osnovna Škola kostrena - 1 ružica ambruš kiš, ... zvonimir Šikić udžbenik i zbirka zadataka...

Download OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA -  1 Ružica Ambruš Kiš, ... Zvonimir Šikić Udžbenik i zbirka zadataka ... 5260/3372 MATEMATIKA MATEMATIKA 8 Tamara Nemeth,

Post on 06-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OSNOVNA KOLA KOSTRENA

  IZBOR KOMPLETA UDBENIKA ZA 1. RAZRED OSNOVNE KOLE - REDOVNI PROGRAM K. GOD. 2017./2018.

  Registarski

  broj

  Nastavni

  predmet

  Naziv udbenika Autor Vrsta izdanja Nakladnik Cijena

  5174/3326 HRVATSKI

  JEZIK

  P KAO

  POETNICA

  Vesna Budinski, Marina Dikovi, Gordana Ivani,

  Saa Veronek Germadnik

  Udbenik PROFIL 55,00

  5175/3326 HRVATSKI

  JEZIK

  P KAO

  POETNICA

  Vesna Budinski, Marina Dikovi, Gordana Ivani,

  Saa Veronek Germadnik

  Udbenik PROFIL 45,000

  5037/3250 ENGLESKI

  JEZIK

  HAPPY HOUSE

  1 THIRD

  EDITION,

  CLASS BOOK

  Stella Maidment, Lorena Roberts

  Udbenik OXFORD 60,00

  5245/3365 MATEMATIKA NOVE

  MATEMATIKE

  PRIE 1

  Darko Cindri, Sanja Polak Udbenik PROFIL 54,00

  5293/3388 PRIRODA I

  DRUTVO

  POGLED U

  SVIJET 1

  Sanja kreblin, Sanja Basta, Nataa Svoboda

  Arnautov

  Udbenik PROFIL 59,00

  5166/3318 GLAZBENA

  KULTURA

  GLAZBENI

  KRUG 1

  Ruica Ambru Ki, Ana Jankovi, eljkica Mami

  Udbenik PROFIL 54,00

  4772/3095 KATOLIKI

  VJERONAUK

  UIMO LJUBITI

  BOGA I LJUDE

  Josip Jaki, Karolina Manda Mianovi

  Udbenik GK 36,00

  4232/2757 ISLAMSKI

  VJERONAUK

  UDBENIK

  ISLAMSKOG

  VJERONAUKA

  Haris Opardija Udbenik MIZ 25,00

 • OSNOVNA KOLA KOSTRENA

  IZBOR KOMPLETA UDBENIKA ZA 2. RAZRED OSNOVNE KOLE - REDOVNI PROGRAM K. GOD. 2017./2018.

  Registarski

  broj

  Nastavni

  predmet

  Naziv udbenika Autor Vrsta izdanja Nakladnik Cijena

  5182/3328 HRVATSKI

  JEZIK

  HRVATSKI NA

  DLANU 2

  Vesna Marjanovi, Andrea kribulja, Marina

  Gabelica, Renata Gredelj

  Udbenik PROFIL 45,00

  5041/3252 ENGLESKI

  JEZIK

  HAPPY STREET

  1 THIRD

  EDITION,

  CLASS BOOK

  Stella Maidment, Lorena Roberts

  Udbenik OXFORD 60,00

  5247/3366 MATEMATIKA NOVE

  MATEMATIKE

  PRIE 2

  Darko Cindri, Sanja Polak, Sanja Duvnjak Udbenik PROFIL 68,00

  5295/3389 PRIRODA I

  DRUTVO

  POGLED U

  SVIJET 2

  Sanja kreblin, Sanja Basta, Nataa Svoboda

  Arnautov

  Udbenik PROFIL 59,00

  5167/3319 GLAZBENA

  KULTURA

  GLAZBENI

  KRUG 2

  Ruica Ambru Ki, Ana Jankovi, eljkica Mami Udbenik PROFIL 54,00

  4774/3096 KATOLIKI

  VJERONAUK

  RASTIMO U

  ZAHVALNOSTI

  Josip Jaki, Karolina Manda Mianovi

  Udbenik GK 36,00

  4233/2758 ISLAMSKI

  VJERONAUK

  UDBENIK

  ISLAMSKOG

  VJERONAUKA

  Haris Opardija Udbenik MIZ 25,00

 • OSNOVNA KOLA KOSTRENA

  IZBOR KOMPLETA UDBENIKA ZA 3. RAZRED OSNOVNE KOLE - REDOVNI PROGRAM K. GOD. 2017./2018.

  Registarski

  broj

  Nastavni

  predmet

  Naziv udbenika Autor Vrsta izdanja Nakladnik Cijena

  5184/3329 HRVATSKI

  JEZIK

  HRVATSKI NA

  DLANU 3

  Vesna Marjanovi, Andrea kribulja, Marina

  Gabelica, Renata Gredelj

  Udbenik PROFIL 45,00

  5043/3253 ENGLESKI

  JEZIK

  HAPPY STREET

  3 THIRD

  EDITION,

  CLASS BOOK

  Stella Maidment, Lorena Roberts

  Udbenik OXFORD 60,00

  5249/3367 MATEMATIKA NOVE

  MATEMATIKE

  PRIE 3

  Danijela Janda Abbaci, Ksenija osi, Nada Hiak,

  Edita Sudar

  Udbenik PROFIL 68,00

  5297/3390 PRIRODA I

  DRUTVO

  POGLED U

  SVIJET 3

  Sanja kreblin, Sanja Basta, Nataa Svoboda

  Arnautov

  Udbenik PROFIL 59,00

  5168/3320 GLAZBENA

  KULTURA

  GLAZBENI

  KRUG 3

  Ruica Ambru Ki, Ana Jankovi, eljkica Mami

  Udbenik PROFIL 56,00

  4859/3141 KATOLIKI

  VJERONAUK

  ZA STOLOM

  LJUBAVI I

  POMIRENJA

  Ivica Pain, Ante Pavlovi i drugi Udbenik KS 36,00

  50/166 ISLAMSKI

  VJERONAUK

  ISLAMSKA

  ITANKA

  evko Omerbai Udbenik MIZ 40,00

 • OSNOVNA KOLA KOSTRENA

  IZBOR KOMPLETA UDBENIKA ZA 4. RAZRED OSNOVNE KOLE - REDOVNI PROGRAM K. GOD. 2017./2018.

  Registarski

  broj

  Nastavni

  predmet

  Naziv udbenika Autor Vrsta izdanja Nakladnik Cijena

  5186/3330 HRVATSKI

  JEZIK

  HRVATSKI NA

  DLANU 4

  Vesna Marjanovi, Andrea kribulja, Marina

  Gabelica, Renata Gredelj

  Udbenik PROFIL 45,00

  5027/3245 ENGLESKI

  JEZIK

  PROJECT

  FOURTH

  EDITION,

  STUDENT`S

  BOOK 1

  Tom Hutchinson Udbenik OXFORD 72,00

  1819/1112 TALIJANSKI

  JEZIK

  ADESSO TOCCA

  A TE 1

  Gordana Remussini, Marija Toli Udbenik PROFIL 73,00

  5251/3368 MATEMATIKA NOVE

  MATEMATIKE

  PRIE 4

  Danijela Janda Abbaci, Ksenija osi, Nada Hiak,

  Edita Sudar

  Udbenik PROFIL 68,00

  5299/3391 PRIRODA I

  DRUTVO

  POGLED U

  SVIJET 4

  Sanja kreblin, Sanja Basta, Nataa Svoboda

  Arnautov

  Udbenik PROFIL 59,00

  5169/3321 GLAZBENA

  KULTURA

  GLAZBENA

  ETVRTICA

  Jelena Sikirica, Snjeana Stojakovi, Ana Miljak Udbenik PROFIL 72,00

  4861/3142 KATOLIKI

  VJERONAUK

  NA PUTU

  VJERE

  Ivica Pain, Ante Pavlovi Udbenik KS 40,00

  50/166 ISLAMSKI

  VJERONAUK

  ISLAMSKA

  ITANKA

  evko Omerbai Udbenik MIZ 40,00

 • OSNOVNA KOLA KOSTRENA

  IZBOR KOMPLETA UDBENIKA ZA 5. RAZRED OSNOVNE KOLE - REDOVNI PROGRAM K. GOD. 2017./2018.

  Registarski

  broj

  Nastavni

  predmet

  Naziv udbenika Autor Vrsta izdanja Nakladnik Cijena

  5654/3627 HRVATSKI

  JEZIK

  KOCKA VEDRINE

  5 1.DIO

  Lada Frani-Glamuzina, Dijana Grba Jaki, Igor

  Matijai, Irena Pei, Ina Randi orevi, Milena ic,

  Zrinka Katalini, Marica Motik, maa Rimac, Senka

  Suac, Emilia Haukka

  Udbenik K 62,00

  5655/3627 HRVATSKI

  JEZIK

  KOCKA VEDRINE

  5 2.DIO

  Lada Frani-Glamuzina, Dijana Grba Jaki, Igor

  Matijai, Irena Pei, Ina Randi orevi, Milena ic,

  Zrinka Katalini, Marica Motik, maa Rimac, Senka

  Suac, Emilia Haukka

  Udbenik K 62,00

  5029/3246 ENGLESKI

  JEZIK

  PROJECT

  FOURTH

  EDITION,

  STUDENT`S

  BOOK 2

  Tom Hutchinson Udbenik OXFORD 72,00

  3051/2039 TALIJANSKI

  JEZIK

  ADESSO TOCCA

  A TE 2

  Ljiljana Kurjak, Gordana Remussini Udbenik PROFIL 73,00

  5253/3369 MATEMATIKA MATEMATIKA5 Branko Gole, Luka Krni, Zlatko Lobor, Zvonimir iki Udbenik i zbirka

  zadataka

  PROFIL 63,00

  5254/3369 MATEMATIKA MATEMATIKA 5 Branko Gole, Luka Krni, Zlatko Lobor, Zvonimir iki Udbenik i zbirka

  zadataka

  PROFIL 62,00

  5735/3668 PRIRODA PRIRODA 5 Damir Bendelja, Marijana Gudi Lydia Lugar, Edina

  Operta

  Udbenik K 63,00

  4530/2949 GEOGRAFIJA GEOGRAFIJA 1 Tomislav Jeli Udbenik ALFA 55,00

  4778/3099 GEOGRAFIJA GEOGRAFSKI

  ATLAS ZA

  OSNOVNU

  KOLU

  Snjeana Haiman, Vera Muller K - HK 135,00

 • 5727/3664 POVIJEST TRAGOM

  PROLOSTI 5

  Sonja Bani, Sanja cerovski, tefica Paladino Udbenik K 57,00

  5170/3322 GLAZBENA

  KULTURA

  GLAZBENA

  PETICA

  Saa Mari, Ljiljana edrov Udbenik s cd-

  ima

  PROFIL 72,00

  5678/3637 LIKOVNA

  KULTURA

  MOJE BOJE 5 Miroslav Huzjak, Ivana Rupi

  Udbenik K 35,00

  5761/3681 TEHNIKA

  KULTURA

  UDESNI SVIJET

  TEHNIKE 5

  Gordan Bartoli, Vladimir Deli, Andrija Greguri,

  Zvonko Koprivnjak, Sanja Kovaevi, Antun Ptiar,

  Dragan Stanojevi, Svjetlana Urbanek

  Udbenik K 54,00

  5666/3631 INFORMATIKA MOJ PORTAL 3.0,

  5

  Magdalena Babi, Nikolina Bubica, Stanko Leko, Mario

  Stani, Branko Vejnovi

  Udbenik K 66,00

  4863/3143 KATOLIKI

  VJERONAUK

  JA SAM PUT Ruica Razum i autorski tim Udbenik KS 40,00

 • OSNOVNA KOLA KOSTRENA

  IZBOR KOMPLETA UDBENIKA ZA 6. RAZRED OSNOVNE KOLE - REDOVNI PROGRAM K. GOD. 2017./2018.

  Registarski

  broj

  Nastavni predmet Naziv udbenika Autor Vrsta izdanja Nakladnik Cijena

  5657/3628 HRVATSKI

  JEZIK

  KOCKA

  VEDRINE 6 1.

  DIO

  Lada Frani-Glamuzina, Dijana Grba Jaki, Igor

  Matijai, Irena Pei, Ina Randi orevi, Milena

  ic, Zrinka Katalini, Marica Motik, Maa Rimac,

  Senka Suac, Emilia Haukka

  Udbenik K 62,00

  5658/3628 HRVATSKI

  JEZIK

  KOCKA

  VEDRINE 6 2.

  DIO

  Lada Frani-Glamuzina, Dijana Grba Jaki, Igor

  Matijai, Irena Pei, Ina Randi orevi, Milena

  ic, Zrinka Katalini, Marica Motik, Maa Rimac,

  Senka Suac, Emilia Haukka

  Udbenik K 62,00

  5031/3247 ENGLESKI

  JEZIK

  PROJECT

  FOURTH

  EDITION,

  STUDENT`S

  BOOK 3

  Tom Hutchinson Udbenik OXFORD 72,00

  3940/2411 TALIJANSKI

  JEZIK

  ADESSO TOCCA

  A TE 3

  Ljiljana Kurjak, Gordana Remussini Udbenik PROFIL 73,00

  5255/3370 MATEMATIKA MATEMATIKA 6 Vesna Draenovi-itko, Luka Krni, Maja Mari,

  Zvonimir iki

  Udbenik i

  zbirka zadataka

  PROFIL 63,00

  5256/3370 MATEMATIKA MATEMATIKA 6 Vesna Draenovi-itko, Luka Krni, Maja Mari,

  Zvonimir iki

  Udbenik i

  zbirka zadataka

  PROFIL 62,00

  5737/3669 PRIRODA PRIRODA 6 Damir Bendelja, Ines Budi, Edina Operta, Nataa

  Pongrac, Renata Roak, Helena Valei

  Udbenik K 63,00

 • 5157/3315 GEOGRAFIJA GEOGRAFIJA 6 Slaven Imre, Vesna Janko, Renata Kanceljak,

  Ivana Paradi, Zoran Stiperski

  U