relatii publice - curs - se-b. أژn prezent relaإ£iile publice sunt o parte indispensabilؤƒ din...

Download RELATII PUBLICE - CURS - se-b. أژn prezent relaإ£iile publice sunt o parte indispensabilؤƒ din procesul

Post on 12-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • RELAŢII PUBLICE

  SUPORT DE CURS

 • Capitolul 1

  RELAŢIILE PUBLICE ÎN ECONOMIA

  CONTEMPORANĂ

  OBIECTIVELE CAPITOLULUI

  • Înţelegerea conţinutului, rolulului şi

  importanţei activităţilor de relaţii publice la nivel de

  întreprindere /organizaţie;

  • Cunoaşterea etapelor de evoluţie a relaţiilor publice;

  • Cunoaşterea principalelor activităţi pe care trebuie să le desfăşoare specialistul în relaţiii publice;

  • Înţelegerea obiectivelor activităţii de relaţii publice;

  • Cunoaşterea funcţiilor pe care le îndeplinesc relaţiile publice la nivel de întreprindere sau

  organizaţie;

  • Înţelegerea factorilor care contribuie la dezvoltarea activităţii de relaţii publice.

  1.1. RELAŢIILE PUBLICE: SCURT ISTORIC ŞI EVOLUŢIE

  În perioada actuală, în condiţiile unei concurenţe tot mai acerbe, care necesită

  cunoaşterea aprofundată a pieţei, a clienţilor potenţiali precum şi câştigarea încrederii

  acestora, majoritatea întreprinderilor recunosc faptul că publicitatea nu mai poate fi

  singurul răspuns la problematica tot mai complexă a marketingului.

  Noile abordări ale marketingului modern impun tot mai mult combinarea

  activităţilor specifice publicităţii, vânzărilor, promovării, marketingului direct şi relaţiilor

  publice. Acestea din urmă s-au amplificat şi au crescut în importanţă în decursul

  dezvoltării economice şi sociale, transformându-se treptat într-o activitate însemnatăşi

  distinctă a societăţii contemporane.

  CONCEPTE CHEIE

  obiective relaţii publice

  funcţii relaţii publice

  cercetare

  planificare

  comunicare

  evaluare

  poziţionare

  încredere

  notorietate

  Nivelul 1 Nivelul 2

  A. Personalul specializat în relaţii publice

  înţelege problema pe baza folosirii mai

  multor surse de informare.

  D. Personalul specializat în relaţii publice

  duce la îndeplinire un program de acţiune.

  B. Personalul specializat în relaţii publice

  analizează aceste intrări şi face recomandări

  conducerii.

  C. Conducerea ia decizii privind politicile

  şi acţiunile de întreprins.

  E. Personalul specializat în relaţii publice

  evaluează eficienţa acestei acţiuni.

  Consumatorii finali difuzarea informaţiilor privind procesul de producţie

  şi distribuţie a produselor noi sau a celor deja existente;

  difuzarea informaţiilor privind modalităţile de

  utilizare a produselor noi sau a celor deja existente.

  Angajaţii firmei instruirea personalului angajat prin programe speciale

  de stimulare a eficienţei contactului cu publicul;

  stimularea sentimentului de mândrie faţă de firmă şi

  produsele sale.

  Furnizorii

  furnizarea informaţiilor referitoare la noile produse;

  informarea asupra tendinţelor şi practicilor companiei în scopul creării unei relaţii de echipă durabilă.

  Acţionarii difuzarea informaţiilor privind: -perspectivele

  companiei -profitabilitatea actuală -profitabilitatea trecută

  -nevoile financiare ale firmei -schimbările manageriale

  Întreaga comunitate promovarea intereselor publice cum ar fi creşterea

  fondurilor comunitare; difuzarea informaţiilor privind

  toate aspectele legate de operaţiile companiei în scopul

  construirii unităţii dintre companie şi comunitate.

  Criterii de

 • Este evident faptul că dorinţa oamenilor de a avea cu semenii lor relaţii agreabile şi

  profitabile nu este de dată recentă. Evoluţia societăţii către o formă în care rolul opiniei

  publice este tot mai însemnat, în care grupurile sociale au o influenţă crescândă, în care

  mijloacele de informare s-au înmulţit şi în care conducătorii de la orice nivel şi-au pierdut

  puterea de impunere a deciziilor fără a ţine seama de reacţiile celor care le suportă, a

  condus la apariţia unei noi abordări, respectiv, la apariţia şi consacrarea tehnicilor de

  relaţii publice.

  La început, chiar managerii unor corporaţii importante vedeau în relaţiile publice o

  activitate adjunctă, un fel de rău necesar şi scump. Acest punct de vedere s-a schimbat

  îndată ce s-a simţit nevoia - în special în politicăşi la nivel guvernamental – unui program

  de informare a publicului. A fost o recunoaştere a nevoii categorice pentru un aparat

  informaţional, ca rezultat a exploziei informaţionale.

  Concurenţa, de asemenea, a favorizat dezvoltarea unui climat de opinie favorabil.

  Companiile se concurau pentru clienţi, furnizori, mărfuri şi pentru plasamentele

  acţionarilor. Politicienii concurau pentru alegători de încredere. Altfel spus, nici o

  instituţie nu poate scăpa de concurenţa pentru câştigarea încrederii publicului, fapt ce

  presupune existenţa unor căi pentru cucerirea acesteia. Relaţiile publice devin operative

  din acest punct.

  Practicate la cel mai înalt nivel, relaţiile publice reprezintă acea latură a unei

  instituţii, al cărui scop este de a sonda nevoile şi atitudinea publicului, de a face paşi în

  vederea întâlnirii acestor nevoi şi de a crea atitudini pozitive. Este un efort pentru a

  influenţa pozitiv opinia publică faţă de o instituţie, o persoană, un produs sau o idee.

  Deşi termenul nu a fost utilizat înainte de secolul 20, omul civilizat a practicat

  unele forme empirice de relaţii publice încă din timpul formării grupurilor sociale.

  Consensul interpersonal a fost înlocuit - cu mult înainte de apariţia tehnologiilor moderne

  – de procesul comunicării, iar dezvoltarea comunicaţiei a condus la socializare.

  După primul război mondial s-a constatat o apreciere crescândă a tehnicilor de

  informare publică, cu o dezvoltare puternică după al doilea război mondial. Relaţiile

  publice au devenit o profesiune acceptatăşi recunoscutăşi, în ciuda antagonismului şi

  suspiciunilor manifestate de o parte a presei, serviciile de informare s-au dezvoltat rapid

  ca instituţii.

  Ca rezultat, câţiva pionieri în consultanţa de relaţii publice au devenit rapid

  identificaţi cu programul de informare publică a marilor corporaţii. Pot fi menţionaţi Ivy

  Lee, T.J. Ross, Edward L. Bernays, Carl Byoir, Earl Newson, James Selvage sau

  Pendleton Dueley. Iar multe corporaţii si-au dezvoltat proprii experţi de relaţii publice:

  Arthur Page la AT&T şi Paul Garrett la General Motors.

 • În prezent relaţiile publice sunt o parte indispensabilă din procesul de comunicare

  în masă, dar o înţelegere totală a modului în care acest fenomen s-a dezvoltat necesită o

  înţelegere a dezvoltării tehnicilor de media, a procesului de comunicare şi a opiniei

  publice, privită ca o combinaţie de sentimente, raţiune, conştiinţă şi efemer.

  Relaţiile publice au înregistrat, în cursul evoluţiei lor, mai multe etape distincte:

  Etapa I (1900-1914)

  În urma cercetărilor şi dezvăluirilor făcute de unii ziarişti privind cauzele corupţiei

  sau scandalurilor din viaţa politicăşi ale atacurilor vehemente la adresa politicii

  economice şi sociale, apare în presa americană a acelor ani o tendinţă de creare a imaginii

  marilor companii şi de recâştigare a creditului pierdut în faţa opiniei publice.

  În 1905 ia naştere primul birou de specialitate la căile ferate americane.

  În 1906 companiile miniere adoptă un program de relaţii publice care are ca sarcină

  prezentarea transparentă, convingătoare şi autorizată a activităţii lor.

  În 1914 este adoptat primul act legislativ (Federal Trade Commision and Clayton

  Act) care a obligat companiile americane să facă cunoscute opiniei publice o serie de date

  referitoare la activitatea pe care o desfăşoară.

  Etapa II (1914-1919)

  Primul război mondial a întrerupt dezvoltarea relaţiilor publice în domeniul

  economic. Pe durata războiului efortul de informare asupra celor petrecute în război se

  afla pe primul loc. Informaţiile erau culese şi difuzate de cluburi, organizaţii, prin diferite

  mijloace, dar aveau un caracter dezorganizat, întâmplător şi un impact redus.

  O primă încercare de coordonare a acestei activităţi a avut loc în 1917 prin crearea

  lui ”Committee of Public Information", organism plasat sub conducerea unui mare ziar,

  care asigura difuzarea informaţiilor, după ce acestea erau triate şi cuantificate.

  Etapa III (1919-1929)

  Perioadă caracterizată prin reorientarea activităţii economice din domeniul militar

  în cel civil. Relaţiile publice erau axate pe crearea unei noi imagini în faţa opiniei publice.

  În 1919 s-a deschis la New York biroul Public Relations Counsellor, care s-a

  ocupat de instruirea diferiţilor specialişti în relaţii publice.

  În 1929 Bernays inaugurează la Universitatea din New York primul curs de relaţii

  publice.