Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

Download Profilaxia Afecțiunilor Musculoscheletale La Personalul Care Îngrijește Bolnavul

Post on 17-Feb-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  1/48

  Profilaxia afec iunilor

  musculoscheletale legatede manevrarea bolnavului

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  2/48

  Cele mai frecvente leziunimusculoscheletale sunt cele de

  suprasolicitare la nivelul:coloanei vertebraleumerilor.

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  3/48

  BIOMECANICA I ANATOMIA

  COOANEI !E"TEB"AE Este se#mentul central al trunchiului care

  are rol de a absorbi for ele de compresie$

  torsiune$ lovire etc. din timpul activit% ilor particip% la mi c%rile capului i trunchiului. Ea este alc%tuit% din mai multe vertebre

  &''(')* unite +ntre ele i aran,ate succesiv&metameric*.

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  4/48

  Coloana se +mparte +ntr(un

  se#ment mobil i unul imobil:se#ment vertebre

  mobil CervicalToracalombar

  -/0

  imobil 1acralCocci#ian

  0) &/(-*

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  5/48

  2nitatea func ional% a coloanei estereprezentat% de: ,um%t% ile a dou% vertebre succesive$discul intervertebral$articula iile intervertebrale i aparatul

  capsuloli#amentar aferent.

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  6/48

  Coloana prezint% /' astfel de unit% i func ionale mobile.

  3ntr(o unitate sunt posibile$ de re#ul%$ mi c%ri de:fle4ie$ e4tensie$ rota ie$ +nclinare lateral% dr.5st#.

  6radul de mobilitate difer% +n func ie de re#iune: cea mai mobil% este cea cervical% i lombar%$ mai pu in mobil% este coloana dorsal% & fiind le#at% de

  coaste*

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  7/48

  Traumatismele coloanei apar prinacceler%ri i deceler%ri bru te ale corpului

  i afecteaz% +n special zonele de tranzi ie dintre un se#ment mobil i unul mai pu in mobil &E4. la trecerea dintre coloana

  dorsal% i cea lobar%*

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  8/48

  Discurile intervertebrale

  Ele articuleaz%sincondrotic

  vertebrele +ncep7ndde la C8 p7n% la 18$ sunt fi4ate prin fibre

  de cola#en de

  corpurile vertebrale.

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  9/48

  !ertebrele ofer% stabilitate iar discurilemobilitate.

  9iscul intervertebral este format: dintr(o poriune periferic% numit% inelul fibros

  &cola#en$ s%rac +n ap%*

  ;i o alta central% numit% nucleul pulpos&deconsisten % #elatinoas%$ bo#at +n ap%*.

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  10/48

  3n%l imea relativ% a discurilor intervertebraledetermin% #radul de mobilitate dintre dou%vertebre al%turate. Mobilitatea este determinat%de raportul dintre +n%l imea disculuiintervertebral i +n%l imile hemivertebrelor al%turate:

  Cervical: /:0 Toracal: :0 ombar: :'

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  11/48

  structura sa +i confer% elasticitate$rezisten% ;i e4tensibilitate.

  el +;i modific% forma dar nu ;i volumul diminueaz% presiunea e4ercitat% asupra

  coloanei.

  permit mi;carea( se deplaseaz% +ntr(unsens opus mi;c%rii care se e4ecut%.

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  12/48

  Nu este vascularizat &subst. nutritive ;ie4creia depind de mi;care ( principiu de

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  13/48

  >ierderea hidrat%rii nucleului pulposdetermin% apari ia fisurilor la nivelul

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  14/48

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  15/48

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  16/48

  1emne clinice

  @recvent hernia de disc esteasimptomatic%.

  9urerea apare atunci c7nd: hernia vine in contact cu o structura nervoas%

  &coada de cal$ nerv spinal*$ li#amentar%$

  sau dac% creeaza un obstacol mecanic ceimpiedic% func ionarea normal % a discului.

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  17/48

  Cele mai afectate zonesunt: 5 i 51

  >esonalul medicalprezint% cel mai frecventlombal#ie.

  In din cazuri$lombal#ia se datoreaz%leziunilor desuprasolicitare

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  18/48

  1uprasolicitarea discului

  intervertebral se produce la: "idicarea unei #reut%i

  cu spatele rotund Ddiscul intervertebraleste prins anterior ;ieste suprasolicitat li#.posterior

  "idicarea unei #reut%irotind trunchiul

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  19/48

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  20/48

  "idicarea deasupra capului cu e4tensiacoloanei vertebrale

  "idicarea unei #reut%i din pe #enunchisau din #hemuit

  1tatul mai mult timp +n a;ezat pe scaun

  &discurile sunt mai pu in solicitate +nortostatism i cel mai pu in +n decubit *

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  21/48

  Biomecanica ridicrii unei

  greut i externeAtunci c7nd se ridic% o #reutate e4tern%

  corpul uman ac ioneaz% ca o p7r#hie de

  #radul I. E4emplu: 9orim s% afl%m for a care se

  e4ercit% la nivelul discului intervertebral '

  &punctul de spri,in* la ridicarea unei#reut% i e4terne +n dou% moduri diferite

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  22/48

  Obiectul are masa de #$ ceea cecorespunde unei for e rezistente de

  4$F m5sG &accelera ia #ravita ional%*H apro4 N$ la care se adau#% #reutateatrunchiului i capului &)# 4H) N*$

  +n total 0 N.

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  23/48

  Bra ul for ei rezistente &de la ' la centrulde #ravita ie sau #reutate* este de /cm

  la ridicarea corect% i 'cm la ceaincorect%.

  Bra ul for ei active este scurt$ de 0 cm$

  adic% lun#imea apofizei spinoase.

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  24/48

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  25/48

  >ortivit le#ii p7r#hiilor: @ rezistent% 4 bra ul for ei rezistenteH

  @ activ% 4 bra ul for ei active @ activ% &muscular%*H @ rezistent% 4 bra ul

  for ei rezistente 5 bra ul for ei active

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  26/48

  @ mu chilor spatelui este de / N c7nd#reutatea este la / cm &bra ul for ei

  rezistente* i 'N c7nd este la ' cm. 9iscul intervertebral este solicitat cu @

  muscular% @ rezistent%H /0N la

  ridicarea corect% i '0N la ridicareaincorect%

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  27/48

  a ridicarea unor #reut% i mari se produce ocontac ie instinctiv% a musculaturii abdominale i diafra#mului &presa abdominal%*.

  >resiunea intraabdominal% are un efect stabilizatori reduce solicitarea discului intervertebral cu '.

  &"izzi -*.

  3n consecin % ar tebui ca i la ridicarea unor #reut% i mai mici s% contract%m voluntar musculaturaabdominal%.

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  28/48

  FACTORI D RI!C lega i de

  manevrare" #ega$i de ac$iunea de manevrare"

  ac$iuni care necesit for$ % ridicare&

  trac$iune& 'm(ingere )(acient& a(aratur*mi+cri re(etitive" re(etarea frecvent sau

  continu a unor mi+cri identice

  (o,i$ii nefavorabile" cu trunchiul a(lecat&(e genunchi& rota ii ale trunchiului

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  29/48

  Factori lega$i de (acient"

  pacienii cu care nu se poate face =corpcomun=

  nu pot face priz% sunt imprevizibili pacient imobilizat & de Jnemanevrat=* pacien i masivi &talie$ #reutate mare*

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  30/48

  Factori lega$i de mediu"

  pericol de alunecare$ c%dere$ +mpiedicare spaiu mic &camere mici$ mult% aparatur%$

  mobil% etc.* denivel%ri

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  31/48

  Al$i factori de risc"

  nu se poate apela la un alt a,utor dot%ri5echipamente necorespunz%toare+nc%l%minte ;i +mbr%c%minte

  necorespunz%toare cuno;tine insuficiente

 • 7/23/2019 Profilaxia Afeciunilor Musculoscheletale La Personalul Care ngrijete Bolnavul

  32/48

  -anevrarea bolnavuluiD se poate