekoratvnych apritom praktickch prahovch lt snpisom Superb as podsvietenm.
 5. 5. Krytalick dizajnov jazyk dodva modelu Superb vnimon vzhad, ktor je dynamick prve tak ako elegantn. Vberom vhodnch kolies i interirovch doplnkov umocnte individualitu svojho vozidla adodte mu portov emcie. a DIZAJN PORT
 6. 6. DISKY Zliatinov disky z ponuky KODA Originlneho prsluenstva s nzornm prkladom spojenia kvality, funknosti a estetiky. Prechdzaj vetkmi skkami ako disky pre sriov produkciu atm je zaisten ich vysok kvalita abezpenos vprevdzke. Zliatinov disk Cassiopeia 8,0J x 18" na pneumatiky 235/45 R18 V iernej lesklej farbe, brsen (3V0 071498 JX2) Cena: 218,14 Zliatinov disk Supernova 8,0J x 19" na pneumatiky 235/40 R19 V iernej lesklej farbe, brsen (3V0 071499 JX2) Cena: 285,91 Zliatinov disk Cassiopeia 8,0J x 18" na pneumatiky 235/45 R18 Vplatinovej farbe, brsen (3V0 071498A HZ9) Cena: 218,14 Zliatinov disk Supernova 8,0J x 19" na pneumatiky 235/40 R19 Vantracitovej farbe, brsen (3V0 071499A HA7) Cena: 285,91 Zliatinov disk Sirius 8,0J x 19" na pneumatiky 235/40 R19 Vantracitovej farbe, brsen (3V0 071499B HA7) Cena: 285,91 Zliatinov disk Cassiopeia 8,0J x 18" na pneumatiky 235/45 R18 Vstriebornej farbe, brsen (3V0 071498B 8Z8) Cena: 208,27
 7. 7. V rmci vvoja a skok s zohadnen vetky situcie, ktor mu nasta pri prevdzke vozidla. Pouitm metdy konench prvkov (FEM Finite Element Method), ako ukazuje obrzok potaovej simulcie z testovania zliatinovch diskov, mono odhali chyby pevnosti dvno predtm, ako sa zane sriov produkcia. Tto metda tak prispieva k dosiahnutiu maximlnej kvality produktov zo sortimentu KODA Originlneho prsluenstva. Zliatinov disk Helios 6,5J x 17" na pneumatiky 215/55 R17 (na snehov reaze) Viernej farbe (3V0 071497B FL8) Cena: 188,56 Zliatinov disk Helios 6,5J x 17" na pneumatiky 215/55 R17 (na snehov reaze) Vstriebornej farbe (3V0 0714978Z8) Cena: 179,93 Zliatinov disk Zeus 7,0J x 17" na pneumatiky 215/55 R17 Vantracitovej farbe (3V0 071497A HA7) Cena: 188,56 Zliatinov disk Zenith 8,0J x 18" na pneumatiky 235/45 R18 Vantracitovej farbe (3V0 071498C HA7) Cena: 218,14 Vekoplon kryty Hermes na oceov disky 6,5J x 16" (3V0 071456) Cena: 71,48 Zliatinov disk Zenith w8,0J x 18" na pneumatiky 235/45 R18 Vplatinovej farbe (3V0 071498D HZ9) Cena: 218,14
 8. 8. Obal na kompletn koles (000 073900B) Cena: 23,88 Ozdobn krytky ventilekov kolies (000 071215C) Cena: 17,03 Krytky skrutiek striebrosiv matn (1Z0 071 215 Z37), 5,88 na koles sbezpenostnmi skrutkami 000 071 597C (1Z0 071 215A Z37), 5,88; striebrosiv leskl (1Z0 071 215 UZ7), 5,52; strieborn metal (1Z0 071 215 7ZS), 10,80; ierna lesk (1Z0 071 215 9B9), 10,80; ierna mat (1Z0 071 215 01C), 5,88 na koles sbezpenostnmi skrutkami 000 071 597C (1Z0 071 215A 01C), 11,28 DIZAJN APORTAtraktvne zliatinov disky si zaslia starostlivos. Priname vm spravu obalov, ktor chrnia disky pri prevan alebo pri skladovan a uahuj manipulciu. Nezabudli sme ani na interir vozidla. portov ndych mu dodaj oceov kryty pedlov, ktor sa skvele dopaj soriginlnymi prahovmi litami.
 9. 9. Dekoratvne prahov lity zuachtilej ocele (3V0 071303) Cena: 37,80 Bez zobrazenia: Dekoratvne prahov lity s ALU vlokou (3V0 071303A) Dekoratvne prahov lity s podsvietenm* (3V0 071300) Kryty pedlov zuachtilej ocele Na vozidl s automatickou prevodovkou (5E1 064 200), cena: 56,88, smanulnou prevodovkou (5E1 064 205), cena: 67,68 * Kdispozcii v3. tvrroku 2015.
 10. 10. Vae extern prstroje nemusia cestou zaha. So KODA Originlnym prsluenstvom znsobte monosti vho vozidla voblasti konektivity, atak si cel posdka bude uva jazdu aj prestvky ete viac. techno LGIA
 11. 11. AKTUALIZCIA MP Cestn sie sa stle men, apreto treba pam naviganho systmu aktualizova. Len tak mete vdy s naisto, najkratou cestou auva si jazdu. Aktualizcia mp teda etr v as aj peniaze. infotainment AKTUALIZUJTE SI MAPY A SOFTVR Prepjac kbel na USB Mini USB (5JA 051446H), cena: 16,70 Apple 5 (5E0 051510E), cena:35,92 Micro USB (5JA 051446J), cena: 16,70 V nov Superb si svyspelmi technolgiami rozumie. Tak to vyuite. Samozrejme, plat tu, e s vym stupom systmu Infotainment prichdzaj aj tie najzaujmavejie funkcie. Pouvate smartfn? Potom vo vaom aute neme chba SmartGate. Jazdte na dlh trasy? Asistent na rozpoznanie navy bude skvelm spolujazdcom. Nam cieom je zjednodui vm ivot asprjemni cestovanie. Preto sme pre vs za vyuitia modernch technolgi pripravili portl Infotainment. Navtvte http://infotainment.skoda-auto.com, zadajte VIN kd svojho vozidla a uvidte, ak je to jednoduch. N systm rozpozn, ak aktualizciepotrebujete,aponknevmichnastiahnutiepohodlnezdomova. S kpou novho vozidla, respektve naviganho systmu KODA, zskate snaviganou databzou Eurpa na tri roky update naviganch mp zadarmo. MY DESTINATIONS Pomocou aplikcie My Destination mte monos zostavi si zoznam cieov svojej budcej cesty zpohodlia domova. Zoznam potom jednoducho importujete do naviganho prstroja. Pri prprave svojej trasy tak nemuste sedie vaute. Ovldanie naviganho prstroja je s touto aplikciou jednoduchie a komfortn. COMPATIBILITY LIST Tto aplikcia vm zobraz kompatibilitu vho externho zariadenia (smartfn, tablet) so softvrovmi funkciami systmu Infotainment (Bluetooth, SmartLink a in). AKTUALIZCIA SOFTVRU Nezabudnite, e okrem mp potrebuje update aj al softvr pre systm Infotainment.
 12. 12. Drive MFA Pro Asistent na rozpoznanie navy Systm vyhodnocuje, od rchlosti 65 km/h do 200 km/h, daje zo senzorov posil- ovaa riadenia. Ke zaznamen sprvanie, ktor me indikova navu (napr. intenzvnejia korekcia smeru volantom), upozorn vodia akustickm signlom aodporu prestvku. (5E0 054801) * Informcie opodmienkach vyuvania ao kompatibilite SmartGate s modelom Superb, rovnako ako zoznam aplikci KODA ainform- cie oich dostupnosti njdete na www.skoda-auto.sk. SmartGate umouje prepoji smartfn alebo tablet cez aplikcie KODA so syst- mami vozidla azska tak zaujmav prevdzkov daje, naprklad ak ekonomick je jazda, ale aj servisn informcie apod.* (3V0 063218) G-Meter Performance ServiceMotorSound alou z aplikci, ktor mete vy- uva vaka funkcii SmartGate, je MFA Pro. Na displej vho smartfnu prina v relnom ase informcie ovaom vozidle od akce- lercie cez otky a po stav svetiel. Aplikcia doke zaznamena daje, je teda aj iernou skrinkou. S aplikciou KODA Drive zskate informcie otom, ak sporn bola vaa jazda na konkrtnej trase. alie monosti prina portl KODA Drive, kde mete spravova ty viacerch vozidiel vyba- vench SmartGate a sledova efektivi- tu vedenia vozidla aj vku cestovnch nkladov.
 13. 13. Vae vozidlo bude vam najlepm priateom apomocnkom vkadej situcii. Sta vybavi ho prsluenstvom, ktor vyaduje v ivotn tl. Naprklad rodiny sdemi uvtaj praktick doplnky do batoinovho priestoru. Avybera si mete aj zmnostva detailov Simply Clever, ktor urobia rados nielen vodiom. komfort ITOK a
 14. 14. BATOINOV PRIESTOR Vo vozidle Superb mte k dispozcii ohromn batoinov priestor. Sdoplnkami znaej ponuky zvite jeho vyuitenos anavye ochrnite alnenie vozidla pred zneistenm. Sieov program Sprava troch siet, vertiklne siete s dvojit. Vsivej farbe (3V5 065110A) Cena: 32,04
 15. 15. Plastov vaa do batoinovho priestoru (3V5 061162) Cena: 189,00 mono ju doplni ALU mriekou (3T0 017254) Cena: 32,08 Ochrann vloka do batoinovho priestoru (3V5 061170) Cena: 69,30
 16. 16. Univerzlny fixan element (6V0 061104) Cena: 8,82 Dizajnov taka do batoinovho priestoru* (000 061108) * Kdispozcii v3. tvrroku 2015. Ochrann flia zadnho nraznka (3V5 061197) Cena: 34,02
 17. 17. Obojstrann gumotextiln koberec do batoinovho priestoru (3V5 061163) Cena: 67,79 Rozkladac obojstrann gumotextiln koberec do batoinovho priestoru (3V5 061210) Cena: 87,58
 18. 18. Popolnk (000 061142A) Cena: 9,91 O tom, ako sa ctime, asto rozhoduj detaily. Preto vnaej ponuke njdete mnostvo dmyselnch doplnkov, ktor vm doku sprjemni cestovanie. Niektor s skr praktick, in komfortn. Ale vetky Simply Clever. Bez zobrazenia: Hik na hlavov opierku* (3V0 061126) Veiak* (3V0 061127) Oba produkty treba kombinova sadaptrom driaka na hlavov opierku (3V0 061128) Smart holder driak na multimdi Upevuje sa na hlavov alebo lakov opierku. (3V0 061129) Cena: 20,46 Na upevnenie na hlavov opierku treba poui: Adaptr driaka na hlavov opierku (3V0 061128) Cena: 7,79 * Kdispozcii v3. tvrroku 2015. Simply clever
 19. 19. Autochladnika 20l (000 065400E) Cena: 146,89 krabka na ad (5JA 096010) Cena: 2,27 Ddnik viernej farbe (000 087600G 9B9) Cena: 22,19 Driak na multimedilne prstroje Vklad sa do driaka na stredovej konzole. (5JA 051435A) Cena: 6,12 K na odpadky do priehradky vo dverch Viernej farbe (5JA 0611079B9), cena: 11,34 vbovej farbe (5JA 061104 WC4)
 20. 20. Predn/zadn lapae neistt predn (3V0 075111

Recommended

View more >