razones trigonométricas de ángulos notables 4º

Download Razones trigonométricas de ángulos notables  4º

Post on 22-Jan-2018

371 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. TRINGULOS NOTABLES 1 1 1
 2. 2. Resuelve: 45.30.53.60.37 CtgTgCscTgSenA
 3. 3. Halla "x" de la ecuacin: 4x.Sen260 + Sec245 = 7x.Sec60 9Tg45.Csc30
 4. 4. Calcula: 30 6045 Csc TgTg E
 5. 5. Calcula: 30.45 37.6045.302 CscCsc CtgCosTgSecP
 6. 6. Si "" es un ngulo agudo. Adems: Ctg = Cos60 Calcula: P = Sec2 + Tg2
 7. 7. Si: A = (Sen45 + Sec45)Sec60 G = 2.Tg37 + Tg45 Calcula: A + G
 8. 8. Siendo: T = 2sen30 + tg45 R = sec60 + sec245 I = 5(sen53 - sen37) Calcula: T R + I
 9. 9. Calcula: Sen45 .Cos30 (Sec37 Tg37 ) T Sec45 .Csc60 (Csc53 Cot53 )
 10. 10. Calcula: 53Csc.37Sec.45Tg.60Cos.30Sen4
 11. 11. Calcula el valor de x en: 5x.Cos53 Sec60 = x.Tg45
 12. 12. Si: f(x) = Sec4x + 2Sen2x Tg3x Calcula: f(15)
 13. 13. Determina "U + N + I", siendo: U = Sec53 + Tg53 N = Tg60.Cos30 I = Ctg45 + Sen30
 14. 14. Calcula: 60.37 3060 22 CscSen CosSen
 15. 15. Calcula: 37cos.53 16cos.60csc.45 sen sen
 16. 16. Calcula: 53cos 16cos645cos2 2
 17. 17. Calcula: 4 tg 6 ctg 3 tg 4 .
 18. 18. Calcula: 60cos.53sec 16.37sec.74cos sen
 19. 19. Calcula: 45cos. 3 cos 6 .30.16 2 22 sentgsen
 20. 20. Calcula: 53sec3 3 45.16 4 tgctgtg
 21. 21. Calcula: 30.16 ) 3 sec 6 (74 22 ctgsen ctgctg
 22. 22. Calcula: 2 tg60 ctg60ctg30 tg60.tg301 G
 23. 23. Calcula el valor de x en: 45tg45cossen37x 32
 24. 24. Calcula el valor de en: .ctg45.sec45tg60 ctg305sec60.tg4 Sec
 25. 25. Calcula el valor de x en: 456633014538 ctgxsenctg
 26. 26. Calcula: sec60 2 sen30 1 60tg csc45 M
 27. 27. Calcula: 37 5 2 37 3724530 sensen tgtgsen E

Recommended

View more >