projekt edward zas

Download Projekt Edward ZAS

Post on 16-Apr-2017

24 views

Category:

Automotive

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Projekt EDWARD 21. september Eurpsky de bez usmrtench na cestch(European Day Without A Road Deaths)

  plk. Ing. Jn Ignatk Prezdium Policajnho zboruodbor dopravnej polcie

 • Traffic Information System POLice

  organizcia zdruujca sluby dopravnej polcie 30-tich eurpskych ttov

  vznik v r. 1996

  cie: zabezpei medzinrodn spoluprcu pri rieen najplivejch problmov na seku bezpenosti cestnej premvky

  Policajn zbor Slovenskej republiky lenom od r. 2008

  www.tispol.org

 • 2001-2010 vrazn znenie potu osb usmrtench pri dopravnch nehodch v E

  nov cie na roky 2011-2020

  optimistick zaiatok dekdy

  ostatn 2 roky stagncia

  situcia na Slovensku kopruje eurpsky vvoj

  In problmy v E bezpenos na cestch v zad

  Znepokojenie TISPOLu nov aktivita TISPOLu

  projekt EDWARD

  Aktulny stav bezpenosti cestnej premvky v E

 • 21. september 2016 Eurpsky de bez usmrtench na cestch

  V rmci Eurpskeho tda mobility (16. 22. september kad rok)

  Projekt EDWARDEurpsky de bez usmrtench na cestch ako na to?

  Aktivita TISPOLu - Zvzok k zlepeniu bezpenosti na cestch

  - zainteresovanie jednotlivca adresnm spsobom- me ma dlhodob efekt

  www.tispol.org/edward

 • Projekt EDWARDMJ ZVZOK KZLEPENIU BEZPENOSTI NA CESTCH

  Subujem, ebudem mojej rodine, priateom akolegom pripomna, aby dbali na zven opatrnos na cestch,

  budem pri jazde vozidlom pouva predpsan osvetlenie vozidla,

  budem jazdi o najbezpenejie abudem dodriava pravidl cestnej premvky, i u za volantom alebo za riadidlami motocykla alebo bicykla,

  budem obzvl ostrait/ostrait apozorn/pozorn k potrebm chodcov, cyklistov, det, starch ud a jazdcov na kooch,

  budem dodriava predpsan rchlostn limity ajazdi primeranou rchlosou, tak, aby to bolo bezpen,

  budem jazdi mimoriadne opatrne v blzkosti kl avmiestach so zvenm vskytom det,

  nebudem nikdy jazdi po poit alkoholu, inch nvykovch ltok atakch liekov, ktor by mohli ovplyvni moju schopnos vies vozidlo bezpene,

  budem pri jazde predvda, o sa me na ceste prihodi,

  budem dodriava bezpen odstup od vozidla jazdiaceho predo mnou,

  budem vdy pouva bezpenostn ps azabezpem, aby vetci cestujci vmojom vozidle poas jazdy repektovali predpisy o pouvan bezpenostnch psov ainch zadriavacch zariaden,

  nebudem nikdy pouva mobiln telefn poas jazdy,

  zabezpem, aby som poas jazdy nebol/nebola ruen/ruen vonkajmi vplyvmi aaby som sa koncentroval/koncentrovala len na vedenie vozidla ana situciu na ceste,

  budem dobrm prkladom pre spolucestujcich tm, e budem jazdi pokojne abezpene.

 • spech projektu EDWARD:- zamyslenie sa jednotlivca- sub jednotlivca- zmena sprvania sa jednotlivca na ceste

  *dopravno-bezpenostn situcia otzka veobecnej bezpenosti

  je potrebn zmena sprvania astnkov cestnej premvky ako?

  - dohad nie je vemocn- dopravno-ininierske opatrenia vyaduj as a peniaze- postoj verejnosti k bezpenosti cestnej premvky ak je?- preventvne aktivity potrebn

  projekt EDWARD ako anca na zmenu

  Projekt EDWARD a Slovenskoz pohadu ODP P PZ menej dopravnch nehdmenej usmrtench a zranench pri dopravnch nehodchbezpenej ttastnej udia a to nie len 21. septembra 2016

 • EDWARD m pre verejnos dobr ponuku ancu sta sa lepm/bezpenejm astnkom cestnej premvkyPonuku je potrebn sprostredkova verejnostiODP P PZ rokuje o slovenskej jazykovej verzii projektu na strnke TISPOLu

  Ako zabezpei spech EDWARDA?Partnerstvo v oblasti bezpenosti cestnej premvky a projekt EDWARD

  Ako mu partneri sprostredkova ponuku (zvzok):

  - na webstrnkach, socilnych sieach, lnkami v elektronickch mdich a v diskusich k lnkom, vrtanie prepojenia na webstrnku projektu, elektronickou potou, pri inch aktivitch spojench s cestnou premvkou

  - rozhlas a televzia v relcich, na svojich webstrnkach, vrtanie prepojenia na webstrnku projektu

  - printov mdi v lnkoch, na svojich webstrnkach, vrtanie prepojenia na webstrnku projektuProjekt EDWARD a Slovenskoz pohadu ODP P PZ

 • Ako me ZAS napomc spechu EDWARDA?

  zabezpeenm podpory projektu zo strany lenskch autokl, propagovanm projektu nielen na svoje webstrnke, ale aj pri svojich inch aktivitch

  Rozdiel medzi autokolou a inm partnerom:

  - autokola m monos osobnho kontaktu. Projekt EDWARD a Slovenskoz pohadu ODP P PZ

 • Kontaktn osoby na ODP P PZ pre projekt EDWARD:

  plk. Ing. Jn IgnatkTel: 09610 50 221E-mail: jan.ignatak@minv.sk

  pplk. Mgr. ubomr urinaTel: 09610 50 237E-mail: lubomir.durina@minv.sk

  Projekt EDWARD a Slovenskoz pohadu ODP P PZ

Recommended

View more >