samlet udgave af h¦ftet set fra uu's side

Download Samlet udgave af h¦ftet set fra uu's side

Post on 29-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hæfte, uge 4

TRANSCRIPT

 • E l e v h f t e

  U d d a n n e l s e s u g e

  u g e 4 - 2 0 1 4

  i

  A a l b o r g

  U U - A a l b o r g , N y K a s t e t v e j 1 - 3 , 9 0 0 0 A a l b o r g - w w w . u u - a a l b o r g . c o m

 • SK

  EMA

  TIL

  AT

  MA

  RK

  ERE

  VO

  RE

  AK

  TIV

  ITET

  ER I

  UG

  E 4

  MA

  ND

  AG

  TI

  RS

  DA

  G

  ON

  SD

  AG

  TO

  RS

  DA

  G

  FRED

  AG

  L

  R-

  DA

  G

  FOR-

  MID

  DAG

  H

  ELE

  DAG

  EN

  FOR-

  MID

  DAG

  H

  ELE

  DAG

  EN

  FOR-

  MID

  DAG

  H

  ELE

  DAG

  EN

  FOR-

  MID

  DAG

  H

  ELE

  DAG

  EN

  FOR-

  MID

  DAG

  FO

  R-

  MID

  DAG

  H

  ELE

  DAG

  EN

  EFTE

  R-

  MID

  DAG

  EF

  TER-

  MID

  DAG

  EF

  TER-

  MID

  DAG

  EF

  TER-

  MID

  DAG

  EF

  TER-

  MID

  DAG

  EF

  TER-

  MID

  DAG

 • 3

  I d e t t e h f t e k a n l r e r e , e l e v e r o g f o r l d r e f s i g e t o v e r b l i k o v e r ,

  h v a d u g e 4 b y d e r p .

  D e r e r 3 s l a g s t i l b u d :

  T i l b u d o m U E A - a k t i v i t e t e r h j e m m e i k l a s s e n / p s k o l e n

  T i l b u d o m k l a s s e - a k t i v i t e t e r u d e i b y e n p a r b e j d s p l a d s e r o g

  u d d a n n e l s e r

  T i l b u d t i l d e n e n k e l t e k o n k u r r e n c e r m v .

  U d o v e r d e n y e t i l b u d , s o m e r l a v e t s p e c i e l t t i l u g e 4 , e r d e r j o m a n -

  g e a n d r e s p n d e n d e e m n e r a t t a g e o p i e n u d d a n n e l s e s u g e .

  M s k e h n g e r S k i l l s k a l e n d e r e n a l l e r e d e i j e r e s k l a s s e v r e l s e ? D e r

  e r m a n g e g o d e i d e r t i l U E A o g s k a n m a n j o v i n d e e n I p a d i k o n -

  k u r r e n c e r n e .

  P U U - A a l b o r g s h j e m m e s i d e w w w . u u - a a l b o r g . c o m e r d e r o g s m a n -

  g e i d e r t i l U E A , o g p h j e m m e s i d e n w w w . 2 0 1 f o r s l a g . d k e r d e r e n d -

  n u f l e r e .

  2

  V e l k o m m e n t i l U d d a n n e l s e s u g e

  u g e 4 - 2 0 1 4

  I U U - A a l b o r g h a r v i g l d e t o s t i l a t u d g i v e d e t t e h f t e o m u g e 4

  o g v i g l d e r o s h e l t v i l d t t i l s e l v e u g e 4 !

  D e r e r v i r k e l i g m a n g e m u l i g h e d e r f o r a t f g o d e o p l e v e l s e r o g f o r a t

  o p l e v e u d d a n n e l s e r o g j o b p n y e m d e r i d e n n e u g e .

  D e 2 s t o r e b e g i v e n h e d e r , s o m s t a r t e d e d e t h e l e , e r U d d a n n e l s e s -

  m e s s e n S t u d y A a l b o r g , s o m f i n d e r s t e d i A a l b o r g h a l l e n d . 2 1 . o g 2 2 .

  j a n u a r 2 0 1 4 o g D M i S k i l l s , s o m f i n d e r s t e d i G i g a n t i u m d . 2 3 . 2 5 .

  j a n u a r 2 0 1 4 .

  I S k o l e a f d e l i n g e n h a r v i t r u f f e t e n b e s l u t n i n g o m , a t a l l e e l e v e r i 8 .

  1 0 . k l a s s e s k a l d e l t a g e i b e g g e d i s s e b e g i v e n h e d e r .

  O g s f i k v i i d e n t i l a t s t t e u d d a n n e l s e o g j o b p d a g s o r d e n e n i

  H E L E u g e 4 .

  V i h a r s a m a r b e j d e t m e d f o l k e s k o l e r , u n g d o m s u d d a n n e l s e r , U n g A a l -

  b o r g , e r h v e r v s l i v , S k i l l s D a n m a r k , S t u d y A a l b o r g , f a g b e v g e l s e o g

  s k o l e f o r v a l t n i n g e n o m a t s i k r e e n s p n d e n d e u g e m e d e n m a s s e

  g o d e o p l e v e l s e r o g i n t e r e s s a n t e b e g i v e n h e d e r - s e o v e r s i g t o v e r a l l e

  u g e n s b e g i v e n h e d e r p s i d e 7 .

  V i h b e r s e l v f l g e l i g , a t h e l e u g e n v i l v r e m e d t i l a t g i v e m a n g e

  e l e v e r n y i n s p i r a t i o n t i l a t v l g e u d d a n n e l s e e f t e r 9 . 1 0 . k l a s s e .

  M s k e m d e r m a n e t e r h v e r v e l l e r e n u d d a n n e l s e , m a n i k k e a n e d e

  e k s i s t e r e d e m s k e m d e r m a n l i g e n e t o p d e n v o k s n e , s o m k a n i n -

  s p i r e r e e n t i l e n s p n d e n d e u n g d o m s u d d a n n e l s e o g k a r r i e r e

  I d e t t e h f t e k a n l r e r e , e l e v e r o g f o r l d r e f s i g e t o v e r b l i k o v e r ,

  h v a d u g e 4 b y d e r p .

 • 3

  I d e t t e h f t e k a n l r e r e , e l e v e r o g f o r l d r e f s i g e t o v e r b l i k o v e r ,

  h v a d u g e 4 b y d e r p .

  D e r e r 3 s l a g s t i l b u d :

  T i l b u d o m U E A - a k t i v i t e t e r h j e m m e i k l a s s e n / p s k o l e n

  T i l b u d o m k l a s s e - a k t i v i t e t e r u d e i b y e n p a r b e j d s p l a d s e r o g

  u d d a n n e l s e r

  T i l b u d t i l d e n e n k e l t e k o n k u r r e n c e r m v .

  U d o v e r d e n y e t i l b u d , s o m e r l a v e t s p e c i e l t t i l u g e 4 , e r d e r j o m a n -

  g e a n d r e s p n d e n d e e m n e r a t t a g e o p i e n u d d a n n e l s e s u g e .

  M s k e h n g e r S k i l l s k a l e n d e r e n a l l e r e d e i j e r e s k l a s s e v r e l s e ? D e r

  e r m a n g e g o d e i d e r t i l U E A o g s k a n m a n j o v i n d e e n I p a d i k o n -

  k u r r e n c e r n e .

  P U U - A a l b o r g s h j e m m e s i d e w w w . u u - a a l b o r g . c o m e r d e r o g s m a n -

  g e i d e r t i l U E A , o g p h j e m m e s i d e n w w w . 2 0 1 f o r s l a g . d k e r d e r e n d -

  n u f l e r e .

 • 5

  T i l m e l d i n g t i l a k t i v i t e t e r

  T i l m e l d i n g t i l a k t i v i t e t e r n e f o r e g r a l t s p w e b - a p p e n . N o g l e a f a k -

  t i v i t e t e r n e h a r b e g r n s e t a n t a l d e l t a g e n d e k l a s s e r . D i s s e a k t i v i t e t e r

  t i l d e l e s e f t e r f r s t - t i l - m l l e - p r i n c i p p e t , o g d e t i l m e l d t e k l a s s e r s l -

  r e r e f r e n m a i l , s o m b e k r f t e r t i l m e l d i n g e n .

  T r a n s p o r t m v .

  D e l t a g e l s e n i a k t i v i t e t e r n e e r g r a t i s , o g t r a n s p o r t u d g i f t e r n e d e l e s e f -

  t e r d e r e g l e r , s o m g l d e r f o r a l l e U E A - a k t i v i t e t e r : S k o l e n b e t a l e r

  h a l v d e l e n , o g U U - A a l b o r g d e n a n d e n h a l v d e l .

  N r t i l m e l d i n g e r b e k r f t e t , e r d e r o g s a u t o m a t i s k b e v i l g e t t r a n s -

  p o r t e f t e r d i s s e r e g l e r .

  P r m i e r

  N o g l e a f a k t i v i t e t e r n e h a r f o r m a f k o n k u r r e n c e r e n t e n i n d i v i d u e l l e

  e l l e r k l a s s e - k o n k u r r e n c e r . D e t t e e r b e s k r e v e t v e d h v e r a k t i v i t e t h e r i

  h f t e t o g p a p p e n .

  K a l e n d e r

  P f l a p p e n i d e t t e h f t e f i n d e r d u e n k a l e n d e r . H e r u d o v e r f r d u a f

  d i n U U - v e j l e d e r e t a r k m e d k l i s t e r m r k e r . S k a n m a n l a v e s i n h e l t

  e g e n U g e - 4 - k a l e n d e r , h v o r m a n k a n s e , h v a d m a n s k a l d e l t a g e i

  h e l e u g e n . D e n k a n h i v e s a f h f t e t o g s t t e s p k l e s k a b e t h j e m -

  m e e l l e r p o p s l a g s t a v l e n i k l a s s e n .

  S K E M A T I L A T M A R K E R E V O R E A K T I V I T E T E R I U G E 4

  M A N D A G T I R S D A G O N S D A G T O R S D A G F R E D A G L R -

  D A G

  F O R -

  M I D D A G

  H E L E

  D A G E N

  F O R -

  M I D D A G

  H E L E

  D A G E N

  F O R -

  M I D D A G

  H E L E

  D A G E N

  F O R -

  M I D D A G

  H E L E

  D A G E N

  F O R -

  M I D D A G

  F O R -

  M I D D A G

  H E L E

  D A G E N

  E F T E R -

  M I D D A G

  E F T E R -

  M I D D A G

  E F T E R -

  M I D D A G

  E F T E R -

  M I D D A G

  E F T E R -

  M I D D A G

  E F T E R -

  M I D D A G

  4

  P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r

  W e b - a p p

  V i h a r s a m m e n m e d C e n t e r f o r D i g i t a l P d a g o g i k u d v i k l e t e n

  w e b - a p p , s o m e r e n v i g t i g i n t e r a k t i v d e l a f a k t i v i t e t e r n e i u g e 4 .

  U d o v e r e t o v e r b l i k o v e r b e g i v e n h e d e r n e , e r d e t o g

Recommended

View more >