sant'alfonso e index auctorum et operum in theologia morali allegatorum monitum editorum. ad...

Download Sant'Alfonso e INDEX AUCTORUM ET OPERUM IN THEOLOGIA MORALI ALLEGATORUM MONITUM EDITORUM. Ad criticam

Post on 08-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INDEX AUCTORUM ET OPERUM IN THEOLOGIA MORALI ALLEGATORUM

  MONITUM EDITORUM. Ad criticam editionem Theologiae moralis, desideratus Pater Gaudé jure meritoque

  necessarium esse duxit, indicem texere omnium et auctorum et librorum, qui, siue in Operis textu, sive in notis allegantur. Quapropter hunc elenchum accurate apparauerai, diùgenter etiam adnotando, quanam usus sit editione in citandis scriptoribus pene innu- meris, quos ipse perlegerat, Ubi vero aiiam quoque adhz'buit, id generatim indz'cavz't in notis texiui subjectis. Hunc proinde referimus indicem, quaiis z'n ejus schedis repertus fuit.

  Duo tantum z'n hoc catalogo addenda censuimus, seu potius absoiuenda ; nam ipse noster Leonardus hunc laborem susceperat, sed morte praeventus perficere non potuit, nempe, siquando opus aliquod z'n Indicem librorum prohibitorum nominatim relatum est, non praetermisimus patefacere, sedulo etiam adjungendo an iliud e recentiori Indice anni 1900 expunctum sit». Deinde, quatenus lz"cuit, annum notavimus quo quisque auctor natus est et obiit, et qua gente sit ortus; quas quidem notitias ex auctoribus fide dzgnis desumpsimus 2. Sicubt vero res quaedam est incerta, id significabit asteriscus proxime appositus.

  Aduertimus tandem, in hoc indice, non omnia cujusque auctoris enumerari opera, sed ea tantum quae in Theologia morali S. Aiphonsi, sive in ipso textu, sive in notis allegantur.

  A

  Abaelardus, Petrus; gallus (1079-1142). Episto- lae ; Migne, Patr. Lat., tomo 178. Auctor prohibitus in Indice Trident. 1 class.

  Abbas, antiquus dictus; gallus, O. S. B.* (fior. 1270). In tibros Decrètai. aurei commen- tarii..., cum additionibus Sebastiani Medices (fior, 1545), 1 in f. Venetiis, 1588.(Nota hunc auctorem a S. Alphonso citari solum, lz"b. l, n.l06, in fine. Unde quoties alibi allegatur Abbas ìntellìgitur Abbas Panormitanus).

  Abbas, Panorm1tanus, modernus dictus, seu Nicolaus de Tudeschis; siculus, O. S. B., archiep. Panormitanus (1386-1445). Com- mentaria in 5 libros Decretai., et consi- lia, 8 in f., Lugduni, 1547.

  1 Indicem uetere»i vocabimus Indicem editum ante ano num 1900.Nos autem usi sumus editione romana anni 1881. Illum vero cÙstinguimus ab Indice Tridentino, qui gene- ratirn etiamnum vim suam retinet, uti eruitur ex consto OJ!ieior141n _ac 'J1Zuner'l_tm~Jit.l}_cap. l} n. 1.

  2 Hi sunt praecipui auctores quos consuluimus : Anto- nius Nicol., Bibliotheca hispana, 4 in fcl., Matriti, 1788; PP, de Backer, S. J. Bibliothèque des écrtuains de la Comp. de Jésus. 7 in ·8, Leodii, 1853·1861; Bernardus a Bo- nonia, O. Cap., Bibliotheca scriptor, Capucctn., 1 in fol., Venetiis, 1747; Fabricìus Jo. Albertus, Biblioth.latina me- diae et :'nfimae latinitatis" 3 in 4, Florentiae, 1858 j Gener Joan, Bapt., S. J., Theologia dogm. scholastica, tomo l, prodromus 1, dissertatio historico-chronologico-critico-apo- logetica pro theologia scholastìca, Romae, 1767; Hurter Hugo, S. J., Nomenclator litterarius" 4 in 8, Oeniponte,

  S. ALPBONSI, Opera moraUa, - Tom. IV.

  Abelly, Ludovicus; gallus, epìsc, Segodunensis (1604-1691). 1?,Medulla theologzca, 2 in 12, Patavii, 1725.- 2°.Sacerdos christianus, seu, manuductio ad vitam sacerdotalem pie insti- tuendam, 1 in 12, Coloniae Agrippinae, 1698.

  Abulensis, seu, Alphonsus Tostatus; hispanus, episc. Abulensis (1400-1455). Commentaria in S. Scripturam, cum indice et opusculis, 14 in f., Venetiis, 1596,

  Acta Ecciesiae Mediolanensis. Vide S, Caro- lus Borromaeus.

  Acta Sanctorum (Bollandiana), 64 in f. Pari- siis, 1866-1887.

  Acunna, seu Achuna, Vide Cunha. Adelfo, Dosìteo. Cfr. Patuazì. Adrianus, Florentius; batavus (1459-1523),

  epìsc, Derthunensis, postea ano 1522, Surn-

  1892-1899; Michael a S. Tcseph, O. Trin., Bibliographia critica sacra et profana" 4 in ror., Matriti, 1740-1742; Pan- ziroli Guidus, De ctarts legum :"nterpretibus,o accessere ]oannis Fichardi, vìtae recentiorum jctorum, etc. 1 in 8. Lipsiae, 1721; Possevini Ant. S. J., Apparatus sacer, 3 in fol., Venetiis, 1606; Potthast Augustus, B:'bliotheca historica medii aev:~ 1 in 8, Berolini, 1862; Quétif-Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, 2 in f. Parisiis, 1719-21; Vezzosi Anr. Franc., Scrittori de' Cht"erz'ci regolari de/H Teatini, 2 in 4, Romae, 1780; Waddingus Lucas, O. M., Scriptores Ord, Min." 1 in fol., Romae, 1650; Weteer und Welte's Kirchenlexicon" 12 in' 8, Friburgi Brisgoviae, 1882..1901, etc. Praeterea saepissime ipsam praefationem ve1 epistolam dedicatoriam auctorum, qui in Theologia morali citantur, perlegimus, ad discernendum quanam aerate fìoruerint. I

  50

 • 786 INDEX AUCTORUM ET OPERUM. INDEX AUCTORUM ET OPERUM. 787

  mus Pontifex sub nomine Adriani VI. l°. Quaestiones de sacramentis, in quar- tum Sententiarumt l in 8, Parisiis, 1512.-2°. Quaes#ones XI. quodlibe#cae, 1 in 8, Lugduni, 1547.

  Aeneas, Silvius; italus (1405-1464), episc. Se- nensis, deinde cardinalis, -demum ano 1458

  .Summus Pontifex, sub nomine Pii II. Ora- tiones politicae et ecclesiasticae , editae cura et stud. joan. Dominici Mansì, 2 in 8 '(3 tom.), Lucae, 1755-59.

  Aegidius de Praesentatione; lusitanus, Ord, Erem. S. Aug. (1539-1626). De Immaculata B. Virginis Conceptione, 1 in f. Conimbri- cae, 1617.

  Afflictis, Matthaeus de; neapolitanus, juris- cons. (1430*-1510*). Decisiones sacri reg# Consiùi neapolitani; his accessere alìae Thomae Grammatici et Caesaris Ursilli, ]. C. neapolitani adnotationes ... cum decì- sionibus joan, Aloysii Riccii. 1 in f. Vene- tiis, 1635.

  Afflicto, Silvester de; italus, Clero Reg. Thea- tiri., episc. Nuceriensis'Saracenoruni (t 1661). Cfr. lib. 6, n. 216, noto C.

  Aguirre, ]oseph. Saenz de; hispanus, O. S. B., cardinalis (1630-1699). l°. Collectio maxima conciiiorum omnium Hispaniae et novi orbis, etc., 4 in f. Romae, 1693-94. - 2°.S.An- setmi, archiep, Cantuariensis ... theologia, commentariis et disputationibus illustrata. 3 in f. Romae, 1688-90.

  AlaDus, Gulielm. (Allen); anglus, cardinalis (153'2-1594). De sacramentis in g., de sa- cram. Euchar., de sacrificio Mz'ssae, 1 in 4, Antverpiae, 1576.

  Albertinus, Arnald.; hispanus, epìsc, Pactensis (t 1545). Tractatus de 'agnoscendts assertio- nibus catholicis et haereticis, 1 in 4, Ro- mae, 1572.

  B. Albertus, Magnus dictus; germanus, O. P., archiep. Ratisbonensis (1193-1280) Opera omnia, 21 in f. Lugduni, 1651.

  Albinus, Flaccus. Vide Alcuinus. Albitius, Franc.; italus, cardinalis (1593-1684).

  De inconstantia z'n jure admittenda vel non, l in f. Amstelodami, 1683.

  Alciatus, Andr.; italus, juriscons. (1492-1550). l°. Praesump#onum tractatus, 1in 8~ !-ug- duni, 1542. - 2.° Consilia, 2 in f. vene- tiis, 1579.

  Alcolea. Vide Diana. Alcozer, Frane. de; hispanus, O. Min. (flor.l580).

  l°. Tratado contra el juego, 1 in f. Salman- ticae, 1559. - 2°. Confessionario breve y provechoso para los penitentes, l in 8, Com- pIuti, 1619.

  Alcl1inus,Flaccus; britannus (735*-804). Opera, Migne, Patr. Lat, tomo 100 et 101. .

  Alensis, Alexand. de Ales; anglus, O. Mm. (t 1245). Universae theologiae Summa, 4 in f. Venetiis, 1575-76.

  S. Alexander, episc. Alexandrinus (flor. 312). Epistolae Migne, Patr. Graeco-Iat., tomo 18.

  Alexander, Natalis; gallus, O. P. (1639-1724). l°. Theologia dogmatica et moralis, se- cundum ordinem Catechismi Conco Trid., 2 in f. Parisiis, 1703. - 2°. Commentarius litteralis et moralis in epistolas S. Pauli, 2 in 4, Venetiis, 1772. - 3°. Historia eccle- siastica, editio noviss., opera et studio Ron- caglia, cum adnotat. ]oan. Dom. Mansi,

  9 in f. Ferrariae-Venetiis, 1758-63. Hoc opus prohib!tum est br~v:ibus Innoc. XI, 10 ]ul. 1684, 6 Apr. 1685, 26 Febr. 1687. Decreto tamen 8 ]ul. 1754 permissa est editio notis et animadv. Constantini Ron- caglia aucta.

  Alexander de Nevo; italus (flor.l457). In qua- tuor res libros Decretai. commentarìa, 2 in . Venetiis. 1585.

  Alexander, Tartagnì, Vide Tartagni. Alexandris, Cajetanus de; italus, Theatinus

  (t 1730). Confessarz"us moniatium, edit. 2", 1 in 12 Bononiae, 1713.

  Alliaco, Petrus de (Ailly); gallus, archiep. Cameracensis. card. (1350-1420). Tract, de Ecclesiae, Conciiii generalis, RomaniPon- tificis et cardinalium auctoritate ; in oJle- ribus Gersonii, Antverpiae, 1706, tomo II, pago 926.

  Almainus, ]ac.; gallus (1480*-1515). l°. Tract, de auctoritate Ecclesiae et conciliorum ge- neralium; inter opera Gersonii, Antver- piae, 1706, tomo II, pago 976. - 2°. Lectura in 3 um magistri sententiarum completa, Parisiis, 1516. - 3°. Lectura in 4um sen- tentiarumtmperfecta.sioe, de Poenitentia et Matrim" a disto 14 ad 37, Parisiis, 1526.

  Alphonsus de Leone. Vide Leone. Alterius, Marius; italus (t 1616). Disputa-

  tiones de censuris ecclesiasticis..... cum explicatione bullae Coenae Domini, opus posthum. publicatum a fratre suo Horatio Alterio 2 in f. Romae, 1617.

  Alvarez, bidacus; hisp., O. P., archiep. Tra- nensis (t 1635). Disputationes theologicae in 1am 2 ae D. Thomae, 1 fol. Trani, 1617.

  Alvarez de Paz, ]ac.; hispanus, S. ].(1560-1620). Opera spirituatia; 3 10 f. Lugduni, 1608-13.

  Amalarius, Fortunatus; francus, co-episcopus Lugdunensis (t 850*). De ecclesiasticis offi- ciis, Migne, Patr. Lat., tomo 105.

  Amato, Antonin. de; siculus, jurisc. (flor.1627). Variarum forensium et practicabz"lium resolutionum jurz"s, libri duo, 2 in f. Pa- normi, 1627-34.

  Amatus, Anellus; neapolit., jurisc. (flor. 1618). Consiliorum seu responsorum centuria una, cum decisionibus seu concordiis in fine cujusque responsi adjectis, 1 in f. Ant- verpiae, 1674.

  S. Ambrosius; italus\~rchiep. Mediolanensis, Doctor Ecclesiae (::l40*-397). Opera omnz'a, Migne, Patr, Lat., tomo 14-17.

  Amieus, Fr

Recommended

View more >