prezentace swell zkusebna cze

Download Prezentace swell zkusebna cze

Post on 11-Jul-2015

177 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • L 1552

  VVOJOV ZKUEBNA Akreditovan zkuebn laborato . 1552

  Pracovit vibranch zkouek

  Pracovit komponentnch zkouek

  Pracovit zkouek ve zmnnm klimatu

  Mic klimatizovan pracovit

 • Technick vybaven Vibran elektrodynamick systmy 1,6 kN / 22 kN / 35 kN vetn kluznch stol vibrace ve vech osch XYZ Klimatick komora pro vibran systmy 1150 l Tepeln zdroje pro zkouky za vysokch teplot a 1200C Mobiln vybaven pro modln analzu a sbr dat v ternu

  Vibran zkouky Frekvenn a modln analza dl, sestav Men a analza vibrac Vibran ivotnostn zkouky sinus, sweep, random,

  shock , sine on random Vibran testy za klimatickch podmnek (-70 180C, 0 98% r.v.) Vibran testy za vysokch teplot a do 1000C Vlastn konstrukce a vroba ppravk Monosti monitoringu, zkaznick poadavky

  Pracovit vibranch zkouek

 • Vibran testy velkch dl - uren vlastn frekvence - ivotnost

  Vlastn konstrukce a vroba ppravk - konstrukce v zvislosti na limitech stroje - vyuit maximlnho potu zkouench dl

  Pracovit vibranch zkouek Vibran testy

 • Vibran testy za zmnnho klimatu - vysok teploty a +1000C

  (rzn zdroje teploty) - funkn zkouky za teplot - zkouky od teplot -70C - zen klima

  (teplotn vlhkostn profily) - zen vlhkosti 0 98% r.v.

  Pracovit vibranch zkouek Vibran testy

 • Zptn zrctko - ruen zptnho vhledu vibracemi - analza vibrac, men pi jzdnch zkoukch

  Obloen stropu - analza vlastnch tvar a frekvenc

  Z Y

  Loketn opra - uren vlastn frekvence - ivotnost

  Zmky dve - zaten

  rzovmi pulzy, vibranm profilem

  Pracovit vibranch zkouek Vibran testy speciln zkaznick zkouky

 • Technick vybaven Servopneumatick zkuebn osy 2,5 kN / 10 kN zen elektromechanick pohon 5 kN iditeln rotan servopohon Bosch- Rexroth do 200 Nm Pneumatick zen vlce posuvn 0,5 10 kN, rotan 10- 100 Nm Sada elektronickch mcch idel sil, dlek, moment, zrychlen, tlaku,

  teploty, vlhkosti Pdov v pro dynamick zkouky, max. sla 10 kN, max.rychlost 2,5 m/s Vysokorychlostn kamera Basler + NI Vision Development Kit Sada laserovch trigonometrickch drhomr Mc stedna HBM - MGA II Mic karty NI + SW pro sbr, analzu a vyhodnocen dat LabView

  Komponentn zkouky Funkn zkouky dl a sestav komponentn zkouky Nzko/vysokocyklov navov zkouky Validace vpoetnch model Zkouky elektromechanickch dl Speciln zkaznick zkouky Dynamick rzov zkouky Analza rychlch dj, synchronn zznam dat s jinmi

  veliinami Vvojov a rekvalifikan testy pro dodavatele v

  automobilovm prmyslu

  Pracovit komponentnch zkouek

 • Pracovit komponentnch zkouek

  Komponentn zkouky

  Zkouen rozmrnch dl / sestav

  zaten do 10 kN

  monost cyklickch dlouhodobch zkouek

  monost kombinace pmkovch a rotanch pohyb

  tenzometrick men

  Definovan zatovn

  zatovn dle poadavk

  urovn maxim

  Destrukn zkouky

  jednocyklov/ vcecyklov zatovn

  ivotnost

 • Dynamick rzov zkouky

  konstrukce pdov ve dle zkouenho dlu

  max. sla 10 kN; max.rychlost 2,5 m/s

  pdov tlesa dle poadavku

  Pracovit komponentnch zkouek

  Torzn tuhosti - pesn zatovn krutem - torzn cyklick zatovn

 • Pracovit komponentnch zkouek

  Speciln poadavky

  zatovn odstedivou silou

  zatovn odrem

  zznam zkouky vysokorych- lostn kamerou synchronizace obrazovch dat s jinmi veliinami

  navov ivotnostn testy

  dlouhodob cyklick zatovn

  monost zatovn pi teplotch

 • Technick vybaven Teplotn komory 110 250 l, programovateln, do 300C Klimatick komory 350 1150 l, -70 180C, 0 98% r.v.

  Korozn komora Liebisch 450 l Teplotn okov komora VT3 7012 S2, -80C 220C, 120l

  Zazen na zkouky kryt IP dle DIN 40050-9 resp. ISO 20653

  Klimatick a korozn zkouky Teplotn zkouky - deformace, vytvrzen, strnut Klimatick zkouky- stdav klima, uml strnut Korozn zkouky - testy solnou mlhou, Kondenzan testy okov teplotn zkouky Klimatotechnick zkouky Klimaticko-korozn zkouky povrchovch

  prav, konstruknch celk Zkouky kryt IPX9K

  Pracovit zkouek ve zmnnm klimatu

 • Pracovit zkouek ve zmnnm klimatu Klimatick testy

  zatovn vlhkostn-teplotnmi profily dle norem, specifikac

  cyklick ivotnostn zkouky ve stdavch klimatickch podmnkch

  monosti monitoringu v prbhu test

  Zkouky tsnosti

  zkouky kryt (IP kd) nebo dle zkaznickch poadavk

  speciln zkaznick zkouky tsnost dl

 • Technick vybaven Universln zkuebn stroj 50 kN Extenzometr 0-4 mm, 0-800 mm Lzov termostaty Huber od -50 do 200C Trinokulrn stereoskopick mikroskop s digitlnm zznamem + SW pro analzu obrazu Kalibran pec do 900C Multimetry, mie el. pevnosti,

  Mic klimatizovan pracovit

  Mechanick zkouky Materilov zkouky (kovy, plasty, lepidla, kompozity, ) Zkouky materilovch spoj kovovch i nekovovch materil, plast lepidla, svary, nty, kline, rouby Kondicionovn, zkouen za pesn definovanch klimatickch podmnek Mikroskopick analzy (analzy fz, men dlek, obvod, ploch, hl, apod.) Teplotn odolnosti v kapalinch Zkouky izolanho odporu, prraznho napt, elektrick pevnosti do 100 kV, vnitn a povrchov rezistivita, monitorovn elektrickch parametr

 • Mic klimatizovan pracovit

  Mechanick zkouky

  zkouky na tvarovanch dlech vezy hotovch dl

  monost konstrukce a vlastn vroby zkuebnch i upnacch ppravk

  Tlakov zkouky

  Odolnost vi chemiklim

 • Vvojov zkuebna SWELL - dal monosti spoluprce

  Jzdn zkouky, men v ternu

  Men u zkaznka

  Konstrukce a vroba zkuebnch ppravk, stav a zazen

  Podpora numerickmi simulacemi pi navrhovn

  metodik, ppravk,

 • DAL SLUBY Technologick konzultace Vvoj novch metodik a postup Vyuit monost numerickch simulac konstrukce

  ppravk, propoet ztnch stav, limit, tepeln roztanosti, modifikace nevyhovujcch dl atd.

  Validace numerickch simulac Monost asti zkaznka pi zkouce Komplexn een vvoje konstruknho dlu (sestavy) CAD vpoet zkouky vroba Sluby Akreditovan zkuebn laboratoe (ISO/IEC 17025)

  Vvojov zkuebna SWELL

 • UTAJEN deklarace zachzen se zkuebnmi polokami jakoto

  pedmty, kter podlhaj obchodnmu tajemstv vechny prostory zkuebny jsou schvlen oddlenm

  ochrany technickho vvoje firmy koda Auto pro prci na prototypovch dlech, sestavch a vozech

  Vvojov zkuebna SWELL

  NORMY Zkouky dle mezinrodnch a nrodnch norem

  EN, ISO, IEC, MIL, ASTM, DIN, JIS, Zkouky dle koncernovch norem automobilovch vrobc

  - nejastji VW (PV, VW), Ford (FLTM), Mercedes (DBL), Nissan (NES), Kia (MS), GM (GMW), Renault (D)

  Swell je smluvn zapojen a zaregistrovn do systmu VW Group Supply.com, v rmci nho vyuv aplikaci

  Online-Normentexte, kde lze zskat aktuln znn VW norem a dalch technickch pedpis.

  Zkouky dle produktovch specifikac Nvrh metodik na zklad okrajovch podmnek zkaznka

 • Vvojov zkuebna SWELL - Akreditovan zkuebn laborato . 1552

  Hlavn akreditovan oblasti:

  Tahov zkouka kov

  Smykov zkouky lepidel

  Klimatick, teplotn, okov-teplotn zkouky

  Korozn zkouky v soln mlze

  Vibran zkouky (i za teplot)

  Zkouka kryt IPX9K

  Elektrick zkouky komponent

  Kompletn vpis zkouek podlhajcch akreditaci vetn uveden norem:

  http://www.swell.cz/images/OA_m.pdf

 • Vvojov zkuebna SWELL Reference