recull de premsa rotary club manresa- ?· bateria, un punt a favor. l’entitat, per exemple,...

Download RECULL DE PREMSA ROTARY CLUB MANRESA- ?· bateria, un punt a favor. L’entitat, per exemple, rehabilitarà…

Post on 25-Jan-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RECULL DE PREMSA

ROTARY CLUB MANRESA-BAGES

Concert de Reis 2015

C/ ngel Guimer 49, 2n 1a08241 ManresaTelf. 93 872 14 22 / Fax. 93 872 13 61comunicacio@catpress.catwww.catpress.cat

Regi 7 - Divendres 19 de desembre de 2014Regi7 DIVENDRES, 19 DE DESEMBRE DEL 2014 39

CULTURES

La centenria sala Els Carlins, undels focus histrics de la tradiciteatral a la ciutat, vol ser el nuclicultural de la dinamitzaci i revi-talitzaci del Barri Antic de Man-resa. La Fundaci Privada Cultu-ra i Teatre, que laixopluga i ges-tiona des del 2006, ser la benefi-ciria denguany del premi SimeSelga que atorga el Rotary ClubManresa-Bages a un projecte din-ters social promogut per una en-titat de la comarca. I per al presi-dent del Rotary, Pere Massans,incidir en el barri vell, que viu unasituaci desesperada, s impor-tant. La recaptaci que es recullidel tradicional Concert de Reis,que se celebrar l11 de gener a cr-rec de lOrquestra Simfnica deSant Cugat, ser en benefici delprojecte presentat per la sala man-resana.

Per a Josep Soler, president de laFundaci Privada Cultura i Teatre,la cultura pot ser un motor decanvi per a la zona. I el fet que lasala estigui situada al rovell de loudel Barri Antic, al carrer de la Sa-bateria, un punt a favor. Lentitat,per exemple, rehabilitar un espaisituat al nmero 10 del carrer de

Sant Miquel com a punt dinfor-maci cultural tant del Casal Fa-miliar Recreatiu com de les entitatsdel barri. Uns baixos a peu decarrer per posar, a partir del 2015,a disposici dels collectius. Aixmateix, i com ja va explicar aquestdiari, Els Carlins ja ha engegatamb les associacions de comer-ciants del Barri Antic una campa-nya per promoure el comer atravs dels tradicionals Pastorets,que porten cada any a la sala unes1.600 persones. Un actiu per co-menar, subratllava Soler.

S. PAZ | MANRESA

Els Carlins vol incidir en el Barri AnticLa sala, premi Sime Selga del Rotary, ser la beneficiria de la recaptaci del Concert de Reis

Desquerra a dreta, Albert Masfret, del Rotary, Pere Massans, president;Josep Soler, dEls Carlins, i David-Joan Torra, de comunicaci del Rotary

Ja sn a la venda les entra-des per assistir al Concert de

Reis del Rotary, que arriba a latretzena edici i que se celebraamb la collaboraci de lAjunta-ment i de diverses empreses de lacomarca. Com s tradici, el recital,dividit en dues parts, tindr com aprotagonista lOrquestra SimfnicaSant Cugat, dirigida per Josep Far-r. Tamb hi participar el Cor In-fantil i Cor Jove de lEscola Coral delOrfe Manres. El concert es faral teatre Kursaal l11 de gener a les6 de la tarda. Les localitats per alConcert de Reis (22 euros) ja es po-den adquirir a les taquilles del tea-tre Kursaal, per telfon al 93 87236 36 o al web www.kursaal.cat. Ams, amb lobjectiu daconseguirampliar la dotaci econmica delpremi que rebr Els Carlins, es dis-posa duna FILA 0. Per aix, tothomqui hi vulgui collaborar, pot feraportacions al compte de Catalu-nyaCaixa: 2013 6010 130201330508.

La Simfnica SantCugat, l11 de gener

Breus

La Fira Mediterrnia ja ha obertla convocatria perqu els grups iartistes interessats a participar enla propera edici del certamen,que se celebrar del 15 al 18 doc-tubre del 2015, envin les seves pro-postes. La data lmit per presentarla sollicitud al web www.firame-diterrania.cat ser el 2 de mar.Les companyies hauran dadjun-tar un dossier artstic; fitxa tcni-ca; fotografia; enlla a vdeo i en-lla a udio. Abans del 3 de juliolsels confirmar la participaci.

REDACCI | MANRESA

La Mediterrnia obre laconvocatria artstica

MERCAT DESPECTACLES

Els Pastorets, Cantata de Nadalarriben al Gran Teatre del Liceudissabte i diumenge en una versimodernitzada del clssic, creadael 2006 per Albert Guinovart i Jor-di Galceran per encrrec del CorVivaldi-Petits Cantors de Catalu-nya. Ser el primer espectacle pro-pi nadalenc que programa el Liceu.

ACN | BARCELONA

El Liceu programa unacantata dels Pastorets

NADAL

Exposici del Rotary a la PlanaLEspai de la Plana de lOm aco-llir del dia 9 al 25 de gener

lexposici Descobreix Rotary, unatasca humanitria local i global, unamostra sobre els 25 anys dhistriade lentitat, que, a ms, ha engegatuna campanya de recollida de fonsper contribuir a leradicaci de la poli-omielitis. Les guardioles shan distri-but per comeros de la ciutat.

LA CLAU

comunicacio@catpress.cat - 19/12/2014 07:54 - 178.23.208.155

El Setmanari - Dissabte 20 de desembre de 2014

Pastorets a lAteneu La vinyeta St. Salvador de Guardiola obre el procs participatiu perdecidir les inversions de la partida pressupostria El Pessebre Vivent del Pont Llarg ressegueixles primeres cases de pags del Poal El Campi qui Jugui comena la temporada amb cues abansde l'obertura El Santuari de la Cova acull el concert de Nadal de l'Orfe Manres La BruixadOr Manresa derrota lUCAM Mrcia per 80 a 68 El prncep Assuan arriba a Manresa amb tren icotxe d'poca Gresca infantil a Sant Fruits per rebre l'Home dels Nassos La Bruixa dOr

Manresa rep lUCAM Mrcia, candidat a jugar la Copa La Marat de Navs recull la xifra rcordde 4.200

| 29 de desembre de 2014 |

Portada Actualitat Manresa Comarques Cultura Esports Cercador web Google

Manresa 20/12/2014

El Rotary Club Manresa-Bages celebrar el Concert de Reisl'11 de generEl Concert de Reis tindr lloc el diumenge 11 de gener al Teatre Kursaal a partir de les 6 de latarda i anir a crrec de lOrquestra Simfnica Sant Cugat.De: Redacci

A la presentaci del concert del Rotary Club Manresa-Bages. Foto: Ester Puig

L'objectiu del Concert de Reis del Rotary Club Manresa-Bages que tindr lloc l11 de geners omplir el Teatre Kursaal per tal de recollir la mxima quantitat de diners que anirandestinats a posar en marxa un projecte de dinamitzaci cultural i de revitalitzaci del BarriAntic de Manresa. Amb la sala Els Carlins com a punt neurlgic del procs, es tracta de laproposta presentada per la Fundaci Privada Cultura i Teatre guardonada en la tretzenaedici del Premi Sime Selga.

A travs daquest projecte, la fundaci vol fomentar lentorn cultural i associatiu dun delsbarris ms histrics de la ciutat, posant especial atenci en la promoci i la difusi delteatre. Es pretn que la cultura esdevingui un dels elements clau en la dinamitzaci social icomercial que permeti revitalitzar el Barri Vell en totes les seves vessants. En aquest sentit,shan proposat vries lnies dactuaci que permetran establir una xarxa de treball estableentre totes les entitats de la zona i dotar de transversalitat les actuacions que es generin.

Com a primer tast del pla estratgic de la fundaci, els Pastorets de Els Carlins iassociacions de comerciants del Barri Antic ja han engegat una campanya sota el lemaManresa Batega pel Comer per tal de dinamitzar el comer de la zona a travs dun jocque vincula les botigues del barri amb una de les actuacions culturals per excellncia de ElsCarlins com sn els Pastorets.

Dentre les lnies dactuaci proposades, la Fundaci Privada Cultura i Teatre preveu, com undels propers passos daquest procs, la rehabilitaci dun espai situat al carrer Sant Miquelper tal doferir un punt dinformaci cultural fix que aglutini primerament les activitatsproposades per Els Carlins i, ms endavant, tota la programaci que t lloc al Barri Vell.

Els Carlins

La sala Els Carlins s un dels centres culturals amb ms tradici de Manresa i des dels seusorgens, a principis del segle XX, ha estat un focus del teatre manres formant vriesgeneracions dactors. Situat al carrer De la Sabateria, aquest espai est gestionat per laFundaci Privada Cultura i Teatre des de la seva constituci lany 2006 amb laportaci dels

Victoria del #manresa ! a seguir aixi!! #manresa #basquet #catala #bages #acb #resa #congost instagram.com/p/xIJWchql-w/

Retweeted by Marta Trilla

scar Vall @ovall91

Expand

La Penltima de l'any #santsilvestremanresana #manresa #running #esport #nadal #bages #catalunya instagram.com/p/xKGdb3Ilop/

Moiss Pellicer @moisespellicer

Club Tennis Manresa

27 Dec

15h

21h

Tweets

Compose new Tweet

la Caixa millora laccessibilitatdels seus serveis financers

ElSetmanari.cat http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=21857

1 de 3 29/12/2014 9:20

Manresa Info - Diumenge 21 de desembre de 2014Espectacles | Redacci | Actualitzat el 21/12/2014 a les 12:28

El Rotary celebrar el Concert deReis el proper 11 de generSer en benefici del projecte de revitalitzaci del Barri Antic proposat per Els Carlins

Presentaci del Concert de Reis del Rotary. Foto: RCMB

L'objectiu del Concert de Reis del Rotary Club Manresa-Bages que tindr lloc l'11 de gener somplir el Teatre Kursaal per tal de recollir la mxima quantitat de diners que aniran destinats aposar en marxa un projecte de dinamitzaci cultural i de revitalitzaci del Barri Antic de Manresa.Amb la sala Els Carlins com a punt neurlgic del procs, es tracta de la proposta presentada perla Fundaci Privada Cultura i Teatre guardonada en la tretzena edici del Premi Sime Selga.

A travs d'aquest projecte, la fundaci vol fomentar l'entorn cultural i associatiu d'un dels barrisms histrics de la ciutat, posant especial atenci en la promoci i la difusi del teatre. Es pretn quela cultura esdevingui un dels elements clau en la dinamitzaci social i comercial que permetirevitalitzar el Barri Vell en totes les seves vessants. En aquest sentit, s'han proposat vries lniesd'actuaci que permetran establir una xarxa de treball estable entre totes les entitats de la zona idotar de transversalitat les actuacions que es generin.

Com a primer tast del pla estratgic de la fundaci, els Pastorets de