pismo dedykowane ukochanemu dedykowane ukochanemu bhagawanowi Śri sathya sai babie stowarzyszenie...

Download Pismo dedykowane ukochanemu dedykowane ukochanemu Bhagawanowi Śri Sathya Sai Babie Stowarzyszenie Sathya

Post on 28-Feb-2019

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pismo dedykowane ukochanemu Bhagawanowiri Sathya Sai Babie

Stowarzyszenie Sathya Sai w Polsce

Kochaj wszystkich, wszystkim su

SAI RAM jest oficjalnym biuletynem Organizacji Sathya Sai w Polsce. Ukazuje si cztery razy wroku jako kwartalnik.

Ze wzgldu nakonieczno utrzymania poprawnoci jzykowej pisma, a take zpowodw technicznych zastrzegamy sobie prawo

dokonywania zmian iskrtw wnadsyanych tekstach.

Wszelkie listy iartykuy prosimy kierowa naadres redakcji: e-mail: sairam.gdansk@wp.pl

Wpaty naprenumerat naley dokonywa nakonto wydawcy: Stowarzyszenie Sathya Sai

ul. Osadnikw 29 a, 72 020 Trzebie PEKAO S.A. 58 1240 4432 1111 0000 4734 2235

Adres sekretariatu Organizacji Sathya Sai w Polsce oraz Stowarzyszenia Sathya Sai:

Stowarzyszenie Sathya Sai ul. Osadnikw 29a, 72-020 Trzebie

tel. (091) 480 86 19

Oficjalna strona internetowa Organizacji Sathya Sai w Polsce www.sathyasai.org.pl

Cena 1 egz. Sai Ram 8,00 z (wraz zkosztami wysyki) Magazyn redaguj: Anna Kokowska, Izabela Szaniawska, Bogusaw Posmyk,

Jarosaw Karwowski. Staa wsppraca: Ryszard Basak, Maria Quoos, Iwona Pio-trowska, Ewa Serwaska.

Sai Ram wiosna 2009

3

Spis treciOd Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Umie Boga na otarzu serca i medytuj o Nim dyskurs . 6Rozwijaj wiar w siebie (...) dyskurs . . . . . . . . . 15Rozwijajcie mio (...) dyskurs. . . . . . . . . . . 21Czym jest wolno? dyskurs. . . . . . . . . . . . 29Misja awatara w jego wasnych sowach . . . . . . . . 43Girlanda boskich imion prof. Kasturi . . . . . . . . 50Satjopaniszad A. Kumar . . . . . . . . . . . . . 54Czym jest namah? prof. Kasturi . . . . . . . . . . 64Jadna Sathya Sai . . . . . . . . . . . . . . . . 67Wspczesna medycyna a duchowo relacja . . . . . 74Istota boskiej mioci L. Hawley . . . . . . . . . . 85Dlaczego wiat cierpi? Seungh Sahn . . . . . . . . 92Zdarzyo si w Praanthi . . . . . . . . . . . . . 99Aszram poetw poezja . . . . . . . . . . . . . 104Przygody maego Satji komiks . . . . . . . . . . 106

Sai Ram wiosna 2009

4

Sowo wstpne

Od RedakcjiMamy now przewodniczc, Ani Dobosz i nowych ko-

ordynatorw penych chci do dziaania i rozruszania naszej Organizacji Sai. W kocu kwietnia, w Trzebiey nad Zalewem Szczeciskim, nowej siedzibie Organizacji, bo siedziba u nas poda za miejscem zamieszkania przewodniczcego, 14 osb, koordynatorw i osb aktywnych z rnych stron Polski rozma-wiao o zbliajcym si Spotkaniu Wielbicieli Sai w Gdasku, o obozie charytatywnym i innych zamierzeniach. Bya burza mzgw, pojawiay si nowe pomysy, np. Festyn Wartoci Ludzkich czy artystyczna prezentacja Polski w Praanti Nila-jam. Rozmawiano te o edukacji, o naszych sabych i mocnych stronach. I o Sai Ramie eby wicej osb w nim pisao, eby grupy opisyway co robi, a czytelnicy swoje dowiadczenia. Piszcie do redakcji (sairam.gdansk@wp.pl). A w tym numerze chc zachci Ci do przeczytania m.in. relacji ze spotka w o-dzi i Krakowie z dr. Sar Pavanem z Puttaparthi, mwicym o niezwykych dowiadczeniach duchowych. Odpowiedzi na wiele pyta znajdziesz we fragmentach ksiki Satjopaniszad. Zachcam rwnie do lektury artykuu Istota boskiej mioci Louise Hawley oraz fragmentu ksiki Kompas zen mistrza zen Seungh Sahna. Ale przede wszystkim do dyskursw Ba-by, nawet jeli je ju czytalicie w internecie. Warto przeczyta jeszcze raz.Co si dziao i dzieje

Ten wiosenny numer Sai Ramu trafi na XVII ju Spotkanie Wielbicieli Sai ponownie w Gdasku-Sobieszewie. Temat prze-wodni to Jestem tu nie lkaj si sowa piosenki i swobod-ne tumaczenie synnych sw Baby: Why fear, when I am here?. Gociem specjalnym bdzie Doris Hampton z USA, oddana wielbicielka Swamiego od 1983 r. Ponadto w programie wykady, prezentacje, wystpy i oczywicie piewanie piosenek i badanw. Oraz dobry humor i wszechogarniajca yczliwo.

Sai Ram wiosna 2009

5

Tydzie pniej, 21-27 czerwca, na terenie gmin ytkiejmy i Dubeninki w woj. podlaskim, jednym z najuboszych rejonw Polski, bdzie, ju po raz pity, najwiksze nasze przedsiwzi-cie: obz charytatywny Sai Suba bez Granic. Z udziaem lekarzy z rnych krajw, ktrzy nie tylko bd przyjmowa pacjentw w orodkach zdrowia, ale take odwiedza ich w do-mach. Bd te masae, remonty, edukacja dzieci przez zabaw, naprawa rowerw, fryzjerstwo, zajcia edukacyjne i pedagogicz-ne. Pracy bdzie duo i kade pomocne rce s mile widziane! Noclegi w Dubeninkach 15 z za dob, wyywienie 10 z za dzie. Ten obz to szansa, aby wprowadzi swoj mio w dziaanie i dowiadczy mioci, jak szczodrze obdarzaj nas nasi podopieczni. Mona przyjecha z dziemi, wnukami, ma-onkami i przyjacimi. Tamtejsze okolice s przepikne mwi organizatorka Majka Quoos.

Mona te wspomc potrzebujcych wpacajc na konto Stowarzyszenie Sathya Sai: 72 1240 6351 1111 0000 4821 6188 z dopiskiem Suba bez granic.

Majka Quoos miaa niedawno, 1 kwietnia, w Instytucie Kulturoznawstwa przy Uniwersytecie Warszawskim prelekcj na temat Misji i Nauk ri Sathya Sai Baby. Na zaproszenie dr Marty Zimniak-Haajko. To nie pierwszy wykad zwizany z Sai Bab w tej uczelni. Wczeniej prelekcje prowadzia tam Alicja Dzwonkowska.

Studenci byli bardzo zainteresowani postaci Sai Baby, zwaszcza e wikszo z nich syszaa o nim po raz pierwszy wspomina Majka. Pod koniec paday oryginalne i ciekawe pytania. Dostalimy ju zaproszenie na nastpny rok.

A 9 maja po wrocawskiej Odrze pywa Statek Pokoju. Rejs zorganizowa wrocawski orodek Sai. Statek by rozpiewany badany i piosenki piewano w intencji pokoju i harmonii.

Bogu Posmyk

Sai Ram wiosna 2009

6

Dyskurs

Umie Boga na otarzu serca i medytuj o Nim

Dyskurs Bhagawana ri Sathya Sai Baby wygoszony 23 lutego 2009 r. w Praanti Nilajam podczas wita Mahaiwaratri

Bharat jest ojczyzn wielu szlachetnych dusz, ktre zdobyy wielk reputacj i saw na wszystkich kontynentach wiata. To kraina mnych ludzi, ktrzy pokonali najedcw na polach bitwy i zdobyli niepodlego. To kraj syncy z muzyki, literatury i innych sztuk piknych. O urodzeni w wielkim Bharacie chopcy i dziewczta! Wasz wity obowizek to chroni bogate dziedzictwo kultury tego kraju.

Ucielenienia mioci!Od czasu naszych narodzin codziennie spdzamy noce. Ale

nie wszystkie z nich mona okreli mianem iwaratri. Tej nocy ludzie medytuj, piewaj, suchaj o chwale boskiego imienia i dowiadczaj boskoci Pana iwy. Ca noc spdza si na medytacji i piewaniu o chwale boskiego imienia iwy. Z tego wzgldu nazwano j iwaratri. Nie tylko t noc. Gdy przez ca noc bdziecie medytowa o boskim imieniu, rwnie i ta noc bdzie noc iwaratri.

Pan iwa nie jest odrbnym awatarem. W rzeczywistoci, Hari i Hara (Pan Wisznu i Pan iwa) nie s dostpni przez kontemplacj. Oni s poza fizycznym ciaem. Wielu ludzi kon-templuje ich jako awatarw majcych fizyczne ciao. Czcz ich w okrelonej postaci, w jakiej bardzo pragn ich zobaczy. Ale kto przypisa te postacie Bogu? Z ca pewnoci Wisznu ani

Sai Ram wiosna 2009

7

iwa nie inkarnowali si w takich ciaach. Rni malarze, na przykad Rawi Warma, namalowali ich w pewien sposb, zgod-ny z ich wyobraeniami wywodzcymi si z opisw w astrach i puranach. To wszystko!

W istocie, Wisznu i iwa nie s ograniczeni adn fizyczn form. S poza wszelkim opisem. Nie maj ksztatu ani adnych cech. Nirgunam, nirandanam, sanathana niketanam, nitja, uddha, buddha, mukta, nirmala, swarupinam Bg nie ma cech ani adnych splamie i jest ostatecznym schronieniem; jest wieczny, czysty, owiecony, wolny i ucielenienia wito.

Wielbiciele s jednak przyzwyczajeni do kontemplowania takich boskich postaci i czcz je od tysicleci. Pragn wyobraa sobie Boga w takich formach. Ale Boga nie mona opisa ani nie jest On ograniczony do jakiej szczeglnej postaci. aden malarz, nawet najwikszy, nigdy nie namaluje wizerunku Boga. Jak mgby namalowa posta Boga, ktry nie ma postaci?

Jednake Bg przyjmuje rne formy, stosownie do ycze wielbicieli. Gdy kto bardzo chce zobaczy Boga w postaci, jak lubi, Bg objawia mu si w tej formie. Jedynie w tej szczeglnej chwili. Taka forma nie jest trwaa. Wszystkie postacie przypi-sywane Bogu s tylko tymczasowe. Bosko jest poza imieniem i form.

Pewnego razu bogini Lakszmi przysza do Parwati i daa wyraz swemu zdziwieniu:

O Gauri! Jeste bardzo moda, a Sambaiwa stary Ma kotuny na gowie, nosi skr tygrysa Dosiada byka i cigle gdzie jedzi Jego ozdoby to we Po co o niego zabiegaa? Nie wiedziaa o tym wszystkim? On nie ma domu i pi na cmentarzu.Parwati bardzo zmartwia si tymi uwagami, wic zapytaa

iw. Nie masz wasnego domu, nie naleysz do adnej kasty ani rodu. A do tego jeste arthanariwar (obupciowy). Jak wic moesz nazywa siebie Bogiem?

Sai Ram wiosna 2009

8

Pan iwa odpowiedzia, e Bg jest ponad imionami, kast i rodowodem. Nastpnie zapyta: Matko Lakszmi, czy jeste wiadoma przeszoci swojego ma? On stale podruje, aby chroni swych wielbicieli i nie ma czasu na jedzenie i spanie. Jeeli wreszcie usidzie, aby co zje, wielbicielki, takie jak Draupadi, modl si w tym czasie: O Panie Kriszno, mam wiel-kie kopoty. Ratuj mnie, prosz. Natychmiast wic rusza, aby j ratowa, zostawiajc jedzenie. Stale jest w ruchu, by chroni swoich wielbicieli, takich jak Narada czy Prahlada. Po co wic zabiegaa o takiego Pana, ktry nawet nie ma czasu na posiek i wypoczynek?

Nastpnie iwa wyjani, e Bg nie ma imienia ani postaci i jest niezmienny. Nie rodzi si te ani nie umiera; nie ma poczt-ku ani koca. Jest wieczny, jest atmaswarup (ucielenieniem atmy). Podkreli te, e uud jest przypisywanie Bogu imienia i postaci. Aby speni oczekiwania wielbi

Recommended

View more >