sadržaj kutije

Download Sadržaj kutije

Post on 06-Feb-2017

230 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • XVII. GodIna Broj 9./ SeptemBar 2013.

 • Reks MonGeneralni Direktor

  Uspeh u Forever biznisu najvie zavisi od toga, da li ot-krivamo mogunosti drugog oveka. Nije vano u kojim tekim okolnostima ivi neko. Uz odgovarajue upravljanje i lojalnost, svako moe da pronae put do uspeha. I neki od naih najboljih rukovodilaca su postali lanovi fantastine Foreverove po-rodice, zato to je postojao neko ko je u njima video mogunost i snagu, ak i ukoliko dotini ni sam u sebe nije verovao. Za veru u sebe esto i ne treba drugo, nego malo podsticaja i pomoi. U For-everu najuspeniji rukovodioci su majstori pronalaenja skrivenih mogunosti ljudi. Nikad ne moe da zna ko e da ti bude sledei igl menader. Nije mogue unapred rei ta se u kome skriva. Neki ljudi mogu da budu veliko iznenaenje.

  Povodom ovoga, pade mi na pamet pria o miu i lavu. Jedne noi mi probudi lava usred najlepeg sna. Lav se rasani, pa na-ljuti i poe da preti miu kako e ga odmah pojesti. Mi se uplai i obea lavu, da e mu, ukoliko mu potedi ivot, jednog dana zahvalti na velikodunosti. Nakon vie godina, lava uhvate lovci i priveu ga uz stablo. Mi sasvim sluajno proe ba onuda i vide ta se dogaa. Odra svoju re, pregrize konopac i oslobodi lava. Iz toga se vidi kako nikada ne moe da bude siguran ko e da doprinese tvojoj srei i uspehu u budunosti. Nikad ne potcenjuj skrivene mogunosti. Bodri svoj tim! Ui ga! Moj najvaniji savet je: Uvek postupaj sa svima kao sa ravnopravnim partnerima.

  Dozvolite mi da vam ispriam i drugu priu, koja je sigurno slina vaim ivotima i mnogima od vas e se initi poznatom. Pre neko-liko godina, ovek po imenu Don je bio veoma zabrinut, jer nije znao kako e da plati kolarinu svoje dece: od ega e da plati vr-hunsku kolu, koja po njegovom miljenju moe da prui vaspitanje visokog nivoa, koju bi po svojim sposobnostima njegova deca mogla da pohaaju. Jednog dana, kada se Don vratio s posla kui, dobio je telefonski poziv od starog komije s kojim ve godinama nije razgo-

  varao. ovek mu ree da ga je nazvao zato to je u poslednje vreme mnogo razmiljao o njemu i njegovoj porodici. Setio se prijateljstva, kao i pomoi koju su mu pruili kad je bio u nevolji. Govorio mu je o mogunostima Forever biznisa i o tome kakav je uinak FLP imao u njegovom ivotu. Don poslua starog poznanika: pridrui se Foreveru i za est meseci mu se potpuno promenio ivot, a potom i ivot njegove porodice. Naporan rad i istrajnost urodili su plodom. Postao je menader. Poeo je da stavlja na stranu novac za kolovanje svoje dece i bio je veoma zahvalan starom prijatelju to ga je potraio sa velianstvenom mogunou, koja mu je zauvek (Forever) promenila ivot.

  Da li mislite, da ukoliko Don prethodno nije pomogao svom komiji, onda mu ni komija ne bi govorio o fantastinoj Forever mogunosti? Odgovor dolazi sam od sebe. ovek je nazvao Dona zato to je u njemu video poslovnu mogunost. Nikad ne moe da zna ko e ti u budunosti pomoi, ili na koji nain moe neka veza da ti promeni ivot. Kad sretne novog kandidata, imaj na umu da trai u njemu neto to ak ni sam u sebi ne vidi mogunost!

  Kako ree Don Dikson: Prava snaga rukovodioca je to dotini uspeva da maksimalizuje mogunosti drugih ljudi, a u skladu sa prirodno dolazeom potrebom, uspeva da obezbedi da oni dobiju svoju zasluenu nagradu.

  estitam vam to ste sposobni da otkrijete mogunosti u drugim ljudima i zato to ste vi oni koji izgrauju novu rukovodilaku gen-eraciju Foreverove porodice!

  Skrivene vrednoSti

 • Ponovo je doao taj trenutak i opet imamo aka prvaka u porodici Virag Jasmin. Teak trenutak, jer deca tog uzrasta jo uvek vole da se igraju i raduju se svetu! Po prvi put e se sresti sa pravim, ogromnim sistemom. Mi roditelji se naravno brinemo za njih, a oni naravno, mnogo lake preskau prepreku, kao i sve ostalo u svom ivotu. U kolu kree pripremljena, potamnela na suncu, zdrava, opskrbljena svojim omiljenim vitaminima, sa sobom nosi First za prvu pomo kod eventualnih padova. Jasmin je ve pravi strunjak za nae proizvode: zna ta, kada i kako koristiti.

  Svoju decu treba da pripremimo da u zdravlju i odgovarajuoj kondiciji preskoe kolske prepreke. Oekivanja i uslovi danas su ve sasvim drugaiji, nego kad smo mi pohaali kolu, a na alost ni okruenje nam nije postalo bolje, zato treba svoju decu da obezbedimo sa to vie proizvoda.

  Znanje je najvea pomo koju treba da im predamo, zato je bitno koju kolu pohaaju, ko ih vaspitava u njoj, jer to u mnogim sluajevima za ceo ivot odluuje o nainu na koji e razmiljati.

  Odaberimo najbolju kolu za svoju decu! Mi Foreverovci to moemo da uinimo, a ako jo nismo u stanju, tada bi trebalo da malo vie radimo. Sa Foreverovim

  marketing planom imamo reenje za sve. Ukoliko elimo prvoklasnu kolu ili fakultet, samo treba da pritisnemo dugme sopstveno dugme

  za pokretanje: Hajde, uini korak, ima smisla to to radi, jer polae temelje ivota svom detetu! Pritisni molim te to dugme! Osim

  proizvoda i marketing plana, Forever naoj deci prua jo mnogo toga. Lako i jednostavno moemo da razgovaramo sa njima putem

  svog flota telefona. Imamo na poseban svet, u kome ive i ue zdrava, nasmejana i oputena deca. Svima elim dobar poetak kolske godine, mnogo prijatelja i znanja!

  Reks je iza nas, obezbeuje svima najkvalitetnije obrazovanje ne samo u Maarskoj, Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, nego i svuda u svetu.

  Napred FLP Srbije!

  dr andor Miles dravni direktor

  Poinje kola !

 • 35 godina Foreverovih uspeha Sveano otvaranjeu Feniksu, Arizona FLP predstavlja proizvode Aloe Vera Juice, Gelly & Lotion u zapadnim dravama SAD Vie od milion dolara prometa

  FLP se dalje razvija u SAD Predstavljanje Facial Kit Activatora Vie od 9 miliona dolara prometa

  Kupovina plantaa aloe u Dominikanskoj Republici AVA se iri Vie od 500 miliona dolara prometa

  Kupovina prvih Aloe vera plantaa u Teksasu Mart 1980: prvi mesec sa prometom od milion dolara

  Forever Resorts otvara svoja odmaralita: Kalvil Bej i Kotonvud Kov, NV

  FLP je prvo preduzee koje dobija certifikat IASC, koji potvruje istou u dobar kvalitet aloe u proizvodima.

  Vie od 100 miliona dolara prometa

  FLP svoj novi centralni ured premjeta u Temp, ArizonaKupnja 1200 S. Prist Robson Bi Produckts u Feniksu, Arizona. Uvoenje proizvodne linije pelinjak.

  Pokree se internet robna kua ForeverLiving.com Pokreu se lini distributerski veb sajtovi

  Otvaranje prvog Forever Resortsa u Junoj Africi

 • 35 godina Foreverovih uspeha

  FLP kupuje centralnu kancelariju od 8360 kvadratnih metara, pod imenom Forever Corporate Plaza u Skotsdelu, Arizona

  Predstavljanje Sonya Colour Collection

  Promet vei od milijardu dolara

  Povrina plantaa aloe u Dominikanskoj Republici vea od 2020 hektara

  Kupovina proizvodnog pogona Aloe Vera of America (AVA) u Mionu i Dalasu, drava Teksas; Otvaranje Forever Resortsa; Jun 1981: prvi dan sa milionskim prometom;

  FLP se pridruuje Meunarodnom naunom aloe savetu (IASC) Aloe Vera Juice dobija kvalifikaciju Koer Uvoenje proizvodne linije line higijene

  FLP se iri, prvo sedite preduzea: 1700 W 10th Tempe, Arizona

  Sa Nature-Minom proiruje se paleta dodataka ishrane

  Predstavlja se linija Aloe Fleur de Jouvence

  Forever Resorts kupuje Sautfork ran

  Predstavljanje Clean+Leanprograma za upravljanje telesne teine Vie od 2 milijardi dolara prometa

  Predstavljanje Forever Lite Ultra Forever Resorts kao prvi meu ugostiteljskim, rafting i luno-pristaninim preduzeima dobija sertifikat ISO 14001 za svoj sistem ekoloke uprave u svim lokalnim predstavnitvima;

 • Na berlinskom Svetskom reliju dele se Profit er ekovi u vrednosti od 10 miliona dolara Prvi trostruki dijamant menaderi: Elvira i Roberto Ruiz

  Uvoenje linije Sonya Skin Care za negu koe Pokree se MyFLPBiz

  Pokree se Forever Giving

  Uvoenje forever-giving.org Lodge at Bryce-Canyon, Utah postaje lan Forever Resortsa

  AVA koristi robotiku pri proizvodnji Predstavljanje Forever NutriLeana 500. Foreverov brod-kua Forever Resorts obogauje se letovalitem Lodge North Rim u Crand Canyonu Vie od 2,5 milijardi dolara prometa

  Forever Living Products predstavlja svoj novi logo AVA se seli u novi proizvodni pogon povrine 280.000 kvadratnih metara

  Forever prisutan u vie od 150 drava Preduzee se obogauje u Dominikanskoj Republici sa 250 hektara novih Aloe vera plantaa i pogonom za njihovu preradu Uz Facebook stranicu pridruuje se 100.000 ljudi Pokree se DiscoverForever.com i Forever Mobile

  Stranicu Foreverliving.com posetilo 6,8 miliona ljudi Otvara se novi Forever Direct EU B.V distribucioni centar;

  Otvara se Forever Nutraceutical proizvodni pogon u Feniksu, Arizona

 • Atila i Kati su sreli Forever u aprilu 2008.

  zahvaljujui njihovom sponzoru Miklou Ber

  kiu.

  Za 39 dana su postali menaderi, a u roku o

  d 18

  meseci dijamant menaderi! Uvek naglaava

  ju

  koliko su sreni i uzbueni to preko ovog b

  iznisa

  preporuuju zdrav nain ivota i sreu.

  InspIracIjaAktivni su distributeri u

  Maarskoj, Rusiji,

  Kazahstanu i Ukrajini i veoma ponosni na sv

  e

  svoje saradnike. Predstavljanje Foreverovih

  proizvoda drugima: to im znai ivot i neopis

  ivo su

  sreni to su lanovi Forever porodice.

  Miklo 16 godina gradi

  Foreverovu mreu.

  Trenutno je na dijamantnom

  nivou, a redovno se

  kvalifikuje na skoro sve

  podsticajne programe

  marketing plana.

  InspIracIjaOboava podsticajne

  programe koji donose

  putovanja. Po njegovoj

  filozofiji treba se fokusirati

  na stalan, kvalitetan i

  istrajan rad. Zahvaljujui

  tome, svake godine se

  kvalifikuje na vie nivoe

  ermens bonusa.

  AtilA i KAti GidofAlvi, 12.500 cc, dijAmAnt men

  Ade