rym (rhyme)

Download Rym (Rhyme)

If you can't read please download the document

Post on 25-May-2015

468 views

Category:

Education

71 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A Powerpoint created specially for Eunice High school Afrikaans Website. Hope it helps!

TRANSCRIPT

  • 1. HALFRYM VOLRYM RYMBINNERYM OFBEELDSPRAAK MIDDELRYM FUNKSIES RYMDWANG VAN RYM RYMSKEMA ENJAMBEMENT POLISINDETONMETAFOOR PERSONIFIKASIEDUBBELRYM

2. ALLITERASIEDie herhaling vandieselfde konsonante inn versrel.en bedugbeur ons nou, n bietjiebroos. 3. VOLRYM WANNEER VOKALE EN KONSONANTEASn GROEP HERHAAL WORD. Begin rym Hier rym die begin woordevan n versrelmet mekaar. Vrolik kyk dietweetjies na mekaar olik vertrek hul latermet n traan ...DIS NIE SO MOELIK NIE 4. Binnerym of middelrymn Woord in die versrel wat rymmet n woord aan die einde vandie versrel.Stil in die duister l ek so enluister hoe die spruite geselsen lag; maar bowe die pakvan my wolkedak het die