plan sectorial ader 2020 - compozitia fizicoâ€گchimica a vinurilor • calitatea vinurilor...

Download PLAN SECTORIAL ADER 2020 - COMPOZITIA FIZICOâ€گCHIMICA A VINURILOR • Calitatea vinurilor din arealul

Post on 26-Jan-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Proiect 6.1.1./Faza 4/2014 1

  PLAN SECTORIAL‐ADER 2020 Contractor: Institutul de Cercetare‐Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Valea Calugareasca

  Obiectivul general: DACMA

  Contract: 6.1.1./2011

  Anul inceperii: 01.11.2011       Anul finalizarii: 15.12.2014

  Denumirea proiectului: STUDII SI ANALIZE PENTRU FUNDAMENTAREA DECIZIILOR SECTORULUI VITI‐VINICOL IN IMPLEMENTAREA RESTRICTIILOR PAC PENTRU SECTORUL VITI‐VINICOL

  Denumirea fazei nr. 4/2014: DEMONSTRAREA SI VALORIFICAREA REZULTATELOR OBTINUTE

  Persoana de contact (Directorul de proiect):  Dr. ing. Laura FOTESCU

  Numarul/codul proiectului: 6.1.1. Act aditional: 6/2014

  Durata (luni): 37

  Date contact (tel./fax, e‐mail):  0244‐401.901/0244‐401.902,  laurafotescu@yahoo.com

 • Proiect 6.1.1./Faza 4/2014 2

  OBIECTIVELE PROIECTULUI

  Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capacității administrative a Administrației centrale şi locale, a agenţilor economici de a elabora şi implementa politici publice, strategii şi programe la nivel naţional şi regional în domeniul asigurãrii securitãţii alimentare naţionale şi a atingerii obiectivelor Strategice Europa 2020.

  Obiectivele specifice proiectului: Elaborarea studiilor şi analizelor pentru fundamentarea deciziilor sectoriale şi implementarea politicilor agricole comune; Realizarea studiilor pentru evaluarea calitatii recoltei de struguri pentru vin, pe ani de recolta, areale viticole si soiuri; Realizarea studiilor analitice pentru stabilirea anilor viticoli nefavorabili cand se poate practica marirea tariei alcoolice destinate producerii vinurilor de masa; Elaborarea conceptului de evaluare calitativa a anilor viticoli (milezime) si implementarea lui la nivel national; Analize pentru evaluarea calitativa a anilor de recolta (milezime) pe areale viticole si soiuri; Studii pentru evaluarea eficientei economice a productiei vitivinicole pe areale viticole; Diseminarea rezultatelor prin mijloace on‐line, audio si video, reviste, presa, prin comunicari la congrese nationale si internationale.

  Obiectivul fazei de executie nr. 4/2014 Demonstrarea şi valorificarea rezultatelor obţinute

 • Proiect 6.1.1./Faza 4/2014 3

  Obiectivele şi rezultatele planificate au respectat activităţile specificate în Planul de realizare al proiectului şi au fost realizate integral. Realizarea studiului national privind indicatorii tehnico‐economici ai arealelor viticole;

  Diseminarea pe scara larga a rezultatelor din proiect

  Elaborarea referentialului pentru pagina web

  REZULTATE SCONTATE/OBTINUTE

 • Proiect 6.1.1./Faza 4/2014 4

  REZULTATELE  CERCETARII

 • Proiect 6.1.1./Faza 4/2014 5

  Act. 4.1. Realizarea studiului national privind indicatorii  tehnico‐economici ai arealelor viticole

  Proiect 611/2011 Activitatea 2.2.

  Areale viticole

  Tipul de strugure Suprafete vii pe rod_vin de masa (ha) Suprafete vii pe rod_vin cu indicatie geograficã (ha) Suprafete vii pe rod_vin cu denumire de origine controlatã (ha) Tipul de strugure Cantitatea de struguri recoltata_vin de masa (ha) Cantitatea de struguri recoltata_vin cu indicatie geografica (ha) Cantitatea de struguri recoltata_vin cu denumire de origine controlatã (ha) Tipul de strugure Productia de vin obtinuta_vin de masa (hl) Productia de vin obtinuta_vin cu indicatie geografica (hl) Productia de vin obtinuta_vin cu denumire de origine controlatã (hl)

  Sortiment Randament (hl/ha) Tipul de strugure Cost de productie Tipul de vin Cost de productie

  Cost de producere a vinurilor

  Exploatatia viticolã

  STRUCTURA INFORMATIEI PRIVIND INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI VITI-VINICOLI

  Suprafata viticola:

  Productia de struguri:

  Productia de vin:

  Dealu Mare-Valea Cãlugãreascã; Blaj; Dealul Bujorului; Dragasani; Minis; Murfatlar; Odobesti; Iasi; Stefãnesti; Dealu Mare-Pietroasa.

  Randament la vinificare Cost de producere a strugurilor

  Baza de date privind indicatorii tehnico-economici

  viti-vinicoli BD IT-E VV

  PRODUCTIA DE STRUGURI

  INDICATORI ECONOMICI

  PRODUCTIA DE VIN

  Elementele bazei de date privind  indicatorii tehnico‐economici vitivinicoli

 • Proiect 6.1.1./Faza 4/2014 6

  Act. 4.1. Realizarea studiului national privind indicatorii  tehnico‐economici ai arealelor viticole

  9% 2%

  6%1%

  11%

  10%

  11%

  12% 38%

  ICDVV Valea Calugareasca SCDVV Blaj SCDVV Bujoru SCDVV Minis SCDVV Murfatlar SCDVV Odobesti SCDVV Iasi INCDBH Stefanesti SCDVV Pietroasa

  Anul 2012 8%

  2%

  35%

  4%1% 24%

  9%

  12% 5%

  ICDVV Valea Calugareasca SCDVV Blaj SCDVV Bujoru SCDVV Minis SCDVV Murfatlar SCDVV Odobesti SCDVV Iasi INCDBH Stefanesti SCDVV Pietroasa

  Anul 2013

  Productia anuala de struguri se coreleaza cu suprafata viticola

  19

  21

  246

  16

  5

  97

  105

  35

  85

  48

  128

  39

  7

  21

  4

  68

  26

  0 50 100 150 200 250 300

  ICDVV Valea Calugareasca

  SCDVV Blaj

  SCDVV Bujoru

  SCDVV Minis

  SCDVV Murfatlar

  SCDVV Odobesti

  SCDVV Iasi

  INCDBH Stefanesti

  SCDVV Pietroasa

  U n

  it at

  ea d

  e ce

  rc et

  ar e

  Suprafata (ha)

  struguri negri

  struguri albi

  Anul 2012

  21,24

  14

  5,16

  130,94

  95,6

  45,01

  45,84

  61,62

  0

  126,42

  32

  3

  79,01

  2,56

  26,17

  224,5

  118,9

  6,76

  0 50 100 150 200 250 300

  ICDVV Valea Calugareasca

  SCDVV Blaj

  SCDVV Bujoru

  SCDVV Minis

  SCDVV Murfatlar

  SCDVV Odobesti

  SCDVV Iasi

  INCDBH Stefanesti

  SCDVV Pietroasa

  U n

  it at

  ea d

  e ce

  rc et

  ar e

  Suprafata (ha)

  struguri negri

  struguri albi

  Anul 2013

 • Proiect 6.1.1./Faza 4/2014 7

  Act. 4.1. Realizarea studiului national privind indicatorii tehnico‐ economici ai arealelor viticole

  Regiunea viticola: DEALURILE MUNTENIEI SI OLTENIEI

  25 35

  45 55

  65 75

  85 95

  Pietroasa Valea Calugareasca

  Stefanesti DragasaniI nd

  ic e

  gl uc

  oa ci

  di m

  et ric

  (Z /A

  ) va

  lo ri

  m ed

  ii

  albe rosii roze

  Structura calitativa a productiei de struguri pentru vin in principalele areale din  România

  Regiunile viticole: COLINELE DOBROGEI, CRISANA SI MARAMURES,

  PODISUL TRANSILVANIEI

  25

  35

  45

  55

  65

  75

  85

  95

  Murfatlar Minis BlajIn di

  ce le

  g lu

  co ac

  id im

  et ric

  (Z /A

  ) v al

  or i

  m ed

  ii

  albe rosii roze

  Regiunea viticola: DEALURILE MOLDOVEI

  25

  35

  45

  55

  65

  75

  85

  95

  Iasi Odobesti Dealu Bujorului

  In di

  ce g

  lu co

  ac id

  im et

  ric (Z

  /A )

  va lo

  ri m

  ed ii

  albe rosii roze

  Strugurii au fost recoltati in momentul maturitatii depline, calitatea recoltei fiind foarte buna.

  Gradul optim de maturare a strugurilor din recolta anului 2012‐definit de INDICELE GLUCOACIDIMETRIC

 • Proiect 6.1.1./Faza 4/2014 8

  Act. 4.1. Realizarea studiului national privind indicatorii  tehnico‐economici ai arealelor viticole

  Structura calitativa a productiei de struguri pentru vin in principalele areale din  România

  Randamentul (kg/ha)

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  10000

  IC D

  VV V

  al ea

  C ăl

  ug ăr

  ea sc

  ă

  SC D

  VV B

  la j

  SC D

  VV B

  uj or

  u

  SC D

  VV M

  in iş

  SC D

  VV M

  ur fa

  tla r

  SC D

  VV O

  do be

  şt i

  SC D

  VV Ia

  şi

  IN C

  D BH

  St ef

  ăn eş

  ti

  SC D

  VV Pi

  et ro

  as a

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  10000 Anul 2012 Anul 2013

  Productia de struguri (q)

  0

  5000

  10000

  15000

  20000

  25000

  IC D

  VV V

  al ea

  C ăl

  ug ăr

  ea sc

  ă

  SC D

  VV B

  la j

  SC D

  VV B

  uj or

  u

  SC D

  VV M

  in iş

  SC D

  VV M

  ur fa

  tla r

  SC D

  VV O

  do be

  şt i

  SC D

  VV Ia

  şi

  IN C

  D BH

  St ef

  ăn eş

  ti

  SC D

  VV Pi

  et ro

  as a

  0

  5000

  10000

  15000

  20000

  25000Anul 2012 Anul 2013

 • Proiect 6.1.1./Faza 4/2014 9

  Act. 4.1. Realizarea studiului national privind indicatorii  tehnico‐economici ai arealelor viticole

  Productia