preddiplomski struؤŒni studij upravni ... preddiplomski struؤچni studij upravni studij vrednuje...

Download PREDDIPLOMSKI STRUؤŒNI STUDIJ UPRAVNI ... Preddiplomski struؤچni studij Upravni studij vrednuje se sa

Post on 29-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU

  PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ UPRAVNI STUDIJ

  IZVEDBENI PLAN NASTAVE

  AKADEMSKA GODINA 2014./2015.

  Šibenik 2014.

 • Program stručnog upravnog studija pruža upravnopravno obrazovanje potrebno za vođenje

  složenih pitanja privatnopravne i javnopravne naravi u kojima se susreću i razrješavaju pravni

  odnosi različitog stupnja složenosti te pruža temelj obrazovanja stručnjaka profila upravnog

  pravnika.

  Kandidat stručnog upravnog studija profilom obrazovanja odgovara na potrebe modernizacije

  najvećeg broja profesionalnog kadra u državnoj upravi, javnim službama, pravosuđu i

  gospodarskim subjektima.

  Stručni studij sastoji se od šest semestara. Prve dvije godine (četiri semestra) izvodi se

  temeljno upravnopravno obrazovanje, u petom semestru izvode se specijalistički kolegiji dok

  se u šestom semestru obavlja semestralna stručna praksa i završni rad.

  Nakon položenih svih upisanih nastavnih predmeta i obranjenog završnog rada stječe se titula:

  stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/a) javne uprave (bacc. admin. publ.).

  Zvanje stručnog prvostupnika javne uprave temelji se na obrazovanju studenata za stručni rad

  u javnoj upravi, uz primjenu suvremenih upravnih znanja i vještina koje osiguravaju

  educirano osoblje za rad posebice u tijelima državne uprave, lokalnoj samoupravi i javnim

  službama.

  Preddiplomski stručni studij Upravni studij vrednuje se sa 180 ECTS bodova, koji se

  ostvaruju putem upisanih nastavnih predmeta.

  Pri upisu u studijsku godinu student upisuje obavezne nastavne predmete te izborne

  nastavne predmete čiji zbroj nosi minimalno 30 ECTS do maksimalno 35 bodova

  semestralno tj. minimalno 60 ECTS do 66 ECTS bodova godišnje, sukladno Pravilniku o

  studiranju.

  I. Ukoliko je student do kraja studijske godine položio onoliko predmeta čija ECTS vrijednost nosi 55 ECTS ili više bodova (odnosno 30 ECTS bodova ako se radi o

  studentu s utvrđenim invaliditetom do 60% i višim), upisuje višu studijsku godinu u

  Akademskim kalendarom utvrđenim rokovima za upis iduće akademske godine.

  II. Studentu koji je do kraja studijske godine položio onoliko predmeta čija ECTS vrijednost nosi minimalno 45 ECTS do 54 ECTS bodova, upisuje višu studijsku

  godinu u Akademskim kalendarom utvrđenim rokovima za upis iduće akademske

  godine na način da se takvom studentu može imenovati mentor koji će pratiti njegov

  rad i pomagati mu u daljnjem napredovanju kroz studij. Za takvog studenta mentor

  donosi odluku hoće li student u idućoj akademskoj godini ponovno upisati one

  predmete koje je odslušao, a nije ih položio, ili će mu se dopustiti pristupanje ispitima

  bez ponovnog prisustvovanja nastavi. U tom slučaju student ima pravo pročelniku

  odjela i prodekanu za nastavu uložiti prigovor na odluku ili postupak vezan za upis u

  višu studijsku godinu.

  III. Studentu koji je do kraja studijske godine položio onoliko predmeta čija ECTS vrijednost nosi minimalno 30 ECTS do 44 ECTS bodova, upisuje ponavljanje

  studijske godine u Akademskim kalendarom utvrđenim rokovima za upis iduće

  akademske godine na način da takav student prvo upisuje ne položene predmete iz

  niže studijske godine, a nakon toga nastavne predmete iz više studijske godine čiji

  zbroj nosi maksimalno 30 ECTS bodova semestralno.

 • IV. Ukoliko je student do kraja studijske godine položio onoliko predmeta čija ECTS vrijednost nosi 29 ili manje ECTS bodova dužan je upisati ponavljanje godine u

  Akademskim kalendarom utvrđenim rokovima za upis iduće akademske godine.

  Preduvjet za upis u višu studijsku godinu su odslušani nastavni predmeti s niže studijske

  godine (potvrđeno potpisom nositelja predmeta).

  Prije predaje završnog rada na ocjenu i obranu student mora položiti sve nastavne predmete i

  ostvariti minimalno 180 ECTS bodova.

 • 1. POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA KOJI IZVODE NASTAVU NA PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU UPRAVNI STUDIJ

  IME I PREZIME NASTAVNIKA NASTAVNI PREDMET KONTAKT E-

  MAIL KONZULTACIJE

  Jerko ACALIN, dipl.ing. pred. Upravna informatika sa statistikom II jacalin@vus.hr Kabinet 6,

  utorak: 11:00 - 12:00

  petak: 17:30 - 18:30

  Ivana BRATIĆ, prof., pred. Engleski jezik I

  Engleski jezik II bratic@vus.hr

  Kabinet 15, ponedjeljak:

  15:30- 16:30

  mr. sc. Nado GRUBIĆ, v.pred.

  Osnove teorije države i prava

  Ustavno pravo

  Izborno pravo

  iva.grubic@hotmail.com

  Kabinet C,

  ponedjeljak, 15:00-16:00 petak: 15:00-16:00

  Vodice,

  četvrtak, 15:00-16:00

  Vesna JURIN BAKOTIĆ, mag. iur.

  Osnove građanskog prava

  Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava

  Zemljišno-knjižno pravo

  vjurin@globalnet.hr Kabinet 5,

  Prema rasporedu

  predavanja i ispita

  mr. sc. Ivan LIVAJA, pred. Baze podataka u upravi ilivaja@vus.hr Kabinet 6,

  Prema rasporedu

  predavanja i ispita

  Ivan MALENICA, mag. iur., pred.

  Upravno pravo

  Upravno procesno pravo

  Uredsko poslovanje i korespondencija

  ivanm@vus.hr Kabinet C,

  četvrtak: 16:00 – 17:00

  Dijana MEČEV, univ.spec.oec., pred. Upravna informatika sa statistikom I

  Financiranje javne uprave dijana@vus.hr

  Kabinet 2, ponedjeljak:

  12:00 - 13:00

  dr. sc. Ivica POLJIČAK, v.pred.

  Sociologija uprave

  Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj

  upravi

  poljicak@vus.hr

  Kabinet 13,

  ponedjeljak: 17:00 - 18:00;

  srijeda: 08:30 - 09:30

  Ivan RANČIĆ, mag. iur., pred.

  Uvod u upravu

  Nova javna uprava

  Lokalna samouprava

  Zemljišno-knjižno pravo

  Gospodarsko komunalno pravo

  irancic@vus.hr

  Kabinet C,

  srijeda: 12:00 – 13:00 Vodice,

  četvrtak, 12:00-13:00

  Ljubo RUNJIĆ, mag. iur., pred.

  Upravni sustavi

  Osnove međunarodnog prava

  Upravni i pravni sustav EU

  Pravo međunarodnih organizacija

  runjic@vus.hr

  Kabinet C,

  utorak: 15:00 – 16:00

  Vodice, četvrtak, 16:00-17:00

  dr. sc. Frane UREM, v.pred. Baze podataka u upravi frane.urem@vus.hr Kabinet 6,

  srijeda: 13:00 - 14:00

  dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ, v.pred.

  Osnove građanskog prava

  Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava

  Upravljanje trgovačkim društvima

  zlatovic@vus.hr

  Kabinet 13,

  ponedjeljak: 11:00-12:00

 • 2. MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE NA PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU UPRAVNI STUDIJ

  Nastava I. godine na preddiplomskom stručnom studiju Upravni studij obavlja se na

  Veleučilištu u Šibeniku, u Šibeniku, na adresi Trg Andrije Hebranga 11 . Na navedenoj

  lokaciji, osim ureda službi, nalazi se 12 predavaonica ukupne površine 757 m2.

  Prostori u kojima se odvija nastavni proces pružaju optimalne uvjete s obzirom na upisani

  broj studenata. Navedeni prostor sadrži prostorne kapacitete koji prateći standarde izvođenja

  visokoškolske nastave omogućavaju studentima kvalitetno praćenje i sudjelovanje u

  nastavnim aktivnostima.

  Nastava na Veleučilištu odvija se kroz tjedan od ponedjeljka do petka (u iznimnim

  slučajevima subotom u jutarnjim satima) prema fiksnom Rasporedu sati objavljenom na

  oglasnim pločama i na službenoj Internet stranici Veleučilišta. U skladu sa zahtjevima

  Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti

  visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i re-akreditaciju visokih učilišta (Narodne

  novine, broj 24/10) članak 5. st. 2, Veleučilište udovoljava omjeru broja upisanih studenata i

  prostornih mogućnosti za izvođenje nastave (1,25 m2 / student).

  Nastava II. i III. godine na prediplomskog stručnom studiju Upravni studij obavlja se pretežito u

  dislociranoj zgradi Upravnog studija Veleučilišta, u Vodicama, Obala V. Nazora 4, u kojoj se

  osim ureda referade studija i pomoćnih prostorija nalazi i 3 predavaonice. Nastava na ovoj

  lokaciji odvija se kroz tjedan od ponedjeljka do petka prema objavljenom rasporedu, pretežito u

  popodnevnim satima.

 • 3. POPIS NASTAVNIH PREDMETA, NASTAVNIKA I SURADNIKA, SATNICA PREDMETA TE RADNO OPTEREĆENJE STUDENATA NA PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU UPRAVNI STUDIJ

  I. SEMESTAR

  NOSITELJ KOLEGIJ NASTAVNIK Predavanja

  NASTAVNIK Vježbe

  PREDAVANJA Sati tjedno

  VJEŽBE Sati tjedno

  VJEŽBE Broj grupa

  ECTS

  GRUBIĆ N. Osnove teorije države i prava GRUBIĆ N. GRUBIĆ N. 3 1 1 5

  RANČIĆ I. Uvod u upravu RANČIĆ I. RANČIĆ I. 3 2 2 6

  MALENICA I. Upravno pravo MALENICA I. MALENICA I. 3 1 2 6

  GRUBIĆ N. Ustavno pravo GRUBIĆ N. GRUBIĆ N. 3 1 2 6

  MEČEV D. Upravna informatika sa statistikom I MEČEV D. MEČEV D. 2 1 2 4

  BRATIĆ I. Engleski jezik I BRATIĆ I. BRATIĆ I. 2 3

  II. SEMESTAR

  NOSITELJ KOLEGIJ NA

Recommended

View more >