Shri Hemachandracharya Jain Library - Patan Gujarat India

Download Shri Hemachandracharya Jain Library - Patan Gujarat India

Post on 08-Dec-2016

1.713 views

Category:

Documents

27 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Shri Hemachandracharya Jain Library - Patan Gujarat India Catlogue of Printed Books (February 10, 2010)</p><p>Sr No. Book Name Author (Listed by Author) N )</p><p>Language9254 Jainism A B Letin English4931 Asht Rupak Anuvad Natako A D Shastri Gujarati</p><p>15472 Uvasadan Sog Sutra A F Rudolf S / H3654 Uvasag Dasao Bhashantar A F Rudolf Hornly English211 General of the Indian Society Oriental Art A K Kumarswami English</p><p>15436 Rasmala Part 1 A K Sarbas Gujarati15619 Var Ruchi Prakrit Prakassh A K Trivedi S / G17023 BenibainoYudhdha Vijay A L M Gujarati20071 Chaitya Vandan Chovishi A M &amp; Co Gujarati13589 Chaitya Vandan Stuti Chovisi A M &amp; Co Sanskrit13590 Chaitya Vandan Stuti Chovisi A M &amp; Co Sanskrit13591 Chaitya Vandan Stuti Chovisi A M &amp; Co Sanskrit13592 Chaitya Vandan Stuti Chovisi A M &amp; Co Sanskrit13593 Chaitya Vandan Stuti Chovisi A M &amp; Co Sanskrit20073 Panch Pratikramanadi Sutra A M &amp; Co Gujarati20074 Panch Pratikramanadi Sutra A M &amp; Co Gujarati10532 Prakran Ratna A M &amp; Co Mishra12839 Prakran Ratna A M &amp; Co Sanskrit12840 Prakran Ratna A M &amp; Co Sanskrit12722 Sajzay Sangraha A M &amp; Co Sanskrit18659 Samayik Sadbodh A M &amp; Co Gujarati16520 Sanskrit Shabda Rupavali A M &amp; Co Sanskrit16420 Sartha Bhav Vairagya Shatakam A M &amp; Co Gujarati20219 Shatrunjay Kalpa VagerenoSangraha A M &amp; Co Gujarati20267 Shatrunjay Laghukalpa Mahakavya A M &amp; Co S / G12955 Sindur Prakar A M &amp; Co Sanskrit12578 Stavan Sajzay Sangraha A M &amp; Co Sanskrit12580 Stavan Sajzay Sangraha A M &amp; Co Sanskrit12642 Sthulibhadra Ni Shiyalvel A M &amp; Co Gujarati20277 Sudharas Stavanadi Sangraha A M &amp; Co Gujarati7787 Netaji Se Simollanghan Anuvad A M Joshi Hindi3358 All India Twenty Third Sation 1966 Aligadh A N Upadhyay English</p><p>15635 Anand Sundari A N Upadhyay S / E3351 Books and Papers A N Upadhyay English</p><p>15966 Simgarama Manjari A N Upadhyay Sanskrit18879 Usa Nirudhdham (Prakrit Kavya) A N Upadhyay S / G15617 Vadhiraja Nu Yashodhara Charitra A N Upadhyay English18349 Every Once English A R Moon English3224 Shaheri Sanrakshan Havai Humla Same Sa Chitra A R P Gujarati</p><p>16952 Stri Svatantrya Vad A R Vadiya Gujarati3386 Mantrashastra and Jainisma A S Altakar English2710 Indian History Congress 1957 A V Pandya, V V Nagar English8997 Ek Raja Aur Choro Ki Kahani A White Ltd Bombay Hindi</p><p>10048 Yade Aiyam Anuvad Abdulkadir Fatiwala Gujarati11366 An Arebik History of Gujarat Part 2 Abdullah Mohammadali English1433 Nishpanna Yogavali Abhayakar Gupt Pandit S / A</p><p>20161 Jjain Panchang (1998 99) Abhaydevsuri Gujarati8442 Panchnirgranthi Prakran Sanuvad Abhaydevsuri P / S / G8443 Panchnirgranthi Prakran Sanuvad Abhaydevsuri P / S / G</p><p>10780 Panchnirgranthi Prakran Savchuri Abhaydevsuri P / S11014 Pragyapano Pang Trutiya Pad Sangrahani Satik Abhaydevsuri P / S9668 Sammati Tarkprakran Khand 1 Sanuvad Abhaydevsuri S / H9673 Sammati Tarkprakran Part 1 Abhaydevsuri Sanskrit7480 Kaya Pruthvi Ka Akar Gol Hai? Abhaysagarji Hindi</p><p>11999 Namaskar Mahamantra Tatva Chandrika Patramala Abhaysagarji Gujarati4905 Shraman Aradhna Abhaysagarji S / G5606 Shraman Aradhna Abhaysagarji Mishra5607 Shraman Aradhna Abhaysagarji Mishra5608 Shraman Aradhna Abhaysagarji Mishra5697 Shraman Aradhna Abhaysagarji S / G</p><p>Page1of371</p></li><li><p>Shri Hemachandracharya Jain Library - Patan Gujarat India Catlogue of Printed Books (February 10, 2010)</p><p>Sr No. Book Name Author (Listed by Author) N )</p><p>Language5698 Shraman Aradhna Abhaysagarji S / G</p><p>18523 Shraman Aradhna Abhaysagarji Gujarati18524 Shraman Aradhna Abhaysagarji Gujarati7479 Socho Aur Samjo Abhaysagarji Hindi</p><p>11897 Haiyu Maru Nrutya Kare Abhayshekhar Gujarati10124 Karmaprakruti Padartho Abhayshekharvijay Gujarati12286 Narvangi Guru Pujan Prashnottari Abhayshekharvijay Gani Gujarati12138 Tatvanirnay Prashnottari Abhayshekharvijay Gani Gujarati12139 Tatvanirnay Prashnottari Abhayshekharvijay Gani Gujarati19652 Yog Vinshika Abhayshekharvijay Gani Gujarati2893 Dvashray Kavya Satik Abhaytilak Gani Sanskrit3504 Dwashray Kavya Satik Abhaytilak Gani Sanskrit</p><p>11429 Nyayalankar Satik Abhaytilak Gani Sanskrit11498 Ram Charit Abhinand Sanskrit11510 Natyashastra Sa Chitra Part 1 Satik Abhinav Guptacharya Sanskrit11511 Natyashastra Sa Chitra Part 2 Abhinav Guptacharya Sanskrit2477 Natyashastra Sa Chitra Satik Part 1 Abhinav Guptacharya Sanskrit1415 Natyashastra Satik Part 2 Abhinav Guptacharya Sanskrit1461 Natyashastra Satik Part 3 Abhinav Guptacharya Sanskrit</p><p>11410 Nanjrajya Yasho Bhushan Abhinav Kalidas Sanskrit18785 Kirti Kaumudi Abhji V Kakvat S / E11787 Devdravya Ane Jinpuja Abhyshekharvijay Gujarati11889 Agmodhdharak Sa Chitra Diwali Nov 96 Abhyuday Foundation Hindi11888 Agmodhdharak Sa Chitra Oct 96 Abhyuday Foundation Hindi7801 Jinpuja Padhdhati Ki Samalochna Abhyudaysagar H / N7802 Jinpuja Padhdhati Ki Samalochna Abhyudaysagar H / N</p><p>11337 Samayik Chaitya Vandan Vidhi Sah Achaldasji P / N15446 Vinanti Patra Achalji A Sheth Gujarati17368 Vinanti Patra Achalji A Sheth Gujarati8972 Abuji Nu Vinanti Patra Panchtirtha Varnan Achalji Amarshi Gujarati597 Jainendra Mahavrutti Acharya Abhaynandi Sanskrit</p><p>19955 Tark Sangraha Acharya Anand Ja S / H4661 Puransarsangraha Part 2 Acharya Damnandi S / H1283 Abhidharmakosh Sanuvad Acharya Devenand H / S</p><p>15620 Praman Samuchchay Acharya Dignag S / E15485 Kumarpal Charitra Acharya Hemchandra Sanskrit</p><p>791 Arthshastra Aparnam Raj Sidhdhanta Satik Acharya Kautaliya Sanskrit792 Arthshastra Aparnam Raj Sidhdhanta Satik Acharya Kautaliya Sanskrit</p><p>1634 Arthshastra Rajsidhdhant Satik Acharya Kautilya Sanskrit972 Dwadsar Naychakra Part 3 Satik 7, 8 Ara.Prastavna </p><p>SahAcharya Labdhisuri Sanskrit</p><p>1723 Pravachan Kirnavali Acharya Padmasuri Gujarati4277 Bhavna Kalpalatta Part 1 Acharya Padmasuriji Gujarati4278 Bhavna Kalpalatta Part 1 Acharya Padmasuriji Gujarati4279 Bhavna Kalpalatta Part 1 Acharya Padmasuriji Gujarati4280 Bhavna Kalpalatta Part 1 Acharya Padmasuriji Gujarati4281 Bhavna Kalpalatta Part 1 Acharya Padmasuriji Gujarati4282 Bhavna Kalpalatta Part 1 Acharya Padmasuriji Gujarati4283 Bhavna Kalpalatta Part 1 Acharya Padmasuriji Gujarati4284 Bhavna Kalpalatta Part 1 Acharya Padmasuriji Gujarati2624 Sanskrit Vyakran Meganpath Ki Prapancha Acharya Panini S / H755 Khavag Sedhi Swopagyavrutti Satik Acharya Premsuri Gunratnasuri P / S</p><p>1986 Savartha Sidhdhi Satik Acharya Pujyapad P / H576 Padmapuran Bhashanuvad Sah Part 1 Acharya Ravishen S / H577 Padmapuran Bhashanuvad Sah Part 2 Acharya Ravishen S / H578 Padmapuran Bhashanuvad Sah Part 3 Acharya Ravishen S / H</p><p>4658 Vrat Tithi Nirnay Acharya Sinhnandi Hindi104 Dasvealiyam Vachana Part 2 Acharya Tulsi P / H</p><p>8508 Dharma Pragyapti Khand 1 Sanuvad Acharya Tulsi P / H16706 Terapantha Prabodh Acharya Tulsi Gujarati</p><p>Page2of371</p></li><li><p>Shri Hemachandracharya Jain Library - Patan Gujarat India Catlogue of Printed Books (February 10, 2010)</p><p>Sr No. Book Name Author (Listed by Author) N )</p><p>Language598 Vasunandi Shravakachar Sanuvad Acharya Vasunandi P / S / H601 Satyashasan Pariksha Acharya Vidhyanandi S / A / H</p><p>2208 Hindi Natya Darpan Sa Bhashya Acharya Vishveshwar S / H2871 Hindi Vakrotijivit Vyakhya Sah Acharya Vishveshwar S / H2874 Kavyalankarsutra Vrutti Vyakhya Sah Acharya Vishveshwar S / H</p><p>13436 Vinindra Bhakti Bahar Acharyadev Gujarati18147 Bharat Bahubali Charitra Achratlal J Shah Gujarati8994 Bhayankar Bhoot Achratlal J Shah Gujarati</p><p>16234 Ilakumar Charitra Achratlal J Shah Gujarati16235 Ilakumar Charitra Achratlal J Shah Gujarati20096 Jain Nitya Path Sangraha Achratlal J Shah Gujarati20276 Jain Nitya Path Sangraha Achratlal J Shah Gujarati9108 Kshamavir Gajkusumal Achratlal J Shah Gujarati</p><p>16281 Kshamavir Gajsukumal Achratlal J Shah Gujarati16717 Kshamavir Gajsukumal Achratlal J Shah Gujarati13323 Mukti Margdarshak Achratlal J Shah Gujarati9338 Sudarshan Sheth Yane Shil Mahima Achratlal J Shah Gujarati</p><p>16295 Sudarshan Sheth Yane Shil Mahima Achratlal J Shah Gujarati15815 Prakrit Virmash Achyuprasad Agraval Prakrit12856 Navtatva Prakran Adhya Jain Dharma Pravartak Sanskrit12866 Navtatva Prakran Adhya Jain Dharma Pravartak Sanskrit12867 Navtatva Prakran Adhya Jain Dharma Pravartak Sanskrit12868 Navtatva Prakran Adhya Jain Dharma Pravartak Sanskrit12869 Navtatva Prakran Adhya Jain Dharma Pravartak Sanskrit12870 Navtatva Prakran Adhya Jain Dharma Pravartak Sanskrit12874 Navtatva Prakran Adhya Jain Dharma Pravartak Gujarati18007 Navtatva Prakran Adhya Jain Dharma Pravartak Prakrit18209 Navtatva Prakran Adhya Jain Dharma Pravartak S / G18210 Navtatva Prakran Adhya Jain Dharma Pravartak S / G11073 Jiv Vichar Prakran Mul Adhya Jaindharma Pravartak P / N11074 Jiv Vichar Prakran Mul Adhya Jaindharma Pravartak P / N11075 Jiv Vichar Prakran Mul Adhya Jaindharma Pravartak P / N12883 Jiv Vichar Prakran Mul Adhya Jaindharma Pravartak S / G12884 Jiv Vichar Prakran Mul Adhya Jaindharma Pravartak S / G12885 Jiv Vichar Prakran Mul Adhya Jaindharma Pravartak S / G12886 Jiv Vichar Prakran Mul Adhya Jaindharma Pravartak S / G12887 Jiv Vichar Prakran Mul Adhya Jaindharma Pravartak S / G12888 Jiv Vichar Prakran Mul Adhya Jaindharma Pravartak S / G12889 Jiv Vichar Prakran Mul Adhya Jaindharma Pravartak S / G11312 Jain Bol Sangraha Part 1 Adhya Jaindharma Pravartak </p><p>SabhaGujarati</p><p>11313 Jain Bol Sangraha Part 2 Adhya Jaindharma Pravartak Sabha</p><p>Gujarati</p><p>12890 Jiv Vichar Navtatva Dandak Laghu Sangrahani Adhya Jaindharma Pravartak Sabha</p><p>Sanskrit</p><p>12913 Jiv Vichar Prakran Adhya Jaindharma Pravartak Sabha</p><p>Gujarati</p><p>10476 Nav Tatva Prakran Adhya Jaindharma Pravartak Sabha</p><p>P / N</p><p>13992 Pantris BolnoThokdo Adhya Jaindharma Pravartak Sabha</p><p>Gujarati</p><p>11078 Prakrit Vigyan Pathmala Adhya Jaindharma Pravartak Sabha</p><p>P / G</p><p>11079 Prakrit Vigyan Pathmala Adhya Jaindharma Pravartak Sabha</p><p>P / G</p><p>17414 Pratibha Sundari Adhyapi Gujarati4093 Adhyatma Vyakhyanmala Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Gujarati</p><p>14164 Atma Shiksha Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Gujarati</p><p>Page3of371</p></li><li><p>Shri Hemachandracharya Jain Library - Patan Gujarat India Catlogue of Printed Books (February 10, 2010)</p><p>Sr No. Book Name Author (Listed by Author) N )</p><p>Language14165 Atma Shiksha Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Gujarati</p><p>20438 Atmashakti Prakash Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Gujarati</p><p>15519 Atmashiksha Bhavna Prakash Grantha Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Gujarati</p><p>15590 Bhajan Pad Sangraha Part 3 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Prakrit</p><p>3572 Budhdhisagarsuri Smarakgrantha Sa Chitra Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Gujarati</p><p>3573 Budhdhisagarsuri Smarakgrantha Sa Chitra Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Gujarati</p><p>4063 Dharmik Gadhya Sangraha Patra Sadupdesh Part 1 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Gujarati</p><p>10146 Jain Rasmala Part 1 Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Gujarati</p><p>3613 Mudrit Jain Shwetambaradi Namavali Guide Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Nagariya</p><p>13398 Puja Sangraha Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Gujarati</p><p>20454 Sabarmati Gun Shikshan Kavya Adhyatma Gyan Prasarak Mandal E / G</p><p>16681 Sukhsagar Gurugeeta Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Gujarati</p><p>20441 Yashovijayji Jivan Adhyatma Gyan Prasarak Mandal Gujarati</p><p>12438 Karma Prakruti Tika Nu Bhashantar Adhyatma Gyan Prasarak Sabha Gujarati</p><p>3100 Jain Aitihasik Rasmala Part 1 Adhyatma Gyanprasarak Mandal Gujarati10046 Mudrit Jain Grantha Namavali Guide Adhyatma Gyanprasarak Mandal Nagariya10333 Kiratarjuniya Sanuvad Aditya Narayan S / H4425 Mahamantra Na Ajwala Agamodhdharak Jain Granthmala Gujarati</p><p>8188 Pachchis Bol Ka Thokda Agarchand B Sethiya Hindi13993 Pachchis Bol Ka Thokda Agarchand B Sethiya Hindi18342 Pachchis Bol Ka Thokda Agarchand B Sethiya Hindi8179 Sachcha Dahej (Dayja) Agarchand B Sethiya Hindi7772 Saral Bodhsar Sangraha Agarchand B Sethiya Hindi</p><p>13926 Panch Pratikraman Sutrartha Agarchand B Shah S / G13927 Panch Pratikraman Sutrartha Agarchand B Shah S / G13928 Panch Pratikraman Sutrartha Agarchand B Shah S / G13929 Panch Pratikraman Sutrartha Agarchand B Shah S / G13932 Sidhdhachal Nu Vartaman Varnan Agarchand B Shah Gujarati13933 Sidhdhachal Nu Vartaman Varnan Agarchand B Shah Gujarati13934 Sidhdhachal Nu Vartaman Varnan Agarchand B Shah Gujarati1927 Bikaner Jain Lekh Sangraha Sa Chitra Agarchand Nahta H / N8325 Bikaner Ke Darshaniya Jain Mandir Agarchand Nahta Hindi8326 Bikaner Ke Darshaniya Jain Mandir Agarchand Nahta Hindi8562 Dada Jin Kushalsuri Agarchand Nahta Hindi7500 Dada Shri Jinkushalsuri Agarchand Nahta Hindi7738 Dada Shri Jinkushalsuri Agarchand Nahta P / H6166 Dharmavardhan Granthavali Agarchand Nahta S / N6302 Gyansar Granthavali Agarchand Nahta Hindi</p><p>13410 Jinharsh Granthavali Agarchand Nahta Gujarati7972 Jinrajsuri Kruti Kusumanjali Sa Chitra Agarchand Nahta Nagariya7517 Manidhari Shri Jinchandrasuri Agarchand Nahta S / H7962 Pirdan Granthavali Agarchand Nahta N / G</p><p>15857 Ratna Pariksha Agarchand Nahta S / H7985 Vidhva Kartavya Agarchand Nahta Hindi</p><p>16660 Vidhva Kartavya Agarchand Nahta Hindi</p><p>Page4of371</p></li><li><p>Shri Hemachandracharya Jain Library - Patan Gujarat India Catlogue of Printed Books (February 10, 2010)</p><p>Sr No. Book Name Author (Listed by Author) N )</p><p>Language9474 Limbadi Jain Gyan Bhandar Nu List Hastlikhit Prato Nu </p><p>SuchipatraAgmoday Samiti N / G</p><p>3222 Jinagya Parmodharma Mangal Swadhyay Agmodhdharak Granthmala Mishra3321 Jinagya Parmodharma Mangal Swadhyay Agmodhdharak Granthmala Mishra</p><p>19669 Sagar Nu Zaverat Agmodhdharak Granthmala Gujarati19670 Sagar Nu Zaverat Agmodhdharak Granthmala Gujarati11701 Tum Darisan Bhale Payo Agmodhdharak Jain Agam Mandir </p><p>TrudtNagariya</p><p>5727 Mahamantra Na Ajvala Agmodhdharak Jain Granthmala Gujarati19178 Kalpalatta Vivek Agyan Kartuk S / E19179 Kalpalatta Vivek Agyan Kartuk S / E19180 Kalpalatta Vivek Agyan Kartuk S / E19181 Kalpalatta Vivek Agyan Kartuk S / E19182 Kalpalatta Vivek Agyan Kartuk S / E19183 Kalpalatta Vivek Agyan Kartuk S / E1802 Kalpalatta Vivek Agyat Kartuk Sanskrit2527 Kavi Darpan Satik Notes Sah Agyat Kartuk P / S / A2298 Nrutsangraha Agyat Kartuk Sanskrit</p><p>12075 Mohonmul Navad Sthanak Ajitdevsuriji Jinshasan Trust P / S8309 Karmasidhdhant Parichay Ajitkumar Jain Hindi1935 Shantinath Prabhu Charitra Bhashantar Ajitprabhasuri Gujarati1936 Shantinath Prabhu Charitra Bhashantar Ajitprabhasuri Gujarati2053 Shantinath Prabhucharitra Bhashantar Sa Chitra Ajitprabhasuri Gujarati</p><p>19751 Kathatrayi Ajitprabhasuriji Sanskrit13437 Ajit Kal Kiranavali Ajitsagar Gani Gujarati13438 Ajit Kal Kiranavali Ajitsagar Gani Gujarati14245 Ajit Kavya Kiranavali Ajitsagar Gani Gujarati4083 Git Ratnavali Ajitsagar Gani Gujarati</p><p>16632 Prakran Sukh Sindhu Part 1 Ajitsagar Gani Gujarati11090 Prakran Sukh Sindhu Part 1 Mul Sah Bhashantar Ajitsagar Gani P / S / G11091 Prakran Sukh Sindhu Part 1 Mul Sah Bhashantar Ajitsagar Gani P / S / G9032 Prakran Sukh Sindhu Part 1 Mul, Tika Sah Bhashantar Ajitsagar Gani Mishra</p><p>8739 Prakran Sukh Sindhu Part 1mul Tika Sah Bhashantar Ajitsagar Gani P / S / G</p><p>15721 Prakran Sukh Sindhu Part 2 Ajitsagar Gani Gujarati11092 Prakran Sukh Sindhu Part 2 Mul Sah Bhashantar Ajitsagar Gani P / S / G11093 Prakran Sukh Sindhu Part 2 Mul Sah Bhashantar Ajitsagar Gani P / S / G8740 Prakran Sukh Sindhu Part 2mul Tika Sah Bhashantar Ajitsagar Gani P / S / G</p><p>8805 Prakran Sukh Sindhu Sanuvad Part 1 Ajitsagar Gani P / S / G1854...</p></li></ul>

Recommended

View more >