program poticanja poduzetniإ،tva i obrta poduzetniؤچki...

Download Program poticanja poduzetniإ،tva i obrta Poduzetniؤچki ...utt.unist.hr/files/prezentacije/2014_03_04_Split_RIS3/ris3_mrsic_minpo.pdf

Post on 25-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Program poticanja poduzetništva i obrta

  Poduzetnički impuls 2014.

  RIS3 konferencija 03.04.2014. Split

  4.4.2014. 1

 • PODUZETNIČKI IMPULS

  operativni dokument za ostvarivanje Programa Vlade 2011. - 2015. i Strategije razvoja poduzetništva za razdoblje 2013. - 2020.

  cilj: povećanje konkurentnosti malog gospodarstva u RH

  5 prioritetnih ciljeva Strategije:

  1. opće unapređenje poslovnih rezultata uz inovacije i internacionalizaciju poslovanja 2. olakšan pristup financiranju 3. promocija poduzetništva 4. poboljšanje poduzetničkih vještina 5. unapređenje poduzetničkog regulatornog okruženja putem uklanjanja administrativnih prepreka

  4.4.2014. 2

 • REZULTATI PODUZETNIČKOG IMPULSA 2013.

  vrijednost odobrenih potpora iznosila 139,1 mil kn, a vrijednost poduzetničkih projekata ukupno 215,96 mil kn

  prosječno na 1 kn uloženu iz državnog proračuna (bespovratne potpore) poduzetnici su uložili još dodatnih 0,6 kn iz vlastitih izvora (76,8 mil kn)

  broj zahtjeva: 4.357 (u 2012.g.  11.213 zahtjeva), a broj odobrenih potpora: 1.815 tj. 42% ukupno zaprimljenih zahtjeva (u 2012.g.  2.464 potpora)

  prosječan iznos potpore (ukupno sve mjere) u 2013.g. veći je za 12% u odnosu na 2012.g. (2x više nego u 2011.g.) i iznosi 76.630 kn (u 2012.g.: 68.685 kn +12%; u 2011.g.: 36.834  u 2013. g. 2x veći iznos) = veći učinak na rezultate poslovanja korisnika potpore

  očekivani broj novozaposlenih kroz PI 2013.g.: > 2260

  4.4.2014. 3

 • REZULTATI PODUZETNIČKOG IMPULSA 2013.

  regionalni pregled  GZ, ZGŽ, SDŽ, OBŽ i VSŽ su najuspješnije županija prema broju odobrenih bespovratnih potpora (51% sredstava)

  odobreno je 229 potpora ukupne vrijednosti 77,5 mil kn poduzetnicima koji posluju u djelatnosti prerađivačke industrije

  kroz sve mjere PI 2013.g. ženama poduzetnicima odobreno je više od 22,6 mil kn (gotovo 3 puta više sredstava nego u 2012.g.); 38% udjela u uk. broju potpora

  FGS  ulaganja u IT industriju, drvnu industriju, energetiku, poljoprivredu, tekstilnu, kemijsku industriju, trgovinu, turizam, bankarski sektor 814 ulaganja, 499,3 mil kn ulaganja (50% iz sredstava proračuna RH)

  jamstveni programi HAMAG INVESTA  preko 400 odobrenih jamstava i preko 1,3 mrd kn novih investicija poduzetnika; najveća zastupljenost proizvodno- prerađivačka djelatnost, turizam i poljoprivreda, prosječna kamata uz jamstvo HI 4%; projekt Mikro kreditiranje  32 poduzetnička projekta (7 novih poduzeća i 80 radnih mjesta)

  4.4.2014. 4

 • www.minpo.hr

  Ostvareni i očekivani učinci korisnika potpora u periodu 2013.-2014.

  MJERA A Razvoj mikro-

  poduzetništva i obrta

   145 novootvorenih radnih mjesta u 2013. godini  186 očekivani broj novootvorenih radnih mjesta u 2014. godini  16,8 % iznosi prosječno povećanje prihoda korisnika potpora  104 očekivanih novih proizvoda/usluga/poslovnih procesa  34 korisnika potpora koji će povećati izvoz

  MJERA B Jačanje poslovne konkurentnosti +

  Poticanje inovativnog poduzetništva

   417 novootvorenih radnih mjesta u 2013. godini (očekivano 1.000 do kraja 2014.)  519 očekivani broj novootvorenih radnih mjesta u 2014. godini  101,3 % iznosi prosječno povećanje prihoda korisnika potpora  94 očekivanih novih proizvoda/usluga/poslovnih procesa  93 korisnika potpora koji će povećati izvoz

  MJERA C Razvoj poduzetničke

  infrastrukture i poslovnog okruženja

   očekivano 1.599 novozaposlenih u razdoblju od 2013. do 2015. godine  očekivano 89 novih poduzetnika u razdoblju od 2013. do 2015. godine  205 novo inkubiranih poduzeća u 2013. godini  35.000 poduzetnika kojima su pružene stručne i savjetodavne usluge u 2013. godini  50 provedenih promotivnih kampanja za privlačenje investitora u 2013. godini  400 izrađenih investicijskih studija/poslovnih planova u 2013. godini  3 novoosnovanih klastera u 2013. godini

  MJERA D Obrazovanje za

  poduzetništvo i obrte te očuvanje tradicijskih

  i umjetničkih obrta

   242 registrirana nova obrta  porast broja osoba educiranih na programima cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo i obrt za

  70%  smanjenje broja učenika koji se obrazuju za obrtnička zanimanja za 9,12%  porast broja naučničkih mjesta u subjektima malog gospodarstva za 1,76%  13 novih tradicijskih i umjetničkih obrta sa znakom tradicijski/umjetnički obrt

  Program mikro- kreditiranja, program

  jamstava

   osnovano 7 novih poduzeća u 2013. godini  80 očekivanih novostvorenih radnih mjesta

  Fondovi za gospodarsku suradnju

  (2011.-2013.)

   sačuvano 1.666 radnih mjesta  95 novootvorenih radnih mjesta

  4.4.2014. 5

 • Splitsko – dalmatinska županija pregled

  6

  Institucija Program Što Iznos 2013 Novi krediti

  Iznos

  MINPO LPR Poduzetnik Subvencije kamata 2 p.p. 2.622.703,00 0 0

  LPR MG Subvencije kamata 2 p.p. 3.544.709,00 24 37.910.143,63

  LPR MK 07-08 Subvencije kamata 2 p.p. 39.196,00 0 0

  LPR MK 09 Subvencije kamata 2 p.p. 0 0 0

  Poduzetnički impuls Bespovratne potpore (129) 4.924.804,34

  HBOR programi Subvencije kamata 154.432,00

  EU - konkurentnost Grant shema (1) 918.921,08

  UKUPNO 12.204.765,42

  HAMAG Invest Mikro kreditiranje odobrenje 6 413.127,16

  jamstva odobrenje 29 34.093.426,76

  HBOR SME krediti Svi programi 71 238.824.579,00

 • CILJEVI PODUZETNIČKOG IMPULSA 2014.

  jačanje konkurentnosti malog gospodarstva putem podizanja inovativnosti poduzetnika (bespovratne potpore)

  unapređenje poduzetničkog okruženja te poticanje investicija i internacionalizacije

  promocija i učenje za poduzetništvo i obrt (institucionalna podrška, SEECEL)

  lakši pristup financiranju (financijski instrumenti)

   poticanje suradnje poduzetnika: poduzetničko umrežavanje u klastere i udruživanje u zadruge

  suradnja inovativnih start-up poduzeća s mentorima

  transfer tehnologije u poduzetništvo u prerađivačkoj industriji

  internacionalizacija u cilju povezivanja s međunarodnim lancima

  vrijednosti te pripreme međunarodnih projekata

  povezivanje tradicionalnih i umjetničkih djelatnosti obrtnika i

  suvremenog dizajna

  4.4.2014. 7

 • manji broj potpora, veće vrijednosti (očekivani broj potpora u 2014.: 1.300, prosječna vrijednost potpore 101.200 kn)

  smanjenje obujma tražene dokumentacije i troškova (obaveza pribavljanja samo 4 dokumenta za poduzetnika značajna ušteda)

  unapređenje transparentnosti i veće vidljivosti putem info-kampanja

  unapređenje praćenja i procjene učinaka Poduzetničkog impulsa

  trajanje projekata produljeno na 1 godinu (u 2013.g. najviše 6 mjeseci)

  prihvatljivi projektni troškovi od datuma podnošenja prijave

  80% iznosa odobrene potpore poduzetnicima isplaćuje se po zaključenju ugovora

  NOVOSTI PODUZETNIČKOG IMPULSA 2014.g.

  4.4.2014. 8

 • PODUZETNIČKI IMPULS 2014. Javni poziv za bespovratna sredstva za poduzetnike

  objava Javnog poziva: 15. veljače 2014.g.

  zaprimanje projektnih prijava: od 31. ožujka 2014. g.

  trajanje Javnog poziva: do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. listopada

  osim mjere B2- Inovacije- rok za predaju: 30.05.2014.

  4.4.2014. 9

 • PRORAČUN PODUZETNIČKOG IMPULSA ZA 2014. 1.265.648.165 kn*

  PRIORITET 1

  JAČANJE KONKURENTNOSTI MJERA A: MIKRO PODUZETNICI I OBRT, KLASTERI I

  ZADRUGE (31.250.000 kn)

  MJERE B: KONKURENTNOST I INOVACIJE (77.000.000 kn)

  EU-PROJEKTI (279.775.760 kn)

  PROJEKTI U TIJEKU (Poduzetnički impuls 2013, 25.800.000 kn)

  PRIORITET 3

  PROMOCIJA I UČENJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT

  MJERE D: OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO/OBRT (8.300.000 kn)

  PROMOCIJA PODUZET. I OBRTA I INSTITUCIONALNA PODRŠKA/SEECEL(238.230.998 kn)

  TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI (1.550.000 kn)

  PRIORITET 2

  UNAPREĐENJE PODUZETNIČKOG OKRUŽENJA

  MJERA C1: PODUZETNIČKE ZONE (7.000.000 kn)

  MJERE C 2: PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE I INTERNACIONALIZACIJA (11.000.000 kn)

  POTICANJE INVESTICIJA (56.590.537 kn)

  PRIORITET 4

  LAKŠI PRISTUP FINANCIRANJU

  MIKRO-KREDITIRANJE (5.000.000 kn JAMSTVENI PROGRAMI (40.000.000 kn) SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA KREDITE

  (49.150.870 kn) FONDOVI ZA GOSPODARSKU SURADNJU

  (435.000.000 kn)

  PRIORITET 1: SUSTAV BESPOVRATNIH POTPORA ZA PODUZETNIKE: 413.825.760 kn

  PRIORITET 3: PROMOCIJA I UČENJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT: 248.080.998 kn

  PRIORITET 2: UNAPREĐENJE PODUZETNIČKOG OKRUŽENJA: 74.590.537 kn

  PRIORITET 4: LAKŠI PRISTUP FINANCIRANJU: 529.150.870 kn

  * dio iznosa bit će isplaćen u 2015. g.

  4.4.2014. 10

 • PROCES OBRADE PRIJAVA

  Administrativna provjera

  • Sva dokumentacija nabrojana u Javnom pozivu u točki

Recommended

View more >