powerpoint informatieavond 5 havo

Download PowerPoint informatieavond 5 havo

Post on 11-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Welkom!

  Voorlichting Examenjaar

  havo-5 & vwo-6

  donderdag 8 september 2016

 • Even voorstellen

  Marco Bakker, afdelingsleider havo

  Nico Hovius, afdelingsleider vwo

  Kathleen Gabrils, decaan havo/vwo

 • Even voorstellen (2)

  Mentoren havo-5: Hanneke Lam (H5b)

  Elle Bartha Mulder (H5c)

  Carla Peters (H5a)

  Mentoren vwo-6: Ad Spruijt

  Carin van Zuijlen

 • Doelen van deze avond

  Kennismaken

  Informeren over vervolgopleidingen

  Toelichten programma havo-5 en vwo-6

 • Programma Plenair: - De pedagogische driehoek

  - Lyceo examentraining

  - Na het ONC: vervolgopleidingen

  Met de mentor: - Kennismaken

  - Inrichting & organisatie examenjaar

  - Zak/slaagregeling

 • De driehoek

  LEERLING

  OUDERS SCHOOL

 • Examentraining

  I.S.M.

 • Examentraining (2)

  Persoonlijke begeleiding: groepen van minimaal 4 en

  maximaal 7 leerlingen per begeleider van Lyceo.

  Structuur; theorie, voorbeeld opgave, maken

  examenopgaven en inleveropgave.

  Examentraining is aanvulling, geen vervanging!

 • Vervolgopleidingen op hbo en wo

  Kathleen Gabrils

  decaan havo/vwo

 • Doorstromen

  havo hbo* ( wo**)

  havo vwo wo

  vwo wo

  vwo hbo

  * hoger beroepsonderwijs (hogescholen)

  **wetenschappelijk onderwijs (universiteiten)

 • Orintatie op Studie en Beroep (1)

  Gesprekken met mentor

  Gesprek op afspraak met decaan

  Open dagen, proefstuderen en meeloopdagen

  (verlofaanvragen bij decaan)

 • Orintatie op Studie en Beroep (2)

  HBO/WO markt (ONC Parkdreef)

  donderdag 10 november 2016

  18.00 21.00 uur

  HBO/WO presentatieavond (Alfrink College)

  maandag 6 februari 2017

 • Orintatie op Studie en Beroep (3)

  Doel:

  een bewuste keuze maken

  en

  daardoor meer studiesucces.

 • Studiekeuzecheck

  vr de start van de opleiding

  recht/plicht

  uitzoeken of deze opleiding echt bij je past

  het advies is vrijblijvend

 • Inschrijven

  Vanaf 1 oktober 2016 maar

  vr 1 mei 2017 of

  15 januari voor decentrale selectie!

  www.studielink.nl met DigiD

  voor loting en studiefinanciering www.duo.nl

  http://www.studielink.nl/http://www.duo.nl/

 • Loting

  Per studiejaar 2017-2018 wordt de

  centrale loting afgeschaft.

 • Loting (2)

  Hogescholen en universiteiten gaan zelf

  studenten voor hun lotingsstudies selecteren

  (overzicht lotingsstudies: www.duo.nl )

  http://www.duo.nl/

 • Loting (3)

  2 soorten:

  Opleidingsloting

  als er te veel aanmeldingen zijn voor een opleiding

  Instellingsloting

  als er te veel aanmeldingen zijn voor een opleiding

  aan een bepaalde hogeschool of universiteit

 • Decentrale selectie

  De onderwijsinstelling bepaalt zelf de selectiecriteria:

  Vroeger: gemiddelde eindexamencijfer

  Nu ook: motivatie,

  persoonlijkheid,

  eerdere schoolprestaties,

  .

 • Decentrale selectie (2)

  Aanmelden kan voor maximaal 2 opleidingen met decentrale

  selectie!

  Dezelfde opleiding op 2 verschillende onderwijsinstellingen

  Slechts 1 opleidingsplaats voor geneeskunde, tandheelkunde,

  fysiotherapie en mondzorgkunde

 • Decentrale selectie (3)

  De uitslag: 15 april 2017

  Zorg voor een plan B!

  Zijn er minder aanmeldingen dan plaatsen? Dan

  vindt er geen selectieprocedure plaats.

 • Bereikbaarheid decanaat

  Op afspraak in 9cL

  E-mail: kgabriels@onc.nl

  mailto:kgabriels@onc.nl

 • Vervolg programma met de mentor

  U gaat nu kennis maken met de mentor.

  U krijgt informatie over:

  de begeleiding

  de opbouw van het examenjaar

  de zak/slaagregeling

 • Kennismaking mentor

  havo-5 Hanneke Lam 5L

  Carla Peters 2L

  Elle Bartha Mulder 3L

  vwo-6 Ad Spruijt 1L

  Carin van Zuijlen

 • Programma

  U krijgt informatie over:

  de inrichting van het examenjaar

  de voorbereiding van het CE

  de zak/slaagregeling

 • PTA

  Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

  Bevat het examenprogramma per vak.

  Op papier uitgereikt bij aanvang van het 4e leerjaar.

  Geactualiseerde versie digitaal toegezonden aan alle

  leerlingen via schoolmail en de ouders / verzorgers.

  Ook op de website en in Magister.

 • Inrichting examenjaarschoolexamen

  Drie proefwerkweken

  - PWW I 31 oktober t/m 4 november

  - PWW II 23 t/m 27 januari

  - PWW III 27 maart t/m 4 april

  Profielwerkstuk:

  - H5: presentatie 8 december

  Handelingsdelen, dossiers

  CITO luistertoetsen Fa/Du/En eind januari

 • Inrichting examenjaar (2)

  Schoolexamen-vervolg

  Herkansingen/inhalen: 15 nov, 10 feb, 10 apr

  Cijfercontrole

  Eind SE-cijfer: di 18 april

  Ouderspreekavonden

  13 en 15 december en 9 maart

 • Inrichting examenjaar (3)

  Centraal examen (def. rooster volgt)

  eerste tijdvak: 10 mei t/m 24 mei

  tweede tijdvak: vanaf 19 juni

  eventueel 3e en/of 4e tijdvak

  Uitslag CE1: woensdag 14 juni

  Uitslag CE2: vrijdag 30 juni

 • Nog een paar data

  Examengala: woensdag 24 mei

  Diploma-uitreiking H5: maandag 3 juli

  Diploma-uitreiking V6: vrijdag 30 juni

 • Voorbereiding CE

  Naast de vaklessen organiseren wij:

  realistische examensimulaties

  examencursus verzorgd door Lyceo

 • Doel examentraining

  Het bieden van structuur en overzicht.

  Het bieden van handvatten en tips om

  examenvraagstukken aan te pakken.

  Het vergroten van het zelfvertrouwen van iedere

  leerling.

 • De rekentoets

  HAVO:

  de rekentoets moet worden afgelegd.

  Het cijfer wordt op het diploma vermeld, maar telt

  niet mee in de zak/slaagregeling.

 • De rekentoets (2)

  VWO:

  om een diploma te kunnen krijgen, moet voor de

  rekentoets minimaal het eindcijfer 4,5 (afgerond naar

  5) worden behaald.

  Het cijfer telt mee in de zak/slaagregeling.

 • De uitslag Combinatiecijfer

  havo: GD / MA / PWS

  vwo: GD / MA / ANW / PWS / (KCV)

  ! de cijfers GD / MA / ANW en (KCV) liggen reeds vast

  IN kent alleen een schoolexamen

  Eind SE-cijfer = EINDCIJFER

  Overige vakken Eindcijfer = 50% SE + 50% CE

 • De uitslag (2) zak/slaagregeling 2e fase

  dossiers en handelingsdelen:

  voldaan/voldoende/goed

  combinatiecijfer: minstens 4, geen van de

  deelcijfers mag een 3 zijn

  ckv en lo: voldoende/goed

  eindcijfer rekentoets is minimaal 4,5

 • De uitslag (3)Een leerling is geslaagd als:

  het gemiddelde van alle cijfers die op het Centraal Examen zijn behaald

  minstens 5,5 is en de eindcijfers (dat is het gemiddelde van SE en CE):

  alle 6 of hoger zijn, of

  er 1x het eindcijfer 5 is behaald en het eindcijfer voor de overige vakken

  een 6 of hoger is, of

  er 1x het eindcijfer 4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige

  vakken het eindcijfer 6 of hoger, waarbij het gemiddelde eindcijfer

  tenminste 6.0 is. Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag

  echter slechts eenmaal het eindcijfer 5 staan.

  het eindcijfer 3 mag nooit, ook niet in het combicijfer.

 • Extra vakken

  Een onvoldoende voor een extra vak wordt buiten

  beschouwing gelaten

  Een voldoende voor een extra vak KAN een extra

  slaagkans bieden

  Maar:

  Een voldoende voor een extra vak kan een 3 voor een

  onderdeel van het combinatiecijfer niet vervangen

 • Dank voor uw aandacht!