pregled izvrإ enih isplata sa raؤŒuna izvrإ enja pregled izvrإ enih isplata sa raؤŒuna...

Download PREGLED IZVRإ ENIH ISPLATA SA RAؤŒUNA IZVRإ ENJA PREGLED IZVRإ ENIH ISPLATA SA RAؤŒUNA IZVRإ ENJA BUDإ½ETA

Post on 29-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PREGLED IZVRŠENIH ISPLATA SA RAČUNA IZVRŠENJA BUDŽETA NA DAN 7.10.2016

  Razd. Direktni budžetski korisnik Ek.klasifk. Naziv ekonomske

  klasifikacije Primalac sredstava MBR/RPG Iznos isplaćenih

  sredstavaRB Datum isplateOpis vrste plaćanja

  1 SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINEVOJVODINE 423591 Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija

  Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija 965.113,781 07.10.2016

  NAKNADA POSL.ZA PRIS.SEDN._NIJE OSIG.PO DR.OSNOVU

  1 SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINEVOJVODINE 465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu

  UPLATA EFEKTA SMANJENJA STALNIH PRIMANJA-uplata efekta smanjenja plata

  08649987 107.234,862 07.10.2016PLATE - UPLATA EFEKTASMANJENJA

  1 SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINEVOJVODINE 422194 Naknada za upotrebu sopstvenog vozila Troškovi službenih putovanja u zemlji 251.345,433 07.10.2016

  PREVOZ POSLANIKA I FUNKC.KOJI PRIMAJU NAKNADU

  1 SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINEVOJVODINE 422194 Naknada za upotrebu sopstvenog vozila Troškovi službenih putovanja u zemlji 5.047,004 07.10.2016

  PREVOZ SOPSTVENIM VOZILOM -POSLANICI ZAPOSLENI

  2 SLUŽBA SKUPŠTINE AUTONOMNEPOKRAJINE VOJVODINE 426311 Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih

  PRESS INTERNATIONAL doo - NOVI SAD 08468737 15.572,015 07.10.2016

  PROMET ROBE I USLUGA-FINALNA POTRONJA

  2 SLUŽBA SKUPŠTINE AUTONOMNEPOKRAJINE VOJVODINE 423321 Kotizacija za seminare INSTITUT ZA POSLOVNA ISTRAŽIVANJA-MBA doo -BEOGRAD 17401718 17.592,006 07.10.2016

  PROMET ROBE I USLUGA-FINALNA POTRONJA

  3 POKRAJINSKA VLADA 421121 Troškovi bankarskih usluga Troškovi puta u inostranstvo 600,007 07.10.2016

  3 POKRAJINSKA VLADA 422211 Troškovi dnevnica zaslužbeni put u inostranstvo Troškovi puta u inostranstvo 13.193,128 07.10.2016

  3 POKRAJINSKA VLADA 421121 Troškovi bankarskih usluga Troškovi puta u inostranstvo 600,009 07.10.2016

  3 POKRAJINSKA VLADA 422211 Troškovi dnevnica zaslužbeni put u inostranstvo Troškovi puta u inostranstvo 80.415,2310 07.10.2016

  4 SEKRETARIJAT POKRAJINSKE VLADE 415112 Naknade troškova za prevozna posao i sa posla Prevoz na posao 91.691,4411 07.10.2016Prevoz na posao

  4 SEKRETARIJAT POKRAJINSKE VLADE 423599 Ostale stručne usluge Privremeni i povremeni poslovi 58.665,7512 07.10.2016UGOVOR O PRIV. I POV.POSLOVIMA

  4 SEKRETARIJAT POKRAJINSKE VLADE 423599 Ostale stručne usluge Privremeni i povremeni poslovi 92.503,5813 07.10.2016UGOVOR O PRIV. I POV.POSLOVIMA

  4 SEKRETARIJAT POKRAJINSKE VLADE 423599 Ostale stručne usluge Privremeni i povremeni poslovi 62.535,7714 07.10.2016UGOVOR O PRIV. I POV.POSLOVIMA

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG KIŠ IREN - NOVI KNEŽEVAC 802689005924 26.593,2015 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG SABO-CIBOLJA MARIA - SUBOTICA 804614025407 58.944,6016 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG ŽULA PETAR - LOKVE 800147001911 27.232,2017 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG ANKA JON - GREBENAC 800783000114 59.182,2018 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG VARO JANOŠ - BAČKA TOPOLA 800473002321 33.269,4019 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG ANTAL ŠANDOR - NOVI ITEBEJ 801429000735 7.104,0020 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

 • PREGLED IZVRŠENIH ISPLATA SA RAČUNA IZVRŠENJA BUDŽETA NA DAN 7.10.2016

  Razd. Direktni budžetski korisnik Ek.klasifk. Naziv ekonomske

  klasifikacije Primalac sredstava MBR/RPG Iznos isplaćenih

  sredstavaRB Datum isplateOpis vrste plaćanja

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG KUKIN DOBRIVOJ - MELENCI 801623004570 52.664,4021 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG BEDIĆ JAKOV - SUBOTICA 804614013808 28.785,4022 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG BOLORIN SAVA - SRPSKI ITEBEJ 801445000094 50.130,0023 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG KESEG ERŽEBET - SAJAN 802212000696 34.298,4024 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG MILANOV ŽIVA - BANATSKA PALANKA 800732000753 60.000,0025 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG DMITROVIĆ VELINKA - KALUĐEROVO 800830000332 13.971,0026 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG ĐURIČIĆ BOSILJKA - ALEKSANDROVO 802522003278 47.411,4027 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG PAUNESKU AUREL - TORAK 801372001207 85.137,0028 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG KOLAR ANA - BAJMOK 804452007824 10.052,4029 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG MARJANUŠIĆ JELENA - GORNJI TAVANKUT 804517001159 17.685,0030 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG PAP ZUSKA - PIVNICE 800406007660 45.970,8031 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG VIDAKOVIĆ KATA - MIŠIĆEVO 804576000252 36.105,6032 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG KOKAI DENEŠ - UTRINE 800058002041 21.084,6033 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG SEKEŠAN PETAR - VLADIMIROVAC 800082000134 67.678,2034 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG FARBAŠ JOLAN - KULA 802433002535 46.839,0035 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG KALMAR JANOŠ - KEVI 803693000320 21.183,6036 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG HORVAT ANTUN - MIŠIĆEVO 804576000015 24.151,8037 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

 • PREGLED IZVRŠENIH ISPLATA SA RAČUNA IZVRŠENJA BUDŽETA NA DAN 7.10.2016

  Razd. Direktni budžetski korisnik Ek.klasifk. Naziv ekonomske

  klasifikacije Primalac sredstava MBR/RPG Iznos isplaćenih

  sredstavaRB Datum isplateOpis vrste plaćanja

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG DUBRAVAC TOMISLAVKA - SOMBOR 803979021605 19.032,6038 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG GABRIĆ MARIJA - SUBOTICA 804614013174 24.048,6039 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG IVKOVIĆ LAJOŠ - SUBOTICA 804614011848 51.290,4040 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG DOBI JANOŠ - BAJMOK 804452000544 100.000,0041 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG AĆIMOVIĆ GORDANA - BEŠENOVO 804070000111 50.070,6042 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG ANITIČ FERENC - ČANTAVIR 804649000028 51.517,2043 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG BLAGOJEVIĆ BOGDAN - SOMBOR 803979001370 17.934,0044 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

  451141 Tekuće subvencije zapoljoprivredu RPG JERKOVIĆ ILONKA - KARAĐORĐEVO 800546000420 58.170,0045 07.10.2016OSTALI TRANSFERI

  5 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRI

Recommended

View more >