presenting information

Download Presenting Information

Post on 08-Jan-2016

49 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presenting Information. Tips and tricks for effective audience communication. Presented by : Stephen Cassar. FATTI :. Huwa normali li tkun ecitat/a u mwerwer/ra Ma tistax tirbah lil kulhadd Ghalkemm tista’ tisraq xi ftit ma hemm xejn ahjar mill-prattika. Hemm Zewg Metodi. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Presenting InformationTips and tricks for effective audience communicationPresented by : Stephen Cassar

 • FATTI : Huwa normali li tkun ecitat/a u mwerwer/raMa tistax tirbah lil kulhaddGhalkemm tista tisraq xi ftit ma hemm xejn ahjar mill-prattika

 • Hemm Zewg Metodi

 • Tkixxef min se jkunu l-udjenza minn qabelKun ghaf il-materjal tajjeb

 • Affarijiet li ghandek izzomm fmohhok

 • Imma qatt tinsa xghandek tajjeb u approfitta ruhek minnu

 • Kun Prezenti !

 • Aghmel L-Udjenza Tieghek

 • Presenting Graphical Data

 • Chart1

  4.32.42

  2.54.42

  3.51.83

  4.52.85

  Series 1

  Series 2

  Series 3

  Sheet1

  Series 1Series 2Series 3

  Category 14.32.42

  Category 22.54.42

  Category 33.51.83

  Category 44.52.85

  To resize chart data range, drag lower right corner of range.

 • Chart1

  4.32.42

  2.54.42

  3.51.83

  4.52.85

  Series 1

  Series 2

  Series 3

  Sheet1

  Series 1Series 2Series 3

  Category 14.32.42

  Category 22.54.42

  Category 33.51.83

  Category 44.52.85

  To resize chart data range, drag lower right corner of range.

 • Chart1

  8.2

  3.2

  1.4

  1.2

  Sales

  Sheet1

  Sales

  1st Qtr8.2

  2nd Qtr3.2

  3rd Qtr1.4

  4th Qtr1.2

  To resize chart data range, drag lower right corner of range.

 • 2

  1020304030306032431.324.65platypus18E=mcCanada30.0001

 • Presenting Audio Visual Data

 • FilmsNegattivPosittivIserrhu l-prezentaturIl-punt jasal ahjarWara trid tkompli tajjebTrid hafna apparatIl-film iktar interessanti minni

 • MuzikaTmiss direttament l-emozzjoniKulhadd ghandu gosti differenti

 • Presentation

 • Ikteb fil-qosorToqghodx iggibha fit-tul u tghid l-istess haga biex timla ghax tqabbisha lil kullhadd jekk taghmel hekk. L-iktar jekk iddum iddur mal-lewza hekk biex timla u tispicca tikteb kocc kliem ghalexejn ghax hadd ma jibqa jaghti kas u n-ies tqabbizilhom

 • Zomm l-istess Stil

 • Kull slide ghandha tibqa fuq l-iskrijn minn 10 sa 100 seconda

 • U kultant itfa stampa simpatika

 • Tibzax tahsad l-udjenza

 • Imma kun lest/a ghall-konsegwenzi

 • Ahseb fil-hazin biex it-tajjeb ma jonqosx

 • Loghob

 • Spjega tajjebAra li kulhadd ikun komduLesti kolloxIn-nies se jfottu

 • Il-Poplu Jirrispondi

 • Itlob opinjoni mhux cifriKun lest/a ghal risposti kontroversjaliTistaqsix jekk tibza mill-veritaImbotta imma mhux hafna

 • Tlifthom !! Xse Naghmel ?

 • SaqsiStorjaIkkwota lilhomKisserGib oggettTihom Break imma.

 • Il-Kliem

 • MatrixVolumSafety wordsAra li jifmek kulhaddUza idejk

 • L-ankra

 • Il-postIl-kliemL-azzjonijiet

 • Grazzi Hafna

 • ?