seagate manager ug

Download Seagate Manager UG

Post on 07-Nov-2014

11 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Easy to read

TRANSCRIPT

Seagate ManagerUivatelsk prukapro pouit s vam diskem FreeAgentTM

Uivatelsk pruka Seagate Manager pro pouit s vam diskem FreeAgent

1

Uivatelsk pruka Seagate Manager pro pouit s vam diskem FreeAgentRevidovan znn 1

2008 Seagate Technology LLC. Vechna prva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave logo a FreeAgent jsou ochrann znmky a registrovan ochrann znmky spolenosti Seagate Technology LLC nebo nkter z jejch pidruench spolenost. Vechny dal ochrann znmky nebo registrovan ochrann znmky jsou majetkem jejich pslunch vlastnk. V ppad daj o kapacit pevnho disku se jeden gigabyte, respektive GB, rovn jedn miliard byt a jeden terabyte, respektive TB, se rovn jednomu tisci miliard byt. st z uveden kapacity se navc vyuv pro formtovn a dal funkce, take nebude k dispozici pro uloen dat. Pklady pouit s kvantitativnmi daji pro rzn aplikace slou pouze k ilustrativnm elm. Skuten kvantitativn daje se li v zvislosti na rznch faktorech, mezi n pat velikost soubor, formt soubor, funkce a aplikan software. Spolenost Seagate si vyhrazuje prvo mnit bez pedchozho upozornn nabdky nebo parametry vrobk. Seagate Technology LLC 920 Disc Drive Scotts Valley CA 95066, Spojen stty americk

Uivatelsk pruka Seagate Manager pro pouit s vam diskem FreeAgent

2

Obsah

ObsahZanme .............................................................................................................................. 5Instalace softwaru Seagate Manager ............................................5 Pouit ikony Seagate Status (Stav Seagate) ..............................6 Obnoven ikony Seagate Status (Stav Seagate) ...........7 Kontrolka disku FreeAgent ..............................................................7

Sprva diskovch jednotek .................................................................................. 8Pouit okna My Drives (Moje disky) ..............................................8 Nastaven .................................................................................................9 prava nastaven napjen ...................................................9 Testovn disku ......................................................................10 Aktualizace softwaru ............................................................10 prava nastaven LED ..........................................................11 Drive Info (Informace o disku) .......................................................12

Zlohovn a obnova sloek a soubor .................................................. 13Funkce zlohovn ..............................................................................13 Pln zlohovn pro v disk .............................................14 Vytvoen plnu zlohovn ............................................................14 Pouit jednoduchho zlohovn ....................................14 Vytvoen vlastnho zlohovn ........................................15 Stdn disk ........................................................................................16 Sprva nastaven zlohovn ..........................................................17 Upravovn nastaven zlohovn ....................................18 Odstrann plnu zlohovn .............................................19 Pouit zlohovn podle harmonogramu .....................19 Manuln zlohovn .............................................................20 Zobrazen protokolu zlohovn .......................................20

Uivatelsk pruka Seagate Manager pro pouit s vam diskem FreeAgent

3

Obsah

Obnova soubor ..................................................................................20 Obnoven historick verze ..................................................21 Obnoven posledn verze ....................................................21

Synchronizace sloek .............................................................................................. 22Pouit jednoduch synchronizace ...............................................23 Pouit vlastn synchronizace .........................................................23 Pouit ifrovn synchronizace ........................................25 Dokonen synchronizace ...............................................................26 prava nastaven synchronizace ..................................................27 Kontrola stavu synchronizace ........................................................27 Odstrann nastaven synchronizace ..............................28 Pouit automatick synchronizace ..............................................28 Vypnut automatick synchronizace ...............................28 Pouit okna s nhledem synchronizace ....................................29 Pouit automatickho pepsn .......................................30

Sprva Zabezpeen ................................................................................................. 31Vytvoen sloky Encryption (ifrovn) .....................................31 Sprva sloky Encryption (ifrovn) ...........................................33 Zmna hesla pro ifrovn ..................................................33 Odstrann sloky Encryption (ifrovn) ......................34 Oteven sloky Encryption (ifrovn) ..........................35 Deifrovn soubor a sloek ............................................35 Odstrann soubor a sloek ze sloky Encryption (ifrovn) ..........................................................37 lon zazen Seagate SecureTM..................................................38 Odemknut disku ....................................................................38 Zmna hesla pro v disk ...................................................39 Pouit npovdy pro heslo ...............................................40 Vymazn disku ......................................................................43

Rejstk .................................................................................................................................. 46

Uivatelsk pruka Seagate Manager pro pouit s vam diskem FreeAgent

4

Zanme

Instalace softwaru Seagate Manager

ZanmeSoftware Seagate Manager dodvan spolu s vam diskem FreeAgentTM pedstavuje vkonnou sadu nstroj pro v disk:

Funkce zlohovn a obnovy, kter vm umon ochrnit vae data. Funkce synchronizace pro synchronizaci jedn nebo vce sloek mezi dvmanebo vce potai.

Bezpenostn funkce, vetn ifrovn vce soubor a sloek na jednom mst

a ifrovn zlohovn a synchronizace. Nen k dispozici pro vechny trhy nebo se vemi produkty.

Nastaven pro zen sprvy napjen, aktualizace softwaru, kontrolky disku, atd.Funkce popsan v tto pruce (nen-li uvedeno jinak) jsou kompatibiln se vemi disky Seagate FreeAgent a Maxtor OneTouch a operanmi systmy Windows XP a Windows Vista.

Instalace softwaru Seagate ManagerChcete-li nainstalovat program Seagate Manager: Krok 1: Pipojte disk k potai. Po nkolika vteinch se zobraz nabdka s monost instalace softwaru. Jestlie se nabdka nezobraz, otevete sloku My Computer (Tento pota) a nainstalujte software manuln. Klepnte dvakrt na disk FreeAgent a pot klepnte dvakrt na soubor InstallSeagateManager (EXE). Krok 2: Krok 3: Oteve se okno Main Menu (Hlavn nabdka) se seznamem jazyk v poloce Select Language. Vyberte jazyk. Klepnte na monost Install Seagate Manager (Instalovat Seagate Manager) a drte se pokyn prvodce instalac. Po dokonen instalace se v nstrojov lit zobraz ikona aplikace Seagate Manager. Pro sputn softwaru Seagate Manager klepnte dvakrt na ikonu aplikace Seagate Manager.

Krok 4:

Uivatelsk pruka Seagate Manager pro pouit s vam diskem FreeAgent

5

Zanme

Pouit ikony Seagate Status (Stav Seagate)

Pouit ikony Seagate Status (Stav Seagate)Jakmile nainstalujete svj disk, zobraz se na ploe vaeho potae v oznamovac oblasti nstrojov lity ikona Seagate Status (Stav Seagate). Tuto ikonu panelu mete pout pro kontrolu stavu vaeho disku a pro pstup k funkcm disku. Krok 1: Chcete-li zkontrolovat stav disku, pejete my pes ikonu Seagate:

Obrzek 1:

Ikona Seagate na hlavnm panelu

Zobrazen informace potvrd stav disku a identifikuje psmeno oznaujc jednotku. Barva ikony Seagate Status (Stav Seagate) vs informuje o stavu disku:Modr Zelen lut ed erven Disk je pipojen Disk je pipojen, probhlo zlohovn, synchronizace neprobh Probh zlohovn nebo synchronizace Nen pipojen dn disk Nespn zlohovn nebo synchronizace

Poznmka: Pokud dojde pi zlohovn nebo synchronizaci k chyb, zobraz se a do dalho

spnho zlohovn erven ikona. Chcete-li zjistit, pro nebylo zlohovn spn, podvejte se do zznamovho souboru. Krok 2: Chcete-li zobrazit nabdku Seagate Status (Stav Seagate), klepnte na ikonu na hlavnm panelu:

Obrzek 2:

Nabdka Seagate Status (Stav Seagate)

Krok 3:

Vyberte funkci, k n si pejete zskat pstup, nebo pkazem Exit (Opustit) nabdku zavete.

Uivatelsk pruka Seagate Manager pro pouit s vam diskem FreeAgent

6

Zanme

Kontrolka disku FreeAgent

Obnoven ikony Seagate Status (Stav Seagate)Opustte-li nabdku Seagate Status (Stav Seagate), ikona Seagate z oznamovac oblasti hlavnho panelu zmiz. Chcete-li ptomnost ikony Seagate Status (Stav Seagate) v oznamovac oblasti hlavnho panelu obnovit, postupujte nsledujcm zpsobem: Start > Programy > Seagate > Seagate Manager > Seagate Status Icon

Obrzek 3:

Obnova ikony Seagate Status (Stav Seagate)

Kontrolka disku FreeAgentKontrolka na disku FreeAgent blik pro indikaci rznch stav disku. Pro vechny disky FreeAgent plat nsledujc informace.Stav disku Vypnuto nebo hibernace V neinnosti V innosti (penos dat) Pohotovost (disk se neot) Odpojen disk nebo kabel Chyba Kontrolka Vypnuto 90% osvtlen Pomal pepnn mezi 90% a 20% osvtlenm 20% osvtlen Vypnuto Rychl blikn

Informace o nastaven kontrolek na disku naleznete v prava nastaven LED na strnce

Recommended

View more >