pràctica 1

Download Pràctica 1

If you can't read please download the document

Post on 12-Apr-2017

54 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EXERCICI 1 : PRCTIQUES DEL TEMA 3

 • NDEXPrctica 1 : Creaci dun Usuari.Prctica 2 : Modificar un compte dusuari.Prctica 3 : Canviar el tipus de compte dun Usuari.Prctica 4 : Canviar dun usuari a un altre.Prctica 5 : Canviar la vista dinici dusuaris.Prctica 6 : Activar o desactivar el compte dinvitat.Prctica 7 : Esborrar un Usuari.Prctica 8 : Accedir a la informaci de les carpetes daltres usuaris.Prctica 9 : Convertir la informaci de lusuari en privada.Prctica 10 : Installar programes amb usuari del grup administrador des dun compte limitat.Prctica 11 : Gestionar usuaris des deines dadministraci.

 • Seleccionem Comptes dusuari del Tauler de control.

  A la finestra que sobrir seleccionarem crea un compte nou.

  Escriurem el nom de lusuari (alumne).

  Escollirem el tipus de compte, i clicarem el boto crea un compte.

  Un cop creat podrem comprovar a la llista dusuaris de lequip.

 • Accedim a comptes dusuari i seleccionem el compte (alumne).

  Seleccionem el bot Cambiar mi nombre.

  Escriurem el nom: (Alumne ESO), llavors premerem el bot Canvia el nom.

  Premerem el boto crea una contrasenya.

  Introdum la contrasenya que vulguem.

  Premem el bot crea una contrasenya per acabar.

  Podem canviar la imatge si premem el bot Canvia la imatge.

 • Seleccionarem el compte Alumne ESO.

  Seleccionarem lopci canvia el tipus de compte.

  Seleccionarem .

  Premerem el bot Canvia el tipus de compte.

 • Premem la combinaci de tecles[Windows+I]

  Surt la pantalla dinici de sessi, hi seleccionem lusuari amb el que volem iniciar la sessi.

  Si volem tancar la sessi dusuari, iniciarem la sessi amb aquest usuari, premerem el bot Inicia i seleccionem lopci Tanca la sessi.

 • Seleccionarem Comptes dusuari del Tauler de control.

  Hi seleccionarem lopci Canvia el mtode de linici i tancament de sessi dels usuaris.

  Desmarcarem la casella Utilitza la Pantalla de benvinguda i premerem el bot Aplica les opcions.

  Reiniciarem lordinador o canviarem dusuari, desprs de la qual cosa sens mostrar una finestra dintroducci de dades on haurem descriure la contrasenya i el nom de lusuari.

 • Seleccionarem Comptes dusuari del Tauler de control.

  Farem clic sobre el compte dinvitat.

  Sens obrir una finestra on farem clic a Activa el compte dinvitat.

  Premerem la combinaci de tecles [Windows+I] i ja tindrem actiu lusuari invitat.

 • Seleccionarem Comptes dusuari del Tauler de control.Seleccionarem el compte dusuari que volem esborrar.Farem clic sobre lopci Suprimeix aquest compte.En aquest pas podrem decidir si guardar els fitxers de lusuari o suprimir-los.

 • Farem doble clic sobre El meu ordinador.

  Apareixeran totes les carpetes, en la secci de Fitxers emmagatzemats en aquest ordinador.

  A partir daquests passos podrem observar diverses opcions

 • Seleccionarem el compte i hi farem clic.Seleccionarem lopci Canvia el tipus de compte.Seleccionarem .Premerem el bot Canvia el tipus de compte.Premerem el bot Crea una contrasenya i escriurem la contrasenya.Premerem el bot Establecer como elemento privado.Comprovarem si sha establert com a element privat.

 • Premerem el bot dret del ratol sobre el programa dinstallaci descarregat i seleccionarem lopci Executar com a... Del men contextual.

  Sens obrir una finestra on seleccionarem lusuari i l'introduirem la contrasenya.

  Premerem el bot Dacord i comenar la installaci del programa sense problemes.

 • Seleccionarem Eines dadministraci des del Tauler de control.Seleccionarem Administraci dordinadors en la finestra que apareix.Seleccionarem larbre Usuaris locals i grups, i dins daquet Usuaris.Farem clic amb el boto dret sobre lusuari i seleccionarem lopci Propietats.Sens obrir una finestra on es mostraran les propietats de lusuari.Premerem el bot cancellar per no fer cap canvi.Farem clic a la carpeta Usuaris amb el bot dret per crear un usuari nou. En el men que es desplegar seleccionem lopci Usuari nou.

 • Emplenarem les dades i deixarem en blanc i deixarem en blanc la contrasenya, forant que lusuari nou quan es connecti nhagi de posar una de nova.Premerem el bot Crear i desprs el bot Cerrar.Canviarem dusuari prement les tecles [Windows+1] i veiem que apareix el nou usuari .Fem clic sobre lusuari i en haver marcat la casella perqu canvi la contrasenya en el primer inici de sessi, apareixer un avs.Acceptarem lavs i emplenarem les dades de lantiga contrasenya i les dades de la nova contrasenya.Desprs de prmer el bot Acceptar, ens apareixer un avs que sha canviat la contrasenya i podrem iniciar sessi normalment.