sage agb & post-agb

Download SAGE AGB & post-AGB

Post on 08-Jan-2016

35 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rezultati. općenito t v  , A K  ,  , v e  R Aqr, V366 Car, V835 Cen  T dust = const, a max ( mala zrnca ) = const RR Tel  T dust = const, a max ( velika zrnca )    RX Pup  T dust, I , II  , a max ( velika zrnca )  - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Usporedbom izmeu objekata snimljenih Spitzerovim infracrvenim teleskopom (kampanja SAGE), 2MASS-om i MSX-om s poznatim AGB i post-AGB objektima u Velikom Magellanovom oblaku, identificirana su 198 AGB i 630 post-AGB zvijezdi. Pokazalo se da poloaj tipinih objekata u dvobojnim dijagramima za MW nije mogue primijeniti na i LMC. Podruja u dvobojnim dijagramima kojima u MW prevladavaju mlade zvijezde, u LMC kontaminirana su post-AGB objektima. Hidrodinamiki modeli za zvijezde u LMC pokazuju manju prisutnost praine u zvjezdanim ovojnicama, a samim time i manji gubitak mase

  SAGE AGB & post-AGBCIRKUMSTELARNA PRAINA OKO SIMBIOTSKIH MIRA

  T. Jurki, D. Kotnik-Karuza

  Odsjek za fiziku, Filozofski fakultet Sveuilita u RijeciU ovome radu istraivana su svojstva cirkumstelarne praine sedam junih simbiotskih zvijezda, o Cet, KM Vel, V835 Cen, V366 Car, RR Tel, R Aqr and RX Pup, analizom JHKL magnituda sjaja u bliskom infracrvenom podruju. Simbiotske zvijezde su redovno promatrane barem 10 godina u razliitim epohama sa Junoafrikog astronomskog observatorija (SAAO). Sjaj zvijezda je korigiran za meuzvjezdanu ekstinkciju koritenjem koeficijenata vizualne ekstinkcije Av danih u Tablici 1. Krivulje sjaja ispravljene su za pulsacije komponente Mire kako bi dobili samo dugorone varijacije sjaja. RR Tel, R Aqr i RX Pup pokazuju pomrinske periode smanjenja sjaja.

  Numeriki kod DUSTY koriten je za modeliranje svojstava cirkumstelarne prainaste ljuske oko hladnije Mira komponente, a pod pretpostavkom sferne geometrije s Mirom u sreditu sferne ljuske praine. Kao ulazno zraenje Mire u prainastu ljusku, uzeto je zraenje crnog tijela na temperaturi izmeu 2300 K i 2600 K, u ovisnosti o spektralnom tipu Mire i u skladu s podacima iz literature. Zvjezdana temperatura o Cet jedina je modelirana zbog neodreenosti spektralnog tipa. Komponente Mira posjeduju jake zvjezdane vjetrove zbog ega tlak zraenja na zrnca praine uzrokuje ekspanziju ovojnice. U koritenoj analitikoj aproksimaciji za vjetrove uzrokovane tlakom zraenja, gustoa broja zrnaca praineh je funkcija skalirane udaljenosti od zvijezde y =r/rin, poetne vi i terminalne ve brzine vjetra, dok je rin unutarnji polumjer prainaste ljuske (sublimacijski polumjer):

  Za raspodjelu veliina zrnaca upotrebljena je MRN raspodjela , ( amin a amax ), gdje su kao konstantni ulazni parametri uzeti najmanja veliina zrna amin = 0.005 m i q = 3.5, dok se najvea veliina zrna amax odreuje modeliranjem. Pretpostavljen je sastav praine tipian za zvijezdu tipa Mire koji sadri 100% vruih silikata. Vanjski polumjer prainaste ljuske postavljen je na 20 rin, dok se unutarnji polumjer ljuske rin i s njime povezana sublimacijska temperatura Tdust odreuju modeliranjem. Krivulje sjaja sedam junih simbiotskih zvijezda korigirane za pulzacije MireOpaanja i metode analize U ovome radu predstavljen je model prainastih ovojnica simbiotskih Mira, te odreena njihova svojstva u dugim vremenskim intervalima. U istraivanju su koritena dugorona opaanja u bliskom infracrvenom podruju (JHKL), te s infracrvenih ISO i IRAS satelita u srednjem IR podrujuza simbiotske zvijezde o Cet, RX Pup, KM Vel, V366 Car, V835 Cen, HM Sag, V1016 Cyg, RR Tel, V407 Cyg i R Aqr. U cilju praenja promjena sjaja i evolucije boja u vremenu, izraen je algoritam kojim su uklonjene pulzacije Mire i korigirane svjetlosne krivulje.Uz pretpostavku sferne raspodjele praine u neposrednoj blizini hladne Mire, odreene su temperatura i svojstva prainaste ovojnice: raspodjela gustoe i veliine zrna, optika dubina, terminalna brzina vjetra i gubitak mase za vrijeme i izvan perioda pomraenja prainom. Za modeliranje radijativnog prijenosa zraenja kroz prainu koriten je numeriki kod DUSTY. Preliminarni rezultati ovog sistematskog istraivanja svojstava prainastih ovojnica simbiotskih Mira daju uvid u zajedniku prirodu praine u tim objektima. Istraivanje e takoer obuhvatiti identifikaciju i izuavanje IR svojstava simbiotskih, AGB i post-AGB zvijezda i planetarnih maglica u Velikom Magellanovom oblaku obuhvaenih Spitzerovom SAGE kampanjom kako bi dobili uvid u vremensku evolucijsku sliku tih objekata.SaetakDanchi W. C. et al. 1994, AJ, 107, 1469Ivezic Z., Elitzur M. 1997, MNRAS 287, 799 Ivezic Z. et al. 1999, User Manual for DUSTY, University of Kentucky Internal Report, www.pa.uky.edu/ ~ moshe/dustyKotnik-Karuza D. et al. 2006, A&A, 452, 503Mathis J.S., Rumpl W., Nordsieck K.H. 1977, ApJ, 217, 425 Mikolajewska J. 1999, in Optical and Infrared Spectroscopy of Circumstellar Matter, eds. E. W. Guenther, B. Stecklum, S. Klose, ASP Conf. Ser. 188, 291Ossenkopf V., Henning, Th., Mathis J.S. 1992, A&A, 261, 567Whitelock P. A. 2002, in Symbiotic stars probing stellar evolution, eds. R. L. M. Corradi, J. Mikolajewska, T. J. Mahoney, ASP Conf. Ser. 303, 41

  Literatura(1) modeliranoTMiratemperatura komponente Mire(2) parametar odreen spektralnim razredom i iz Feast (1983a) Tdust sublimacijska temperatura praine(3) parametar odreen spektralnim razredom i iz Feast (1983b)amaxnajvea veliina zrna(4) parametar odreen spektralnim razredom i iz Whitelock (2000) te Danchi (1994)v vizualna optika dubina(5) parametar odreen spektralnim razredom i iz Mikolajewska (1999)AKekstinkcija pri K

  * Periodi smanjenja sjaja I, II i IIIbrzina gubitka mase** Periodi najmanjeg pomraenja 1980, 1986 and 1994; priodi pomraenja I i IIveterminalna brzina vjetra Ponaanje parametara modela pri prelasku u period smanjenja sjaja:Dvobojni dijagrami sedam junih simbiotskih Mira s teorijskim modelima i ekstinkcijama na K (AK)

  Pomraenje

  Parametri

  Simbiotske Mire

  Cet

  KM Vel

  V835 Cen

  V366 Car

  RR Tel*

  R Aqr

  RX Pup**

  TMira (K)

  2600 (1)

  2500 (2)

  2500 (2)

  2500 (2)

  2500 (3)

  2300 (4)

  2300 (5)

  Tdust (K)

  1100

  [1000 1150]

  1150

  [1050 1200]

  1000

  [900 1100]

  800

  [600 850]

  650

  [630 670]

  700

  [650 800]

  Minimum

  amax ((m)

  0.15

  [0.10 0.20]

  0.10

  [0.05 0.15]

  0.15

  [0.10 0.20]

  1.40

  [1.20 1.80]

  0.15

  [0.13 0.17]

  1.70

  [1.55 1.90]

  (v

  0.4 3.4

  8.3 12.6

  1.3 5.4

  1.9 4.2

  0.55 8.80

  3.2 5.3

  AK

  0.04 0.38

  0.9 1.4

  0.15 0.65

  0.23 0.52

  0.07 1.07

  0.36 0.60

  (10-6 MSun/yr)

  2.7 3.3

  9.1 13.6

  4.6 9.7

  4.6 9.7

  0.65 10.1

  8.7 13.8

  ve (km/s)

  14.4 16.1

  11.0 12.1

  17.4 20.9

  17.4 20.9

  7.8 10.3

  13.9 16.0

  TMira (K)

  2500

  2500

  2500

  2300

  2300

  Tdust (K)

  950

  [950 1000]

  1000

  [900 1100]

  750

  [700 850]

  650

  [600 750]

  900

  [850 900]

  Period(i)

  amax ((m)

  0.15

  [0.15 0.20]

  0.15

  [0.10 0.20]

  0.85

  [0.85 0.95]

  0.15

  [0.10 0.15]

  1.10

  [1.10 1.15]

  (v

  11.9 20.3

  15.3

  4.6 9.5

  10.9 21.4

  5.6 7.5

  AK

  1.33 2.27

  1.86

  0.56 1.16

  1.3 2.6

  0.63 0.84

  (10-6 MSun/yr)

  9.6 15.4

  11.4

  9.7 17.3

  12.3 23.0

  9.9 12.8

  ve (km/s)

  9.3 10.6

  10.5

  12.0 15.7

  6.3 7.4

  16.9 18.6

  TMira (K)

  2300

  Period III

  Tdust (K)

  700

  [700 750]

  (1994 1998)

  amax ((m)

  2.00

  [1.80 2.20]

  (v

  2.5 5.1

  AK

  0.28 0.57

  (10-6 MSun/yr)

  7.0 13.9

  ve (km/s)

  13.9 16.8

  Simbiot.

  Mira

  Drugo ime

  Spektralni tip

  Av

  d

  (kpc)

  P

  (dani)

  Cet

  HD 14386

  MWC 35

  Mira M2-7III

  Karovska et al. 1997, ApJ, 482, L175

  Whitelock et al. 1988, IAUC 103, p. 47

  0.01

  0.12

  331-333

  Whitelock et al. 2000, MNRAS, 319, 728

  Kholopov et al, 1985, GCVS, Nauka

  Perryman et al. 1997, Hipp.Cat. ESA SP-1200

  KM Vel

  Hen 2-34

  Mira M

  Acker et al. 1988, A&AS, 73, 325

  Whitelock et al. 1988, IAUC 103, p. 47

  3.2

  9.0

  370

  Feast et al. 1983a, MNRAS, 203, 373

  V835 Cen

  Hen 2-106

  Mira M ( M5

  Schulte-Ladbeck 1988, A&A, 189, 97

  3.9

  9.4

  400

  Feast et al. 1983a, MNRAS, 203, 373

  V366 Car

  Hen 2-38

  Mira M6

  Muerset & Schmid 1999, A&AS, 137, 473

  2.8

  3.8

  433

  Feast et al. 1983a, MNRAS, 203, 373

  RR Tel

  Hen 3-1811

  Mira M6/M5

  Allen 1980, MNRAS, 192, 521

  Muerset & Schmid 1999, A&AS, 137, 473

  0.3

  2.5

  387

  Feast et al. 1983b, MNRAS, 202, 951

  Penston et al. 1983, MNRAS, 202, 833

  Kotnik-Karuza et al. 2006, A&A, 452, 503

  R Aqr

  HD 222800

  MWC 400

  Mira M7, M8, M4

  Kenyon, 1986

  Muerset & Schmid 1999, A&AS, 137, 473

  Whitelock et al. 2000, MNRAS, 319, 728

  0.01

  0.27

  383-386

  Whitelock et al. 2000, MNRAS, 319, 728

  Kholopov et al, 1985, GCVS, Nauka

  Perryman et al. 1997, Hipp.Cat. ESA SP-1200

  RX Pup

  HD 69190

  Hen 3-138

  Mira M5.5/M5

  Allen 1980, MNRAS, 192, 521

  Muerset & Schmid 1999, A&AS, 137, 473

  2.0

  3.0

  580

  Whitelock et al. 1983, MNRAS, 203, 363

  Feast et al. 1977, MNRAS, 179, 499

  Mikolajewska et al. 1999, MNRAS, 205, 190