presentatie informatieavond januari 2012

Download Presentatie informatieavond januari 2012

Post on 03-Dec-2014

458 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Koersplan, deel 1 en 3

TRANSCRIPT

 • 1. Welkom op onze informatieavond Leonardo Eemland, Amersfoort

2. Welkom en inleiding Ren Stallinga 3. Programma

 • Welkom en inleiding
 • Visie
 • Missie
 • Strategie
 • Operationalisering
 • Zorgplan
 • TIPS en TOPS

4. Uitgangspunten vanavond

 • Vooruit kijken!
 • Samen denken en werken
 • Koersdocument
 • Zorgplan

5. Onze Visie (concept) Bianca Burgers 6. Visie Leonardo Eemland

 • Talenten uitdagen om te
 • leren leren,
 • leren leven
 • en leren denken

7. Onze Missie (concept) Bianca Burgers 8. Missie Leonardo Eemland Hoogbegaafde kinderen kunnen zich binnen Leonardo Eemland zoveel mogelijk op hun eigen niveau en op hun eigen manier ontwikkelen door een uitdagend lesaanbod met de inzet van multimedia 9. Missie Leonardo Eemland Hoogbegaafde kinderen kunnen zich binnen Leonardo Eemland zoveel mogelijk op hun eigen niveau en op hun eigen manier ontwikkelen door een uitdagend lesaanbod met de inzet van multimedia Onze leerlingen zijn allemaal gediagnosticeerd hoogbegaafd 10. Missie Leonardo Eemland

 • Hoogbegaafde kinderen kunnen zich binnen Leonardo Eemlandzoveel mogelijkop hun eigen niveau en op hun eigen manier ontwikkelen door een uitdagend lesaanbod met de inzet van multimedia
 • We zijn uiteraard gebonden aan een aantal randvoorwaarden:
 • de kerndoelen van het basisonderwijs
 • de richtlijnen van de Leonardostichting
 • de kaders van de Meerkring
 • de samenwerking met u als ouders
 • de competenties van de leerkrachten
 • ...

11. Missie Leonardo Eemland Hoogbegaafde kinderen kunnen zich binnen Leonardo Eemland zoveel mogelijk op huneigen niveauen op hun eigen manier ontwikkelen door een uitdagend lesaanbod met de inzet van multimedia Onze leerlingen worden in hun ontwikkeling niet belemmerd door hun leeftijd 12. Missie Leonardo Eemland Hoogbegaafde kinderen kunnen zich binnen Leonardo Eemland zoveel mogelijk op hun eigen niveau en op huneigen manierontwikkelen door een uitdagend lesaanbod met de inzet van multimedia Onze leerlingen kunnen zich op verschillende manieren ontwikkelen 13. Missie Leonardo Eemland

 • Hoogbegaafde kinderen kunnen zich binnen Leonardo Eemland zoveel mogelijk op hun eigen niveau en op hun eigen manier ontwikkelen door eenuitdagend lesaanbodmet de inzet van multimedia
 • Naast het basiscurriculum dat compact wordt aangeboden:
 • Lesmateriaal van de Leonardostichting
 • Verrijking door verbreding en verdieping
 • Vakdocenten
 • ....

14. Missie Leonardo Eemland

 • Hoogbegaafde kinderen kunnen zich binnen Leonardo Eemland zoveel mogelijk op hun eigen niveau en op hun eigen manier ontwikkelen door een uitdagend lesaanbod met deinzet van multimedia
 • We maken veelvuldig gebruik van:
 • ICT, elke leerling heeft (nu) zijn eigen laptop
 • Digitale leeromgeving
 • ....

15. Onze Strategie (concept) Ed van der Veer 16. Strategie Leonardo Eemland Op basis van deze (concept) visie en missie hebben we de volgende uitgangspunten opgesteld, die de komende tijd onze strategie zullen bepalen.Vanuit deze strategie zullen we onze visie en missie gaan operationaliseren. 17. Operationalisering Bianca Burgers 18. Operationalisering Koersdocument Als voorgaande punten met betrokken partijen zijn besproken en afgestemd, zal alles op operationeel niveau in fases worden uitgewerkt Uw input is meer dan welkom! 19. Zorgplan (concept) Regina Gadellaa 20. Uitgangspunten zorgplan

 • Aangepast basisschoolprogramma aangevuld met een uitdagend programma
 • Compacten en verrijken
 • Leerarrangement met verrijkingstaken
 • Groepsdoorbrekend taal en rekenen
 • Coperatieve werkvormen
 • Zelfstandig werken

21. Zorg binnen de groep

 • Kerntaken groepsleerkracht
 • Kerntaken intern begeleider

22. Zorgstructuur

 • Handelingsgericht werken
 • Groepsplanbespreking
 • Leerlingbespreking
 • Klassenconsultaties

23. Expertise centrum Meerkring

 • Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Onderzoek werkhoudingsproblemen
 • Diagnose ADHD/ADD/ODD/ASS/NLD
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Faalangstreductietraining
 • Taakspeltraining
 • Video-interactiebegeleiding
 • Didactisch onderzoek
 • Dyslexie/dyscalculie onderzoek

24. Ouderbetrokkenheid

 • Communicatie
 • Workshop

25. TIPS en TOPS 26. TIPS en TOPS

 • Mocht u nog TIPS en TOPS voor ons hebben, horen we dit uiteraard graag.
 • Morgen ontvangt u bij de nieuwsbrief een formulier waarmee u ons feedback kunt geven op deze avond.
 • Waar mogelijk zullen we uw suggesties graag meenemen in onze besluitvorming.
 • Hartelijk dank voor uw medewerking!