oug rectificare buget de stat

Download OUG rectificare buget de stat

Post on 06-Sep-2015

4.281 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OUG rectificare buget de stat 2015

TRANSCRIPT

GUVERNUL ROMNIEI

1

ORDONAN

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015

n temeiul art.108 din Constituia Romniei, republicat, al art.1 pct. I. poz.1 din Legea nr.182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonane,Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan.

Capitolul I

Dispoziii generale

Art.1. Bugetul de stat pe anul 2015, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.960 i nr.960 bis din 30 decembrie 2014, se modific i se completeaz potrivit prevederilor prezentei ordonane.Art.2. (1) Influenele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2015, detaliate pe capitole i subcapitole, sunt prevzute n anexa nr.1.

(2) Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015, pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite, este prevzut n anexa nr.2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2015 se majoreaz la venituri cu suma de 287,1 milioane lei, la cheltuieli se majoreaz cu suma de 1.121,7 milioane lei, iar deficitul se majoreaz cu suma de 834,6 milioane lei.Capitolul II

Dispoziii referitoare la bugetul de stat

Art.3. Se autorizeaz Administraia Prezidenial, n anexa nr.3/01/15 Sinteza bugetelor centralizate ale instituiilor finanate parial din venituri proprii pe anii 2015-2018, s efectueze urmtoarele modificri:

a) la venituri, s suplimenteze cu suma de 300 mii lei la capitolul 43.10 Subvenii de la alte administraii, subcapitolul 43.10.09 Subvenii pentru instituii publice;

b) la cheltuieli, la capitolul 67.10 Cultur, recreere i religie, s introduc titlul 59 Alte cheltuieli cu suma de 300 mii lei i, respectiv, s redistribuie suma de 25 mii lei de la titlul 20 Bunuri i servicii la titlul 10 Cheltuieli de personal.

Art.4. Se autorizeaz Administraia Prezidenial, n anexa nr.3/01/29 Fia obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiii , la capitolul 51.01 Autoriti publice i aciuni externe, titlul 71 Active nefinanciare, alineatul 71.01.30 Alte active fixe, s introduc fia cod obiectiv 5 Alte cheltuieli asimilate investiiilor, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare n sum de 1.754 mii lei.Art.5. Se autorizeaz Secretariatul General al Guvernului s diminueze veniturile proprii, n anexa nr.3/13/13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole i alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activiti finanate integral din venituri proprii), la capitolul 33.10 Venituri din prestri servicii i alte activiti, subcapitolul 33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obinute din activitatea proprie sau anexa, cu suma de 181 mii lei.Art.6. n anexa nr.3/13/02a - DESTINAIA SUMELOR prevzute n bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 Cultur, recreere i religie, titlul Alte cheltuieli a cror utilizare se aprob prin hotrre a Guvernului pe anul 2015" la bugetul Secretariatului General al Guvernului, textul de la litera a) ultima liniu, respectiv, - cheltuielilor privind cofinanarea programelor realizate din fonduri europene i internaionale necesare desfurrii activitii organizaiilor se nlocuiete cu textul - cheltuielilor privind participarea la programe realizate din fonduri europene i internaionale, cu impact asupra cetenilor aparinnd minoritilor naionale precum i cofinanarea acestora.

Art.7. (1) Se autorizeaz Ministerul Afacerilor Externe, n anexa nr.3/14/29 Fia obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiii, la capitolul 67.01 Cultur, recreere i religie, titlul 51 Transferuri ntre uniti ale administraiei publice, alineatul 51.01.01 Transferuri ctre instituii publice, la fia cod obiectiv 2 Dotri independente, s diminueze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare, cu suma de 25 mii lei, la capitolul 51 Autoriti publice i aciuni externe, titlul 51 Transferuri ntre uniti ale administraiei publice, alineatul 51.01.01 Transferuri ctre instituii publice s majoreze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare, cu suma de 20 mii lei i la capitolul 51 Autoriti publice i aciuni externe, titlul 51 Transferuri ntre uniti ale administraiei publice, alineatul 51.01.01 Transferuri ctre instituii publice, fia cod obiectiv 5 Alte cheltuieli asimilate investiiilor, s suplimenteze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare, cu suma de 13 mii lei, cu ncadrarea n bugetul aprobat. (2) Se autorizeaz Ministerul Afacerilor Externe, n anexa nr.3/14/29 Fia obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiii, la capitolul 51 Autoriti publice i aciuni externe, titlul 71 Active nefinanciare, alineatul 71.01.01 Construcii, s majoreze creditele de angajament cu suma de 550 mii lei la fia cod obiectiv 3 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii.

Art.8. (1) Din sumele aprobate n bugetul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice pe anul 2015 la capitolul 80.01 Aciuni generale, economice, comerciale i de munc, titlul 55 Alte transferuri, suma de 2.887 mii lei se vireaz Ministerului Finanelor Publice, n conformitate cu prevederile art.5, alin.(32) din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romniei de ctre Comunitatea European, precum i a fondurilor de cofinanare aferente acestora, aprobat prin Legea nr.22/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, n vederea acoperirii sumelor utilizate de ctre Ministerul Finanelor Publice ca urmare a plii notei de debit a Comisiei Europene nr.3241409039 din data de 28.07.2014 i notei de debit nr.3241504689 din data de 08.05.2015.

(2) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice vireaz suma de 2.887 mii lei n contul RO40TREZ99954010300XXXXX Disponibil de la bugetul de stat reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul indisponibilitii temporare aferente instrumentelor structurale, deschis la Trezoreria Operativ Central, n termen de 15 zile lucrtoare de la intrarea n vigoare a prezentului act normativ.

(3) Suma 2.887 mii lei, virat de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, se utilizeaz pentru continuarea finanrii proiectelor n cazul indisponibilitii temporare a fondurilor din instrumente structurale i de coeziune.

Art.9. Se autorizeaz Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice n anexa nr.3/15/13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole i alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activiti finanate integral din venituri proprii), s majoreze veniturile proprii cu suma de 18.988 mii lei la capitolul 36.10 Diverse venituri, subcapitolul 36.10.50 Alte venituri.Art.10. Se autorizeaz Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, n anexa nr. 3/15/23 Fia Proiectului finanat/propus la finanare n cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune i de Pescuit i a altor faciliti i instrumente postaderare, s suplimenteze creditele de angajament cu suma de 25.803 mii lei la proiectul 1204 Programul Operaional Regional 6.1" la capitolul 80.01 Aciuni generale, economice, comerciale i de munc, titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articolul 56.20 Asisten tehnic n cadrul programelor operaionale, altele dect Programul Operaional Asisten Tehnic, din care suma de 9.999 mii lei la alineatul 56.20.01 Finanare naional", suma de 15.703 mii lei la alineatul 56.20.02 Finanare extern nerambursabil i suma de 101 mii lei la alineatul 56.20.03 Cheltuieli neeligibile;Art.11. Se autorizeaz Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice s introduc, n anexa nr.3/15/27 Fia programului, Programul bugetar Programul Naional de Cadastru i Carte Funciar, cu credite de angajament i credite bugetare pe anul 2015, n sum de 332.037 mii lei, la capitolul 51.10 Autoriti publice i aciuni externe, din care 55.613 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal, 262.812 mii lei la titlul 20 Bunuri i servicii i 13.612 mii lei titlul 71 Active nefinanciare.

Art.12. Se autorizeaz Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, n anexa nr.3/15/29 Fia obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiii, la capitolul 51 Autoriti publice i aciuni externe, titlul 51 Transferuri ntre uniti ale administraiei publice, alineatul 51.01.01 Transferuri ctre instituii publice, s introduc obiectivul de investiii nou Extindere Sediu Administrativ al OCPI Gorj cu credite de angajament, respectiv credite bugetare, n sum de 2.000 mii lei, finanarea fiind asigurat n cadrul bugetului aprobat.Art.13. (1) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice, n anexa nr.3/16/13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole i alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activiti finanate integral din venituri proprii), la partea de venituri, s diminueze capitolul 36.10 Diverse venituri, subcapitol 36.10.50 Alte venituri, cu suma de 370 mii lei.(2) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice n anexa nr.3/16/15 Sinteza bugetelor centralizate ale instituiilor finanate parial din venituri proprii pe anii 2015-2018, la capitolul 51.10 Autoriti publice i aciuni externe, s efectueze, cu ncadrare n totalul creditelor bugetare i de angajament aprobate pe anul 2015, urmtoarele modificri: s dimunueze titlul 55 Alte transferuri cu suma de 46 mii lei i s majoreze titlul10 Cheltuieli de personal cu suma de 46 mii lei.

Art.14. (1) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice, n anexa nr.3/16/21 Fia Proiectului cu finanare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, ali donatori i din alte faciliti postaderare, la sursa 08 Fonduri externe nerambursabile", s introduc urmtoarele modificri:

a) s suplimenteze creditele de angajament cu suma de 6 mii lei la proiectul 2758 mbuntirea cooperrii transfrontaliere ntre Republica Moldova i Romnia privind produsele petroliere i alimentare, titlul 56 Proiecte