osnovna kola marku...

Download OSNOVNA KOLA MARKU EVEC-2014os-markusevec-zg.skole.hr/upload/os-markusevec-zg/newsattach/608/...GLAZENI KRUG 1 : udžbenik glazbene ... MATEMATIKA 5 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za ... 8 : povijesni atlas za osnovnu školu

Post on 06-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Datum ispisa: 11.06.2014.

  Kat. Br. Naziv udbenika Autor(i) Vrsta izdanja Nakladnik

  3201PELICA POETNICA - I. DIO : za 1. razred osnovne kole +

  slovarica

  Sonja Ivi, Marija

  Krmpoti-Daboudbenik K

  3200PELICA POETNICA : radna biljenica s listiima - II. dio : za 1.

  razred osnovne kole

  Sonja Ivi, Marija

  Krmpoti-Dabo

  radna

  biljenicaK

  3199PELICA POETNICA : radna biljenica s listiima - I. dio : za 1.

  razred osnovne kole

  Sonja Ivi, Marija

  Krmpoti-Dabo

  radna

  biljenicaK

  3202 PELICA POETNICA - II. DIO : za 1. razred osnovne kole + listiiSonja Ivi, Marija

  Krmpoti-Daboudbenik K

  5564DIP IN 1 : radna biljenica za engleski jezik u prvom razredu

  osnovne kole - 1. godina uenjaBiserka Deba

  radna

  biljenicaK

  5563DIP IN 1 : udbenik engleskog jezika s viemedijskim nastavnim

  materijalima u prvom razredu osnovne kole - 1. godina uenjaBiserka Deba

  udbenik s

  viemedijskim

  nastavnim

  materijalima

  K

  5683MOJ SRETNI BROJ 1 : radna biljenica za matematiku u prvom

  razredu osnovne kole

  Dubravka Miklec,

  Graciella Prtajin, Sanja

  Jakovljevi Rogi

  radna

  biljenicaK

  5682MOJ SRETNI BROJ 1 : udbenik matematike s viemedijskim

  nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne kole

  Dubravka Miklec,

  Graciella Prtajin, Sanja

  Jakovljevi Rogi

  udbenik s

  viemedijskim

  nastavnim

  materijalima

  K

  OSNOVNA KOLA MARKUEVEC

  Osnovna kola - redovni program - 1. razred osnovne kole

  HRVATSKI JEZIK

  ENGLESKI JEZIK

  MATEMATIKA

  PRIRODA I DRUTVO

 • 5748EUREKA! 1 : radna biljenica za prirodu i drutvo u prvom

  razredu osnovne kole

  Snjeana Bakari Palika,

  Sanja ori

  radna

  biljenicaK

  5747EUREKA! 1 : udbenik prirode i drutva s viemedijskim

  nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne kole

  Snjeana Bakari Palika,

  Sanja ori

  udbenik s

  viemedijskim

  nastavnim

  materijalima

  K

  5166GLAZBENI KRUG 1 : udbenik glazbene kulture s tri cd-a za prvi

  razred osnovne kole

  Ruica Ambru Ki, Ana

  Jankovi, eljkica Mamiudbenik PROFIL

  4773UIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : radna biljenica za katoliki

  vjeronauk prvoga razreda osnovne kole

  Josip Jaki, Karolina

  Manda Mianovi

  radna

  biljenicaGK

  4772UIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : udbenik za katoliki vjeronauk

  prvoga razreda osnovne kole

  Josip Jaki, Karolina

  Manda Mianoviudbenik GK

  5566DIP IN 2 : radna biljenica za engleski jezik u drugom razredu

  osnovne kole - 2. godina uenja

  Biserka Deba, Maja

  Mardei

  radna

  biljenicaK

  5565

  DIP IN 2 : udbenik engleskog jezika s viemedijskim nastavnim

  materijalima u drugom razredu osnovne kole - 2. godina

  uenja

  Biserka Deba, Maja

  Mardei

  udbenik s

  viemedijskim

  nastavnim

  materijalima

  K

  5685MOJ SRETNI BROJ 2 : radna biljenica za matematiku u drugom

  razredu osnovne kole

  Dubravka Miklec,

  Graciella Prtajin, Sanja

  Jakovljevi Rogi

  radna

  biljenicaK

  5684MOJ SRETNI BROJ 2 : udbenik matematike s viemedijskim

  nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne kole

  Dubravka Miklec,

  Graciella Prtajin, Sanja

  Jakovljevi Rogi

  udbenik s

  viemedijskim

  nastavnim

  materijalima

  K

  GLAZBENA KULTURA

  VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

  Osnovna kola - redovni program - 2. razred osnovne kole

  ENGLESKI JEZIK

  MATEMATIKA

 • 5750EUREKA! 2 : radna biljenica za prirodu i drutvo u drugom

  razredu osnovne kole

  Snjeana Bakari Palika,

  Sanja ori

  radna

  biljenicaK

  5749EUREKA! 2 : udbenik prirode i drutva s viemedijskim

  nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne kole

  Snjeana Bakari Palika,

  Sanja ori

  udbenik s

  viemedijskim

  nastavnim

  materijalima

  K

  5167GLAZBENI KRUG 2 : udbenik glazbene kulture s tri cd-a za drugi

  razred osnovne kole

  eljkica Mami, Ana

  Jankovi, Ruica Ambru

  Ki

  udbenik PROFIL

  4775RASTIMO U ZAHVALNOSTI : radna biljenica za katoliki

  vjeronauk drugoga razreda osnovne kole

  Josip Jaki, Karolina

  Manda Mianovi

  radna

  biljenicaGK

  4774RASTIMO U ZAHVALNOSTI : udbenik za katoliki vjeronauk

  drugoga razreda osnovne kole

  Josip Jaki, Karolina

  Manda Mianoviudbenik GK

  3218ZLATNA VRATA 2 : radna biljenica za nastavu hrvatskog jezika i

  knjievnosti u 2. razredu osnovne kole

  Sonja Ivi, Marija

  Krmpoti-Dabo

  radna

  biljenicaK

  3217ZLATNA VRATA 2 : integrirani udbenik za nastavu hrvatskog

  jezika i knjievnosti u 2. razredu osnovne kole

  Sonja Ivi, Marija

  Krmpoti-Daboudbenik K

  4513SMILEYS 3 : udbenik engleskog jezika za 3. razred osnovne

  kole, 3. godina uenja (s CD-om)

  Jenny Dooley, Virginia

  Evansudbenik ALFA

  4514SMILEYS 3 : radna biljenica za engleski jezik za 3. razred

  osnovne kole, 3. godina uenja

  Jenny Dooley, Virginia

  Evans

  radna

  biljenicaALFA

  PRIRODA I DRUTVO

  GLAZBENA KULTURA

  VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

  HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOST I JEZIK

  Osnovna kola - redovni program - 3. razred osnovne kole

  ENGLESKI JEZIK

  MATEMATIKA

 • 5687MOJ SRETNI BROJ 3 : radna biljenica za matematiku u treem

  razredu osnovne kole

  Dubravka Miklec, Sanja

  Jakovljevi Rogi,

  Graciella Prtajin, Sandra

  Binder, Nataa Mesaro

  Grguri, Julija Veji

  radna

  biljenicaK

  5686MOJ SRETNI BROJ 3 : udbenik matematike s viemedijskim

  nastavnim materijalima u treem razredu osnovne kole

  Dubravka Miklec, Sanja

  Jakovljevi Rogi,

  Graciella Prtajin, Sandra

  Binder, Nataa Mesaro

  Grguri, Julija Veji

  udbenik s

  viemedijskim

  nastavnim

  materijalima

  K

  5752EUREKA! 3 : radna biljenica za prirodu i drutvo u treem

  razredu osnovne kole

  Snjeana Bakari Palika,

  Sanja ori

  radna

  biljenicaK

  5751EUREKA! 3 : udbenik prirode i drutva s viemedijskim

  nastavnim materijalima u treem razredu osnovne kole

  Snjeana Bakari Palika,

  Sanja ori

  udbenik s

  viemedijskim

  nastavnim

  materijalima

  K

  5168GLAZBENI KRUG 3 : udbenik glazbene kulture s tri cd-a za trei

  razred osnovne kole

  Ana Jankovi, eljkica

  Mami, Ruica Ambru Kiudbenik PROFIL

  4859ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : udbenik za katoliki

  vjeronauk treega razreda osnovne kole

  Ivica Pain, Ante Pavlovi i

  drugiudbenik KS

  4860ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : radna biljenica za katoliki

  vjeronauk treega razreda osnovne kole

  Ivica Pain, Ante Pavlovi i

  drugi

  radna

  biljenicaKS

  3574ZLATNA VRATA 3 : radna biljenica hrvatskog jezika u 3. razredu

  osnovne kole

  Sonja Ivi, Marija

  Krmpoti-Dabo

  radna

  biljenicaK

  PRIRODA I DRUTVO

  GLAZBENA KULTURA

  VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

  HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOST I JEZIK

 • 3890ZLATNA VRATA 3 : udbenik hrvatskog jezika u 3. razredu

  osnovne kole : itanka s pravopisom i gramatikom

  Sonja Ivi, Marija

  Krmpoti-Daboudbenik K

  5689MOJ SRETNI BROJ 4 : radna biljenica za matematiku u etvrtom

  razredu osnovne kole

  Dubravka Miklec, Sanja

  Jakovljevi Rogi,

  Graciella Prtajin, Sandra

  Binder, Nataa Mesaro

  Grguri, Julija Veji

  radna

  biljenicaK

  5688MOJ SRETNI BROJ 4 : udbenik matematike s viemedijskim

  nastavnim materijalima u etvrtom razredu osnovne kole

  Dubravka Miklec, Sanja

  Jakovljevi Rogi,

  Graciella Prtajin, Sandra

  Binder, Nataa Mesaro

  Grguri, Julija Veji

  udbenik s

  viemedijskim

  nastavnim

  materijalima

  K

  5753EUREKA! 4 : udbenik prirode i drutva s viemedijskim

  nastavnim materijalima u etvrtom razredu osnovne kole

  Snjeana Bakari Palika,

  Sanja ori

  udbenik s

  viemedijskim

  nastavnim

  materijalima

  K

  5754EUREKA! 4 : radna biljenica za prirodu i drutvo u etvrtom

  razredu osnovne kole

  Snjeana Bakari Palika,

  Sanja ori

  radna

  biljenicaK

  5169GLAZBENA ETVRTICA : udbenik glazbene kulture s tri cd-a za

  etvrti razred osnovne kole

  Jelena Sikirica, Snjeana

  Stojakovi, Ana Miljakudbenik PROFIL

  4862NA PUTU VJERE : radna biljenica za katoliki vjeronauk

  etvrtoga razreda osnovne koleIvica Pain, Ante Pavlovi

  radna

  biljenicaKS

  Osnovna kola - redovni program - 4. razred osnovne kole

  MATEMATIKA

  PRIRODA I DRUTVO

  GLAZBENA KULTURA

  VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

 • 4861NA PUTU VJERE : udbenik za katoliki vjeronauk etvrtoga

  razreda osnovne koleIvica Pain i Ante Pavlovi udbenik KS

  3575ZLATNA VRATA 4 : radna biljenica hrvatskog jezika u 4. razredu

  osnovne kole

  Sonja Ivi, Marija

  Krmpoti-Dabo

  radna

  biljenicaK

  3891ZLATNA VRATA 4 : udbenik hrvatskog jezika u 4. razredu

  osnovne kole : itanka s pravopisom i gramatikom

  Sonja Ivi, Marija

  Krmpoti-Daboudbenik K

  4516SMILEYS 4 : radna biljenica za engleski jezik za 4. razred

  osnovne kole, 4. godina uenja

  Jenny Dooley, Virginia

  Evans

  radna

  biljenicaALFA

  4515SMILEYS 4 : udbenik engleskog jezik za 4. razred osnovne

  kole, 4. godina uenja (s CD-om