Ketinggian anak pokok kacang hijau (b) Bilangan daun anak pokok kacang hijau (c) (i) Hari
/ 8