personal incidents

Download Personal Incidents

Post on 26-Jun-2015

1.304 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

n^nfddid

vrrfc >H T f^H T

fe fan

fe

fe

tRf

u r r f e re t r a i n d d ' f e n r

H v t

TO s

H d ' d ' H

TO1>ffKHH^

i

> 1i j.

i

I

i

ddcld1 3fHoT 7 WW tft % W3 tft 7F7& 15 16 w^FHora 18 19 21 w ffiwrtft tcraT wz1 1 23 H'sP old MAPP d 23 TO* tft % tJdJclrt 25 UfdJF f O U WT 28 4H't S 3 H'H3F??fifurFt 1798

T O A'AdHd wtS" ^t fer3t 181 Tt rrot 333* T

331

iret ftw $ graft w *wQ>nFt.3rt. i r e t oToT ^ H F t i r o t fife* i r q w F t ITOt HU3t F t TPh^FHHSfWHHfywfHlV TTOt a w fHUf t i t F tm

feihft

286 288 291 292 298 299 301 302

Tret WH F FTI Tret H. ZU ftwFt 285 f W iret H. ddftWftftwtft ft?d Ft fWUUfrTret UF3 TTfire FHHt a ^ p H1

353 354 357 359

tP^T

361 362 363 364 371 375 376 377 378 380

^ fHoTO UP? WW fecrat TTftra

fePTSt M

F^^roftWFt ITOt ^E > 3T>ftwF t Ht ? ITOt ftw CCH ^jfr F t T5 *ITOt rldld'Q y'd^'d Ft

304 fyddl>T Ht Qdd't))fdt reu d f H

>HHd1oJ fHUJ

460 462

t/W'A tfl d>TO

VldM'^d1 u t Ul Blf TTOoT H^ftra" rfl" dJdd'H rfl ^ H1

^

TO:

iter w ttt

ww

crier

oft mu orit fe^'rf / wiur Ufa Sife" WFt I^

crut SlffrPH7

UTT H ' d H ' d tfgB" H'foy I cflrr u ' d H ' d d i f y d ^ 1 ^ H'foy ohr TTO ftf^t ^ W V ^ >TOoT 7TO t J ^ ^ f t f e Hi" I UTf ^H^T U ' d H ' d rfl >>TU^t w l " MTO:

j^T^e

3c7" uh wfocT sirfmr feu fofa otb3" siffmr

mfti

huww

cpfecr

wuwti

wwi & $ Bar p j $ urwi

3*3" WS" )JW WW WWW I W fyftr TOT H'UA' TFWI

__

(_9J_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

feH HcStpf U I

Blf Uf? frfui tffa

VTTfJoT u t Z^re rft ^ t ^

fe^ B1 W

B^7" 36

t t o Hditt' vu 7 ^ 1 " Urrar H'fdy

H i r f w " o f t n t i nvt f f H H ^ o r g- 1 3 H i f t e tf iTO Ut UP^T? n t m r e H'foy H1

Fst Ur^" HTfij9" ^fUB" S

dltd'^dl

^ t h^ 1 " oftnt 1 fen t t r "

tTl" feHcS'cS o M ' k w rTET Ht I fcf ctttdllUd Ht v =

^7

B t f W frflU rft U UoTH W ^ W Ht B W * > HVT ^ftra" ^ ^ u 1 ^ 1 frfur rft feu

H'fdy, UofH

H 7 * oft" d & ^ s f l W ^ w^ru ^ r

i r f H o f t ^ t , h n^t ^ v n e v r w f c r z s f w i t z o m r o t i r e t o 7 g^i frry" tM utzst, i r a W7

fetft^r

>>fH oce\ n t

u t j u p H'foy rft ^t>>r u

^ s f t e 7 fotftM7 1 f F r y f w fe fedcS' W ^

feoT g t e f H ^ t H f o t t r o HrTC Ul HB75H ^ U 1 ^ 1 frfui rft UUT d d H ' t t l f%fe>>r i{or3" ora" ^ w u t g FrfUH rft u'dH'd ^ fe^ ut w w fetd^'cS H?> I

f n W rft ^ t u u ^ t u j f H H ^pf

V ^ i o r s/'^cV W t I

u 'Bjf v r f e ^ B p i' ' f i r f c O h offtir i r f e ^ i ' fcr ^ u t i j u r ^ r h u 1 ^ n?7i W

ftTcJ1* HJcT BT9" H'fdH rft KfcM 1 ", QdcS' U i n ? UFI ftTcJ1" TO Oh ofter, fifuf rft >fe ^ s/'^cS 1

u t ^ddHcS ofte 1 " I fey? HRT u p

UFI fyOcS' i f e T ^ r 3" WW Hrftrn n t u j f u r f ^ g f n u [ n t ^ W H ' d ' d l ^ l TO ^ w t

H'fdy >>f?r w h ora- f ^ n t fe h >>ru rft i rsa i ? u $ IHiFE7 s t u t H1" w f t w e 1 " SoTBT, J f W tt'Gd H 7 UoTK ote 1 " I W T feUUTH W W t , ut ^t

?TOoTflU H f r t t S ^ t UTUEWU U?7, W HU^t t K t F ?>uf WT5" H H T # U^ I fe^uri feus' feft

feUUTH

UTU u p ^ t r H1

H'fdy t f t ^ t t h I f

HUS" UHW U $ U7>

U p Hrfag- t f t UTU U p f%U HUTU

Ut H^1" o f f e t t f t ^ t Ul HUTU f W g 7 ^ Ht=F H'fdy t f t MUT >>idid'H ofu ^ HU U^1" Ul W #UT WUF

oflddcS UTU U p H'fdy t f t >ftf Utf t P ^ t , TFU

offer TTOT ^ | f ^ H HTSltrU ?>Uf feUUTH SUt H ^ r OTU U ^ l feu VldM't/' WW feW

t f t xJ&'y] I 2 8 >HUTHH, t f t "UH1" TO ure, w tft #

1943 (13 W W ) H H ^ u t >ffTW w w o f f e WPS 7 feW t f t yutr u f^u

Hdld' I UB "Hd1 d 1 iH1 u f e w few tft W TO d'H'H'H) >HH UB tft U'tdlVtdd fow^

U B^R W

t f t H HdU'rt H77 I Hdtf'd VB^T feW t f t Hdtd'd Hdtlld feW t f t H t f t ^ > T , f^HcScS ^ T ^

d'HddUHt d'f-Htdd I j W , d'HddlTHt W

( 12) rft t farT7 oret ^ 5T UU?7 U ^ ' Q d era- sr f u & t u w u v n t feu

H7> MB" tddHcS oTUU H?> I H?> f^HcScS ^ t feu HT^t UTU H 7 37JU fHW 'HU U ^

1 9 6 3 HFt H H U f t d'HddUHt H i^RJ WW rft d'HddUBt UgTUt rTET feu ^ H rft u f u HB"7 U7^ 77 ^t oflddcS oftH 7 1 II' W

Ut Ht I TO

rft ffHdr TO rft H HU77 TO ^sJs^dfl

oftHI d'HddUHt UHJT f^HcScS rft H^ >HH ofU ^

>tf7U rft

HHfWf 7 I H feH H ^ 7 TO rft W f t U f c W d ^ t H?7 UTUfa fcS^'d ^ t HcS", ^ feuw7

H?7 I U W U U ^ t rft o r f u ^ t OTTTt

"UH^U >HH H W U" 5T >KTU I W

U y u HU H?> I rT^ U37> V T f e w ^ fe>HTUTt H?>1 H d j d ^ ' d l UHUt U :

fzwt fas ifw uv $ bus 11fTOcr gfe- m # w wmii

(WdT QDQ) fcrfc fkfe w i/u" jj&wfa wft c??> mf -// ujwir n yu7 feu crnt //( w H f w U TO aog; rft U 7 rffe?7 fej?P" VdT^frf 7 W j H 7 ?

/h/pt i / f brfa fwifd

H t l U U W U t y U H U H ? 7 I U U dJdH'ctl OTUt U :

fR7P~ TPfk fdld'fH 7> fem Ufa 7PH* Hfc HSU TO" fk HFt ' fwm ?P>f 7T folZfdWll 7> 11'dd Hf& JPBf fjfaWII A'Act TPTJ IjW 7> Wlft II (WdT 5t.S>) (WUT HQ) (fm

( 13 )

A'Act WUH fUPHttt WOT l/BHJJUII Ufa UfarJ7> fk?> ufa trfwr

(W

FoT U few fatf'd c?s? ?pfa I (U'dH'dl >ru t f t v h ^ u sr o r f ^ r b 7 o r f u s 7 w ^ t i r k f H t F HUT fUTW U#UFI ofu ^ ^ t TP ofUB" ^ H W W t f t U fen HcP" U ofeoT f^THH tft U d V s/'^cV UTO H?> I W% I ST HUtF

guw faptnrf wOr iiuhjjuii

(m IDS)

H WW rft "UMHU u t H H F e H?> I WW t f t ^ t HfUHT = U, H W HH UT^H ^ t ?5Ut' I F HoTE I dJdH'dl UHUt U :

zuw s

fan? Tra* mufa

wfeG ii wr

tttt wfa vd'feG ii Htf ohm ctuQ wxuiFii

UHW pl'dig

C u f a tJg few" 7> Wfall (wm XH

Hit

M o r a y r o ^ u o t k ^(SH'd f w r t ^ ^ rfl"^1" r T U T H f c ^ M ' Q d 1 "fe^" W f e HK iffre gf^t, W

n t o fnW

I t ^ T H H W ^ ^ t rTUTH1

Ut H>f H>f fHd" M ^ d ' d M fe^ w f w ^ 1 , nfunte

^ OT TO I ftfe

rft"U ? > W rfl" Hd^d'd H'fdy f w rfl" M B ?TOt

ofd" rfl, VTH1" fe1" fiw rfl", VTHt U T O ^ ofa rfl, xTtW V-TH1" ^TO" frfui rfl", vrvft dJdcVH ofcT rfl" TO I H ^ W r f l ^ T T O T r f t Hdtl'd H'TdH f ^ t f l " ^ H V T O t MBd" OT tfl" ^ W > f e fifuf Tfl TO tT1" 3" TOHt o f t ^ t TO TOH H 1 ^ > f e frfujfeT Hd^'d

fe Tfl" fereir org 3" y ^ r ^ t rfl" W t ^ H W f t t fifuf rfl" tohI" h1" v h b ^ U H'^dl1 W

>fo ftfuf rfl TO TOcfl o f t n t rfl" tt&w ut n r HHt' W TOHfonr ifed" ^ t

o f t ^ t Tfl" w

U W WW > f e frfuf t f l o(fdtfT VrT 3" TTO Ut UHt H1" WW tfl" ^ WTO7?) t?3H?> ofTO

sf^t

sire for? ww >fe ftfui rfl ^

srfeM*"

( 16 ) Ht I H U ^ U w f t t fHUT rft ofU tout f w W W B 7 >H3U rft ^ H U T O

i f t U T O U t f t e U T F U U f e u ^fe>>T i t e ^ t I f e fo>>rut i fen rft u t n u f t u t w feu wu, ^ few vfe BrT u

y.dilul feu t t o( iitT w a ftr1

sr v r ^ - f t j H 1 " n t u r n u ^ r *ruf fo w feu orfu ^ *fut

ftfllf rft tffdd h u t fe fen orfc>>r u j u ir^nj ^ t u I oft u f w r h u ^ u

1RT H1" H rT?>H TO ui IP" frry" feu feH'd1 feH

U, fen ffe 1 " # W T Hdl'0 H 7 3 7 H ^ H c S oTU

fFPT ^ H t f w ? 7 t f t ^ r U g 7

VnTH UEt I W t f t f c l o f t i t i H t ^ W * >

T f t ^ p S t T O ^ o t e T ' f e t H fyy'cS fe^ dd'cSl TMcft FT UUt Tft, H tdddl'O" W t U MH S U 3 7 7SUTU UUT ^UT W U7> I d l d y ' d l OTEt U : (War ^ s t f ; H H tdddl'dl UHHtft ^ ' O ' - d l ^ T U?7 fcj tTUf I ^>

t17>H WUcf FUcT Ufa TPUf tJ?> UUlfoTUt W / /

H T ^ T fen B ^ 7 Ut UU 7

Ul 77 HUt VFB7 H UTU feu Hutu H Bf*" Ut fe>HTU UU 7 U, HtT TO7 H W U B 7 Hofet ofU ifc r f t e t u >hh t t s " h u t ^ t fen B f 7 Horat fyy'cs ^BHt tftetui fej^^^ii^^d

gunyHufewi irf^r i fen fesrut

h fen fe^ul" HTU H UTU OTB u t HUS" y ^ U ^ TOH feM7 U I H ^ U H U t d d d ' d Ul fUUU 7 UHoT7 K W Ul TOH HK W cSd'd 1 Ht fFHT UTU f ^ U ftfuf rft H^" ^T feH?TO offe7 M B TFU W H U fUPH7 UE 7 Ul Hdid'd W HUBWHUFI W H S y W U7 H O T

otu >FF ^ ' d l l ^ f " >H3 H3" .dldly' H 1 ?) tfH ofB Ijf^FI o

TO" F ^ ^ TO* TO" H o ^TO"TPUII TO" H fS7>R HtJdld' fpHJtT WTRoT d 7F& ^ HK^ fe^t ^ i > f h ^ tft H W d " rft TO r T H TO,

ire t f c F t f e F ^ t H'^U'cS ore 3" HHoT feTO1" Ut HUHt fau^t U5F orfu 3" H ^ ' Q d i f f e w fe B v ^ e 1 ?^ft' v ^ t , vr yQtd'd nrawt

^ t W

u r e feF feu1" fa" fel W 1 " Vfta fat ^ t

r T ^ t Ul feH

r T ^ H U fieBH tTtT u r e f e F S B* o r f r o K fer v ^ t

s r e w t i^fctf u i f u fefcrft^MH^o^imfci^wS i uit Mnis- h ^ - h ^ ^ f ^H ofire1" I F treffo f n u r ,

fflW, t U F frfur, i f e B KH IF

o f d d ' d fifuf t f t BRoP" dV 3HW

>>Td U ^ t ^fo>>F feoTS ore 3" fas1" fe7 I UJR HT oTTOdt I HHt HsT W f t

I "fet HUTH 7> WW

tft M - w t s o r f e r oftH I WW tft t r sr w feta

H^ra" #ftw o r a ^

^ ^dHcS TO

frfur

UcF UoTK ore

Hdtd'd H n f r f u f t f t ^ r v r e f e ^ t r a p

>rr, fat TO ^ v r e v r H'foy g f e w u i TOnr

of^T-oftdTO/ >

Recommended

View more >