pregled izvrŠenih isplata sa raČuna oŠ petar koČiĆ - inĐija 08003980 06.04.2016 2.548.452,02...

Download PREGLED IZVRŠENIH ISPLATA SA RAČUNA oŠ petar koČiĆ - inĐija 08003980 06.04.2016 2.548.452,02 transferi u okviru drzavnih organa. pregled izvrŠenih isplata sa raČuna izvrŠenja

Post on 14-Feb-2018

232 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PREGLED IZVRENIH ISPLATA SA RAUNA IZVRENJA BUDETANA DAN 6.4.2016

  Razd. Direktni budetski korisnikEk.

  klasifk.Naziv ekonomske

  klasifikacijePrimalac sredstava MBR/RPG

  Iznos isplaenihsredstava

  RB Datum isplateOpis vrste plaanja

  1SKUPTINA AUTONOMNE POKRAJINEVOJVODINE

  421619 Zakup ostalog prostoraJAVNO PREDUZEE ZA SKLONITA -NOVI BEOGRAD

  07892845 54.799,201 06.04.2016PROMET ROBE IUSLUGA-FINALNA POTRONJA

  1SKUPTINA AUTONOMNE POKRAJINEVOJVODINE

  422194Naknada za upotrebusopstvenog vozila

  Trokovi slubenih putovanja u zemlji 21.058,072 06.04.2016PREVOZ POSLANIKA IFUNKC.KOJI PRIMAJUNAKNADU

  1SKUPTINA AUTONOMNE POKRAJINEVOJVODINE

  426919Ostali materijali za posebnenamene

  STYLOS doo - NOVI SAD 08262390 377.522,283 06.04.2016PROMET ROBE IUSLUGA-FINALNA POTRONJA

  1SKUPTINA AUTONOMNE POKRAJINEVOJVODINE

  426311Struna literatura zaredovne potrebe zaposlenih

  PRESS INTERNATIONAL doo - NOVISAD

  08468737 14.870,014 06.04.2016PROMET ROBE IUSLUGA-FINALNA POTRONJA

  2SLUBA SKUPTINE AUTONOMNEPOKRAJINE VOJVODINE

  426311Struna literatura zaredovne potrebe zaposlenih

  PRESS INTERNATIONAL doo - NOVISAD

  08468737 17.849,995 06.04.2016PROMET ROBE IUSLUGA-FINALNA POTRONJA

  3 POKRAJINSKA VLADA 426311Struna literatura zaredovne potrebe zaposlenih

  PRESS INTERNATIONAL doo - NOVISAD

  08468737 50.945,026 06.04.2016PROMET ROBE IUSLUGA-FINALNA POTRONJA

  3 POKRAJINSKA VLADA 465112Ostale tekue dotacije pozakonu

  Smanjenje plate za 3.2016-uplataefekta smanjenja plata

  08068615 59.080,377 06.04.2016PLATE - UPLATA EFEKTASMANJENJA

  3 POKRAJINSKA VLADA 421121 Trokovi bankarskih usluga Trokovi puta u inostranstvo 600,008 06.04.2016

  3 POKRAJINSKA VLADA 422211Trokovi dnevnica zaslubeni put u inostranstvo

  Trokovi puta u inostranstvo 92.570,609 06.04.2016

  4 SEKRETARIJAT POKRAJINSKE VLADE 465112Ostale tekue dotacije pozakonu

  Smanjenje plate za 3.2016-uplataefekta smanjenja plata

  08160449 455.227,9510 06.04.2016PLATE - UPLATA EFEKTASMANJENJA

  6POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU IJAVNO INFORMISANJE

  465112Ostale tekue dotacije pozakonu

  Smanjenje plate za 3.2016-uplataefekta smanjenja plata

  08891311 7.595,4811 06.04.2016PLATE - UPLATA EFEKTASMANJENJA

  6POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU IJAVNO INFORMISANJE

  414311Otpremnina prilikomodlaska u penziju

  GALERIJA LIK.UMET.POKLON ZBIRKARAJKA MAMUZIA

  8008345 367.674,0012 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  6POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU IJAVNO INFORMISANJE

  414311Otpremnina prilikomodlaska u penziju

  SRPSKO NARODNO POZORITE -NOVI SAD

  8066469 195.509,1913 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  6POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU IJAVNO INFORMISANJE

  423591Naknade lanovimaupravnih, nadzornih odborai komisija

  SRPSKO NARODNO POZORITE -NOVI SAD

  8066469 71.935,8214 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  6POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU IJAVNO INFORMISANJE

  425262Tekue popravke iodravanje opreme zakulturu

  SRPSKO NARODNO POZORITE -NOVI SAD

  8066469 300.000,0015 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  6POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU IJAVNO INFORMISANJE

  425281Tekue popravke iodravanje opreme zajavnu bezbednost

  SRPSKO NARODNO POZORITE -NOVI SAD

  8066469 18.552,0016 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  6POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU IJAVNO INFORMISANJE

  421612Zakup nestambenogprostora

  VOJVOANSKI SIMFONIJSKIORKESTAR - NOVI SAD

  08925470 120.000,0017 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463142Namenski transferi nivouoptina

  Tekui namenski transferi od APV ukorist optina

  100.000,0018 06.04.2016UPLATA TEKUCIH PRIHODAIZUZEV POREZA I DOPR. POODBITKU

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463142Namenski transferi nivouoptina

  Tekui namenski transferi od APV ukorist optina

  160.000,0019 06.04.2016UPLATA TEKUCIH PRIHODAIZUZEV POREZA I DOPR. POODBITKU

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  423599 Ostale strune usluge Privremeni i povremeni poslovi 32.175,1620 06.04.2016UGOVOR O PRIV. I POV.POSLOVIMA

 • PREGLED IZVRENIH ISPLATA SA RAUNA IZVRENJA BUDETANA DAN 6.4.2016

  Razd. Direktni budetski korisnikEk.

  klasifk.Naziv ekonomske

  klasifikacijePrimalac sredstava MBR/RPG

  Iznos isplaenihsredstava

  RB Datum isplateOpis vrste plaanja

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  423599 Ostale strune usluge Privremeni i povremeni poslovi 42.120,2121 06.04.2016UGOVOR O PRIV. I POV.POSLOVIMA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "OLGA PETROV-RADII" - VRAC 08010676 1.971.470,3222 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "PAJA JOVANOVI" - VRAC 08010684 1.511.296,7523 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "PETAR KOI" - BANATSKIDESPOTOVAC

  08221324 516.436,9524 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "NOVAK RADONJI" - MOL 08018464 1.749.477,9425 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "PAJA MARGANOVI" - DELIBLATO 08012512 909.507,8926 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "NIKOLA URKOVI" - FEKETI 08051186 1.392.958,7827 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "NIKOLA TESLA" - NOVI SAD 08066680 2.692.431,2528 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "MOA PIJADE" - PAIR 08032912 1.090.264,0829 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "NIKOLA TESLA" - BAKA TOPOLA 08032947 2.218.846,9430 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "MOA PIJADE" - GUDURICA 08010650 658.702,2531 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "NIKOLA TESLA" - LIPAR 08005192 599.581,0532 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "PETAR KOI" - INIJA 08003980 2.548.452,0233 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

 • PREGLED IZVRENIH ISPLATA SA RAUNA IZVRENJA BUDETANA DAN 6.4.2016

  Razd. Direktni budetski korisnikEk.

  klasifk.Naziv ekonomske

  klasifikacijePrimalac sredstava MBR/RPG

  Iznos isplaenihsredstava

  RB Datum isplateOpis vrste plaanja

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "NIKOLA TESLA" - BANATSKOKARAOREVO

  08574758 1.748.048,2934 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "NESTOR UNI" - LALI 08007543 746.470,4435 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "PETAR KOI" - NAKOVO 08020906 636.692,5136 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "PETEFI ANDOR" - NOVI SAD 08066671 3.823.728,9537 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "PETAR PETROVI-NJEGO" -ZRENJANIN

  08002088 3.541.565,7138 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,PROPISE, UPRAVU INACIONALNE MANJINE - NACIONALNEZAJEDNICE

  463111Tekui transferi nivouRepublike

  O "SAVA MAKSIMOVI" -MRAMORAK

  08012539 823.182,4339 06.04.2016TRANSFERI U OKVIRUDRZAVNIH ORGANA

  9

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZAOBRAZOVANJE,

Recommended

View more >