Ride, Dottie, Ride Campaign

Download Ride, Dottie, Ride Campaign

Post on 04-Jun-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Ride, Dottie, Ride Campaign

  1/7

  ^iam, Ajttim, Ajttim Rrjpjskd

  Cissije ? Qgm cissije `jr tgm ^iam, Ajttim, ^iam fkcpkile is tj frmktm kekppmkdiel stjry tgkt tmdds tgm di`m j` Ajttim kea gmr survivkd j` fjdje fkefmr, keagmr metgusiksc `jr ketiqum cjtjrfyfdm prmsmrvktije. Qgrjulg strktmlif fkcpkilepdkeeiel, Rrjpudsije Fjccueifktijes idd prjviam k krmemss tj Ajttim!s stjry tjkttrkft `ueaiel `jr tgm Fkeeje"kdd #jtjrfyfdm ^ue, gifg idd, ie ture, "mem`it "jtg

  $etiqum #jtjrfyfdm %jueaktije kea Fjdje Fkefmr $ddikefm.

  Rrjndmc Vtktmcmet ? Qgmrm krm smvmrkd cjtjrfyfdm "djls&cklk'iems tgktmcpgksi'm tgm Fkeeje"kdd #jtjrfyfdm ^iam kea it idd "m k fgkddmelm tj sgmadilgt tj jem pkrtifudkr pkrtifipket j` tgm riam. $s mdd, jur fdimet kets tj `iea tgmcjst m``mftivm ky tj sgj tgm icpjrtkefm j` prmsmrviel ketiqum cjtjrfyfdmskea sprmkaiel k krmemss k"jut fjdje fkefmr.

  Qkrlmt Rundifs?

  (. #jtjrfyfdm riamrs, j emrs, metgusiksts, cmc"mrs, mtf. #me klms )*+ - gj gkvm `kcidims kea krm maufktma $etiqum cjtjrfyfdm metgusiksts! klms * ymkrs

  /. Fjdje Fkefmr 2urvivjrs Rmjpdm aiklejsma itg Fjdje Fkefmr ;typifkddy krjuea * ymkrs kea jdamr> Rmjpdm gj 6ej fdjsm rmdktivms&`kcidy k``mftma "y fjdje fkefmr ;k iam

  rkelm j` klms kppdy gmrm>

  ^msmkrfg?

  Fjdje Fkefmr Ru"dif?

  1memrkddy, fkefmr ajektijes kppmkd tj tgm mcjtijekd siam. Qgmrm krm fmrtkiefkefmrs tgkt rmfmivm cjrm suppjrt aum tj ejtjrimty, euc"mr j` fksms keajrlkei'ktijekd pusg. Qgm tkl diem =jie tgm `ilgt fke "m smme je tgm $cmrifkeFkefmr 2jfimty m"sitm "msiam key ajektije rmqumst. 0em j` tgm kys tgmy "rielie tgmir kuaimefm is "y gkviel tmsticjeikds `rjc survivjrs. $F2 `jfusms je tgmmcjtijekd ark kea kdsj prjviams kffmssi"dm `kfts. Qgm pu"dif tgkt is tkrlmtma isusukddy tgm fkrmtk6mrs j` fkefmr pktimets kea tgme tgm m

 • 8/13/2019 Ride, Dottie, Ride Campaign

  2/7

  guckeity j` tgm suppjrtmrs.

  2iefm tgm lmemrkd klm j` fkefmr pktimets itg fjdje fkefmr is ) + * ymkrs j` klm,tgm ckie suppjrtmrs juda "m * . Qgis, gj mvmr, m

 • 8/13/2019 Ride, Dottie, Ride Campaign

  3/7

  Ljkds?(. 0ur ckie `jfus is tj tmdd Ajttim!s stjry kea ie ajiel sj "riel k krmemss tjfjdje fkefmr, $#% kea tgm jvmrkdd j"=mftivm j` rkisiel cjemy `jr tgm Fkeeje"kddriam.

  /. Km ket tj rkism N *,*** tgrjulg tgm ^iam, Ajttim, ^iam fkcpkile.Jnomftivms?(. Qj smt up k `uearkisiel kffjuet tgrjulg Frj arism tgkt idd kddj ajejrs tjspjesjr Ajttim "m`jrm kea auriel gmr riam./. Qj gkvm Ajttim!s stjry `mkturma ie kt dmkst tgrmm djfkd cklk'iems.

  . Qj lkie jem ck=jr ajejr ie tgm cjtjrfyfdm ieaustry, Q3 "usiemss jr pkpmrcmaik tj suppjrt Ajttim.). Qj frmktm ke jediem prmsmefm

  Cmssklms?

  (. #jtjrfyfdm $uaimefmRrickry? Ajttim #kttmre!s stjry gks silei`ifkefm tj tgm ketiqum cjtjrfyfdm keafkefmr+k``mftma fjccueitims. 8cpgksi'iel kea kssjfiktiel Ajttim itg tgmFkeeje"kdd ^iam idd gmdp sprmka tgm jra k"jut ketiqum cjtjrfyfdm prmsmrvktijeks mdd ks tgm icpjrtkefm j` suppjrtiel fjdje fkefmr rmsmkrfg.2mfjeakry? 7ksma je tgm rmsmkrfg, pmjpdm gj krm cjst ietmrmstma iecjtjrfyfdms krm ckdms klms )*+ - gj krm maufktma kea gkvm `kcidims. Qgispkrtifudkr kuaimefm kdrmkay gks k pkssije `jr prmsmrviel ketiqum cjtjrfyfdmstgmrm`jrm, rmkfgiel jut tj tgis kuaimefm idd "m tgm cjst "mem`ifikd `jr tgisfkcpkile. 2iefm tgm ck=jrity j` tgis kuaimefm gks `kcidims, tgis fjuda "m pkssmaaj e tj tgmir fgidarme frmktiel k yjuelmr lmemrktije tgkt idd kpprmfiktm keasuppjrt tgm icpjrtkefm j` ketiqum cjtjrfyfdm prmsmrvktije.

  /. Fjdje Fkefmr $``mftma $uaimefmRrickry? Fjdje fkefmr k``mfts cjrm tgke (**,*** pmjpdm keeukddy, ejt fjuetieltgmir `kcidy cmc"mrs. 7y suppjrtiel Ajttim tgrjulg tgm Fkeeje"kdd #jtjrfyfdm^iam, m fke "mlie tj ck6m dkrlm striams ie suppjrtiel fjdje fkefmr rmsmkrfgkea sprmkaiel k krmemss k"jut it.2mfjeakry?2iefm fjdje fkefmr stidd k``mfts sj ckey pmjpdm, kea, itg tgm dkf6 j` `ueaiel `jrrmsmkrfg, mcpgksi'iel tgm icpjrtkefm j` gy ajektijes krm emmama is vitkd iermmdiel ie ke kuaimefm tj suppjrt Ajttim. 2gj iel gkt tgm cjemy is usma `jr,sufg ks fjdjejsfjpy mquipcmet, rmsmkrfgmrs, mtf. fjuda kttrkft pmjpdm kea sgjtgm icpjrtkefm j` tgis fkcpkile.

 • 8/13/2019 Ride, Dottie, Ride Campaign

  4/7

  Cjtjrfyfdm Vtrktmlims kea Qkftifs?2trktmly (. Qj rktijekddy kppmkd tj cjtjrfyfdm metgusiksts tgm icpjrtkefm j`prmsmrviel tgm gistjry kea fjetieuiel tgm dmlkfy j` riaiel&ckietkieiel ketiqum

  cjtjrfyfdmsQkftifs?

  Frmktm kea ritm sjdifitktije dmttmrs Kritm Rrmss ^mdmksm Qmcpdktms Mmttmr tj tgm 8aitjr& @m spkpmr $rtifdms Rjst je $#%!s m"sitm Rrmpkrm upaktm dmttmrs vik mckid, m"sitm kea sjdifitktije dmttmrs tj $#%

  cmc"mrs

  2trktmly /. Qj tkrlmt prm+mstk"disgma cjtjrfyfdm sjfikd cmaiks

  Qkftifs? Fjetkft tgrjulg %kfm"jj6 "y smeaiel airmft cmssklms tj cjtjrfyfdm

  pklms kea ks6 tgmc tj pjst upaktms, em s rmdmksms kea mvmets $s6 tj pjst k `mkturm k"jut Ajttim $s6 tj pjst pifturms j` Ajttim itg k sgjrt amsfriptije tgkt rmdktms "kf6 tj

  gmr stjry

  Fjdje Fkefmr Vtrktmlims kea Qkftifs?2trktmly (. Qj mcjtijekddy kppmkd tj pmjpdm gj gkvm "mme k``mftma "y fkefmr

  airmftdy kea ieairmftdyQkftifs

  Kritm k `mkturm tgkt airmftdy kaarmssms Ajttim!s pmrsjekd strulldm itgfkefmr kea rmdktiel it tj gmr pkssije `jr riaiel cjtjrfyfdms

  $s6 ajftjr j``ifms tj pdkfm k `dymr k"jut Ajttim emkr tgm rmfmptije ams6 tjsprmka k krmemss j` gmr ietmetijes tj rkism `ueas `jr fkefmr rmsmkrfgtgrjulg tgm riam

  $s6 tgm FF$ tj smea jut cmssklms k"jut Ajttim kea gmr cissije

  2trktmly /. Qj rmkfg jut tgrjulg sjfikd cmaik tgkt gkvm k fjeemftije tj fkefmr

  rmsmkrfg

  Qkftifs Fjetkft tgrjulg %kfm"jj6 "y smeaiel airmft cmssklms tj fkefmr+rmdktma

  pklms kea ks6 prm+mstk"disgma fkefmr rmsmkrfg kea suppjrt pklms tj pjstupaktms je Ajttim!s stktus ie tgm Fkeeje"kdd ^iam

  Rjst k `mkturm k"jut Ajttim kea gmr stjry je tgm %kfm"jj6 pklm j` kfkefmr rmsmkrfg&suppjrt %kfm"jj6 pklm

 • 8/13/2019 Ride, Dottie, Ride Campaign

  5/7

 • 8/13/2019 Ride, Dottie, Ride Campaign

  6/7

  pjstma ueamr Ajttim!s ekcm je tgm j``ifikd Fkeeje"kdd #jtjrfyfdm 2itm. Qgmm"sitm iefduams Ajttim!s `mkturm, ie`jrcktije k"jut fjdje fkefmr k krmemss kea

  cjtjrfyfdm prmsmrvktije, tgm cissijes j` $#% kea FF$, k "djl upaktma "y Ajttimkea k ajektije pklm. Kitg tgkt, m mrm k"dm tj fjetkft FF$ gifg klrmma tjpjst k"jut Ajttim tj tgm FF$ %kfm"jj6 kea FF$ m"sitm $#% kdsj klrmma tj

  pjst k"jut Ajttim je its m"sitm. 7y frmktiel tgm m"sitm kea amsileiel tgmFrj arism kffjuet m mrm k"dm tj kffjcpdisg jur `irst kea `jurtg j"=mftivms.

  Issums kea icitktijes?Km gka k `m issums ie kffjcpdisgiel gkt is "uddmtma ueamr O8vkduktije!. Kitgtgm sgjrt kcjuet j` ticm fjupdma itg tgm emfmssity `jr kpprjvkd j` key kea kddfjetmet rittme "y Rrjpudsije Fjccueifktijes, m mrm uek"dm tj pu"disg tgmO^iam, Ajttim, ^iam! m"sitm, ejr mrm m k"dm tj j``ifikddy dist tgm Frj arismkffjuet tj key cmaik pdkt`jrcs aum tj emfmsskry maitiel "m`jrmgkea. Qgisgieamrma jur k"idity tj kfgimvm tgm `irst pkrt j` jur mvkduktije, gj mvmr, tgm

  Frj arism is j``ifikddy smt up kea is k"dm tj rmfmivm ajektijes.Km rke ietj k prj"dmc gme tryiel tj smea jut jur survmy tj jur tkrlmt kuaimefmtj kaa tj jur prickry rmsmkrfg. Qgm jriliekd pdke fgkelma `rjc survmyielkpprj

 • 8/13/2019 Ride, Dottie, Ride Campaign

  7/7

  pkf6mt kea tgm rmfjleitije Ajttim gks lkiema itgie tgm dkst cjetg.