otvoreni natječaji obzora 2020. “znanost s društvom i za društvo”

Download Otvoreni natječaji Obzora 2020. “Znanost s društvom i za društvo”

Post on 13-Feb-2017

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Otvoreni natjeaji Obzora 2020.

  Znanost s drutvom i za drutvo

  Sveuilite u Zagrebu, 3. lipnja 2016.

  Marina Praetina

  Obzor 2020 nacionalna osoba za kontakt; Europa u promjenjivom svijetu ukljuiva,

  inovativna i promiljena drutva; Znanost s drutvom i za drutvo;

  Zajedniki istraivaki centar

 • OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

  ERASMUS+ BILATERALNE STIPENDIJE

  CEEPUS

  MLADI

  ERASMUS+

  ZNANOST

  OBZOR 2020. EURAXESS

  PROGRAM ZA CJELOIVOTNO UENJE

  Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, Transverzalni program

  Jean Monnet, eTwinning, Euroguidance, Europass, Strune skupina ECVET, Europska oznaka jezika

  TEMPUS

  ERASMUS MUNDUS

  MLADI NA DJELU

  Volontiranje, Razmjene mladih, Inicijative mladih,

  Demokratski projekti mladih,

  Osposobljavanje, EURODESK

  SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA ISTRAIVANJE I

  TEHNOLOKI RAZVOJ

  PEOPLE/ MARIE CURIE I SURADNJA (Okoli/Energija)

  O Agenciji - djelatnost

 • Uvod

  Obzor 2020. i odgovorno istraivanje i inovacije

  Otvoreni natjeaji radnog programa Znanost s

  drutvom i za drutvo

 • Obzor 2020. i strateki ciljevi EU

  OBZOR 2020. doprinosi ostvarivanju ciljeva Europske unije

  Misao vodilja - nuenje rjeenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranja u budue poslove i razvoj, rjeavanja pitanja graana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, opoj sigurnosti i okoliu, kao i jaanja globalne pozicije EU u istraivanjima, inovacijama i tehnologijama.

 • Struktura Obzora 2020.

 • Odgovorno istraivanje i inovacije

 • Znanost s drutvom i za drutvo

  Glavni cilj: Ostvarivanje uinkovite suradnje izmeu znanosti i drutva,

  zapoljavanje novog i kvalificiranog kadra za znanost i upotpunjavanje znanstvene izvrsnosti drutvenom osvijetenosti i odgovornosti.

  Natjeaji su otvoreni za prijavitelje: Istraivae, graane, donosioce odluka, poslovni sektor i organizacije

  civilnog drutva kako bi suraivali tjekom cijelog istraivakog i inovacijskog procesa i

  osigurali da proces i rezultati budu u skladu s vrijednostima, potrebama i

  oekivanjima europskog drutva; taj pristup se zove:

  Odgovorno istraivanje i inovacije

 • Odgovorno istraivanje i inovacije

  Horizontalna aktivnost u svim dijelovima Obzora 2020. Rimska deklaracija o odgovornom istraivanju i inovacijama http://ec.europa.eu/research/swafs/pdfrome_declaration_RRI_final_21_November.pdf

  Sudjelovanje javnosti Rodna dimenzija Etika Otvorena znanost Znanstvena edukacija

  http://ec.europa.eu/research/swafs/pdfrome_declaration_RRI_final_21_November.pdfhttp://ec.europa.eu/research/swafs/pdfrome_declaration_RRI_final_21_November.pdf

 • Odgovorno istraivanje i inovacije

  https://www.youtube.com/watch?v=bs5A-4j5h-I&feature=player_embedded

  https://www.youtube.com/watch?v=bs5A-4j5h-I&feature=player_embeddedhttps://www.youtube.com/watch?v=bs5A-4j5h-I&feature=player_embeddedhttps://www.youtube.com/watch?v=bs5A-4j5h-I&feature=player_embeddedhttps://www.youtube.com/watch?v=bs5A-4j5h-I&feature=player_embeddedhttps://www.youtube.com/watch?v=bs5A-4j5h-I&feature=player_embeddedhttps://www.youtube.com/watch?v=bs5A-4j5h-I&feature=player_embedded

 • Otvorena znanost, otvoreni pristup

 • Otvorena znanost, otvoreni pristup

  http://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/compet/2016/05/26-27/

  http://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/compet/2016/05/26-27/http://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/compet/2016/05/26-27/http://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/compet/2016/05/26-27/http://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/compet/2016/05/26-27/http://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/compet/2016/05/26-27/http://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/compet/2016/05/26-27/http://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/compet/2016/05/26-27/http://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/compet/2016/05/26-27/http://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/compet/2016/05/26-27/http://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/compet/2016/05/26-27/http://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/compet/2016/05/26-27/http://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/compet/2016/05/26-27/

 • Otvorena znanost, otvoreni pristup

  3O povjerenika za istraivanje i

  inovacije Europske komisije,

  Carlosa Moedasa

  Open Innovation, Open Science,

  Open to the World - a vision for

  Europe

  http://ec.europa.eu/research/ope

  nscience/index.cfm

  http://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/compet/2016/05/26-27/http://bookshop.europa.eu/en/open-innovation-open-science-open-to-the-world-pbKI0416263/http://bookshop.europa.eu/en/open-innovation-open-science-open-to-the-world-pbKI0416263/http://bookshop.europa.eu/en/open-innovation-open-science-open-to-the-world-pbKI0416263/http://bookshop.europa.eu/en/open-innovation-open-science-open-to-the-world-pbKI0416263/http://bookshop.europa.eu/en/open-innovation-open-science-open-to-the-world-pbKI0416263/http://bookshop.europa.eu/en/open-innovation-open-science-open-to-the-world-pbKI0416263/http://bookshop.europa.eu/en/open-innovation-open-science-open-to-the-world-pbKI0416263/http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfmhttp://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfmhttp://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfmhttp://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm

 • Otvorena znanost

 • Otvorena znanost, otvoreni pristup u O2020.

  Otvoreni pristup znanstvenim publikacijama obavezan

  znanstvenim podatcima pilot projekt

  Izvrsna znanost: Budue i tehnologije u nastajanju; Istraivake infrastrukture Industrijsko vodstvo: ICT i Nanotehnologije Drutveni izazovi: Hrana, Klima, Drutva, Znanost s drutvom i za drutvo, Cross-cutting pametni i odrivi gradovi

  Data Management Plan Obavezan za sve projekte koji sudjeluju u Open Data Pilot

 • Potpora

  OpenAire https://www.openaire.eu/ PASTER4OA http://www.pasteur4oa.eu/ FOSTER https://www.fosteropenscience.eu/

  Data Management Plan

  Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data

  Guidelines on Data Management,

  https://dmponline.dcc.ac.uk/

  https://www.openaire.eu/http://www.pasteur4oa.eu/https://www.fosteropenscience.eu/http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdfhttps://dmponline.dcc.ac.uk/

 • Obzor 2020. natjeaji

  SwafS-07-2016: Training on Open Science in the European Research Area CSA, 900 000 EUR trening o otvorenoj znanosti, ne samo o otvorenom pristupu (data literacy, data

  analytics, text and data mining techniques, science communication, etc.) namijenjen posebice mladim znanstvenicima preddiplomskog i poslijediplomskog

  studija (ali i za donosioce odluka i organizacije koje financiraju istraivanja) Moduli s bodovima. Povezati s postojeim inicijativama i treninzima i train the trainer

  pristupom koritenjem online materijala i/ili MOOC

  SwafS-10-2017: Putting Open Science into action RIA, 3mil EUR Projekt o O2020. o drutvenom izazovu koristei otvorenu znanost Namijenjeno organizacijama civilnog drutva, industrijskog, akademskog sektora i politika Koritenje praksi otvorene znanosti putem transdisciplinarnog istraivanja Pilot otvorene znanosti

  CALL: SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY

  Rok prijave 30. 08. 2016.

  Rok prijave 30. 08. 2017.

  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2260-swafs-07-2016.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2260-swafs-07-2016.htmlhttp://ec.