paweł rajba - kursy internetowe paweł rajba pawel@ii.uni.wroc.pl

Download Paweł Rajba - Kursy   internetowe Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl

Post on 13-Jun-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Technologie internetoweTechnologie internetowe

Pawe RajbaPawe Rajba

pawel@ii.uni.wroc.plhttp://www.kursy24.eu/

Zawarto moduuZawarto moduu

Wprowadzenie do XMLSkadnia, znaczniki i atrybutyXML Schema, DTDXSL

XPathXSLTXSL-FO

Kurs WWW Copyright Pawe Rajba- 1 -

Na podstawie kursw ze stron:http://www.w3schools.com/schema/default.asphttp://www.w3schools.com/xpath/default.asphttp://www.w3schools.com/xsl/default.asp http://www.w3schools.com/xslfo/default.asp

Kilka uwag wstpnych o XMLKilka uwag wstpnych o XML

XML to eXtensible Markup LanguageXML to eXtensible Markup LanguageXML nie ma zastpi HTML, oba jzyki su XML nie ma zastpi HTML, oba jzyki su do innych celwdo innych celw

XML suy do opisu danychXML suy do opisu danychHTML skupia si na wygldzie danychHTML skupia si na wygldzie danych

Do opisu struktury dokumentu XML uywamyDo opisu struktury dokumentu XML uywamyDTDDTDXML SchemaXML SchemaRelaxNGRelaxNG

Kurs WWW Copyright Pawe Rajba- 2 -

Kilka uwag wstpnych o XMLKilka uwag wstpnych o XML

XML niczego nie robi suy tylko do opisu i XML niczego nie robi suy tylko do opisu i skadowania informacjiskadowania informacjiXML, jak nazwa wskazuje jest rozszerzalny, XML, jak nazwa wskazuje jest rozszerzalny, czyli moemy tworzy wasne znacznikiczyli moemy tworzy wasne znacznikiXML nie ma adnych predefiniowanych XML nie ma adnych predefiniowanych znacznikw wszystko tworzymy od zeraznacznikw wszystko tworzymy od zera

Kurs WWW Copyright Pawe Rajba- 3 -

PrzykadyPrzykady

Pierwszy prosty dokumentPierwszy prosty dokument

pawel@ii.uni.wroc.plpawel@ii.uni.wroc.plzenon@ii.uni.wroc.plzenon@ii.uni.wroc.plJak leci?Jak leci?Jak tam w Wielkim wiecie?Jak tam w Wielkim wiecie?

Kurs WWW Copyright Pawe Rajba- 4 -

Kilka uwag dotyczcych skadniKilka uwag dotyczcych skadni

Kady znacznik musi mie znacznik zamykajcy, a Kady znacznik musi mie znacznik zamykajcy, a jeli jest nieparzysty, to jest to inaczej zaznaczanejeli jest nieparzysty, to jest to inaczej zaznaczane

akapit

akapit

Nazwy znacznikw s case sensitiveNazwy znacznikw s case sensitive

Wana jest kolejno zagniedaniaWana jest kolejno zagniedania

Dokument XML ma jeden znacznik bdcy korzeniemDokument XML ma jeden znacznik bdcy korzeniemWartoci atrybutw musz by w cudzysowachWartoci atrybutw musz by w cudzysowach

Wielokrotne spacje nie s zamieniane na jedn spacjWielokrotne spacje nie s zamieniane na jedn spacj

Komentarz: Komentarz:

Kurs WWW Copyright Pawe Rajba- 5 -

Kilka uwag o znacznikachKilka uwag o znacznikach

Zalenoci midzy znacznikami s takie jak te Zalenoci midzy znacznikami s takie jak te omwione przy okazji drzewa dokumentuomwione przy okazji drzewa dokumentuNazwy znacznikwNazwy znacznikw

mog zawiera litery, cyfry, -, ., _, itp.mog zawiera litery, cyfry, -, ., _, itp.musz si zaczyna od litery lub podkreleniamusz si zaczyna od litery lub podkrelenianie mog si zaczyna si od sowa xmlnie mog si zaczyna si od sowa xmlnazwy nie mog zawiera spacjinazwy nie mog zawiera spacji

Kurs WWW Copyright Pawe Rajba- 6 -

Kilka uwag o znacznikachKilka uwag o znacznikach

,,Dobre zwyczaje'' dotyczce nazw znacznikw,,Dobre zwyczaje'' dotyczce nazw znacznikwnie zaleca si uywania w nazwach znakw i .nie zaleca si uywania w nazwach znakw i .nazwy powinny opisywa zawarto znacznika, ale nazwy powinny opisywa zawarto znacznika, ale nie powinny by przesadnie dugienie powinny by przesadnie dugie

a nie a nie

litery inne ni w alfabecie angielskim s dozwolone, litery inne ni w alfabecie angielskim s dozwolone, ale nie zalecaneale nie zalecanenie powinno si uywa znaku : w nazwachnie powinno si uywa znaku : w nazwach

Kurs WWW Copyright Pawe Rajba- 7 -

Kilka uwag o atrybutachKilka uwag o atrybutach

Atrybuty dostarczaj dodatkowej informacji o Atrybuty dostarczaj dodatkowej informacji o znacznikachznacznikach Mona uywa zarwno cudzysowie ' i "Mona uywa zarwno cudzysowie ' i "

zagniedamy rne np. 'Ala "ma" kota'zagniedamy rne np. 'Ala "ma" kota'Czego uywa: zagniedonych znacznikw czy Czego uywa: zagniedonych znacznikw czy atrybutw?atrybutw?

dane mog by przechowywane w jednym i drugimdane mog by przechowywane w jednym i drugimznaczniki przechowuj rwnie struktur, atrybuty nieznaczniki przechowuj rwnie struktur, atrybuty nie

...2005-10-22...2005-10-22...20052005 1022 1022

Kurs WWW Copyright Pawe Rajba- 8 -

Kilka uwag o atrybutachKilka uwag o atrybutach

Czego uywa: zagniedonych znacznikw czy Czego uywa: zagniedonych znacznikw czy atrybutw?atrybutw?

zalecenie specw: uywa raczej znacznikw zamiast zalecenie specw: uywa raczej znacznikw zamiast atrybutwatrybutwproblemy z atrybutami:problemy z atrybutami:

nie mog mie wielu wartoci, znaczniki mognie mog mie wielu wartoci, znaczniki mogtrudniej je modyfikowa (w przyszych zmianach)trudniej je modyfikowa (w przyszych zmianach)nie opisuj strukturynie opisuj strukturytrudniej nimi operowa z poziomu kodu programwtrudniej nimi operowa z poziomu kodu programwtrudniej testowa wartoci z poziomu DTDtrudniej testowa wartoci z poziomu DTD

wyjtek: atrybut id, czyli identyfikator elementwwyjtek: atrybut id, czyli identyfikator elementw

Kurs WWW Copyright Pawe Rajba- 9 -

XML SchemaXML Schema

Co daje XML Schema?Co daje XML Schema?definiuje elementy i atrybutydefiniuje elementy i atrybutyokrela dzieci elementw i ich porzdekokrela dzieci elementw i ich porzdekokrela, czy element jest pusty, czy moe zawiera okrela, czy element jest pusty, czy moe zawiera teksttekstokrela typy danych dla elementw i atrybutwokrela typy danych dla elementw i atrybutwdefiniuje domylne i ustalone wartoci dla definiuje domylne i ustalone wartoci dla elementw i atrybutwelementw i atrybutw

Kurs WWW Copyright Pawe Rajba- 10 -

XML SchemaXML Schema

Przewaga XML Schema nad DTDPrzewaga XML Schema nad DTDXML Schema atwiej rozszerzaXML Schema atwiej rozszerza

korzysta z jednych schematw w innychkorzysta z jednych schematw w innychtworzy wasne typy danych na podstawie ju istniejcychtworzy wasne typy danych na podstawie ju istniejcych

XML Schema s bogatsze ni DTDXML Schema s bogatsze ni DTDXML Schema s pisane w XMLXML Schema s pisane w XMLXML Schema wspiera typy danychXML Schema wspiera typy danych

mona tworzy wzorce, konwersje, ...mona tworzy wzorce, konwersje, ...XML Schema wspiera przestrzenie nazwXML Schema wspiera przestrzenie nazw

Kurs WWW Copyright Pawe Rajba- 11 -

Skadnia XML SchemaSkadnia XML Schema

Proste elementy XSDProste elementy XSDOpisOpis

mog zawiera tylko tekstmog zawiera tylko tekstnie mog zawiera innych elementw i atrybutwnie mog zawiera innych elementw i atrybutw

DeklaracjaDeklaracja

Wbudowane typy danychWbudowane typy danychxs:string,xs:decimal,xs:integer,xs:boolean,xs:date,xs:timexs:string,xs:decimal,xs:integer,xs:boolean,xs:date,xs:time

Wartoci mog by take domylne lub ustaloneWartoci mog by take domylne lub ustalonedefault="domylna", fixed="ustalona"default="domylna", fixed="ustalona"

Kurs WWW Copyright Pawe Rajba- 12 -

Skadnia XML SchemaSkadnia XML Schema

Proste elementy XSD, przykadyProste elementy XSD, przykady

ZabockiZabockiFerdynandFerdynand1941941968-03-271968-03-27

Kurs WWW Copyright Pawe Rajba- 18 -

Skadnia XML SchemaSkadnia XML Schema

AtrybutyAtrybutyOpisOpis

tylko zoone elementy mog mie atrybutytylko zoone elementy mog mie atrybutyatrybut zawsze jest ,,prostym elementem''atrybut zawsze jest ,,prostym elementem''

DeklaracjaDeklaracja

Wartoci mog by take domylne lub ustaloneWartoci mog by take domylne lub ustalonedefault="domylna", fixed="ustalona"default="domylna", fixed="ustalona"

Wartoci mog by take wymagane lub opcjonalneWartoci mog by take wymagane lub opcjonalneuse="required", use="optional"use="required", use="optional"

Kurs WWW Copyright Pawe Rajba- 14 -

Skadnia XML SchemaSkadnia XML Schema

Atrybuty, przykadyAtrybuty, przykadySmithSmith

Kurs WWW Copyright Pawe Rajba- 15 -

Skadnia XML SchemaSkadnia XML Schema

Ograniczenia na wartoci elementw i atrybutwOgraniczenia na wartoci elementw i atrybutwenumeration okrela list wartocienumeration okrela list wartocifractionDigits okrela maksymaln ilo cyfr po przecinkufractionDigits okrela maksymaln ilo cyfr po przecinkulength okrela dokadn dugo lub liczb elementwlength okrela dokadn dugo lub liczb elementwmaxExclusive okrela warto maksymaln na liczby (

Skadnia XML SchemaSkadnia XML Schema

Ograniczenia na wartoci, przykadyOgraniczenia na wartoci, przykady

Kurs WWW Copyright Pawe Rajba- 17 -

Skadnia XML SchemaSkadnia XML Schema

Zoone elementyZoone elementyTakie, ktre zawieraj inne elementy i/lub atrybutyTakie, ktre zawieraj inne elementy i/lub atrybutyS cztery rodzaje zoonych elementwS cztery rodzaje zoonych elementw

puste elementypuste elementyelementy zawierajce tylko inne elementyelementy zawierajce tylko inne elementyelementy zawierajce tylko tekstelementy zawierajce tylko tekstelementy zawierajce zarwno inne elementy jak i tekstelementy zawierajce zarwno inne elementy jak i tekst

Kady z powyszych rodzajw moe zawiera Kady z powyszych rodzajw moe zawiera atrybutyatrybuty

Kurs WWW Copyright Pawe Rajba- 18 -

Skadnia XML SchemaSkadnia XML Schema

Przykady zoonych elementw w XML z Przykady zoonych elementw w XML z kolejnych kategoriikolejnych kategorii

JanJanKowalKowal

BudyBudy

Kolizja miaa miejsceKolizja miaa miejsce03.03.99 ....03.03.99 ....

Kurs WWW Copyright Pawe Ra