romania judetul vaslui consiliul judetean fp fp fp fp fc fc fc fc 41 37 34 t 111 c fp 40 36 33 fc t

Download ROMANIA JUDETUL VASLUI CONSILIUL JUDETEAN fp fp fp fp fc fc fc fc 41 37 34 t 111 c fp 40 36 33 fc t

Post on 22-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • T T T T C C C C FP FP FP FP FC FC FC FC

  41 37 34 T 1 1 1 C

  FP 40 36 33 FC

  T C FC

  T 3 17 7 5 T C C FP FP FC 3 17 7 5 FC

  11

  COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE BÎRLAD NR.2

  11 1

  C EN

  TR U

  LD E

  ÎN G

  R IJ

  IR E ŞI

  A SI

  ST EN

  ŢĂ P

  EN TR

  U

  PE R

  SO AN

  E VÂ

  R ST

  N IC

  E H

  U ŞI

  C O

  M P

  A R

  TI M

  E N

  T A

  D M

  IN IS

  TR A

  TI V

  C A

  B IN

  E T

  D E

  C O

  N S

  IL IE

  R E

  A M

  A M

  E LO

  R

  P R

  E D

  IS P

  U S

  E S Ă

  -Ş I A

  B A

  N D

  O N

  E ZE

  C O

  P II

  C E

  N TR

  U D

  E P

  R IM

  IR E

  ÎN R

  E G

  IM D

  E

  U R

  G E

  N ŢĂ

  P E

  N TR

  U C

  O P

  IL U

  L A

  B U

  ZA T,

  N E

  G LI

  JA T Ş

  I E X

  P LO

  A TA

  T

  C E

  N TR

  U D

  E P

  R IM

  IR E

  ÎN R

  E G

  IM D

  E U

  R G

  E N ŢĂ

  A

  C O

  P IIL

  O R

  C A

  R E

  T R Ă

  IE S

  C ÎN

  S TR

  A D Ă

  1

  16

  COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE BÎRLAD NR.1

  16

  1

  1200

  1

  51

  COMPLEX DE SERVICII COMUNITARE MOARA GRECILOR

  5

  A S

  IS TE

  N ŢI

  M

  A TE

  R N

  A LI

  P

  R O

  FE S

  IO N

  IŞ T

  I

  8 1

  1 14

  TE LE

  FO N

  U L

  C O

  PI LU

  LU I

  9 1

  1352

  SE R

  VI C

  IU L

  D E

  A SI

  ST EN

  ŢĂ M

  AT ER

  N AL

  Ă

  BI R

  O U

  P LA

  SA M

  EN TE

  B IR

  O U

  D E

  P R

  E G Ă

  TI R

  E Ş

  I S P

  R IJ

  IN IR

  E A

  R E

  IN TE

  G R Ă

  R II

  S A

  U IN

  TE G

  R Ă

  R II

  C O

  P IL

  U LU

  I Î N

  F A

  M IL

  IE

  1

  1 6

  1

  37 14

  C E

  N TR

  U D

  E A

  S IS

  TE N ŢĂ

  Ş I S

  U P

  O R

  T P

  E N

  TR U

  FE

  M E

  IA G

  R A

  V ID Ă

  P R

  E D

  IS P

  U S Ă

  L A

  A B

  A N

  D O

  N U

  L C

  O P

  IL U

  LU I

  6

  S E

  R V

  IC IU

  L A

  LT E

  R N

  A TI

  V D

  E P

  R O

  TE C ŢI

  E

  D E

  T IP

  F A

  M IL

  IA L

  5 1510

  1

  3 12

  1 11

  20

  15

  * Numărul de ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI poate creşte peste cifra aprobată în funcţie de necesităţile de plasament ale copiilor.

  14 76 4 4 1318 183

  15 1

  4 10

  1

  5

  C E

  N TR

  U D

  E P

  LA S

  A M

  E N

  T D

  E T

  IP F

  A M

  IL IA

  L M

  O A

  R A

  G R

  E C

  IL O

  R

  6

  1

  C E

  N TR

  U D

  E P

  R IM

  IR E

  ÎN R

  E G

  IM D

  E U

  R G

  E N ŢĂ

  P

  E N

  TR U

  C O

  P IL

  U L

  A B

  U ZA

  T, N

  E G

  LI JA

  T Ş

  I E

  X P

  LO A

  TA T

  M O

  A R

  A G

  R E

  C IL

  O R

  SERVICIUL ALTERNATIV DE PROTECŢIE DE TIP FAMILIAL

  VASLUI 1

  1

  9

  50 1

  9

  3

  36

  DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECTIA COPILULUI 2485

  TOTAL

  CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

  FUNCTII PUBLICE

  FUNCTII CONTRAC-

  TUALE

  EXEC

  100736

  SE C

  R ET

  AR IA

  TU L

  C O

  M IS

  IE I P

  EN TR

  U

  PR O

  TE C ŢI

  A C

  O PI

  LU LU

  I

  S E

  C R

  E TA

  R IA

  TU L

  C O

  M IS

  IE I D

  E E

  X P

  E R

  TI ZĂ

  M

  E D

  IC A

  LĂ P

  E N

  TR U

  P E

  R S

  O A

  N E

  LE A

  D U

  LT E

  C U

  H A

  N D

  IC A

  P

  B IR

  O U

  D E

  A S

  IS TE

  N ŢĂ

  S O

  C IA

  LĂ P

  E N

  TR U

  F A

  M IL

  II,

  P E

  R S

  O A

  N E

  S IN

  G U

  R E

  Ş I P

  E R

  S O

  A N

  E V

  Â R

  S TN

  IC E

  10

  1

  1 9 5

  COLEGIUL DIRECTOR

  1 37

  B IR

  O U

  TE

  H N

  IC ,IN

  V E

  S TI ŢI

  I,I N

  FO R

  M A

  TI C

  10 10

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC- ADMINISTRATIV

  15

  SE R

  VI C

  IU L

  AD M

  IN IS

  TR AT

  IV ,

  SE C

  R ET

  AR IA

  T

  SE R

  VI C

  IU L

  AP R

  O VI

  ZI O

  N AR

  E- D

  ES ER

  VI R

  E

  11

  BI R

  O U

  P EN

  TR U

  A TR

  IB U

  IR EA

  C

  O N

  TR AC

  TE LO

  R D

  E AC

  H IZ

  IŢ II

  PU BL

  IC E

  DIRECTOR GENERAL

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE

  CONDCOND.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI

  COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP

  PENTRU ADULŢI

  EXEC.

  22

  9 7

  C O

  M PA

  R TI

  M EN

  T AN

  TI SĂ

  R ĂC

  IE Ş

  I PR

  EV EN

  IR E

  A M

  AR G

  IN AL

  IZ ĂR

  II SO

  C IA

  LE

  SE R

  VI C

  IU L

  D E

  EV AL

  U AR

  E C

  O M

  PL EX

  Ă

  10 5

  S E

  R V

  IC IU

  L D

  E P

  R O

  TE C ŢI

  E D

  E T

  IP F

  A M

  IL IA

  L A

  P E

  R S

  O A

  N E

  LO R

  A D

  U LT

  E

  S E

  R V

  IC IU

  L D

  E P

  R O

  TE C ŢI

  E D

  E T

  IP

  R E

  ZI D

  E N ŢI

  A L

  A P

  E R

  S O

  A N

  E LO

  R A

  D U

  LT E

  BI R

  O U

  D E

  AD O

  PŢ IE

  S E

  R V

  IC IU

  L D

  E P

  R O

  TE C ŢI

  E D

  E T

  IP

  FA M

  IL IA

  L

  3 728 71116

  67 4

  5

  10 6 1 6 8

  1 3

  1 8

  1 67 3 10

  11 7

  ROMANIA JUDETUL VASLUI

  SE R

  VI C

  IU L

  R ES

  U R

  SE

  U M

  AN E,

  SA LA

  R IZ

  AR E,

  C O

  N TE

  N C

  IO S

  SE R

  VI C

  IU L

  D E

  PR O

  TE C ŢI

  E D

  E TI

  P R

  EZ ID

  EN ŢI

  AL

  BI R

  O U

  L D

  E C

  O N

  TR O

  L

  COMISIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA COPILULUI

  SE R

  VI C

  IU L

  D E

  EV AL

  U AR

  E ŞI

  M

  O N

  IT O

  R IZ

  AR E

  BI R

  O U

  D E

  IN TE

  R VE

  N ŢI

  E ÎN

  R EG

  IM D

  E U

  R G

  EN ŢĂ

  P EN

  TR U

  C O

  PI I Î

  N S

  IT U

  AŢ IE

  D E

  AB U

  Z, N

  EG LI

  JA R

  E, TR

  AF IC

  Ş I

  M IG

  R AŢ

  IE -T

  EL EF

  O N

  U L

  C O

  PI LU

  LU I

  7

  CONSILIUL JUDETEAN

  C O

  M P

  A R

  TI M

  E N

  TU L

  D E

  A U

  D IT

  IN

  TE R

  N

  SE R

  VI C

  IU L

  ST R

  AT EG

  II, PR

  O G

  R AM

  E, PR

  O IE

  C TE

  C O

  M P

  A R

  TI M

  E N

  T D

  E R

  E LA

  ŢI I C

  U

  P U

  B LI

  C U

  L Ş

  I M A

  S S

  -M E

  D IA

  C O

  M P

  A R

  TI M

  E N

  T P

  E N

  TR U

  P R

  O TE

  C ŢI

  A

  S Ă

  N Ă

Recommended

View more >