performansım kasim-aralik 2014

Download Performansım kasim-aralik 2014

Post on 24-Jun-2015

508 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Kasm - Aralk 2014Say :10MELS ASLANAIAYHAN FEKSALH ERTRARATIRMA10 Firma10.000 alanoryantasyon algs.

2. 3/AYIMIZIN TEMASI:ORYANTASYONBAARI HKAYELER: Aksigor-ta;sektrde yarm ar geride b-rakt.Oryantasyonun vizyon verme-sigerektiine inanan Aksigortannuygulamalarn bize Kdan sorumluGenel Mdr Yardmcs Melis Asla-naanlatt.Colins; yurtii ve yurtdnda 6000adet alanyla ile lkemizde pera-kendesektrnde kayda deer biristihdam yaratyor. Eitim ve Geli-imMdr Ayhan Fieki oryantasyon sayesinde maaza perso-nelininsatlarnda % 15 art kaydettiklerini belirtiyor.Mercedes Benz Trk; beyaz ve mavi yakal alanlardan olu-anfirma oryantasyonun i teklifinin kabul edildii gn baladnainanyor. Uygulamalarn bize nsan Kaynaklar Yneticisi Salih Er-tranlatt.ARATIRMA: Trkiyenin nde gelen 10 firmasnn alanlarnaKariyer.net ibirlii ile bir anket dzenledik. 10.000 kiiden ald-mzsonular ve Kariyer.net Genel Mdr Yusuf Azzn konuylailgili deerli yorumlarn bu sayfalarda bulabilirsiniz.FLM/VDEO: Bu ay size Unutulmaz Titanlar seyretmenizi ne-riyoruz.Oryantasyon, hayatn her alannda var. hayatnda oryantas-yondaen nemli rollerden biri de yneticilere ait. Peki iki farkl kl-trve sosyo-ekonomik yapdan oluan takmlar birleirse perfor-mansnasl salanr? Deiim ve atmalar nasl ynetilir? Bu film,liderlik asndan da kayda deer yaklamlar getiriyor.KTPHANE: Oryantasyon Programnz hazrlamadan ncebelirleyeceiniz stratejilerinize rehber niteliinde ingilizce bir kitapnerdik.DNYADAN: Oryantasyona sra d bir bak as gelitiren birmakaleyi sizin iin derledik.Peryn ve Koluk sayfalarmz devam ediyor.Sevgi ve sayglarmzla,BAAK TECERwww.basaktecer.combasak@basaktecer.com2014 ylnn son saysn yaptk. Bu saymzda insankaynaklar ve yneticiler iin son derece kritik bir konuolan Oryantasyon kavramn irdeledik. alann ie hzlaadaptasyonu, verimlilii ve tutundurmada da byk l-derol oynuyor. Maalesef bu konuda lkemizde firmalarndaha gidecek ok yolu var. Geliim kaydetmek isteyen fir-malariin bilgi ve deneyim dolu bir say oldu.EDTRDENNDEKLER3. ........................................................................ Editrden4. ........................................................................ Peryn6. ........................................................................ Baar Hikayeleri(Melis Aslana: AkSigorta)(Ayhan Fieki : Colins)(Salih Ertr : Mercedes)12. .................................................................... Dnyadan (Baak Tecer)14. ................................................................... Aratrma (kariyer.net)17. ................................................................... Koluk ve Mentorluk (Demet Uyar)18. .................................................................... Film&Video 3. E DN SENDROMUNA SONalmann insanlara bu kadar zorgelmesi yeni bir ey deil. almaszcnn Franszcas travail, zahmetli i,ac veren i, bir tr ikence anlamn ieriyor. ok yakn zamanakadar klelere ya da soylu olmayanlara layk grlen almak, sanayitoplumunun ykselmesiyle birlikte her kesim iin yaamn vazgeilmezbir eylemi haline geldi.Fransz uyruklu dnr Paul Lafargue, Tembellik Hakk kitabndaemek vermeden insanca bir yaam elde edilemez diyor bununla birliktealanlara dinlenme zamanlar verilmesi gerektiine dikkat ekiyordu.Tatiller yani ie ara verilen dinlenme zamanlar pek ok alann ipleektii zamanlar. Bir gezi firmasnn da slogan olan Hepimiz tatil iinalyoruz, tatilin alanlar iin anlamndan yola kyor. Hevesle gi-dilenbir tatilden dnmek zaman zaman alanlar iin baa klmasgereken bir sorun haline gelebiliyor. Bayram tatilleriyle birleen uzuntatil srelerinin ardndan birok alan i yaamna ve gnlk rutinhayata uyum salamakta zorluk ve buna bal olarak performans vemotivasyon kayb yayor.Tatil dn sendromundan hi etkilenmeyengrup ise ikolikler. Bu kiiler yeniden kendilerini iyi hissettikleri ortamadndkleri iin sorunsuz ekilde alma hayatlarna devam edebiliyorlar.Salk sorunlar ba gsteriyor.zellikle iini sevmeyen ya da depresyona meyilli kiilerde uzun aralarsonras ba ars, uykusuzluk, sindirim sistemi problemleri, itahsz-lk,odaklanma gl gibi salk sorunlar da grlyor. AcbademMobil Salk Uzman Psikolou Melis Demirciolu, Yllk izinlerinve uzun bayram tatillerinin alanlar iin anlam byk. Aylar srenyoun, yorucu, birbirini tekrar eden gnler sonrasnda i stresindenuzakta, bol bol elenme ve dinlenme frsat bulduumuz tatil srelerifiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak yenilenmemizi salasa da, tatilsonunda pek ok alan ie dnte uyum sorunlar yayor. Yaplanaratrmalar, alanlarn yzde 50sinin tatil dn kendini iyi hisset-mediinigsteriyor.Tatil sonras ie dn stresini azaltmak iinalanlara, izin tarihine kadar tm grevlerinitamamlamalar; dndkten sonra da biriken ileriyaparak ie balamalar, arkadalarna ve hobilerinezaman ayrmalar, spor yaparak rahatlamalar neriliyor. 5/alanlarnen sevmedii gnPazartesi. Nedeni malum.ki gnlk haftasonu tatilindensonra dahi ie dnmek stresyaratrken uzun tatiller sonras ieuyum salamakta alanlar zorlanyor,verimlilik kayb yayorlar. alanlarnyzde 50si tatil dn kendini iyihissetmediini sylyor. Kadn alanlarnte biriyse doumdan sonra ie dnmektezorlanyor. e ara verilen dnemler sonrasperformans ve ball salamannyoluysa alanlar anlamak veihtiyalarna yant vermekle mmkn.PERYNnperyodik yayn PY sonsaysnda ie dn sendromunason verecek zm veuygulamalar ele ald.Kaygl anneleri rahatlatmak artYllk tatil dnda verilen mecburi aralarn banda kadn alanlar iindoum izni sreci geliyor. ngilterede yaplan bir aratrma kadndanbirinin doum sonras ie dnmekte zorlandn gsteriyor. Trkiyedekadn alan says 8 milyon, sigortal cretli alan says ise Eyll2014 itibaryla 3 milyon 324 bin. Bu rakam geen yla gre 238 bin artgsterdi. stihdamda kadn orannn artrlmas hedefi gz nne alnd-ndaalan kadnn doum sonras ie dnmesi iin gerekli koullarnsalanmas daha ok nem kazanyor.Halen sigortal kadn alanlarn doumdan nce 8 hafta, doumdansonra 8 hafta olmak zere toplam 16 hafta doum izni hakk var. Ayrcadoum sonras 6 ay cretsiz izin hakk bulunuyor. Doum izni sonundauzun sre iten uzak kalmann getirdii uyum sorunlar yannda pek okanne, bebeini evde brakp ie dnd iin kendini kt hissediyorve sululuk hissi yayor. Bazen bu hisler annenin ii brakmasyla dasonulanabiliyor. alan annenin sululuk hissinin nne gemek, ieuyumunu hzlandrmak ve balln salamak iin annelerin bu sretehayatn kolaylatracak ve ileri ile ocuklar arasnda seim yapmalarnagerek brakmayacak bir ortam yaratmak nem kazanyor.Pedagog ve PAPS Parenting Ebeveynlik Akademisi Kurucusu Tan-suOskay, annelerin doum sonras ie dn srelerinde irketlerinemzirme odas, ebeveynlik eitim uygulamalar, danmanlk, evdenalma gibi destekleyici tutumlarnn annenin kayglarnn giderilmesindeve ie uyum salamalarnda ok nemli rol oynadn sylyor: Anneiin stn akam bir sonraki gn iin bebeine ulatrabiliyor olmak,bebeine alt halde iyi bakabilirlik, yetebilirlik psikolojisini salyor.e dnersem emziremem ve oOfis ortam ie dn iin uygun mu?Hastalk ya da i kazas nedeniyle iten uzak kalan alanlarn iegeri dnnde gz nne alnmas gerekenler farkl faktrler de var.4 haftadan uzun sreli hastalklar uzun dnemli hastalk olarak kabulediliyor. Bu srete ncelikle iveren tarafndan alann salk du-rumunundoru bir ekilde anlalmas kritik.Sonrasnda alann iednle ilgili en uygun zamann birlikte belirlenmesi gerekiyor. Buradadaha farkl ya da daha az stresli bir greve atama gibi alternatif i ola-naklarnnda gzden geirilmesi gndeme geliyor. yileme ve ie dnsrecinin belirli aamalarnda danmanlk destei alnmasysa faydasalyor. zellikle hastalk nedeniyle alanda bir engellilik durumu daolutuysa iyerinde gerekli ayarlamalarn yaplmas ve ihtiya duyduui ortamnn salanmas,alann iinde motive ve verimli olabilmesiiin nem tayor. Bu ayarlamalar yle sralanyor: Baz ileri farkl bir ekilde yapabilmek- rnein alann sosyalanksiyete bozukluu varsa ak ofis yerine kendisine ait bir masa/odada yapmasna olanak tanmak Fiziksel deiiklikler yapmak rnein alan tekerlekli sandalyekullanyorsa buna uygun gerekli rampalarn kurulmas, ofisinin zeminkata alnmas. Ofis malzemelerinin deitirilmesi rnein eklem iltihab gibi birsorunu varsa buna uygun bilgisayar klavye tahsis edilmesi e aamal olarak dnebilmesine olanak tanmak- esnek almasaatleri ve evden alma gibi alana rehabilitasyon ve dinlenmesine ynelik eitim olanaklarsunmak.Yeni anneleri motive etmek iiniyerinde neler yaplabilir?Doum yapan annelerin ie dn orann artrmak, moralini ve ba-llnyksek tutmak iin iverenlere unlar neriliyor: Doum ncesi ve sonras eitim-danmanlk destei - Annelik psi-kolojisi,bebek bakm, emzirme, uyku eitimi gibi modlleri iereneitimler ve kitaplar anne adaylarna irketlerin verebilecei deerlihediyeler olabilir. Bylelikle kii anne olunca da baz zm see-nekleri,dikkat edecei pf noktalar olduunu biliyor, iten ayrlmaydaha az dnyor. Emzirme odas - Kaps kilitlenebilir, rahat bir atmosferi ve stn mu-hafazaedebilecei ayr bir buzdolab olan emzirme odas, annelerinemzirme kaygsn hafifletiyor. Ayrca anne st emen ocuklar dahaaz hastaland iin anne daha az izin alyor. Esnek alma saatleri Emziren annelere salanacak esnek almasaatleri annenin ocuunun yannda olamama kaygsn azaltyor,iyerinde almas art olmad halde irkette kalmas durumundakidemotivasyonu gideriliyor.ALIAN ANNELER:ANNELK CENNET,SULULUK DUYGUSUCEHENNEM...5 Kasm 2014 Saat 15.15- 16.15Moderatr: Aye ArmanKonumaclar: Glben Ergen, BoynerByk Maazaclk Genel Mdr Deran Ta-kran,BIG CHEFS Kurucu Orta Gamze Cizreli4- 5 Kasm 2014te gerekleecek olan 22. nsan Ynetimi Kongresindede alan annelerin duygu ve ihtiyalar, deneyimleri nl Gazeteci AyeArman moderatrlnde, nl sanat Glben Ergenin de katlmylafarkl alanlardan ilgi ekici konumaclarla birlikte tartlacak.PERYN 4. Aksigortann oryantasyon programnabak alar ve uygulamalar sektr a-sndanda byk nem arz ediyor.Aksigorta K Genel Mdr YardmcsMelis Aslana bakn bu konuda nelersyledi:Oryantasyon sreci ne ie yarar?Oryantasyon sreci, ie yeni balayan alann irketin politikalarn,vizyonunu, hedeflerini, hizmetlerini, insan kaynaklar uygulamalarnmmkn olduu kadar ksa srede kavramasna yardmc olmasnnyannda, irkete ve kurum kltrne uyumunu kolaylatrarak, ksazamanda performansn istenen seviyeye tamasn sa

Recommended

View more >