samenwerken - utrecht samenvatting samenwerken professionals hebben kennis en vaardigheden...

Download Samenwerken - Utrecht Samenvatting samenwerken professionals hebben kennis en vaardigheden bijbehorend

Post on 11-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Samenwerken

  28 februari 2017

  Frans Wiering

 • 2

  Ervaringen met samenwerken

  � wanneer is samenwerken prettig? wanneer niet? waarom?

  � wanneer is samenwerken effectief? wanneer niet? waarom?

  � wat is er makkelijk / moeilijk aan samenwerken? waarom?

  Natuurwetten en situaties in de natuur kon ik begrijpen. Mensen waren moeilijker te bevatten.

  Gerard ‘t Hooft (NRC 22 maart 2014)

 • 3

  Mensen zijn verschillend

  � een paar dimensies

  � wat ze kunnen doen: kennis, vaardigheden

  � hoe ze het doen: persoonlijkheid, attitude, gedrag

  � waarom ze het doen: waarden, cultuur

  � hoe is het om met deze verschillen om te gaan?

  � organisatietheorie geeft aantal antwoorden � organisatievormen

  � teamrollen

 • 4

  Hiërarchische organisaties

  � Frederick Taylor (1911) Principles of Scientific Management

  � productielijn T-Ford (1914)

  � kenmerken

  � massaproductie, standaardisering

  � opsplitsen werk in subtaken

  � scheiding hoofd- en handenarbeid

  � efficiëntie, controle

  � organisatie als machine

  � ‘if you get the engineering right, the human factor will fall into place’

  � nog altijd dominante organisatiemodel

  � bureaucratie

  http://www.youtube.com/watch?v=PvbG9Sjp97o

 • 5

  Universiteit als hiërarchische organisatie

 • 6

  Werken in een hiërarchische organisatie

  � bron: NRC 16 februari 2013

  � expertise en hiërarchie botsen

  � opdracht om van mening te veranderen

 • 7

  Professionals

  � voorbeelden

  � artsen

  � wetenschappers

  � software engineers

  � kenmerken

  � hoog opgeleid, hebben expertise

  � dragen verantwoordelijkheid

  � geen radertjes in machine maar holisten

  � geen opdrachten maar communicatie

  � normen en waarden, ethiek; soms vastgelegd in beroepscode

  � gedragscodes in Informatica

  � Vereniging Register voor Informatici, http://vri.nl/#gedragscode

  � ACM, https://www.acm.org/about-acm/acm-code-of-ethics-and- professional-conduct

 • 8

  Professionele waarden opsporen

  � verhalen en legenden

  � helden en antihelden

  � hoe win je respect?

  � hoe verlies je respect?

  � wat wordt gewaardeerd?

  � wat wordt afgewezen?

  penicilline

  monster van Frankenstein

  Ernst Jansen Steur

  Florence Nightingale

  Hippocrates

 • 9

  Bijbehorende waarden

  Goed

  � geen schade toebrengen

  � onbaatzichtigheid

  � vertrouwensband

  � nooit opgeven

  � nieuwe wegen zoeken

  Slecht

  � experimenteren met leven

  � geld- en eerzucht

  � privacy schenden

  � regels zijn regels

  � onzorgvuldigheid

  soaps, films e.d. draaien vooral om ethische waarden

 • 10

  Professionele waarden in informatica?

  � verhalen en legenden

  � helden en antihelden

  � hoe win je respect?

  � hoe verlies je respect?

  � wat wordt gewaardeerd?

  � wat wordt afgewezen?

  5 minuten in groepjes overleggen en rapporteren

 • 12

  professionals in organisatie

  � professionals delen een gemeenschappelijke cultuur

  � opleiding, training, vaardigheden

  � onderling goed verbonden

  � delen verhalen, idealen en waarden

  � professionals als groep vertonen slechte match met hiërarchische organisatievorm

  � zijn er andere organisatievormen denkbaar?

 • 13

  Organisatiemetaforen

  � Gareth Morgan, Images of organization (1986)

  � elke metafoor impliceert kritiek op machinemodel

  � meeste organisaties hebben kenmerken meerdere metaforen

  � samenvatting: bit.ly/1M3cXPf

 • 14

  Een geschiktere organisatiemetafoor?

  � organisatie als brein

  � holografische eigenschap: meerdere onderdelen die hetzelfde kunnen doen

  � leervermogen van organisatie

  � kritiek op hiërarchisch model: statisch, gespecialiseerd

 • 15

  Hologafische organisatie

 • 16

  Agile and holographic

  http://m.cacm.acm.org/magazines/2007/3/5709-theoretical- reflections-on-agile-development-methodologies/abstract

 • 19

  Rollen in teams

  � teams kennen formele rollen

  � scrummaster

  � voorzitter

  � product owner

  � contactpersoon ICT

  � maar ook informele rollen

  � guru

  � verbinder

  � inspirator

  � …

  � hangen samen met persoonlijke kwaliteiten en gedrag

  � belangrijk voor slagen teamwork

 • 20

  Teamrollen volgens Belbin

  � teamrollen van Belbin

  � karakteriseren verschillende typen gedrag in organisatie

  � mensen hebben meestal meer dan een rol

 • 21

  Namen en trefwoorden teamrollen

  Engels Nederlands Trefwoorden

  plant plant innovative, creative, solve complex problems

  monitor, evaluator waarschuwer critical thinking, analysing problems

  specialist specialist specialist knowledge, commitment (niet in test)

  shaper vormer motivation, energy, lead and push

  implementer bedrijfsman well organised, discipline

  completer, finisher zorgdrager accuracy, reluctant to delegate

  resource investigator onderzoeker communication, find new resources/ opportunities

  co-ordinator voorzitter pull group together, delegate

  team worker groepswerker supportive, flexible, adaptable

 • 22

  Teamrollen in software/gameproject

  � wat kwam er uit je test? � en wat vond je daarvan?

  � welke rollen zijn er nodig in je project? � zijn die er ook?

  � kun je die ontwikkelen of verkrijgen?

  � meer informatie � www.belbin.com

  � http://nl.wikipedia.org/wiki/Meredith_Belbin

 • 23

  Opdracht

  � losjes gebaseerd op casus ontwikkelteam Sibelius

  � succesvol muzieknotatiepakket, opgekocht en ontwikkeling stopgezet

  � geavanceerd medisch systeem

  � je wordt met je ontwikkelteam op straat gezet

  � jullie besluiten een doorstart te maken

  � jullie mogen één persoon inhuren

  � wat voor iemand kiezen jullie? en waarom?

  � werkwijze

  � c. 5 minuten overleggen

  � spiekbriefje: teamrollen en bijdrage aan team

  � uitkomst (kort) presenteren

 • 24

  Samenwerken met anderen: stakes

  � Bas de Baar: stakeholders zijn de belangrijkste factor in softwareprojecten � uiten wensen

  � worden vastgelegd in requirements

  � wensen en requirements zijn niet de ‘stakes’ � hoop, angst, belangen, waarden

  � stakes blijven meestal onuitgesproken

  � requirements zijn onderhandelbaar, stakes niet � voorbeeld WKZ-project, zie

  https://www.youtube.com/watch?v=D2As zDtekBc

  � succesvol projectleider focust op de stakes

 • 25

  stakes ≈ dingen die van waarde zijn

  � taal: concepten, begrippenapparaat � voorbeeld: melodienorm, de ‘identiteit’ van een melodie

  � false friends: zelfde woord, andere interpretatie

  � je kunt jezelf diskwalificeren door een concept verkeerd te gebruiken

  � praktijken � geaccepteerde en niet-geaccepteerde manieren van werken

  � Midsomer Murders vs. CSI-benaderingen

  � waarden � expertise vaak hoog gewaardeerd – vaak niet transparant waarop

  die gebaseerd is

  � formalisering is geen universele behoefte, maar kernwaarde informatica

  � rituelen � examens, benoemingen, prijzen, omgangsvormen

 • 26

  hoe komen we achter de stakes?

  � workplace anthropology

  participerende observatie m.n. interviews

 • 27

  Contextual Design

  � Contextual Design is a structured, well-defined user-centered design process that provides methods to collect data about users in the field, interpret and consolidate that data in a structured way, use the data to create and prototype product and service concepts, and iteratively test and refine those concepts with users

  � ontwikkeld voor herontwerp werkprocessen

  � gebruiker is de expert

  Holtzblatt, Karen and Beyer, Hugh R. (2011). Contextual Design. In: Soegaard, Mads and Dam, Rikke Friis (eds.), Encyclopedia of Human-Computer Interaction. Aarhus, Denmark: The Interaction-Design.org Foundation. http://www.interaction- design.org/encyclopedia/contextual_design.html.

 • 28

  Rolmodellen voor de analist

  archeoloog detective psycholoog

  antropoloog discipel

  niet: techneut, visionair, artiest

 • 29

  Methodieken uit contextual design

  � contextual inquiry

  � observeren tijdens werk

  � vragen stellen

  � interpretaties expliciet aan gebruiker voorleggen

  � interpretation session

  � work models

  � geannoteerde diagrammen van o.a. communicatie, activiteiten, waarden e

Recommended

View more >