runtime presentatie

Download Runtime Presentatie

Post on 10-Jul-2015

600 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Runtime servicesLokale partner in het verruimde personeelsbeleidvoor KMOs en overheidsinstellingen:

  Expertise opgebouwd in Limburg, Antwerpenen Vlaams Brabant sinds 1999

  Keuzeaanbod la carte : u kiest enkel de service die u nodigheeft

  Open communicatie: 1 op 1 contact met uw lokale consulent

 • Onze lokale aanwezigheid:

  Aarschot Lier Booischot - Hasselt

 • Het klikt met Runtime en volgende klanten:

  U bent ondernemer of actief binnen een bedrijf?

  Het klikt tussen Runtime en PHOTOVOLTECH, MYLENE, HOSPITAL LOGISTICS, BALTIMORE, GERO WONEN, PROFICOS dus zeker ook met u!

  U bent actief binnen een overheidsinstelling?

  Uw collegas van GEMEENTE BOCHOLT, PUTTE, OCMW MEEUWEN GRUITRODE, AZ VESALIUS rekenen op Runtime u kan eveneens op ons rekenen

 • Runtime services:

  Elke service kan la carte opgenomen worden en wordt uitgevoerd door een vakkundig

  team van consulenten en psychologen in uw buurt

 • Het klikt met Runtime en volgende klanten: PROCEDURE TOT AANWERVING

 • 1. De functieomschrijving

  Runtime begeleidt u bij het opmaken van een functieomschrijving door

  Analyse van de missie & de waarden binnen uw organisatie(SWOT)

  Analyse van de taakomschrijving a.d.h.v. bevragingen/interviews van de functiehouder en/of leidinggevende

  Bepaling van de competenties en gedragsindicatoren a.d.h.v. Bevragingen/interviews Systematische observatie Kritische incidentenmethode Vragenlijst

 • 2. De rekrutering

  Runtime rekruteert voor alle types van vacatures met een specialisatiein hoger bedienden & kaderleden.

  Via onze uitgebreide bedrijfseigen database Via ons kwalitatief opgebouwd netwerk Via zorgvuldige selectie op diverse recruteringssites Via een op maat geschreven advertentie, geadverteerd in de door

  u gekozen media of bekendgemaakt intern in uw bedrijf

  U wenst meer? Aan de hand van een vooropgestelde targetlist zoekt Runtime via

  headhunting naar talent binnen de groep van de latentwerkzoekenden

 • 3. De selectieprocedure

  U kan beroep doen op Runtime als externe partner voor de ondersteuningtijdens of uitvoering van de selectieprocedure:

  Opmaak competentieprofiel Bekendmaking vacature Preselectie Samenstelling examenjury Opmaak en afname van het schriftelijk en mondeling examen Afname van assessment centers Schriftelijke en mondeling rapportage Feedback naar de kandidaten

 • Selectieprocedure assessment

  INSTEEK: COMPETENTIES VOOR EEN VACATURE

  Opmaak Competentieset in samenspraak met de klant Opmaak Competentiematrix Wij brengen de kwaliteiten in kaart aan de hand van

  Een gedragsgericht interview Motivatievragenlijsten Persoonlijkheidsvragenlijsten Vaardigheidstesten (bv Office pakketten: Word, Excel ) Simulatie oefeningen: Ronde tafel oefening, Rollenspel,

  Postbakoefening, Preventie oefening

  Steeds gevolgd door een mondelinge en schriftelijke rapportering aanklant en kandidaat

 • Basic (1/2e dag): Capaciteitstest Persoonlijkheidsanalyse Schriftelijke en mondelinge rapportage

  Professional (ganse dag): Samenstelling van min. 5 testen Schriftelijke en mondelinge rapportage

 • Selectieprocedure competentieset

  oefent de andere, opgedragen werkwijze stevig in om ze zo snel mogelijk volledig onder de knie te krijgen neemt tussendoor andere taken aan indien gevraagd, ook al moet men het eigen gewenste programma daarvoor helemaal omgooien, maar steeds met het gevoel dat men mij correct behandelt denkt tijdens de uitvoering mee hoe het nieuwe voorstel nog beter kan worden uitgevoerd

  De medewerker past zich soepel aan aan veranderde taken/omstandigheden/andere mensen zonder de eigen doelstellingen en gezondheid uit het oog te verliezen. Men pakt de meest uiteenlopende opdrachten aan indien gepast, ook opdrachten buiten het vertrouwde werkterrein.

  4

  past de andere werkwijze toe zoals gevraagd, en roept hulp in als men vastzit neemt tussendoor andere taken aan indien gevraagd, ook al stuurt dat mijn gewenste gang van zaken in de war doet zijn best om het voorstel mee uit te voeren, ook al is men niet overtuigd van het nieuwe voorstel

  De medewerker past zich aan aan andere omstandigheden, taken, mensen en werkwijzen indien gevraagd, ook als het hem/haar persoonlijk niet goed uitkomt, steeds met respect voor de eigen gezondheid.

  3

  past de andere werkwijze toe zoals gevraagd zolang het van de eerste keer lukt voert tussendoor taken uit die buiten het normale takenpakket vallen indien gevraagd geeft anderen de eigen kritiek over het nieuwe voorstel, maar voert het toch mee uit

  De medewerker toont zich bereid om zich aan te passen aan andere taken/werkwijzen/mensen en omstandigheden als de randvoorwaarden (bvb. voldoende extra tijd voorzien, hulp in de buurt, leuke inspanning, het levert me wat op, ) verder optimaal zijn.

  2

  probeert de andere voorgestelde werkwijze uit nadat de begeleider duidelijk gevraagd heeft om het te proberen voert taken uit die buiten het normale takenpakket vallen nadat de leidinggevende dat duidelijk heeft opgedragen luistert naar een nieuw voorstel, maar behoudt toch de eigen werkwijze

  De medewerker neemt de wijziging van een taak/werkwijze/mensen aan, maar heeft veel sturing nodig om met het nieuwe verder te werken. Zonder sturing vervalt men gemakkelijk terug in de oude gewoontes, en kan men later niet mee met de anderen.

  1

  De medewerker kan zichzelf goed aanpassen als de werkomgeving, de vraag, het gedrag, de mensen, de opdrachten, de arbeidstijdregeling, enz rondom je (onverwacht) veranderen, steeds met respect voor elkaar en het eigen welzijn.

  AANPASSINGSVERMOGEN

 • Selectieprocedure competentiematrix

  Weging Competenties

  Assessment Center

  Logisch redeneren

  Analytisch denkvermogen

  Presentatie-oefening

  Rollen-spel

  Algemene intelligentie

  Persoonlijkheids-analyse

  Competentie-gericht interview

  Niveau1234

  WAARDEGEBONDEN

  2 Integer X X X

  RELATIONELE

  2 Collegialiteit X X X

  TAAKGERICHT

  1 Plannen & organiseren X X X

  2 Communicatief X X X X 3

  3 Analytisch X X X

  3 Logisch redeneren X X X X

  PERSOONSGERICHT

  1 Stressbestendig X X X X

 • 4. De aanwerving

  Via Runtime kan u medewerkers

  Rechtstreeks aanwerven Afwerven via een selectiefee

  Tewerkstellen via uitzendarbeid Bij contractuelen (schorsing)

 • Het klikt met Runtime en volgende klanten: GROEIEN BINNEN DE ONDERNEMING

 • 1. De functieanalyse

  Klikt de functie nog met uw huidige organisatie?

  Beantwoordt de functieomschrijving vandaag nog aan deverwachtingen van de organisatie?

  Is de functie veranderd doorheen de tijd?

 • Indien een nieuwe functie omschrijving blijkt nodig te zijn,starten we met de functie analyse

  Analyse van de missie & de waarden binnen uw organisatie (SWOT)

  Analyse van de taakomschrijving a.d.h.v. bevragingen/interviews van de functiehouder en/of leidinggevende

  Bepaling van de competenties en gedragsindicatoren a.d.h.v. Bevragingen/interviews Systematische observatie Kritische incidentenmethode Vragenlijst een nieuwe functieomschrijving

 • 2. Het functioneringsgesprek

  Runtime zorgt voor de blijvende klik tussen functie en persoonaan de hand van een evaluatie van uw medewerker in zijn huidigefunctie door middel van een:

  0-evaluatie 180-evaluatie 360-evaluatie

 • 3. Advies

  Runtime geeft advies voor de blijvende klik: DEVELOPMENT CENTER

  Wat zijn de mogelijkheden van uw werknemer in uw organisatie? Worden vandaag alle kwaliteiten van uw medewerkers benut? Wij brengen de kwaliteiten in kaart aan de hand van

  Een gedragsgericht interview Motivatie vragenlijsten Persoonlijkheidsvragenlijsten Vaardigheidstesten (bv Office pakketten: Word, Excel ) Simulatie oefeningen: Ronde tafel oefening, Rollenspel, Postbakoefening

  Steeds gevolgd door een mondelinge en schriftelijke rapporteringaan klant en werknemer

 • Het klikt met Runtime en volgende klanten: ONTSLAG

 • 1. Outplacement

  Runtime begeleidt u en uw werknemer professioneel bij het einde van de samenwerking

  Wij begeleiden uw werknemers bij het vinden van een nieuwe job

 • PEOPLE CREATE SOLUTIONSRuntime Booischot Runtime Lier Dorpsstraat 100 A Berlaarsestraat 332221 Booischot 2500 LierTel 015/249.449 Tel 03/490.00.90

  Runtime AarschotLeuvensesteenweg 1143200 AarschotTel 016/ 573.584