perundangan (pka u17)

Download Perundangan (PKA U17)

Post on 07-Jul-2015

4.089 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA UNDANG-UNDANGdisediakan oleh: AIMI SYAZA CHE AZMI aimisyaza@gmail.com

SIJIL PEMBANTU KESIHATAN AWAM

Kenapa perlu undang-undang?? Apa itu undang-undang?? Definisi undang-undang: Suatu peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku atau prosedur yang dibentuk oleh adat, perjanjian atau autoriti. Satu set peraturan yang mentadbir tingkahlaku dalam masyarakat Satu set peraturan yang dikuatkuasakan oleh sesebuah Negeri.

JENIS UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG AWAM

UNDANG-UNDANG PERSENDIRIAN

UNDANG-UNDANG AWAMUndang-undang yang mentadbir tentang perhubungan di antara individu dan negeri. Contoh: Undang-undang perlembagaan- membincangkan hak individu dan negeri Undang-undang jenayah- membincangkan jenis jenayah yang dilakukan oleh individu terhadap negeri.

UNDANG-UNDANG PERSENDIRIANUndang-undang yang berkaitan dengan penguatkuasaan perhubungan antara individu seperti hak-hak dan tugas sesama mereka. Bertujuan untuk memberi pampasan kepada pihak yang teraniaya supaya harta dapat diperolehi semula daripada pihak yang melakukan kesalahan dan untuk melaksanakan tanggungjawab. Contoh: Undang-undang kontrak ,undang-undang hak cipta, Akta perkongsian dll.

TAJUK 2: PENGENALAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANdisediakan oleh: AIMI SYAZA CHE AZMI aimisyaza@gmail.com

SIJIL PEMBANTU KESIHATAN AWAM

1.1 PARLIMEN DAN KOMPONENNYAParlimen biasanya bersidang 3 atau 4 kali dalam setahun. Setiap persidangan biasanya lebih kurang 14 hari dan bagi tujuan persidangan belanjawan negara, biasanya lebih kurang 40 hari. Parlimen ialah badan perundangan Persekutuan. Ianya mempunyai bidang kuasa dalam perkara-perkara yang tersenarai dalam Senarai Persekutuan dan Senarai Bersama. Terdiri daripada 3 komponen: Yang DiPertuan Agong Dewan Rakyat Dewan Negara

1.1.2 Yang Di Pertuan AgongBerkuasa memanggil Parlimen bersidang dan memastikan Parlimen tidak dibiarkan tanpa menjalankan persidangan selama 6 bulan. Berkuasa memberhenti atau membubarkan parlimen. Memberi persetujuan kepada rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kedudukan baginda dalam parlimen bererti sesuatu rang undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen akan mendapat persetujuan daripada baginda. Baginda akan menitahkan Penyimpan Mohor Besar mengenakan cop Mohor Besar ke atas rang undang-undang berkenaan.

1.1.3 Dewan RakyatAhli dewan rakyat perlu memenangi pertandingan pilihanraya di sesuatu kawasan Parlimen. Sehingga kini terdapat 222 kerusi yang mewakili 222 kawasan Parlimen. Peruntukan kerusi adalah sebanyak 209 bagi negeri-negeri dalam Malaysia dan selebihnya dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Tempoh jawatan selama 5 tahun, kelayakan adalah 21 tahun atau lebih. Fungsi Dewan Rakyat adalah membuat undang-undang, membahaskan dasar-dasar kerajaan dan isu-isu semasa yang mustahak.

1.1.4 Dewan NegaraDewan Negara terdiri daripada seramai 70 orang ahli. Dewan Negeri terbahagi kepada dua kategori seperti berikut:26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai mewakili 13 negeri (setiap negeri diwakili oleh dua orang ahli). 44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, termasuk dua ahli dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan satu ahli masing-masing dari Wilayah Persekutuan Labuan dan Putra Jaya. Jawatan itu hendaklah dipegang selama satu penggal (tiga tahun) dan boleh disambung sebanyak satu penggal lagi, sama ada dilantik pada peringkat Persekutuan atau pemilihan pada peringkat negeri.

Ahli-ahli Dewan Negara dilantik atau dipilih dari kalangan mereka yang menyumbang khidmat yang cemerlang atau telah mencapai kecemerlangan dalam profesion masing-masing, dalam perdagangan, industri, pertanian, aktiviti kebudayaan atau perkhidmatan sosial atau merupakan wakil kumpulan bangsa minoriti ataupun berkebolehan menjaga kepentingan orang-orang asli. Rang undang-undang dibahaskan di Dewan Negara selepas diluluskan di Dewan Rakyat. Dewan Negara tidak mempunyai kuasa untuk menolak rang undangundang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat tetapi hanya boleh menangguhkan rang undang-undang itu selama 1 bulan untuk undang-undang berkaitan kewangan dan 1 tahun untuk perkaraperkara yang lain.

2.0 PERLEMBAGAANTakrifan Perlembagaan: Kumpulan peraturan dan undang-undang yang menentukan organisasi kerajaan. Peraturan dan amalan yang menentukan kandungan dan fungsi badan kerajaan pusat dan kerajaan tempatan dalam sesebuah negeri dan mengawalselia perhubungan di antara individu dan negeri.

JENIS-JENIS PERLEMBAGAANPERLEMBAGAAN BERTULIS Undang-undang yang dibuat, digubal dan dipinda oleh Parlimen tertakluk sepenuhnya pada kuasa yang diperuntukkan oleh Perlembagaan itu sendiri. PERLEMBAGAAN TIDAK BERTULIS Parlimen berkuasa penuh untuk membuat, menggubal dan meminda apa jua jenis undangundang yang wujud di sesebuah negara tanpa sebarang sekatan.

2.1 LATAR BELAKANG PERLEMBAGAAN MALAYSIAyBerkuatkuasa pada 16 Sept 1963 ySejarah penggubalan bermula dengan Perlembagaan Kesatuan Malaya. yPKM digantikan dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1948 yPerlembagaan Persekutuan 1957 dirasmikan pada hari merdeka yPerlembagaan ini menggantikan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 yTelah digubal oleh satu Suruhanjaya iaitu Suruhanjaya Reid. yCobbold dibentuk bagi menggubal Perlembagaan Malaysia berasaskan Perlembagaan Persekutuan 1957.

2.2 Komponen Perlembagaan Malaysia Perlembagaan Malaysia terdiri daripada : -Perlembagaan Persekutuan -Perlembagaan Negeri.

2.2.1 CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN: Sumber utama dan undang-undang bertulis yang tertinggi di Malaysia. Terdiri daripada 183 Perkara dan dibahagi kepada 15 Bahagian. Undang-undang yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan adalah tidak sah dan dibatalkan oleh Parlimen. Melahirkan dan secara umumnya bertindak dalam menyusun atur sistem pemerintahan, pentadbiran dan kehakiman di Malaysia.

Menentukan hak-hak asasi individu di Malaysia. Mengekalkan keseimbangan kuasa di antara 3 badan pemerintahan di Malaysia: i) Badan Legislatif/ Perundangan ii) Badan Eksekutif/ Pentadbiran iii) Badan KehakimanKANDUNGAN PERLEMBAGAAN 1. Malaysia sebagai sebuah Persekutuan 2. Malaysia sebagai nrgara Raja Berpelembagaan 3. Malaysia sebagai negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen 4. Malaysia sebagai negara yang mengamalkan kebebasan beragama dengan agama islam sebagai agama rasmi 5. Ketinggian perlembagaan & undang-undang 6. Malaysia sebagai negara yang mengamalkan sistem pengasingan keluarga 7. Badan Kehakiman yang bebas daripada kawalan Badan Eksekutif dan Badan Legislatif

Pemerintahan yang adilMenjamin keamanan dan kestabilan negara

Mengelakkan penyalahgunaan kuasa TUJUAN PERLEMBAGAANMengawal pergerakan rakyat dan kerajaan

Menjamin riwayat negara bangsa

Alat penyelesai masalah

3.1.3 Mengekalkan satu pemerintahan yang adil dan saksamaKewujudan perlembagaan dari segi sejarah adalah berdasarkan tolak ansur antara kaum di Malaysia seperti: i) Hak istimewa orang Melayu ii) Bahasa Melayu iii) Agama Islam Perlembagaan memperuntukkan agama Islam sebagai agama rasmi (Bah.1, Perkara 3(1)) tetapi agama lain bebas dan boleh diamalkan.

Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi Negara (Perkara 152) tetapi bahasa-bahasa lain masih boleh digunakan. Terdapat hak istimewa utk orang Melayu dan bumiputra, akan tetapi Yang Di Pertuan Agong bertanggungjawab untuk menjaga hak dan kepentingan kaum bukan Melayu

3.1.2 Mengelakkan penyalahgunaan Kuasa PemerintahYang Di-Pertuan Agong mempunyai bidang kuasa tertentu seperti yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Akan tetapi tindakan mereka adalah tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan (Perkara 40) Parlimen diberi kuasa untuk membuat undang-undang akan tetapi Parlimen masih tertakluk kepada Perlembagaan.

3.1.3 Mengawal Pergerakan Kerajaan dan RakyatBerdasarkan Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan, kebebasan ke atas individu adalah dikekalkan dan ini merupakan hak asasi yang jelas dan telah ditetapkan. Seorang individu tidak boleh ditahan tanpa sebab yang relevan.

3.1.4 Rujukan dalam menyelesaikan masalah dan konflikSekiranya terdapat kecelaruan atau pertindihan kuasa di antara kerajaan pusat dan kerjaan negeri, maka kita perlu merujuk kembali kepada perkara-perkara yang terkandung dalam perlembagaan.

3.1.5 Menjamin dan mengekalkan riwayat negara bangsaPembentukan perlembagaan akan mengekalkan identiti negara bangsa Malaysia kerana sesebuah negara itu dikenali berdasarkan undang-undang dan corak sistem pentadbiran undang-undang tersebut

3.1.6 Menjamin keamanan dan kestabilan NegaraDengan adanya Perlembagaan, pembahagian kuasa dan hakhak dibawah undang-undang dapat disamaratakan dan sekaligus dapat memastikan tidak akan berlaku pertindihan kuasa dan sistem yang wujud di antara kerajaan pusat, kerajaan negeri dan individu-individu yang tertakluk kepada pengaruhmya.

BAHASA

HAK ASASI

KEDUDUKAN ISTIMEWAPERUNTUKAN UTAMA DALAM PERLEMBAGAAN

KEWARGANEGARAAN

AGAMA

4.1.1 Kebebasan Hak AsasiHak dan kebebasan asasi dapat dilihat melalui: a. Kebebasan Mutlak kebebasan asasi yang tidak boleh di sekat b. Kebebasan Bersyarat kebebasan yang dihadkan oleh sekatan undang-undang atau sebagaimana peruntukan oleh Perlembagaan

Antara yang diperuntukan dalam Perlembagaan: a. Kebebasan diri dan nyawa b. Pengabdian diri dan kerja paksa c. Kesamarataan disisi undang-undang d. Pembuangan negeri dan kebebasan bergerak e. Kebebasan beragama f. Kebebasan bercakap, berhimpun, dan menubuhkan kesatuan g. Kesamarataan dalam pelajaran h. Perlindungan dari undang-undang jenayah

4.1.2 Bahasa KebangsaanJatidiri sesebuah negara dapat ditentukan melalui bahasa yang dituturkan Pertimbangan mengenai bahasa kebangsa