ragbag document1

Download Ragbag document1

Post on 12-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

totaal, aanbevelingen.

TRANSCRIPT

 • 1

 • 2

  Voorwoord

  Voor u ligt het rapport van het onderzoeksteam van Ragbag. Dit rapport is tot stand gekomen, door problemen die waren ontstaan rondom de naamsbekendheid van Ragbag. Er moest met een nieuwe, verfrissende blik naar het merk gekeken worden. Voorin dit rapport vindt u een managementsamenvatting, waar alle belangrijke punten uit dit rapport worden opgesomd. De volgende mensen moeten bedankt worden voor het mede tot stand laten komen van dit rapport. Siem Haffmans Hans Kamphuis Marc van der Velde Esther Bouw Onderzoeksteam van Ragbag 1.

 • 3

  Inhoudsopgave

  MANAGEMENTSAMENVATTING .................................................................................................................... 5

  1. THE STORY OF RAGBAG ............................................................................................................................. 7

  1.2 THE STORY ........................................................................................................................................................ 7

  1.3 TRANSMEDIALE STORYTELLING .............................................................................................................................. 8

  Storytelling ...................................................................................................................................................... 8

  2. DOELGROEP, POSITIONERING EN VERKOOPPUNTEN .................................................................................. 9

  2.2 MIDDELEN & MEDIA ........................................................................................................................................ 10

  2.3 POSITIONERING RAGBAG ................................................................................................................................... 11

  2.4 TOEKOMSTIGE POSITIONERING ............................................................................................................................ 11

  2.5 VERKOOPPUNTEN ............................................................................................................................................. 11

  3. IMAGO / NAAMSBEKENDHEID RAGBAG ................................................................................................... 13

  3.1 PROJECT NAAMSBEKENDHEID .......................................................................................................................... 13

  Brainstormsessie naamsbekendheid inhoudelijk (schematisch): ............................................................... 13

  Concreet Om de naamsbekendheid te vergroten moet gebruik worden gemaakt van Twitter, Facebook, de

  website en de nieuwsbrieven. Zoals eerder beschreven wordt via deze verschillende media The story van

  Ragbag verteld waardoor de naamsbekendheid toeneemt en het merk ook daadwerkelijk iets gaat

  betekenen. ..................................................................................................................................................... 14

  Effect ............................................................................................................................................................. 14

  4. INTERNET RAGBAG .................................................................................................................................. 15

  4.1 TRAFFIC WEBSITE .............................................................................................................................................. 15

  4.2 WEBSITE RAGBAG ............................................................................................................................................ 15

  4.3 SOCIAL MEDIA ................................................................................................................................................. 15

  4.4 NIEUWSBRIEF .................................................................................................................................................. 16

  4.5 AANMELDEN EN AFMELDEN NIEUWSBRIEF ............................................................................................................. 17

  4.6 RANDVOORWAARDEN ....................................................................................................................................... 17

  4.7 HET KLANTENBESTAND ....................................................................................................................................... 18

  5. HET FACEBOOK CONCEPT ......................................................................................................................... 20

  WAT MOET ER GEDAAN WORDEN? ............................................................................................................................ 20

  Voorbereiding van het Facebook concept; .................................................................................................... 20

  Voorbereiding online facebookconcept; ........................................................................................................ 20

  Afronding facebookconcept .......................................................................................................................... 20

  5.1 VOORBEREIDING ............................................................................................................................................... 21

  Personas ....................................................................................................................................................... 21

  5.2 ONDERBOUWING QUIZ UITKOMSTEN .................................................................................................................... 22

  Uitwerking persona Chris in combinatie met het BSR-model ...................................................................... 23

  Antwoord BSR-model: ................................................................................................................................... 23

  5.3 KOPPELING TUSSEN BSR-MODEL, BIG5 EN PERSONA ............................................................................................... 24

  5.4 QUIZVRAGEN ................................................................................................................................................... 25

  5.4.1 Openheid voor ervaring/ideen ........................................................................................................... 25

  5.4.2 Zorgvuldigheid ...................................................................................................................................... 25

  5.4.3 Extraversie ............................................................................................................................................ 25

  5.4.4 Inschikkelijkheid ................................................................................................................................... 26

 • 4

  5.4.5 Emotionele stabiliteit ........................................................................................................................... 26

  5.4.6 Vragen .................................................................................................................................................. 27

  5.5 UITWERKING FACEBOOKCONCEPT ........................................................................................................................ 28

  6. BEGROTING ............................................................................................................................................. 29

  6.1 KOSTEN .......................................................................................................................................................... 31

  Website ......................................................................................................................................................... 31

  Face-bag ........................................................................................................................................................ 31

  Nieuwsbrief ................................................................................................................................................... 31

  Deviant-art .................................................................................................................................................... 32

  NAWOORD .................................................................................................................................................. 33

 • 5

  Managementsamenvatting

  Voor u ligt het adviesrapport dat is geschreven naar aanleiding van het vooronderzoek dat is gemaakt

  door groep Ragbag 1.

  In het vooronderzoek is het gehele businessplan van Ragbag doorgespit, en zijn er enkele opvallende

  conclusies uitgehaald. Deze zijn vervolgens onderzocht doormiddel van de theorie en deskresearch.

  Zodoende werd er genoeg informatie en kennis vergaard om een goede brainstorm en de juiste

  beslissingen te maken.

  Uit deze brainstorm en discussies is er een geheel nieuw concept naar voren gekomen. Dit concept is

  onder anderen voorgelegd aan specialisten die het gehele concept nog eens goed naliepen. Na de

  goedkeuring kon groep Ragbag 1 dit concept verder gaan uitleggen en toelichten.

  Dit concept heeft geleid tot het volgende adviesrapport. Dit adviesrapport bevat conclusies en

  aanbevelingen. Voor een optimaal rendement verzoekt groep Ragbag 1 het gehele pl

Recommended

View more >