proiect de programĂ pentru disciplina ... - .5 conŢinuturile ÎnvĂŢĂrii vorbirea corectă: a

Download PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU DISCIPLINA ... - .5 CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII Vorbirea corectă: a

Post on 29-Aug-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt Avizat,

  Inspector Şcolar General, Inspector Şcolar Înv. Primar,

  Prof. Ion Adrian BĂRBULETE Prof. Mirela Maria PARASCHIV

  PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU

  DISCIPLINA OPŢIONALĂ ÎNVĂŢĂM SĂ SCRIEM

  CORECT ORTOGRAMELE Clasa a II-a

  Clasa a III-a

  Prof. înv. primar Popa Dorina-Ileana

  Şcoala Gimnazială Bircii

  Structura Şcoala Gimnazială “Ion Popescu-Negreni”

  Ianuarie 2018

 • 2

  ARGUMENT

  Însuşirea corectă a limbii române presupune şi cunoaşterea codului

  exprimării în scris, adică a ortografiei şi a punctuaţiei. De aceea învăţarea şi aplicarea normelor de ortografie şi punctuaţie reprezintă o sarcină permanentă a fiecărui învăţător.

  Procesul de familiarizare a elevilor cu aceste norme este un proces complex şi de lungă durată. Aceste norme nu pot fi evitate chiar din clasa

  întâi, încă de la primele activităţi de scriere, cu toate că la această vârstă elevii nu învaţă gramatica pe care se sprijină normele respective de scriere. In mod treptat, elevii se familiarizează pe cale intuitivă cu unele norme de scriere.

  Trecând treptat de la reproducerea mecanică la înţelegerea intuitivă, elevii ajung în cele din urmă la cunoaşterea raţională, în termeni lingvistici, a

  regulilor generale ale scrierii ortografice. Cunoştinţele de limbă au funcţia de

  a confirma, de a valida învăţarea anterioară, realizată pe cale intuitivă a

  normelor de ortografie, precum şi aceea de a comunica reguli generale noi, care n-au putut fi însuşite în etapele precedente

  Începând din clasa a II-a elevii intră frecvent în contact cu texte care

  conţin multe, uneori foarte multe ortograme, altele decât cele studiate în

  conformitate cu programa şcolară. Textele literare de la limba şi literatura

  română, în special cele lirice, cerinţele exerciţiilor, textele problemelor,

  conţinuturile informative şi sarcinile propuse la cunoaşterea mediului, toate

  conţin ortograme, pe care un şcolar mic nu le poate învăţa apelând la

  normele de specialitate ale limbii, dar este nevoit să le respecte.

  De-a lungul activităţii didactice, am descoperit că majoritatea elevilor au

  o resursă latentă, pe care o putem numi „simţul limbii”, resursă de regulă

  neactivată din lipsa timpului, riguros acordată obiectivelor „obligatorii” de la

  disciplinele de studiu şi pe care o voi exploata, adaptând-o la particularităţile

  intelectuale de vârstă specifice elevilor de clasa a II-a.

 • 3

  Competențe specifice și exemple de activități de învățare

  Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare

  1.Exprimarea interesului pentru

  înțelegerea folosirii corecte a unor

  ortograme în contexte de comunicare

  cunoscute

  conversații pe teme referitoare la

  ortograme;

  formularea unor întrebări pentru

  clarificarea unor noțiuni referitoare la

  ortograme;

  aplicații interactive în jocurile pe

  computer cu tematica – Ortograme,

  în care instrucțiunile sunt oferite

  verbal;

  consultarea unor materiale

  auxiliare/fișe cu ortograme pentru

  clarificarea unor informații.

  2.Recunoașterea ortogramelor

  compuse din două cuvinte

  nemodificate ca formă

  descoperirea rolului liniuței de

  unire folosite în scrierea

  ortogramelor;

  pronunțarea separată a cuvintelor

  unei ortograme, comparativ cu

  pronunțarea ca ortogramă;

  descompunerea unei ortograme în

  cuvintele componente;

  compunerea de ortograme din

  două cuvinte date.

  3.Manifestarea interesului și a

  dorinței de se exprima și scrie corect

  exerciţii de alcătuire de enunţuri

  cu temă dată (ex. „Despre ce ai făcut

  ieri”), cu folosirea de ortograme

  gândite independent;

  exerciţii de corectare reciprocă,

  între colegi, a dictărilor, pentru a-şi

  dezvolta capacitatea de a sesiza

  formele greşite;

  exerciţii de utilizare a unei

  exprimări cursive în redactarea de

  scurte texte, utilizând ortograme

  inedite (văzut-am, albăstrind-o, etc.)

 • 4

  concurs de alcătuire, texte scurte;

  realizarea de portofolii cu

  ortogramele studiate.

  4.Conştientizarea modificărilor

  cuvintelor din componenţa unor

  ortograme ca urmare a pronunţiei

  adaptate la o rostire fie mai rapidă,

  fie mai armonioasă ca efect auditiv,

  fie a exprimării neglijente

  exerciţii de analiză a cuvintelor

  componente ale unor ortograme cu

  stabilirea formei lor de bază;

  exerciţii de descoperire a

  modificărilor suferite de unele

  cuvinte când intră în componenţa

  unor ortograme, cu indicarea

  sunetelor/literelor „pierdute”;

  exerciţii de descoperire a unor

  ortograme incorecte şi corectarea

  acestora;

  exerciţii de corectare a unor

  ortograme scrise intenţionat greşit şi

  motivarea modului de corectare.

  5. Valorificarea în activitatea

  cotidiană a cunoştinţelor dobândite în

  vederea unei exprimări corecte

  exerciţii de alcătuire de enunţuri

  cu temă dată (ex. „Despre ce ai făcut

  ieri”), cu folosirea de ortograme

  gândite independent;

  exerciţii de corectare a unor

  scurte texte cu ortograme intenţionat

  scrise greşit;

  exerciţii de formulare a unor

  enunţuri cu ortograme date;

  exerciţii de imaginare a unor

  situaţii de viaţă folosind ortograme;

  jocuri de rol.

 • 5

  CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

  Vorbirea corectă : a identifica ortograme din mesaje audiate, a cere și a da

  informații referitoare la ortogramele studiate, a formula o idee/ o opinie;

  Cratima – liniuța de unire - și rolul ei în delimitarea cuvintelor unei

  ortograme;

  Omofonia dintre cuvinte și ortograme;

  Utilizarea ortogramelor (ortograme cu caracter permanent;ortograme

  cu caracter accidental):

  i-a/ia; i-au/iau; i-am, i-ai, i-ați; l-a/la; ne-a/nea; ne-am/neam; ne-ai, ne-au,

  ne-ați; v-a/va;v-am, v-ați, v-au; n-ai/nai; ce-l/cel;nu-l/nul;n-am, n-a, n-are,

  n-ați, n-au; mi-e/mie; m-ai/mai; n-am, m-a, m-ați, m-au; să-i/săi; să-mi, să-ți,

  să-l;ce-a/cea; ce-i/cei; c-ar/car; c-aș/caș; că-i/căi; c-ai/cai; ce-ai/ceai;

  m-or/mor; ți-e/ție; deal/deal; a-i/ai; c-am/cam; i-ar/iar; l-aș/laș; mi-a/mia;

  s-ar/sar; v-ar/var; alte ortograme identificate de elevi în textele studiate în

  ora de comunicare în limba română

  MODALITĂȚI DE EVALUARE

  Observarea sistematică

  Probe orale

  Probe scrise

  Portfoliul

  Autoevaluarea

 • 6

  BIBLIOGRAFIE

  1.Norel, Mariana, Metodica predării limbii şi literaturii române în

  învăţământul primar; Braşov, 2010;

  2.Academia Română, Dicţionar Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al limbii

  române, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2005

  2.Bărbulescu, A. Neculai, C., Exersăm, ne jucăm, ortograme învățăm, editura

  Carminis, Pitești, 2012;

  3. Berdescu, G., Ortografia în şcoală, E.D.P.,Bucureşti, 1973;

  4.. Blideanu, Eugen, Şerdean, Ioan ,Orientări noi în metodologia studierii

  limbii române în ciclul primar, E.D.P., Bucureşti, 1981;

  5. Constantinescu, Maria, Capcanele ortografiei,E.D.P., Bucureşti, 1996;

 • 7

  PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

  Clasa a II-a

  Nr.

  crt.

  UNITATEA

  DE

  ÎNVĂȚARE

  Com-

  petente

  speci-

  fice

  CONŢINUTURI/

  Detalii de conţinut

  Nr.

  de

  ore

  Peri-

  oada

  OBS.

  1.

  Bun venit

  în lumea

  ortogramelor!

  C1

  C4

  Vorbirea corectă : a identifica

  ortograme din mesaje audiate, a

  cere și a da informații referitoare

  la ortogramele studiate, a

  formula o idee/ o opinie

  2 16.IX-

  23.IX

  2. Scriem

  corect!

  C2

  C3

  C4

  Cratima – liniuța de unire - și

  rolul ei în delimitarea

  cuvintelor unei ortograme;

  Utilizarea ortogramelor: i-a/ia;

  i-au/iau; l-a/la; ne-a/nea;

  ne-am/neam;

  Texte suport: Haplea, N.

  Batzaria; Un om năcăjit, M.

  Sadoveanu

  7 30.IX-

  18.XI

  3.

  Limba

  română- o

  comoară

  C2

  C3

  C4

  Omofonia dintre cuvinte și

  ortograme

  Utilizarea ortogramelor:ne-ai,

  ne-au, ne-ați; v-a/va;v-am, v-ați,

  v-au ;

  Texte suport: Cântec, de George

  Coşbuc; Cuiele, după Pop

  Simion

Recommended

View more >