programiranje u fizici - uvod

Download Programiranje u fizici - uvod

Post on 06-Apr-2017

218 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Programiranje u fizici(raunske i lab. vebe)

  Departman za fiziku

  Prirodno-matematiki fakultet u Niu

 • Milan Miloevi Istraiva saradnik, Departman za fiziku PMF

  Kabinet 306. (III sprat)

  E-mail: mmilan@svetnauke.org

  Web: www.svetnauke.org i www.mmilan.com

  /mmilann /mmilan

  Konsultacije: sreda, 14-15h

  mailto:mmilan@svetnauke.orghttp://www.svetnauke.org/http://www.mmilan.com/

 • Vebe i lab. vebe Vebe reavanje zadataka, vebaje na raunaru itd.

  Lab. vebe

  5 razliitih vebi + jedna nadoknada

  Zadaci su na sajtu predmeta:

  http://wpresspmf.pmf.ni.ac.rs/?page_id=1418&idp=2404

  reenje radi (2 boda) + neka izmena na asu (3 boda)

  Prvi deo samo papir (i olovka)

  Kraj vebe snimiti i poslati e-mailom (prvi i drugi deo!)

  Vie informacija na asu

  http://wpresspmf.pmf.ni.ac.rs/?page_id=1418&idp=2404

 • 1. grupa 2. grupa14:00h 16:00h

  2155 Aleksandra Radojkovi

  2156 Aleksandra Nikoli

  2157 Emina Dostovi

  2158 Nikola Stojadinovi

  2159 Milo Milenovi

  2160 Darko Jovanovi

  2161 Aleksandar Dimitrijevi

  2162 Sanja Radovanovi

  2163 Milena Stanojkovi

  2164 Jovan Rupi

  2165 Ana Ili

  2166 Marija Slavkovi

  2167 Nikola Stefanovi

  2168 Ivana Sokolovi

  2169 Petar Marinkovi

  2170 Stefan rsti

  2171 Aleksa Stankovi

  2172 Aleksandra osti

  2173 Nikolica Cvetkovi

  2174 Stefan Stoji

  2175 Jovana Stevovi

  2176 Suzana Risti

  2177 Milo Anti

  2178 Jelena Jovanovi

  2179 Stefan Ljubisavljevi

  2180 Radomir rsti

 • E-mail @pmf.edu.rs Nije tema ovog predmeta, ali moe da koristi

  http://mail.pmf.edu.rs/

  Dobili ste korisniko ime i ifru, ako ne radi PMF administrira ove naloge, to znai da se za problem sa logovanjem i zamenu passworda moete obratiti u RC sa indeksom kao dokazom identiteta.

  Na sajtu fakulteta pogledajte:

  http://mail.pmf.edu.rs/

 • Posetite i Sajt Departmana za fiziku

  http://fizika.pmf.ni.ac.rs

  Facebook stranica Departmana

  http://www.facebook.com/fizika.nis

  Ako vas interesuje:

  Drutvo fiziara Ni

  http://dfn.pmf.ni.ac.rs

  Astronomsko drutvo Alfa

  http://www.alfa.org.rs

  http://fizika.pmf.ni.ac.rs/http://www.facebook.com/fizika.nishttp://dfn.pmf.ni.ac.rs/http://www.alfa.org.rs/

 • Pitanja?

 • Code::Blocks

 • Korisni linkovi

  Code::Blockshttp://www.codeblocks.org/

  Help fajlhttp://onnerby.se/~daniel/chm/cppreference.com/cpp.chm

  Dokumentacijahttp://www.codeblocks.org/docs/main_codeblocks_en.html

  C / C++http://www.cplusplus.com/

 • Instalacija

 • Instalacija

 • Instalacija

 • Code::Blocks

  .

 • Moj prvi program

  #include

  int main() {

  printf("Hello World\n");

  return 0;

  }

 • Komentari

 • Isti program, ali...

 • PreporukaNa poetku programa zaglavlje

  Imena promenljivih neki smisao

  Komentari za promenljive, delove koda...

  Prazne linije razdvajaju blokove koda

 • Struktura programa

  /*Opis programa*/#include direktiveint main(){

  konstantepromenljive // komentarradi neto...return 0;

  }

 • #include

  #include Standard Input and Output Library

  Funkcije ulaz/izlaz (printf, fprintf, scanf, fscanf, fopen, itd)

  #include Matematike operacije

  sin, cos, pow, sqrt, acos, itd

  #include moj_fajl.h"

 • Promenljive

  Deklarisanje promenljivih:int a;

  int b = 10;

  int rezultat = a + b;

  Globalne i lokalneZavisi od mesta deklarisanja

  U funkciji (unutar {...}) vai za tu funkciju -> lokalna

  Globalna pristupa bilo gde u kodu

  Moraju poeti slovom ili _donjom crtom, ne smeju da sadre navodnike, razmake i sline specijalne znake

  Razlikuju mala i VELIKA slova

 • tampanje podataka

  Naredba printf ili fprintf

  Format:printf(Tekst %d jo teksta %f \n", A, B);

  %[irina].[preciznost]f

 • Nekoliko primera

  1. Izraunati zbir dva broja.

  2. Izraunati povrinu i obim pravouglog trougla.