penggunaan emel

Download Penggunaan emel

If you can't read please download the document

Post on 10-Aug-2015

59 views

Category:

Education

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. PENGGUNAAN EMELBagaimanaMengaksesE-mel AndaDalam VLEFrogContactsGroup
  2. 2. Bagaimana Mengakses E-mel AndaDalam VLE FrogUntuk menggunakan emel di dalam VLEFrog anda boleh menggunakan URL VLEsekolah. Contoh :https://mba1018.1bestarinet.netPaparan loginGunakan YES ID VLE Frog .Contoh: XXXXXXX@Yes.My dan katalaluan:xxxxxxxxxx
  3. 3. Bagaimana Mengakses E-mel AndaDalam VLE FrogSetelah anda login, di Frog Bar klik ikonQuickLaunchQuick Launch pada Frog Bar akandipaparkan dan klik ikon Email. E-mel andaakan terbuka dalam tetingkap baru.E-mel tersebut akan memaparkan Inboxanda secara automatik .
  4. 4. Bagaimana untukmengguna ContactGroup semasamenghantar emelCara membinaContacts Group
  5. 5. Cara membina Contacts Group1. Klik ikon menu Mail2. Klik Contacts danseterusnya klik ikon NewContact3. Taipkan nama kenalananda di dalam kotak nama.6. Kumpulan emel andaakan dipaparkan di sebelah5. Menambahkan lagi namakenalan atau keluar darimenu kumpulan emel.4. Klik bahagian atassenarai dan klikikon kumpulan.kiri My Contact.
  6. 6. Bagaimana untuk mengguna ContactGroup semasa menghantar emelKarangsatue-melMenghantaremel kepadaseorang individuatau bolehmemasukkanGroup Emel padakotak teks TO.Gmail akandihasilkan secaraautomatik alamatemel di kelompokitu.
  7. 7. 1. DalamGmail, klikbutangCompose.MenambahLampiranfail dalamemel2. Klikikon klipkertas3. Cari failyang andainginlampirkan5. Fail bolehdihantardenganmenekanbutang send.4. Klikbuka(Open)