presentació projecte copit (jordi tort)

Download Presentació Projecte Copit (Jordi Tort)

Post on 03-Jun-2015

620 views

Category:

Travel

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. COOPERACI ENTRE PARCS INDUSTRIALS I TECNOLGICS

2. Qu s el programa COPIT? Objectius i organismes participants 3. Qu s COPIT?

 • les sigles COPIT corresponen a:Cooperaci entre Parcs Industrials i Tecnolgics

aconseguir que millori lacompetitivitat i es fomentiel desenvolupament del negocide les empreses dels parcs industrials i tecnolgics a travs dun programa decooperacientre amds Quin s el seu objectiu? en el 2009 elMinisterio de Industria, Turismo y Comercio , ha subscrit un conveniamb les associacions APTE i CEPE, de Parcs Tecnolgics i Parcs Industrials, lEscuela de Organizacin Industrial (EOI) i lEmpresa Nacional de Innovacin (ENISA) C onveni amb APTE i CEPE 4. De qui depn?

 • Ministerio de Industria, Turismoy Comercio
 • s el departament de lAdministracin General del Estado encarregat de proposar i executar la poltica del Govern en matria de desenvolupament i innovaci industrial, poltica comercial, de la petita i mitjana empresa, energtica i minera, de turisme, de telecomunicacions, mitjans audiovisuals i de desenvolupament de la societat de la informaci

www.mityc.es 5. Qui col.labora?

 • Escuela de Negocios EOI
 • fundada en 1955amb la misi principal de dedicar la seva activitat docent i investigadora al desenvolupament del talent directiu i la millora de la qualificaci tcnica dels titulats universitaris, directius i empresaris

www.eoi.es 6. Qui col.labora?

 • Empresa Nacional de Innovacin
 • s una empresa de capital pblicadscrita al Ministerio de Industria Turismo y Comercio , a travs de la Direccin General de Poltica de la Pequea y Mediana Empresa
 • va ser constituda en el 1982 y des de llavors ha desenvolupat la seva activitat en el camp de les inversions financeres, fonamentalment en projectes per les etapes de naixement i creixement de les empreses

www.enisa.es 7. Qui col.labora?

 • Asociacin de Parques Cientficos y Tecnolgicos de Espaa (APTE)
 • s una pea clau delSistema de Cincia - Tecnologia - Empresa dEspaa .Els seus membres sn parcs cientfics i tecnolgics que estan ubicats en 17 comunitats autnomes diferents. Agrupa80 parcs: 40 en funcionament i 40 en desenvolupament

www.apte.org 8. Qui col.labora?

 • Coordinadora Espaola de Polgonos Empresariales(CEPE)
 • s una associaci dmbit nacional sense nim de lucre constituda en el 1998 que integra en lactualitat67 associacionsdreesempresarials ivuit entitats col.laboradores de carcter especial
 • a ms compta amb una xarxa de110 polgons col.laboradorsque participen en les seves activitats i projectes, i mantenen una lnia decooperacipermanent amb laFederacin Espaola de Municipios y Provincias (FEMP)

www.poligonoscepe.org 9. Qui participa? (20 parcs tecnolgics) Parque Tecnolgico de Andaluca (Mlaga) Parque Cientfico y Tecnolgico Cartuja 93 (Sevilla) Parque Tecnolgico de Ciencias de la Salud de Granada Parque Tecnolgico Agroindustrial de Jerez (Cdiz) Geolit. Parque Cientfico y Tecnolgico (Jan) Centro de Desarrollo Tecnolgico de la Universidad de CantabriaParque Cientfico y Tecnolgico de Albacete Parque Tecnolgico de Boecillo (Valladolid) Parque 22@barcelona (Barcelona) Fundaci Parc de Innovaci La Salle (Barcelona) Parc Tecnolgic del Valls (Barcelona) Parque Tecnolgico Tecnocampus Matar (Barcelona) Parc Cientfic i Tecnolgic Agroalimentari de Lleida Parc Cientfic i Tecnolgic de la Universidat de Girona Parque Cientfico de Madrid Parque Cientfico de Legans Tecnolgico (Madrid) Parque Tecnolxico de Galicia (Orense) Parque Balear de Innovacin Tecnolgica (Mallorca) Parque Tecnolgico de Asturias (Llanera) Parque Cientfico Tecnolgico de Gijn (Asturias) 10. Qui participa? (50 polgons) Asociacin de Industriales de Mallorca (ASIMA) Polgonos Son Castell y Can Valero (Mallorca) Asociacin de Empresarios de Campollano (ADECA), (Albacete) Ayuntamiento de Mrida. Polgono Industrial El Prado (Badajoz)Asociacin de Empresarios del Polgono Industrial ASEGRA (Granada) Gerencia de Polgonos Industriales y Comerciales del Ayuntamiento de Los Barrios. Polgonos los Palmones I, II, III (Cdiz)Parque Empresarial Nuevo Jan (Jan) Asociacin de Empresarios del polgono Industrial Los Olivares (AEPO), (Jan) Asociacin de Parques Empresariales de Sevilla (APES)Comunidad de Propietarios del Parque Industrial y de Servicios de Aljarafe (PISA), (Sevilla) Poligono Industrial El Pino (Sevilla) Diputacin de Barcelona PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya Asociacin de Empresas del Polgono Industrial Bon Pastor (Barcelona) Asociacin de Empresarios del Polgono Industrial El Pla (Sant Feli y Molinst de Rei) (Barcelona) Polgono A de Barber del Valls (Barcelona) Polgono de Riera de Mol (Molins de Rei) Polgono Font del Radium i Coll de la Manya(Granollers) Ayuntamiento de Matar. Instituto Municipal de Promocin Econmica de Matar (IMPEM). Polgono Industrial Pla d'en Boet (Barcelona) UPIC (Uni de Polgons Industrials de Catalunya)Polgono Cova Solera (Barcelona) Asociacin de Propietarios del Polgono Industrial delSegre (Lrida) Polgono Industrial de Ruidellots de la Selva(Gerona) 11. Qui participa? (50 polgons) IDEPA (Instituto para el Desarrollo Econmicodel Principado de AsturiasFederacin de Polgonos Industriales de Asturias (APIA) Asociacin de Empresarios del Poligono Sia Copper (APSIA), (Asturias) Asociacin de Empresarios del Polgono de Silvota (ASEMPOSIL), (Asturias) Asociacin del polgono industrial de ASIPO (Asturias) Asociacin de Empresarios del Polgono Roces-Porceyo (GESPOR), (Asturias) Asociacin de Propietarios y Empresarios del Polgono Industrial Cerro de San Cristbal (Valladolid) Asociacin Empresarial de Industriales de scar (ASEMI), (Valladolid) Asociacin de Industriales AIC. Polgonos de Cuarte y Mara de Huerva (Zaragoza) Asociacin de Empresas de la Merindad de Estella (LASEME), (Navarra) SICAN (Suelo Industrial de Cantabria) Asociacin de Empresarios del Polgono de Guarnizo (AEPOGU) (Cantabria) Asociacin de Empresarios del Polgono Sabn-Arteixo (La Corua) Asociacin de Empresarios Polgono Industrial San Cibrao (Orense) Asociacin de Empresarios del Polgono Empresarial de Bergondo (A Corua)Asociacin de Empresarios del Polgono Industrial Oeste (AEPIO), (Murcia) E.U.C. delParque Empresarial Santa Brbara (Mlaga) Ayuntamiento de Collado Villalba, Polgonos P-29, P-5, y Cantera de Empresas (Madrid) Ayuntamiento de Legans: rea Empresarial El Portillo (Ciudad el Automvil), (Madrid) Federacin de Polgonos Empresariales de la Comunidad de Valencia (FEPEVAL) 12. 13. linies dactuaci

 • 1.- cooperaci entreempreses de parcs tecnolgics i industrials
 • 2.- censos i anlisi de parcs industrials i caracteritzaci de les seves empreses
 • 3.- subministrament de serveis comuns a empreses de parcs industrials i tecnolgics
 • 4.- recolzament a les noves empreses dels parcs tecnolgics i industrials

les linies dactuaci a desenvolupar en el programa COPIT sn: 14. Cooperaci entreempresesde parcs tecnolgics i industrials 15. Cooperaci entreempresesde parcs tecnolgics i industrials

 • objectius
 • ajudar a canalitzar el potencial tecnolgic i de subministrament de serveis dels parcs tecnolgics, per dinamitzar i desenvolupar el potencial dels parcs industrials del seu entorn o sector
 • millorar la competitivitat de les empreses grcies a la col.laboraci entre elles
 • com aconseguir la cooperaci?
 • es donar suport aldesenvolupament dunaxarxa de cooperaci (Xarxa de Cooperaci Empresarial) entre les empreses i altres institucions que generen i demanen innovaci en lentorn dels parcs tecnolgics i industrials (Cooperaci virtual). Els tcnics dels parcs tecnolgics i industrials animaran el funcionament de la xarxa perqu aquesta sigui una eina dinmica
 • S incentivara travs de lestabliment detrobades entre les empreses dels parcs tecnolgics i les dels parcs industrials ms prxims. (Cooperaci en proximitat). LAPTE ha desenvolupat unplanificador de trobadesvia web per facilitar lorganitzaci daquestes trobades

16.

 • Qui coordina el projecte?
 • CEPE i APTE seran les associacions encarregades de coordinar el projecte; a Barcelona PIMEC i 22@ sn els coordinadors del projecte com a socis de CEPE i APTE.
 • Activitats que es duran a terme
 • Soferiran a les empreses del parc i del polgon unacartera de serveis comuns
 • Es realitzaranactivitats de promocidel desenvolupament tecnolgic i daposta per la millora de la competitivitat del teixit industrial
 • co-organitzarantrobades empresarials
 • promouran lapublicaci dofertes i demandesde les empreses en la web de la RCE

Cooperaci entreempresesde parcs tecnolgics i industrials 17. RCE

 • la cooperaci sestablir a travs de laXarxa de Cooperaci Empresarial(RCE) :www.apte.org/rce
 • en la que les empreses dels parcs i polgons tenen a la seva disposici, entre altres, els segents serveis:
 • publicaci i accs aofertes i demandesde col.laboraci.
 • informaci sobrelicitacionspbliques.
 • accs a informaci de tots elsesdevenimentsque tenen lloc en els parcs.
 • informaci sobreconvocatriesdajudes.
 • etc

18. Censos i anlisi de parcs industrialsi caracteritzaci de les seves empreses Projecte cofinanat en un 70% pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional 19. Qui cofinana?

 • F.E.D.E.R.
 • t per objectepromoure la cohesi econmica i socialmitjanant la correcci dels principals desequilibris regionals i la part