rezultati ankete o upotrebi nterneta

Download REZULTATI ANKETE O UPOTREBI NTERNETA

Post on 09-Jun-2015

414 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija predstavlja obradu rezultata ankete sprovedene na učenicima 15. beogradske gimnazije o načinu korišćenja interneta i društvenih mreža.Prezentaciju pripremila Marija Pršendić, a u sprovođenju i obradi ankete učestvovali i Jovana Jeremić kao i mentori Ljiljana Petrović i Simonida Vukobrat

TRANSCRIPT

  • 1. ANKETA UENIKA,,XV BEOGRADSKEGIMNAZIJE

2. NAA PITANJA SU GLASILA:Da li si ikada startovao/ladevojku/deka putem interneta?Da li misli da moe da postojiljubav u virtuelnom svetu?Kojim delatnostima posveujenajvie vremena na internetu?Na kojim mreama ima nalog?Da li misli da su drutvene mreepomogle ili odmogle u odnosimaizmeu ljudi?Da li kuca poruke dok radinepto drugo? (vozi, jede, ui)Da li smatra da drutvenemree ograniavaju tvojuslobodu? Da li si stekao/la praveprijatelje koristei drutvenemree?Sa koliko ljudi u prosekukomunicira na drutvenimmreamaDa li drutvene mree utiu naodnose u tvojoj porodici?Koliko vremena dnevno provodi nainternetu (socijalnim mreama)?Da li ponekad izbegava svojednevne obaveze zbogzaokupljenosti internetom?Da li si ikada doiveo/laneprijatnosti na drutvenimmreama? 3. SLEDE VAIODGOVORI 4. 85% ispitanika smatra da nemaljubavi preko interneta.Oba pola negiraju mogunost postojanjaljubavi preko interneta, mada znatno veibroj ena prihvata tu mogunost.Nije naena statistiki znaajna veza izmeukolskog uspeha i verovanja da je ljubav moguapreko drutvenih mrea. Ipak, primeuje se da, dokoni sa nedovoljim uspehom to apsolutno negiraju,izvestan procenat onih sa boljim kolskim uspehomtu vrstu odnosa ipak prihvata. 5. 41% ispitanika svojevreme koje provodi nainternetu najvieposveuje saznajuiinformacije iz oblastikojom se bavi.Traevi preko interneta suprivlani za samo 10%ispitanika.90% ispitanika, dok su nainternetu, ne provodi vremeposeujui tue profile, a samo10% onih koji to ine, veinomene.Gotovo polovina ispitanog uzorkagimnazijalaca (42%) igra igricepreko interneta. Mukarci u znatnoveem broju.Sa poznatim osobama ima sinhronukomunikaciju (etovanje) oko70% ispitanika. Devojke u veembroju.Nai gimnazijalci su veomaoprezni u pogledu etovanja sanepoznatim osobama. To inisamo 9% ispitanika.Samo 9% ispitanika koristi mejlove. 6. 88% ispitanika ima nalog naFejsbuku.Samo 21% ima nalog na Tviteru. Veiprocenat devojaka. Zanimljiviji jeuenicima sa boljim kolskim uspehom.Jutjub je takoe omiljen-nalogima 63% ispitanika.Tumblr je interesantan za 8%ispitanog uzorka. Dok je za momkepotpuno neinteresantan.Ask.fm je krajnjeneinteresantan za naeispitanike. Samo 9%ispitanika ima nalog na ovojmrei.etrulet je mrea na kojoj nalog ima oko 11%ispitanika. Manje od 10% ispitanika odlinog i vrlodobrog uspeha ima nalog na ovoj mrei, dok je meuonima sa nedovoljnim i dovoljnim kolskim uspehomskoro 20%.Na Instagramu nalog ima 11%ispitanika. Mnogo je popularnijikod devojaka.Skajp je interesantan za gotovo65% ispitanika. Mnogi ga navodekao najkorisniju mreu. 7. 30% ispitanika smatra da mreenisu pomogle u komunikacijimeu ljudima.53% tvrdi da su mree mogleumereno do mnogo da sekomunikacija meu ljudima pobolja.Uenici sa slabijim kolskim uspehomdrutvene mree sagledavaju kao faktorpoboljanja meuljudskih odnosa.Meu uenicima boljeg klskog uspeha izdvajaju se dvegrupacije: Jedna koja taj boljitak apsolutno negira i druga,koja tvrdi da su socijalne mree unapredile odnose meuljudima. 8. 70% ispitanika kuca poruke dok radi netodrugo.To je tipian primer multitaskinga koji bitnosniava kvalitet radnji koje se uporedo rade ipoveava mogunost za injenje greaka.U malo veem broju to ine ene.Neto oprezniji su odlini uenici uporeenju sa onim sa slabijimuspehom. 9. Skoro 70% ispitanika smatra da drutvenemree ne ograniavaju slobodu ljudi.Oko 10% dobrih uenika prepoznajepostojenje gubitka slobode.U kategoriji odlinih uenika je 20% onihkoji tvrde da se upotrebom drutvenihmrea gubi sloboda linosti. 10. Samo 21% ispitanika je steklo prave prijatelje putemdrutvenih mrea, dok preko 70%, iako koristi mree zakomunikaciju, ne smatra ih za mesto gde se moe zapoetiprijateljstvo.Izgleda da su pripadnici mukog polaipak ti koji su uspeli da ostvare netovei broj pravih prijateljstava putemmrea u odnosu na ene.Uenici sa dovoljnim kolskimprosekom ovu opciju nalaenjaprijatelja prihvataju u ak 50%sluajeva. 11. Najvei broj ispitanika, njih 44%odrava kontakte sa do 10prijatelja.Izdvaja se grupa od oko 16% kojakontakte odrava sa preko 25prijatelja.Devojke komuniciraju sa manje ljudiod mukaraca. Njihova komunikacijase svodi na 10-ak ljudi u proseku.Samo u kategoriji uspenih uenikapostoje oni koji ne odravaju onlajnkontakte ni sa kim. 12. Oko 16% ispitanika je doivelo nekeneprijatnosti na drutvenim mreama.Najvei broj je te neprijatnostidoiveo ne Fejsbuku, ali ima iodreen broj onih koji su istudoiveli na mrei etrulet. Navodese neprijatnosti seksualne prirode.Neprijatnosti je doivelo vei deo enskepopulacije.Najvei broj onih koji doivljavajuneprijatnosti na mreama je izkategorije nedovoljnih uenika(50%), a najmanje takvihneprijatnosti na mrei imaju odliniuenici (10%). 13. 8% ispitanika samtra da drutvenemree utiu negativno na odnose unjihovim porodicama.84% ispitanika smatra da drutvenemree nemaju uticaja na ivot uporodici.5% tvrdi da je uticaj pozitivan.Meu odlinim i vrlo dobrimuenicima, najvei procenatispitanika smatra da drutvenemree nemaju uticaja na kvalitetivota u porodici.U kategorijama nedovoljnih idovoljnih uenika, nema onihkoji smatraju da drutvenemree deluju pozitivno naporodini ivot. 14. 40% na mreama provodi od 1 do3 sata.23% je na mreama do 1 sat.10% na mreama provodi 4 do 5sati8% je na mreama od 6 do 10 sati5,5% ne mreama provodi preko 10sati.1% ispitanika na mreama uopte neprovodi vreme.Nedovoljni, dovoljni i dobri uenici sklonisu da na mrei provedu po 10 i vie sati.Odlini i vrlo dobri uenici dalekoracionalnije upravljaju svojim vremenom,pa na mreama u najveem broju,provode sat, dva do tri dnevno

Recommended

View more >