priiman Čiosios Šalies parama

Download PRIIMAN ČIOSIOS ŠALIES PARAMA

Post on 24-Feb-2016

105 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRIIMAN ČIOSIOS ŠALIES PARAMA. A. Kalad žinskienė. 2013 m. Turinys. Priimančiosios šalies paramos samprata ir tikslas Pagrindiniai teisės aktai Priimančiosios šalies paramos teikimo principai Priimančiosios šalies paramos proceso etapai Priimančiosios šalies paramos teikimo atvejai - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

PRIIMANIOSIOS ALIES PARAMA

PRIIMANIOSIOS ALIES PARAMAA. Kaladinskien2013m.

TurinysPriimaniosios alies paramos samprata ir tikslasPagrindiniai teiss aktaiPriimaniosios alies paramos teikimo principaiPriimaniosios alies paramos proceso etapaiPriimaniosios alies paramos teikimo atvejaiPriimaniosios alies paramos uduotysJungtinis priimaniosios alies paramos komitetasPriimaniosios alies paramos mokymai

Priimaniosios alies paramos apibrimasPriimaniosios alies parama reikiam preki, darb ar paslaug teikimas atvykstanioms pajgoms, kurios atvysta dalyvauti tarptautinse operacijose, tarptautinse karinse pratybose ir kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose arba vyksta tranzitu per Lietuvos teritorija.

Priimaniosios alies paramos tikslasUtikrinti greit ir skland atvykstani pajg primim, j dislokavim, kuo efektyviau naudojant turimus iteklius bei laikantis galiojani statym ir susitarim

Priimaniosios alies param reglamentuojantys teiss aktaiLietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimaniosios alies paramos statymasPriimaniosios alies paramos teikimo uduoi valstybs ir savivaldybi institucijoms ar staigoms apraas MC 334/1 NATO Principles and Policies for Host Nation SupportAllied Joint Host Nation Support Doctrine & Procedures AJP-4.5EU Host Nation Support Guidelines

Priimaniosios alies paramos teikimo principaiAtsakomybAprpinimasgaliojimasBendradarbiavimasKoordinavimasEkonomikumas Atsiskaitymas

Priimaniosios alies paramos teikimo atvejaiTaikos metu:Vykdant bendras programasPratybos ir mokymaiDislokuojant siunianij ali tabusEkstremali situacij metu:Stichins nelaimsBiologins, chemins, radiologins avarijosKrizi ir karo atveju: Usienio ali grasinimas Lietuvai kariniais veiksmais.Usienio ali karins provokacijosLietuvos upuolimas.

Priimaniosios alies paramos proceso etapai

PasirengimoPlanavimoVykdymoAtsiskaitymoPasirengimo etapas

Nustatomi teisiniai paramos teikimo pagrindai Skiriamos PP uduotys civilinms institucijomsvertinami civiliniai ir kariniai paramos teikimo pajgumai ir galimybs Sudaromas Priimaniosios alies paramos galimybi katalogas Parengiama infrastruktra ir personalasPriimaniosios alies paramos teikimo uduotys

Priimaniosios alies paramos uduoi teikimo tvark nustato

Priimaniosios alies paramos teikimo uduoi valstybs ir savivaldybi institucijoms ar staigoms apraas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 98Mobilizacijos departamentas, atsivelgdamas Lietuvos mobilizacijos ir gynybos planus arba konkreius Lietuvos Respublikos susitarimus su atvykstani pajg vadovybe dl priimaniosios alies paramos teikimo Lietuvos Respublikoje, mobilizaciniuose nurodymuose nustato, koki paslaug, preki ir darb teikim atvykstanioms pajgoms Institucijos turi utikrinti.

Priimaniosios alies paramos teikimo uduotys

Specialiosios PP uduotys savivaldybi administracijoms

Nustato apgyvendinimo, maitinimo, medicinos paslaug atvykstanioms pajgoms savivaldybi teritorijose teikimo tvark;Teikia informacij apie j teritorijoje esanius komunalini atliek tvarkytojus ir utikrina susidarani komunalini atliek surinkim ir tvarkym, geriamojo vandens tiekim ir nuotek tvarkym atvykstani pajg apsistojimo vietose.Priimaniosios alies paramos galimybi katalogas

Galimybi katalogas - duomen apie Lietuvos Respublikos civilinius ir karinius pajgumus, kurie gali bti naudojami teikiant param sjunginink pajgoms svadas. Jo duomenys naudojami planuojant priimaniosios alies param, logistin aprpinim ir operacijas. Katalog sudaro:Bendroji dalisCivilin dalisKarin dalisPriimaniosios alies paramos planavimo procesas

Detalus PP poreikis (SOR)

Bendrasis gyvendinimo susitarimas (JIA)

Pagrindiniai priimaniosios alies paramos poreikiai

Jr ir oro uost skyrimas ir j darbas;Greitas valstybs sienos kirtimas; moni ir krovini perveimas;Krovini ikrovimas, pakrovimas, perkrovimas;Teritorij ir objekt skyrimas bei j prieira;Keli skyrimas, prieira ir remontas;Ryio linij, radijo dani skyrimas;Transporto priemoni, technins rangos ir priemoni skyrimas;Maitinimas;Kuro ir energijos tiekimas;Atliek surinkimas ir utilizacija;Avarij likvidavimas ir gelbjimas;Medicinins paramos teikimas;Reikalingos informacijos pateikimas;Specifini srii civili specialist skyrimas ir konsultacij davimas;Apsauga ir vieosios tvarkos palaikymas;Jungtinio priimaniosios alies paramos komiteto udavinys ir funkcijos

Svarbiausias Komiteto udavinys teikti Vyriausybei pasilymus dl priimaniosios alies paramos teikimo.Komitetas atlieka ias funkcijas:aptaria priimaniosios alies paramos sistemos veikim, vertina civilini mobilizacijos institucij pasirengim teikti priimaniosios alies param ir teikia Vyriausybei pasilymus, kaip gerinti pasirengim;teikia Vyriausybei pasilymus dl valstybs rezervo, Lietuvos kariuomens materialini itekli atsarg kaupimo ir naudojimo priimaniosios alies paramai teikti;teikia Vyriausybei pasilymus dl priimaniosios alies paramos teikimo uduoi tikslinimo ar nauj uduoi skyrimo;sprendia, ar tikslinga naudoti civilin mobilizacinio personalo rezerv, ir teikia Vyriausybei pasilymus dl jo naudojimo.

Jungtinio priimaniosios alies paramos komiteto sudtis

Komiteto vadovas - Krato apsaugos ministras Juozas OlekasKomiteto vadovo pavaduotojas - Lietuvos kariuomens Jungtinio tabo virininkas Brigados Generolas Vilmantas TamoaitisNariai:Vis ministerij viceministrai ar kacleriaiMinistro Pirmininko tarnybos atstovasMobilizacijos departamento prie Krato apsaugos ministerijos direktorius

Priimaniosios alies paramos mokymai 2009-2012 metais

2009 m. kovo 2 6 d. vyko tarptautins PP pratybos Baltic Host 2009 Tartu, Estijoje.2010 m.gegus 31 - birelio 4 d. vyko tarptautins PP pratybos Baltic Host 2010 Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Vadovavo Latvija i Rygos.2011 m. balandio 4 8 dienomis vyko tarptautins PP pratybos Baltic Host 2011 Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Vadovavo Lietuva i Vilniaus(Nemenins).2012 m. birelio 28 liepos 2 dienomis PP pratybos Baltic Host 2012 Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Vadovavo Estija i Tartu

Priimaniosios alies paramos mokymai 2013 metais

Mokymai vyksta Estijoje, Lietuvoje, Latvijoje.Vadovauja Latvija i Rygos.Mokymai vyks pagal SKOLKAN scenarij.Mokymai susieti su tarptautinmis NATO pratybomis Steadfast Jazz 2013Aktyvioji faz 2013.10.28 11.09

?