Planificare Clasa Vi 20132014

Download Planificare Clasa Vi 20132014

Post on 02-Jan-2016

40 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 </p><p> ANEXA la ordinul MECTS nr. 3794/2012 privind structura anului colar 2013-2014 coala Altfel </p><p>An colar: 2013/2014 coala Gimnazial Ion Petrovici Tecuci Disciplina: Matematic Profesor STNIL MIHAELA </p><p>Page 1 of 13 </p><p>Clasa: a VI -a </p><p>Nr. sptmni: 18 Total ore: 36 (2 ore/sptmn ) </p><p>ALGEBR PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL I </p><p>Unitatea de nvare </p><p>Competene specifice. </p><p>Coninuturi Nr. </p><p>de </p><p>ore </p><p>Spt. </p><p>Obs. </p><p>Test iniial (1 or) Test iniial 1 S1:16-20.IX </p><p>DIVIZIBILITATEA </p><p>NUMERELOR </p><p> NATURALE (1) </p><p>(8 ore) </p><p>CG1-1. Identificarea n exemple, n exerciii sau n probleme a noiunilor: divizor, multiplu, numere prime, numere compuse </p><p>CG2-1. Aplicarea criteriilor de divizibilitate(cu </p><p>10, 2, 5, 3, 9) pentru descompunerea numerelor </p><p>naturale n produs de puteri de numere prime </p><p>CG4-1. Exprimarea unor caracteristici ale </p><p>relaiei de divizibilitate n mulimea numerelor naturale, n exerciii i probleme care se rezolv folosind divizibilitatea </p><p>CG5-1. Deducerea unor reguli de calcul cu </p><p>puteri i a unor proprieti ale divizibilitii n mulimea numerelor naturale, n exerciii i probleme </p><p> Operaii cu numere naturale; reguli de calcul cu puteri </p><p> Divizor, multiplu Criteriile de divizibilitate cu 10, cu 2, cu 5, cu 3, cu 9 </p><p> Proprieti ale relaiei de divizibilitate n N Numere prime, numere compuse Descompunerea numerelor naturale n produs de puteri de numere prime </p><p> Prob de evaluare La dispozitia profesorului </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p> 1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>S1:16-20.IX </p><p>S2:23-27.IX </p><p> S3:30.IX-4.X </p><p>S4:7-11.X </p><p>S5:14-18.X </p></li><li><p>Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 </p><p> ANEXA la ordinul MECTS nr. 3794/2012 privind structura anului colar 2013-2014 coala Altfel </p><p>An colar: 2013/2014 coala Gimnazial Ion Petrovici Tecuci Disciplina: Matematic Profesor STNIL MIHAELA </p><p>Page 2 of 13 </p><p>DIVIZIBILITATEA </p><p>NUMERELOR </p><p>NATURALE (2) </p><p>(7 ore) </p><p>CG1-1. Identificarea n exemple, n exerciii sau n probleme a noiunilor: c.m.m.d.c i c.m.m.m.c. </p><p>CG3-1. Utilizarea algoritmilor pentru </p><p>determinarea c.m.m.d.c. ic.m.m.m.c. a dou sau a mai multor numere naturale </p><p>CG4-1. Exprimarea unor caracteristici ale </p><p>relaiei de divizibilitate n mulimea numerelor naturale, n exerciii i probleme care se rezolv folosind divizibilitatea </p><p>CG6-1. Transpunerea unei situaii-problem n limbajul divizibilitii n mulimea numerelor naturale, rezolvarea problemei obinute i interpretarea rezultatului </p><p> Divizori comuni a dou sau mai multor numere naturale; c.m.m.d.c. </p><p> Numere prime ntre ele Multipli comuni a dou sau mai multor numere naturale; c.m.m.m.c.; relaia dintre c.m.m.d.c i c.m.m.m.c. Probleme simple care se rezolv folosind divizibilitatea </p><p> Prob de evaluare La dispozitia profesorului </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>2 </p><p>S5:14-18.X </p><p>S6:21-25.X </p><p> S7:28.X-1.XI </p><p>S8:4-8.XI </p><p>OPERAII CU NUMERE </p><p>RAIONALE POZITIVE </p><p>(8 ore) </p><p>CG1-2. Recunoaterea fraciilor echivalente, a fraciilor ireductibile i a formelor de scriere a unui numr raional CG3-2. Utilizarea proprietilor operaiilor n efectuarea calculelor cu numere raionale pozitive </p><p>CG5-2. Determinarea regulilor de calcul </p><p>eficiente n efectuarea calculelor cu numere </p><p>raionale pozitive CG6-2. Interpretarea matematic a unor probleme practice prin utilizarea operaiilor cu numere raionale pozitive i a ordinii efecturii operaiilor </p><p> Fracii echivalente;fracie ireductibil Noiunea de numr raional; forme de scriere a unui nr. raional; NQ Adunarea si scderea numerelor raionale pozitive </p><p> nmulirea numerelor raionale pozitive. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numr raional pozitiv; Reguli de calcul cu puteri mprirea numerelor raionale pozitive Ordinea efecturii operaiilor Prob de evaluare </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>S9:11-15.XI </p><p> S10:18-22.XI </p><p> S11:25-29.XI </p><p>S12:2-6.XII </p></li><li><p>Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 </p><p> ANEXA la ordinul MECTS nr. 3794/2012 privind structura anului colar 2013-2014 coala Altfel </p><p>An colar: 2013/2014 coala Gimnazial Ion Petrovici Tecuci Disciplina: Matematic Profesor STNIL MIHAELA </p><p>Page 3 of 13 </p><p>LUCRARE SCRIS SEMESTRIAL </p><p>(2 ore) </p><p> Pregtirea lucrrii scrise Lucrare scris </p><p>1 </p><p>1 </p><p>S13:9-13.XII </p><p>ECUAII N Q </p><p>(6 ore) </p><p>CG2-2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere </p><p>raionale pozitive pentru rezolvarea ecuaiilor de tipul: x a = b; x a = b; x : a = b(a 0), ax b = c, unde a, b, c sunt numere raionale pozitive </p><p>CG4-2. Redactarea soluiilor unor probleme rezolvate prin ecuaiile studiate n mulimea numerelor raionale pozitive </p><p> Media aritmetic ponderat a unor numere raionale pozitive Ecuaii n mulimea numerelor raionale pozitive </p><p> Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor Prob de evaluare La dispozitia profesorului </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>2 </p><p>S14:16-20.XII </p><p>S15:6-10.I </p><p>S16:13-17.I </p><p>RAPOARTE I PROPORII </p><p>(2 ore) </p><p>CG1-3. Identificarea rapoartelor, proporiilor i a mrimilor direct sau invers proporionale n enunuri diverse </p><p> Rapoarte Procente. Probleme n care intervin procente </p><p>1 </p><p>1 </p><p>S17:20-24 I </p><p>RECAPITULAREA I </p><p>CONSOLIDAREA </p><p>CUNOTINELOR </p><p>(2 ore) </p><p> Exercitii si probleme recapitulative conform plan de recapitulare </p><p>2 S18:27-31 I </p></li><li><p>Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 </p><p> ANEXA la ordinul MECTS nr. 3794/2012 privind structura anului colar 2013-2014 coala Altfel </p><p>An colar: 2013/2014 coala Gimnazial Ion Petrovici Tecuci Disciplina: Matematic Profesor STNIL MIHAELA </p><p>Page 4 of 13 </p><p>Clasa: a VI -a Nr. sptmni: 18 Total ore: 36 (2 ore/sptmn ) </p><p>ALGEBR </p><p>PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL al II - lea </p><p>Unitatea de nvare </p><p>Competene specifice . </p><p>Coninuturi </p><p>Nr. </p><p>de </p><p>ore </p><p>Spt. </p><p>Obs. </p><p>RAPOARTE I PROPORII </p><p>(14 ore) </p><p>CG2-3. Reprezentarea unor date sub form de tabele sau de diagrame statistice n </p><p>vederea nregistrrii, prelucrrii i prezentrii acestora CG3-3. Alegerea metodei adecvate de </p><p>rezolvare a problemelor n care intervin </p><p>rapoarte, proporii i mrimi direct sau invers proporionale CG4-3. Caracterizarea i descrierea mrimilor care apar n rezolvarea unor probleme prin regula de trei simpl CG5-3. Analizarea unor situaii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor sau </p><p> Procente. Probleme n care intervin procente Proporii ; proprietatea fundamental a proporiilor Aflarea unui termen necunoscut dintr-o proporie Proporii derivate </p><p> Mrimi direct proporionale Mrimi invers proporionale Regula de trei simpl Elemente de organizare a datelor; reprezentarea datelor prin grafice; probabiliti Prob de evaluare </p><p>2 </p><p>1 </p><p>2 </p><p>1 </p><p>2 </p><p>2 </p><p>1 </p><p>2 </p><p>1 </p><p>S1:10-14 II </p><p>S2:17-21 II </p><p>S2-S3 </p><p>17-21;24-28II </p><p>S3:24-28 II </p><p>S4:3-7 III </p><p>S5:10-14 III </p><p>S6:17-21 III </p><p>S6-S7 </p><p>17-21;24-28II </p><p>S7:24-28 III </p></li><li><p>Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 </p><p> ANEXA la ordinul MECTS nr. 3794/2012 privind structura anului colar 2013-2014 coala Altfel </p><p>An colar: 2013/2014 coala Gimnazial Ion Petrovici Tecuci Disciplina: Matematic Profesor STNIL MIHAELA </p><p>Page 5 of 13 </p><p>proporiilor CG6-3. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor </p><p>i proporiilor a unor situaii problem i interpretarea rezultatelor </p><p> La dispozitia profesorului </p><p>2 </p><p> S8:31 III-4 IV </p><p>PROGRAMUL </p><p>coala Altfel (2 ore) </p><p>-dezvoltarea abilitatilor de comunicare; </p><p>-stimularea curioziii copiilor prin </p><p>investigarea descoperirilor; </p><p>-elevii vor invata notiuni noi prin </p><p>intermediul jocurilor; </p><p>Rebus matematic 1 S9:7-11 IV </p><p>-elevii vor identificarea date si relaii </p><p>matematice i corelarea lor n funcie de contextul n care au fost definite </p><p>Curiozitati matematice 1 S9:7-11 IV </p><p>NUMERE </p><p>NTREGI </p><p>(10 ore) </p><p>CG1-4. Identificarea caracteristicilor </p><p>numerelor ntregi n contexte variate </p><p>CG2-4. Utilizarea operaiilor cu numere ntregi i a proprietilor acestora CG3-4. Aplicarea regulilor de calcul i folosirea parantezelor n efectuarea </p><p>operaiilor cu numere ntregi </p><p> Mulimea numerelor ntregi Z; opusul unui numr ntreg; reprezentarea pe axa numerelor, valoarea absolut a unui numr ntreg; compararea i ordonarea numerelor ntregi Adunarea numerelor ntregi; proprieti Scderea numerelor ntregi nmulirea numerelor ntregi; proprieti mprirea numerelor ntregi Prob de evaluare Puterea unui numr ntreg cu exponent numr natural </p><p> Reguli de calcul cu puteri Ordinea efecturii operaiilor </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>S10:23-25 IV </p><p> S11:28 IV-2 V </p><p>S12:5-9 V </p><p>S13:12-16 V </p><p>S14:19-23 V </p></li><li><p>Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 </p><p> ANEXA la ordinul MECTS nr. 3794/2012 privind structura anului colar 2013-2014 coala Altfel </p><p>An colar: 2013/2014 coala Gimnazial Ion Petrovici Tecuci Disciplina: Matematic Profesor STNIL MIHAELA </p><p>Page 6 of 13 </p><p> La dispozitia profesorului 1 S14:19-23 V </p><p>LUCRARE SCRIS SEMESTRIAL </p><p>(2 ore) </p><p> Pregtirea lucrrii scrise Lucrare scris </p><p>1 </p><p>1 </p><p>S15:26-30 V </p><p>ECUAII </p><p>I INECUAII </p><p>N Z </p><p>(4 ore) </p><p>CG2-4. Utilizarea operaiilor cu numere ntregi i a proprietilor acestora n rezolvarea ecuaiilor i a inecuaiilor CG4-4. Redactarea soluiilor ecuaiilor i inecuaiilor studiate n mulimea numerelor ntregi, n rezolvarea sau compunerea unei </p><p>probleme </p><p>CG5-4. Interpretarea unor date din </p><p>probleme care se rezolv utiliznd numere ntregi </p><p>CG6-4. Transpunerea unei situaii problem n limbaj algebric, rezolvarea problemei </p><p>obinute i interpretarea rezultatului </p><p> Ecuaii n Z Inecuaii n Z Mulimea divizorilor unui numr ntreg; mulimea multiplilor unui numr ntreg Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>S16:2-6 VI </p><p>S17: 9 -13 VI </p><p>RECAPITULAREA I CONSOLIDAREA </p><p>CUNOTINELOR (2 ore) </p><p> -Exercitii si probleme recapitulative conform </p><p>planului de recapitulare </p><p>2 </p><p>S18:16-20 VI </p></li><li><p>Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 </p><p> ANEXA la ordinul MECTS nr. 3794/2012 privind structura anului colar 2013-2014 coala Altfel </p><p>An colar: 2013/2014 coala Gimnazial Ion Petrovici Tecuci Disciplina: Matematic Profesor STNIL MIHAELA </p><p>Page 7 of 13 </p><p>Clasa: a VI -a </p><p>Nr. sptmni: 18 Total ore: 36 (2 ore/sptmn ) </p><p>GEOMETRIE </p><p>PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL I </p><p>Unitatea de nvare </p><p>Competene specifice </p><p>Coninuturi </p><p>Nr. </p><p>de </p><p> ore </p><p>Spt. </p><p> Obs. </p><p>DREAPTA </p><p>(6 ore) </p><p>CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor figuri geometrice plane n </p><p>configuraii date CG3-5. Utilizarea proprietilor referitoare la drepte pentru calcularea </p><p>unor lungimi de segmente </p><p>CG4-5. Exprimarea prin reprezentri geometrice a noiunilor legate de drepte CG5-5. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate n vederea </p><p>optimizrii calculelor de lungimi de segmente </p><p>CG6-5. Interpretarea informaiilor coninute n reprezentri geometrice n corelaie cu determinarea unor lungimi de segmente. </p><p> Punct, dreapt, plan, poziiile relative ale unui punct fa de o dreapt; poziiile relative a dou drepte Semidreapta, semiplanul Segment.Lungimea unui segment; distana dintre dou puncte Segmente congruente; construcia unui segment congruent cu un segment dat </p><p> Mijlocul unui segment; simetricul unui punct fa de un punct Prob de evaluare. </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>1 </p><p>S1:16-20.IX </p><p>S2:23-27.IX </p><p>S3:30.IX-4.X </p></li><li><p>Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009 </p><p> ANEXA la ordinul MECTS nr. 3794/2012 privind structura anului colar 2013-2014 coala Altfel </p><p>An colar: 2013/2014 coala Gimnazial Ion Petrovici Tecuci Disciplina: Matematic Profesor STNIL MIHAELA </p><p>Page 8 of 13 </p><p>UNGHIURI </p><p>(9 ore) </p><p>CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor figuri geometrice plane n </p><p>configuraii date CG3-5. Utilizarea proprietilor referitoare la unghiuri pentru calcularea </p><p>msurilor unor unghiuri CG4-5. Exprimarea prin reprezentri geometrice a noiunilor legate de unghiuri </p><p>CG5-5. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate n vederea </p><p>optimizrii calculelor de msuri de unghiuri </p><p>CG2-5. Stabilirea coliniaritii unor puncte i verificarea faptului c dou unghiuri sunt adiacente, complementare </p><p>sau suplementare </p><p>CG6-5. Interpretarea informaiilor coninute n reprezentri geometrice n corelaie cu determinarea unor msuri de unghiuri </p><p> Unghiul. Clasificare Msurarea unghiurilor cu...</p></li></ul>